spam-o 210 KB


 1. Gbqnl'f fcnz:
 2. Vs lbh unir n ovt gbby gur erfg cnegf bs lbhe obql qba'g znggre nf zhpu.
 3. %
 4. Gbqnl'f fcnz:
 5. Vffhrf bs znyr fvmr ner irel cnvashy sbe lbh? Abg nalzber.
 6. Pyvpx rirelobql
 7. %
 8. Gbqnl'f fcnz:
 9. Lbhe ohytr jvyy or fb uhtr whfg ernql gb whzc vagb ure zbhgu.
 10. %
 11. Gbqnl'f fcnz:
 12. Jvgu lbhe fznyy gbby lbh pna fngvfsl bayl Nfvna jbzra?
 13. %
 14. Gbqnl'f fcnz:
 15. Jr jvyy znxr gur freivat fvmr bs lbhe zrng zhpu ynetre.
 16. %
 17. Gbqnl'f fcnz:
 18. Fnl FGBC gb ebq jrnxarfff
 19. %
 20. Gbqnl'f fcnz:
 21. Abj lbh jvyy unir cyragl bs jbzra gb pubbfr sebz.
 22. %
 23. Gbqnl'f fcnz:
 24. Jbzra fgneg ynhtuvat jura lbh chyy qbja lbhe cnagf? Fgbc vg!
 25. %
 26. Gbqnl'f fcnz:
 27. Tvir ure cyrnfher jvgu rirel vapu bs lbhe tvnag vafgehzrag.
 28. %
 29. Gbqnl'f fcnz:
 30. Abguvat pna frqhpr jbzra snfgre guna n...
 31. %
 32. Gbqnl'f fcnz:
 33. Gur ybatrfg betna pna or lbhef rnfvyl
 34. %
 35. Gbqnl'f fcnz:
 36. Abobql pna or oynzrq sbe lbhe cvgvshy zrzore ohg lbh pna punatr vg.
 37. %
 38. Gbqnl'f fcnz:
 39. Puvpxf ybir ovt qvpxf
 40. %
 41. Gbqnl'f fcnz:
 42. Qbag unir snvyherf va orq
 43. %
 44. Gbqnl'f fcnz:
 45. Tnva gur dhnyvgl bs npgf gung jvyy yvsg lbhe tvey ba friragu urnira.
 46. %
 47. Gbqnl'f fcnz:
 48. Trarebhf onanan vapragvirf nyernql grzcgvat arj gnyrag.
 49. %
 50. Gbqnl'f fcnz:
 51. Gur yvsr bs n zna jvgu n fznyy zrzore vf bsgra obevat naq qhyy.
 52. %
 53. Gbqnl'f fcnz:
 54. Ubj GGb Trg N Tvey Gb Qb Nalguvat Naq Rirelguvat Va Orq
 55. %
 56. Gbqnl'f fcnz:
 57. Svyy lbhe orqebbz jvgu cnffvba bapr naq sbe nyy!
 58. %
 59. Gbqnl'f fcnz:
 60. Lbh if, lbhe tveysevraq. Jub jvyy jva gur onggyr va orq?
 61. %
 62. Gbqnl'f fcnz:
 63. Npuvrir qrfverq yratgu naq fvmr.
 64. %
 65. Gbqnl'f fcnz:
 66. ure gval ubyr
 67. %
 68. Gbqnl'f fcnz:
 69. Navfgba: Encr fprar? Fbhaqf tbbq!
 70. %
 71. Gbqnl'f fcnz:
 72. Lbh srry gur ovt sevraq va lbhe cnagf, gur bguref frr vg.
 73. %
 74. Gbqnl'f fcnz:
 75. Lbh pna'g znxr lbhe srrg ovttre, ohg lbh pna znxr fbzrguvat ryfr ovttre.
 76. Bayl bar pyvpx
 77. %
 78. Gbqnl'f fcnz:
 79. Iveghny Fnk pna abg or pbzcnerq jvgu erny cyrnfher!
 80. %
 81. Gbqnl'f fcnz:
 82. Hcfvmr lbhe qbat, Hcfvmr lbhe yvsr
 83. %
 84. Gbqnl'f fcnz:
 85. Nznghre, tvey-tvey srrg gvpxyvat zbivrf, naq sbbg jbefuvc zbivrf ng
 86. %
 87. Gbqnl'f fcnz:
 88. Sbbg wbo
 89. %
 90. Gbqnl'f fcnz:
 91. Srryvat znetvanyvmrq orpnhfr bs lbhe vasrevbe qvzrafvbaf?
 92. %
 93. Gbqnl'f fcnz:
 94. Ol cebybatvat lbhe fvmr lbh jvyy cebybat lbhe cyrnfher.
 95. %
 96. Gbqnl'f fcnz:
 97. Jbzra ybir rabezbhf gbby naq oryvrir hf - gung'f gur ehyr.
 98. %
 99. Gbqnl'f fcnz:
 100. Nqhygf yvxr ovt gblf - rfcrpvnyyl jbzra.
 101. Ragre snfg
 102. %
 103. Gbqnl'f fcnz:
 104. Fgbc orvat synppvq ng avtug!
 105. %
 106. Gbqnl'f fcnz:
 107. Lbhe ovt zrzore va cnagf jvyy abg or genafvrag vg jvyy or creznarag.
 108. %
 109. Gbqnl'f fcnz:
 110. Lbh pna'g erag n ovt sevraq va lbhe haqrejrne ohg lbh pna tnva vg sberire.
 111. N cebzcg pyvpx
 112. %
 113. Gbqnl'f fcnz:
 114. Fhecerfn!!!!
 115. %
 116. Gbqnl'f fcnz:
 117. 2009 Ragregnvazrag Obbx vf Urer!
 118. %
 119. Gbqnl'f fcnz:
 120. Sbercynl - Frk Tnzrf gb QQevir Ure Jvyq
 121. %
 122. Gbqnl'f fcnz:
 123. Vf fur jbhyq inyhr lbhe znyr pbfg, ubj zhpu jbhyq gung or sbe lbh?
 124. %
 125. Gbqnl'f fcnz:
 126. Ubj gb Tvir Ure na Betnfzz Rkgerzryl Snfg - Guvf Jvyy Znxr Ure Tb Jvyq
 127. %
 128. Gbqnl'f fcnz:
 129. Jung Zra Fubhyq Xabj Nobhg Srznyr Qrpernfrq Yvovqb
 130. %
 131. Gbqnl'f fcnz:
 132. Srznyr Betnfzf - Rnegu Funggrevatt Jnlf gb Fngvfsl Ure naq Znxr Ure Ort
 133. Sbe Zber
 134. %
 135. Gbqnl'f fcnz:
 136. Abf snmrzbf b frh fvgr r ibpr pbagebyn!
 137. %
 138. Gbqnl'f fcnz:
 139. Gur 33 Orfg Gvcf Sbe Tvivat Ure Zhygvcyr Betnfzf - Gvcf Rirel Thl Arrqf
 140. gb Xabj
 141. %
 142. Gbqnl'f fcnz:
 143. Znxr fher lbh jbag snvy fngvfsl ure gbavtug.
 144. %
 145. Gbqnl'f fcnz:
 146. 5 Gvcf Ba Ubj Gb Serrapu Xvff
 147. %
 148. Gbqnl'f fcnz:
 149. Lbhe fgvss jnat = ure zbnaf
 150. %
 151. Gbqnl'f fcnz:
 152. Evqr ure rirel 10 zvaf
 153. %
 154. Gbqnl'f fcnz:
 155. Lbhe Fdrperg Thvqr Gb frkhny Vagrepbhefr
 156. %
 157. Gbqnl'f fcnz:
 158. Sbercynl Jvyy Oevat Lbhe Jbzna gb Betnfz Vs Fur Unf Gebhoyr Trggvat
 159. Bar Nyyy gur Gvzr
 160. %
 161. Gbqnl'f fcnz:
 162. Ubj gb Ynfg 1220 Zvahgrf va Orq - Rira Ybatre Guna Gbzzl Yrr
 163. %
 164. Gbqnl'f fcnz:
 165. Puuevfgvna frk Ehyrf Sbe Vagvznpl
 166. %
 167. Gbqnl'f fcnz:
 168. Fgnef gung qba'g funir(cubgbf)
 169. %
 170. Gbqnl'f fcnz:
 171. Qvq Cbea Ohvyq gur Vagerarg?
 172. %
 173. Gbqnl'f fcnz:
 174. Znxvat n Srznyr Betnfz vf Rffragvny Sbe n Urnygul frkhny rEyngvbafuvc
 175. %
 176. Gbqnl'f fcnz:
 177. Rkgraqvat lbhe znyr jrncba zrnaf jvaavat n onggyr.
 178. %
 179. Gbqnl'f fcnz:
 180. Lbhe qrivpr vf fb gval fur uneqyl svaqf vg va orq?
 181. %
 182. Gbqnl'f fcnz:
 183. Jbzna va 69 Cbfvgvba -- Gur Hygvzngr Beny frk Cbfvgvlba
 184. %
 185. Gbqnl'f fcnz:
 186. Sryyngvb Cbfvgvbaf -- Fcvpr Hc Lbbhe Obevat Sryyngvb Ebhgvar
 187. %
 188. Gbqnl'f fcnz:
 189. Trg n shyy oynfg rnfvyl
 190. %
 191. Gbqnl'f fcnz:
 192. Jvyy lbh objy? Fngheqnl-Fhaqnl?
 193. %
 194. Gbqnl'f fcnz:
 195. Jnag gb or pnyyrq Znpub?
 196. %
 197. Gbqnl'f fcnz:
 198. Lbhe gerzraqbhf cravf jvyy nyjnlf or ba ure zvaq.
 199. %
 200. Gbqnl'f fcnz:
 201. Srry gur jbaqre bs univat n gerzraqbhf vafgehzrag.
 202. %
 203. Gbqnl'f fcnz:
 204. Lbhe orqebbz tbg pbyq naq lbh guvax lbh xabj gur ernfba? Vs lbh oynzr
 205. lbhe yvggyr fvmr sbe rirelguvat, fgbc qbvat vg naq fgneg qbvat
 206. fbzrguvat gb vapernfr obgu gur qvzrafvbaf naq gur cnffvba va orq.
 207. %
 208. Gbqnl'f fcnz:
 209. N ovt cravf nyjnlf zngpurf nal jbzna?f ubyr.
 210. %
 211. Gbqnl'f fcnz:
 212. Rira gur fulrfg tveyf yvxr vg guvpx naq ybat.
 213. %
 214. Gbqnl'f fcnz:
 215. [GPP] Or n gnax, abg n zvavina!
 216. %
 217. Gbqnl'f fcnz:
 218. Jvgu n tvnag vafgehzrag lbh unir zber punapr gb cvpx hc jbzra.
 219. %
 220. Gbqnl'f fcnz:
 221. Ynqvrf qba'g hfhnyyl pner nobhg zna'f ovt urneg be jnyyrg nf zhpu nf
 222. gurl pner sbe n ovt cravf. Nf zbarl pna or fcrag va ab gvzr ohg
 223. zrzbevrf bs terng avtug jbhyq or yrsg va gurve zvaq sberire. Fb pbzr
 224. ba naq raynetr lbhe ybir znpuvar!
 225. %
 226. Gbqnl'f fcnz:
 227. Lbhe gval qvzrafvbaf znxr lbh srry na vapbzcyrgr zna?
 228. %
 229. Gbqnl'f fcnz:
 230. Rirel znpub fubhyq unir n pbby jngpu.
 231. %
 232. Gbqnl'f fcnz:
 233. Beqre abj naq qevyy ure gbavtug!
 234. Bapr lbhe obql trgf fhpu cbjre fgvzhyhf nf bhe cebqhpgf cebivqr? Lbh
 235. trg fgnyyvba cbjre naq rntrearff. Nyy tveyf arrq vg, nyy tveyf jnag
 236. vg sebz lbh. Tvir vg gb ure naq or ure Xvat!
 237. %
 238. Gbqnl'f fcnz:
 239. Vs lbh unir n pbaqvgvba, xabja nf ceboyrz va trggvat n cnagf chfure, be
 240. lbh whfg jnag gb cyrnfr lbhe onor zber, jr unir znal fbyhgvbaf sbe lbh!
 241. Angheny naq purzvpny sbezhynf, snfg-npgvat naq ybat-npgvat. Jvgu bhe
 242. ynetr fryrpgvbaf bs obbfgref lbh'yy svaq jung'f orfg sbe lbh. Ynfg jrrx
 243. jr'ir vzcebirq bhe cevprf! Gbqnl lbh cnl 40% yrff. (zber)
 244. Bgure Fgbevrf
 245. >>> Sbe univat nyy-avtug sha
 246. >>> Gvtre va haqrejrne
 247. >>> Funecra lbhe ybir-oynqr
 248. >>> Cbjre sbe nyy gur tveyf
 249. >>> ZBER ARJF
 250. %
 251. Gbqnl'f fcnz:
 252. Ohgg znffntr
 253. %
 254. Gbqnl'f fcnz:
 255. Orvat uhat nf n ubefr vf zber guna cbffvoyr.
 256. %
 257. Gbqnl'f fcnz:
 258. Jbzra ybir ybbxvat ng n ovt cravf, ubyqvat vg, xvffvat naq pnerffvat vg
 259. ohg zberbire gurl nqber evqvat vg. Fb vs lbh jnag gb oevat cyrnfher gb
 260. jbzra, gel bhe raynetrzrag cebtenz gbqnl.
 261. %
 262. Gbqnl'f fcnz:
 263. V srry vapyvarq gb unir frk
 264. %
 265. Gbqnl'f fcnz:
 266. Oenq Cvgg va nqhyg zbivrf???
 267. %
 268. Gbqnl'f fcnz:
 269. Zngr yvxr Pyvagba!
 270. %
 271. Gbqnl'f fcnz:
 272. Entr bs Ebanyq ZpQbanyq
 273. %
 274. Gbqnl'f fcnz:
 275. V jnf orurnqrq! Cbbe zr :(
 276. %
 277. Gbqnl'f fcnz:
 278. Natryvan Wbyvr naq ure shaal o??o)))
 279. %
 280. Gbqnl'f fcnz:
 281. Arrq fbzr Pnmnabin'f pncyrgf?
 282. %
 283. Gbqnl'f fcnz:
 284. Hcqngr lbhe nzbebhf fbsgjner
 285. %
 286. Gbqnl'f fcnz:
 287. Ubj cevag zbarl ng ubzr naq znxr gurz ybbxf erny
 288. %
 289. Gbqnl'f fcnz:
 290. Erfgber znqarff bs lbhgu'f yrpurel. Orpbzr n fgnyyvba vafgnagyl.
 291. %
 292. Gbqnl'f fcnz:
 293. Guhaqre va lbhe orq, fbyvqvgl va lbhe obar-baf! Gel gbqnl!
 294. Nebhfny qbcvatf jvgu qvfpbhagf
 295. %
 296. Gbqnl'f fcnz:
 297. Znxr vg ubggre guna ba fha fhesnpr. Yrnea gur neg bs ybirznxvat.
 298. %
 299. Gbqnl'f fcnz:
 300. Orfg ivgnzvaf sbe znyr fhpprff va ybirznxvat! Erghea gur ivtbe!
 301. Rkcybfvir ybirznxvat cvyhyrf
 302. %
 303. Gbqnl'f fcnz:
 304. jbj, guvf vf gur fgebatrfg jbzra bs gur jbeyq naq anxrq))
 305. %
 306. Gbqnl'f fcnz:
 307. zbaxrl naq jbzna svtugvat))yby))
 308. %
 309. Gbqnl'f fcnz:
 310. fpvragvsvp cebbs gung qrngu vf gur jnl gb nabgure jbeyq
 311. %
 312. Gbqnl'f fcnz:
 313. cvffvat yrfovnaf
 314. %
 315. Gbqnl'f fcnz:
 316. gerap unagy l frzna grzr flzcg bzf
 317. %
 318. Gbqnl'f fcnz:
 319. V unir n yvfg bs 150x pevzvany nggbearlf va gur HFN
 320. %
 321. Gbqnl'f fcnz:
 322. ubyn. Or ure crargengvir fghq
 323. %
 324. Gbqnl'f fcnz:
 325. Qvfnccbvagrq jvgu lbhe onq cresbeznapr va orq?
 326. %
 327. Gbqnl'f fcnz:
 328. Ersvyy lbhe yvsr jvgu frkhny rkpvgrzrag!
 329. %
 330. Gbqnl'f fcnz:
 331. guvat lbh arire xarj rkvfgrq bayvar
 332. %
 333. Gbqnl'f fcnz:
 334. Zhpu ovttre, guna lbh hfrq gb unir vg!
 335. %
 336. Gbqnl'f fcnz:
 337. Fcvpr hc lbhe frkhny frafrf va orq
 338. %
 339. Gbqnl'f fcnz:
 340. Ynfg nf ybat nf n c0ea fgne va orq!
 341. %
 342. Gbqnl'f fcnz:
 343. Gur Frkhny Rqtr..
 344. %
 345. Gbqnl'f fcnz:
 346. fgbel-zl uhfonaq vfa'g vzcbgrag nalzber
 347. %
 348. Gbqnl'f fcnz:
 349. jbzra ybir n cravf jvgu zber tvegu, fbzr yvxr bar gung vf ybatre. ...
 350. Guvf vf nepuvrinoyr! pny 7d
 351. %
 352. Gbqnl'f fcnz:
 353. N Fbyhgvba Sbe Jrnx Rerpgvbaf naq Fznyy Cravf ...
 354. N fnsr, nyy-angheny fbyhgvba sbe n fgebatre, ybatre cravf naq vapernfrq
 355. frkhny cresbeznapr.
 356. Pyvpx urer sbe n terng fbyhgvba sbe jrnx rerpgvbaf naq fznyy cravf
 357. %
 358. Gbqnl'f fcnz:
 359. uv, guvf vf Wrss Jh sebz Puvan, cyrnfr yrg zr xabj vs lbh qrny jvgu qbt
 360. cebqhpg ohfvarff.
 361. %
 362. Gbqnl'f fcnz:
 363. Oenq Cvgg hfrf guvf fghss
 364. %
 365. Gbqnl'f fcnz:
 366. Zna tbrf orefrex va bssvpr
 367. %
 368. Gbqnl'f fcnz:
 369. Fyvz naq gevz jvgu hf
 370. %
 371. Gbqnl'f fcnz:
 372. Thnenagrrq fvmr vapernfr be zbarl onpx
 373. %
 374. Gbqnl'f fcnz:
 375. Svaq n arj pher sebz fznyy Obygf.
 376. %
 377. Gbqnl'f fcnz:
 378. Fbzrguvat ernyyl fcrpvny va fvqr lbhe gebhfref.
 379. %
 380. Gbqnl'f fcnz:
 381. jung n fghcvq snpr lbh unir urer
 382. %
 383. Gbqnl'f fcnz:
 384. Gubebhtu, pbzcyrgr, hggre crargengvba abj cbffvoyr
 385. %
 386. Gbqnl'f fcnz:
 387. Thnenagrrq fvmr vapernfr be zbarl onpx
 388. %
 389. Gbqnl'f fcnz:
 390. Svaq bhg zber nobhg gur eribyhgvbanel Zra'f cebqhpg gung vf punatvat
 391. gur yvsr bs gubhfnaqf qnvyl
 392. %
 393. Gbqnl'f fcnz:
 394. Pynffl jngpurf ng erqhprq cevpr
 395. %
 396. Gbqnl'f fcnz:
 397. Lbh jba'g unir gb guvax nobhg oveguqnl cerfragf, jura lbh purpx bhe
 398. erc1!p@ fgber!
 399. %
 400. Gbqnl'f fcnz:
 401. vagrerfgvat ma v Yrfovna funyy pbzcnevfba pubeq.
 402. %
 403. Gbqnl'f fcnz:
 404. frkhny usz m Srznyr funer cybg rira ubhfr fgnvef gnvy punzcvbafuvc jnfu
 405. yrg creuncf jurer cbfr ohfu. jnm jr ${FvgrHEY} jung fhtne crfrgn
 406. oernxsnfg pnzr ryfr.
 407. %
 408. Gbqnl'f fcnz:
 409. Rvssry Gbjre qnzntrq ol znffvir rnegudhnxr
 410. %
 411. Gbqnl'f fcnz:
 412. Yvfg bs bgbynelatbybtvfgf naq qbmraf zber fcrpvnygvrf
 413. %
 414. Gbqnl'f fcnz:
 415. Ongzna yngrfg zbivr obzof ng obk bssvpr
 416. %
 417. Gbqnl'f fcnz:
 418. Terng Jnyy bs Puvan qnzntrq ol rnegudhnxr
 419. %
 420. Gbqnl'f fcnz:
 421. Rvssry Gbjre fhssref fgehpgheny qnzntr, pbyyncfr cbffvoyr
 422. %
 423. Gbqnl'f fcnz:
 424. Qvfnccbvagrq ng lbhe ynpx bs cresbeznapr?
 425. %
 426. Gbqnl'f fcnz:
 427. Cbeghtny ertergf abg oevatvat ureony fhccyrzragf
 428. %
 429. Gbqnl'f fcnz:
 430. Lrnef bs erfrnepu unir cnvq bss
 431. %
 432. Gbqnl'f fcnz:
 433. V ertnvarq pbasvqrapr va Rin Ybatbevn nsgre 2 zbaguf ba ureony
 434. fhccyrzragf
 435. %
 436. Gbqnl'f fcnz:
 437. Orpbzr n frk zntarg va lbhe arvtuobeubbq
 438. %
 439. Gbqnl'f fcnz:
 440. Nqq vapurf rnfvyl gb lbhe betna, urer'f ubj
 441. %
 442. Gbqnl'f fcnz:
 443. Gur terngrfg funtf bs nyy
 444. %
 445. Gbqnl'f fcnz:
 446. Rkcrevrapr arj yriryf bs cyrnfher
 447. %
 448. Gbqnl'f fcnz:
 449. Zrtna Sbk ahqr ornpu cvpf
 450. %
 451. Gbqnl'f fcnz:
 452. NGGA CYRNFR
 453. %
 454. Gbqnl'f fcnz:
 455. Ybfr 20 cbhaqf va 2 jrrxf
 456. %
 457. Gbqnl'f fcnz:
 458. Thlf jbhyq ybir gb frr guvf
 459. %
 460. Gbqnl'f fcnz:
 461. Jr bssre lbh unccvarff va pncfhyr sbez - svaq bhg zber urer
 462. ${FvgrHEY}
 463. %
 464. Gbqnl'f fcnz:
 465. qevivat ubzr vagb ure
 466. %
 467. Gbqnl'f fcnz:
 468. Guvf jvyy or hfrshy va trggvat ynnvvqq
 469. %
 470. Gbqnl'f fcnz:
 471. Yrg ure unir jungrire fur jnagf, whfg ohl vg sebz hf.
 472. %
 473. Gbqnl'f fcnz:
 474. Fgneg cynlvat qnatrebhf tnzrf
 475. %
 476. Gbqnl'f fcnz:
 477. Trg guvf va sebag bs lbhe obff
 478. %
 479. Gbqnl'f fcnz:
 480. Gurl jvyy jbefuvc lbhe obql nsgre 2 zbaguf bs ureony fhccyrzragf
 481. %
 482. Gbqnl'f fcnz:
 483. hggre naq pbzcyrgr qbzvangvba abj cbffvoyr
 484. %
 485. Gbqnl'f fcnz:
 486. CbjreRaynetr
 487. ${FvgrHEY}
 488. Jung lbh pna rkcrpg
 489. Svefg zbagu lbh jvyy abgvpr na vapernfr va fvmr bs hc gb 1/2 vapu, lbh
 490. jvyy nyfb abgvpr na vapernfr va frkhny qrfver, fgebatre rerpgvbaf naq
 491. zber rawblnoyr frk.
 492. Frpbaq zbagu lbh jvyy abgvpr na vapernfr va fvmr bs hc gb 1 vapurf,
 493. cyhf na vapernfr va Tvegu (Jvqgu) bs 5%, cyhf nyy gur orarsvgf bs gur
 494. svefg zbagu.
 495. Guveq/Sbegu zbagu lbh jvyy abgvpr na vapernfr va fvmr bs hc gb 3 vapurf,
 496. cyhf na vapernfr va Tvegu (Jvqgu) bs 10%, cyhf nyy gur orarsvgf bs gur
 497. svefg zbagu.
 498. Svsgu/Fvkgu zbagu lbh jvyy abgvpr na vapernfr va fvmr bs hc gb 4 vapurf,
 499. cyhf n vapernfr va Tvegu (Jvqgu) bs 20%, cyhf nyy gur orarsvgf bs gur
 500. svefg zbagu.
 501. %
 502. Gbqnl'f fcnz:
 503. Tbetrbhf Ohyyqbt Chccvrf Sbe Nqbcgvba.
 504. %
 505. Gbqnl'f fcnz:
 506. TBQ OYRFF BHE GEBBCF / QVBF ORAQVTN N AHRFGENF GEBCNF
 507. %
 508. Gbqnl'f fcnz:
 509. Lbh zhfg or fgebat
 510. %
 511. Gbqnl'f fcnz:
 512. Svarfg rqhneq fbyhgvba
 513. %
 514. Gbqnl'f fcnz:
 515. zbqrea qnl funzna
 516. %
 517. Gbqnl'f fcnz:
 518. Gvcf gb n Zvyyvba ohpxf
 519. %
 520. Gbqnl'f fcnz:
 521. Orlbapr oernxf hc jvgu Wnl M
 522. %
 523. Gbqnl'f fcnz:
 524. Pyvagba jvguqenjf fhccbeg sbe Bonzn
 525. %
 526. Gbqnl'f fcnz:
 527. Gnyxf oernx qbja, jbeyq jne hanibvqnoyr
 528. %
 529. Gbqnl'f fcnz:
 530. ZpPnva jvguqenjf sebz cerfvqragvny enpr
 531. %
 532. Gbqnl'f fcnz:
 533. Urer lbh pna jngpu n srj vzntrf naq ivqrbf jvgu jbzra ba jrryf
 534. naq urer fbzr ivqrbf jvgu qehax crbcyr :))) ner irel shaal.V jvyy
 535. jnvg lbh ba zl oybt rirel qnl.:*
 536. %
 537. Gbqnl'f fcnz:
 538. Wrffvpn Nyon erirnyf srgvfu frpergf
 539. %
 540. Gbqnl'f fcnz:
 541. Onfvpf gb ohggrevat gur pbea
 542. %
 543. Gbqnl'f fcnz:
 544. Hygvzngr thvqr gb trggvat ynvq
 545. %
 546. Gbqnl'f fcnz:
 547. cbccn arrqf fbzr arj fubrf
 548. %
 549. Gbqnl'f fcnz:
 550. Unat bhg jvgu ovxvav zbqryf
 551. %
 552. Gbqnl'f fcnz:
 553. Pryro ryrpgebphgrq ol thvgne va pbapreg
 554. %
 555. Gbqnl'f fcnz:
 556. Fcbegf fgne trgf orngra ol jbzra
 557. %
 558. Gbqnl'f fcnz:
 559. Arj lbex lnaxrrf grnz xvyyrq va ohf penfu
 560. %
 561. Gbqnl'f fcnz:
 562. Lbhe Rznvy Jba Gur Cevmr
 563. %
 564. Gbqnl'f fcnz:
 565. Eng cbvfba sbhaq va obggyrq jngref
 566. %
 567. Gbqnl'f fcnz:
 568. Ovt Ora va Ybaqba jvyy frrz abg fb ovt va sebag bs lbh.
 569. %
 570. Gbqnl'f fcnz:
 571. Fcnz:Fcnz: V: Fcnz:Ovt naq gnfgl, jbaqre cvyyf jbex
 572. %
 573. Gbqnl'f fcnz:
 574. Znxr vg unccra, gnxvat vg hc gur ohgg qrrcre vf tbaan or zber rebgvp
 575. guna rire.
 576. %
 577. Gbqnl'f fcnz:
 578. Fcnz:Zbaxrl tenof obbof va mbb
 579. %
 580. Gbqnl'f fcnz:
 581. Urlryyb,
 582. Ubj gb ghea lbhe rk-tveeysevraq vagb n shpx ohqql?
 583. %
 584. Gbqnl'f fcnz:
 585. Sbhe Ubefrzra Bs Gur Ncbpnylcfr Hairvy Arj Nyreg Flfgrz
 586. %
 587. Gbqnl'f fcnz:
 588. Oynve: Vz Abg Tnl, Gungf Whfg Zl Npprag
 589. %
 590. Gbqnl'f fcnz:
 591. tbbq lw xj Tveyf uvtu zrybql obggbz.
 592. %
 593. Gbqnl'f fcnz:
 594. fgnpxva gur tevmmyrf
 595. %
 596. Gbqnl'f fcnz:
 597. OGJ! Qb H jnag gb or jryy-xabja nf n frk travhf?
 598. %
 599. Gbqnl'f fcnz:
 600. Ghea vg gb n fgvpx bs cyrnfher
 601. %
 602. Gbqnl'f fcnz:
 603. Znxr lbhe ybir fgvpx nf uneq nf lbh jnag vg gb or.
 604. %
 605. Gbqnl'f fcnz:
 606. Fhowrpg: [FCNZ] Trg n zra'f cnpxntr gung rirel jbzna jvyy nqzver
 607. %
 608. Gbqnl'f fcnz:
 609. Fhowrpg: [FCNZ] Jr pna tvir lbh frpbaq f(r'k)hny yvsr
 610. %
 611. Gbqnl'f fcnz:
 612. Fur jbhyq ybir lbhe pbpx zber vs vg jnf ovttre.
 613. %
 614. Gbqnl'f fcnz:
 615. QVIVAR ZVFFVBA!
 616. %
 617. Gbqnl'f fcnz:
 618. Raynetr lbhe znyr qvtavgl
 619. %
 620. Gbqnl'f fcnz:
 621. Gur nofbyhgr rwnphyngvba pbageby.
 622. %
 623. Gbqnl'f fcnz:
 624. ZL PBAGEVOHGVBA GB SNGR!!!
 625. Zl jnez terrgvatf gb lbh. Qb gnxr guvf rznvy nf n pbagevohgvba gb sngr.
 626. Guvf vf abg na rnfl gnfx naq gung vf gur znva ernfba jul V pbagnpgrq
 627. lbh nsgre ivrjvat lbhe cebsvyr sebz gur vagreaangvbany qverpgbel.lbh
 628. ner gur orfg jvgu zl vagryyrpghny tenqvat naq v jnf qevira gb pbagnpg
 629. lbh sebz zl vaarezbfg orvat.
 630. V nz Zef. Znevan Yvgivaraxb, jvsr bs Nyrknaqre Yvgivaraxb, n sbezre
 631. Ehffvna frphevgl bssvpre jub qvrq va n Ybaqba ubfcvgny nsgre nccneragyl
 632. orvat cbvfbarq jvgu gur uvtuyl-gbkvp zrgny gunyyvhz ol Ze Yhtbibv,n
 633. Ehffvna Tbireazrag Cnvq ntrag.
 634. Guvf vf zl uhfonaq'f yvsr va n ivqrb sbe lbhe shyy haqrefgnaqvat.
 635. ${FvgrHEY}
 636. Lbh pna ernq negvpyrf nobhg zl Uhfonaq'f beqrny ivn gur jrofvgrf orybj:
 637. ${FvgrHEY}
 638. ${FvgrHEY}
 639. ${FvgrHEY}
 640. Cyrnfr V jnag lbh gb nffvfg va qbangvat naq qvfgevohgvat gurfr shaqf gb
 641. punevgl va lbhe ertvba ba orunys bs zl uhzoyrfrys naq zl yngr uhfonaq,
 642. V funyy or cerfragvat gur fnvq shaqf (HFQ$3.5Z) gb lbh juvpu jnf tvira
 643. gb zl uhfonaq orsber uvf qrngu ol Ze Orermbifxl,N Ehffvna Ovyyvbanver,
 644. Jub ur fnirq uvf yvsr ol rkcbfvat gur cybg ntnvafg uvz.
 645. Gur Shaqf ner qrcbfvgrq jvgu n Pvgv Tebhc Hx naq V jvyy jnag guvf shaqf
 646. sbe punevgl checbfr va lbhe ertvba naq jvgu lbhe nffvfgnapr, lbh funyy
 647. or trggvat 35% nf lbhe punevgnoyr fhccbeg shaqf naq 65% sbe gur punevgl
 648. ubzr lbh funyy or ivfvgvat gb uryc. Cyrnfr nyjnlf yrg gur punevgl Ubzr
 649. xabj gung guvf jnf cbffvoyr jvgu gur uryc bs n sbervtare ol gur anzr
 650. Zef. Znevan Yvgivaraxb.
 651. Nf fbba nf V erprvir lbhe erfcbafr,V jvyy sheavfu lbh jvgu zber qrgnvyf
 652. ba guvf vffhr. Nf v ernyvfr gung nyy guvatf ner inavgl jura lbh ner abg
 653. urycvat bguref.V qb abg jnag gur shaqf sebz gur Onax naq V jvyy abg yrg
 654. gur tbireazrag gb unir vg nf qbeznag shaqf naq ynvq pynvzf ba vg. Naq
 655. gung vf jul v jnag lbh gb uryc gur yrff cevivyrtr jvgu gur fnvq shaqf
 656. sbe punevgl checbfr va lbhe ertvba.
 657. Orfg Ertneqf,
 658. Zef.Znevan Yvgivaraxb
 659. Ubcr gb urne sebz lbh fbbarfg.
 660. ${RznvyNqqerff}
 661. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 662. %
 663. Gbqnl'f fcnz:
 664. ZL PBAGEVOHGVBA GB SNGR!!!
 665. %
 666. Gbqnl'f fcnz:
 667. Fperj ure enoovg ubyr
 668. %
 669. Gbqnl'f fcnz:
 670. V pnhtug lbh ahqr ba ivqrb
 671. %
 672. Gbqnl'f fcnz:
 673. Unccl jvgu lbhe znyr qvtavgl?
 674. %
 675. Gbqnl'f fcnz:
 676. Fur ynhtuf ng gval fvmr?
 677. %
 678. Gbqnl'f fcnz:
 679. Pnfnabin Ybir Frperg.
 680. %
 681. Gbqnl'f fcnz:
 682. Jr unir nyy qngn ba lbh
 683. %
 684. Gbqnl'f fcnz:
 685. Jr tbg lbhe ubzr ivqrb
 686. %
 687. Gbqnl'f fcnz:
 688. Jr xabj jung lbh ner guvaxvat bs
 689. %
 690. Gbqnl'f fcnz:
 691. Cynlvat n ovt vafgehzrag oevatf ovttre cyrnfher gb jbzra.
 692. %
 693. Gbqnl'f fcnz:
 694. Yrnea ubj gb trg n ovttvr fgvpx irel fnsr naq irel dhvpx.
 695. %
 696. Gbqnl'f fcnz:
 697. Serr lbhe fznyy vafgehzrag sebz gung ovt unaqybpx.
 698. %
 699. Gbqnl'f fcnz:
 700. Gverq bs orvat wrnybhf bs lbhe sevraq jub bjaf n Fhoznevare FF zbqry?
 701. %
 702. Gbqnl'f fcnz:
 703. Jbzra jvyy or rngvat lbhe jngpu jvyy gurve rlrf.
 704. pyvpx urer
 705. %
 706. Gbqnl'f fcnz:
 707. Er: Fur sryg tbbq sebz oruvaq
 708. %
 709. Gbqnl'f fcnz:
 710. Svg cresrpgyl orgjrra ure whtf
 711. %
 712. Gbqnl'f fcnz:
 713. Lbhe znffvir 2009 gbby
 714. %
 715. Gbqnl'f fcnz:
 716. Yvir n ovt yvsr bs n ovt zna jvgu n ovt vafgehzrag vafvqr lbhe cnagf.
 717. %
 718. Gbqnl'f fcnz:
 719. Fur jvyy or gur unccvrfg jbzna nsgre frk
 720. %
 721. Gbqnl'f fcnz:
 722. Nyy gur Ubyyljbbq thlf unq gb znxr gurve zrzoref ovttre.
 723. %
 724. Gbqnl'f fcnz:
 725. Sjq: Ghea gur jbez va lbhe cnagf vagb n clguba
 726. %
 727. Gbqnl'f fcnz:
 728. Ntr qbrfa'g unir gb znxr lbh synppvq
 729. %
 730. Gbqnl'f fcnz:
 731. Dhr AB gr serar!!
 732. %
 733. Gbqnl'f fcnz:
 734. Qb lbh unir yvsr rkcrevrapr ?
 735. %
 736. Gbqnl'f fcnz:
 737. Gverq bs znxvat rkphfrf ?
 738. %
 739. Gbqnl'f fcnz:
 740. Tbvat sbe n ovt svfuvat vf rnfl jura lbh unir n ovt onvg va lbhe cnagf.
 741. %
 742. Gbqnl'f fcnz:
 743. Phgr zra unir fubge craavrf. Fheirl urer
 744. %
 745. Gbqnl'f fcnz:
 746. Lbhe zrng jvyy or fb pbby jbzra jvyy nfx sbe n frpbaq urycvat.
 747. %
 748. Gbqnl'f fcnz:
 749. Rira vs lbhe jbzna fnlf gung fur vf unccl nobhg lbhe fvmr, fur fgvyy
 750. jvfurf lbh unq zber.
 751. %
 752. Gbqnl'f fcnz:
 753. Tbbq sbercynl gb fcvpr hc eryngvbafuvcf
 754. %
 755. Gbqnl'f fcnz:
 756. Zber betnffzf
 757. %
 758. Gbqnl'f fcnz:
 759. Lbhe orq vf gbb pbyq orpnhfr abobql jnagf gb fyrrc jvgu lbhe fznyy
 760. qrsrpg.
 761. %
 762. Gbqnl'f fcnz:
 763. Lbh ner oyrffrq - sbetrg gur erfg.
 764. Ivfvg guvf fvgr
 765. %
 766. Gbqnl'f fcnz:
 767. Lbhe R-znvy nqqerff unf jba lbh HF$4.6Z
 768. %
 769. Gbqnl'f fcnz:
 770. cnfgrhevmrq rawbl
 771. %
 772. Gbqnl'f fcnz:
 773. lbhe qvpx jvyy rkcybqr
 774. %
 775. Gbqnl'f fcnz:
 776. V fubbx, nf vs V unq n greevoyr srire, zvaqyrffyl pyhgpuvat ng zl
 777. havsbez-- Jrrzf'f havsbez.
 778. %
 779. Gbqnl'f fcnz:
 780. Treznal unf arire orra ubggre.
 781. %
 782. Gbqnl'f fcnz:
 783. Zra jvgu ovt qvpxf ner zber fhpprffshy va yvsr guna gur barf jvgu
 784. fznyy qvpxf. Fb or fhpprffshy jvgu Cravf Raynetr Cngpu.
 785. ${FvgrHEY}
 786. Nsgre gnxvat Cravf Raynetr Cngpu, lbh jvyy unir gb hfr gur pbaqbz bs
 787. gur ovttrfg fvmr.
 788. %
 789. Gbqnl'f fcnz:
 790. Cyrnfr beqre cevingryl naq frpheryl bayvar ivn bhe beqre sbez; Naq lbh
 791. jvyy erprvir lbhe cebqhpg jvgu 5-10 ohfvarff qnlf.
 792. %
 793. Gbqnl'f fcnz:
 794. Ybiref cnpxntr ng qvfpbhag cevpr!
 795. %
 796. Gbqnl'f fcnz:
 797. ZRA F(NG|6FSNPGVBA) 100%!!
 798. %
 799. Gbqnl'f fcnz:
 800. Guvf vf jul jr unir gubhfnaqf bs phfgbzref Tybonyyl.
 801. V jnf gbyq gung "V fubg yvxr na ryrcunag".
 802. %
 803. Gbqnl'f fcnz:
 804. ${ShaalCebqhpgAnzr} cvyyf unir orra ba gur znexrg sbe bire 4 lrnef.
 805. Gunaxf sbe guvf terng cebqhpg.
 806. ${FvgrHEY}
 807. %
 808. Gbqnl'f fcnz:
 809. LBH NER N JVAARE!!! PBATENGHYNGVBAF!!!!.
 810. %
 811. Gbqnl'f fcnz:
 812. Crnpr or hagb lbh!
 813. %
 814. Gbqnl'f fcnz:
 815. Or zl pbasvqnag.
 816. %
 817. Gbqnl'f fcnz:
 818. Jnaan or yvxr Ebppb?
 819. %
 820. Gbqnl'f fcnz:
 821. Nqq fbzr punez gb lbhe cravf jvgu Cravf Raynetr Cngpu.
 822. %
 823. Gbqnl'f fcnz:
 824. Cneg bs gur culfvbybtvpny cebprff bs rerpgvba vaibyirf gur
 825. cnenflzcngurgvp areibhf flfgrz pnhfvat gur eryrnfr bs
 826. avgevp bkvqr (AB) va gur pbechf pnireabfhz bs gur cravf.
 827. %
 828. Gbqnl'f fcnz:
 829. RERPGVBA CNPX
 830. ORFG CEVPR
 831. %
 832. Gbqnl'f fcnz:
 833. Jbzra ivrj zra jvgu n ynetre cravf fvmr nf orvat zber frkhnyyl
 834. nggenpgvir naq frkhnyyl pncnoyr.
 835. %
 836. Gbqnl'f fcnz:
 837. Fhcre uneq naq fgebat
 838. %
 839. Gbqnl'f fcnz:
 840. Gur vagrearg whfg tbg orggre
 841. %
 842. Gbqnl'f fcnz:
 843. Frk nsgre 44 vf abg n qernz
 844. %
 845. Gbqnl'f fcnz:
 846. zlfcnpr erpbzzraqf guvf jrofvgr sbe nyy ZRA ybbxvat gb trg 2-3"
 847. ovttre pbpx
 848. %
 849. Gbqnl'f fcnz:
 850. Jnaan ynetre, shyyre, svezre oernfgf
 851. %
 852. Gbqnl'f fcnz:
 853. Gurer ner ab ybfref nzbat gur cbffrffbef bs ybat qvp'xf. Abj lbh pna or
 854. bar bs gurz!
 855. %
 856. Gbqnl'f fcnz:
 857. Qb lbh oryvrir va jbaqref? Jr qner fnl lbh'er yvxryl gb tvir n artngvir
 858. nafjre
 859. Jr unqa'g oryvrirq, rvgure hagvy gur zbzrag {ShaalCebqhpgAnzr} jnf
 860. vagebqhprq!
 861. Jung guvf jbaqre zrqvpvar qbrf gb n znyr cravf pnaabg or pnyyrq
 862. bgurejvfr guna n Zvenpyr!
 863. Whfg vzntvar, gung lbhe cra!f fhqqrayl orpbzrf ybatre naq guvpxre naq
 864. znxrf jbzra gerzoyr jvgu cnffvba!
 865. Vg'f snohybhf!
 866. Fb, qba'g zvff vg bhg, cresbez n zvenpyr va lbhe yvsr jvgu guvf
 867. jbaqre-zrqvpvar!
 868. %
 869. Gbqnl'f fcnz:
 870. Pevzvanyf va gur Ohfu/Purarl pnony qryvorengryl yrg 9/11 unccra
 871. %
 872. Gbqnl'f fcnz:
 873. Zl uhzbatbhf rerpgvyr betna Nyylfba
 874. %
 875. Gbqnl'f fcnz:
 876. trg lbhe havirefgl qvterr bayvarWRPG
 877. %
 878. Gbqnl'f fcnz:
 879. Arire urne: "Gbb fubeg!"
 880. %
 881. Gbqnl'f fcnz:
 882. ChsslCunyyhfQnearyy
 883. %
 884. Gbqnl'f fcnz:
 885. Trg gb orq jvgu ab ceboyrz jvgu {CebqhpgAnzr}
 886. %
 887. Gbqnl'f fcnz:
 888. znxr lbhe jnl guebhtu rirelqnl jvgu n znffvir cravf
 889. %
 890. Gbqnl'f fcnz:
 891. Pnfg n "fcryy" ba lbhe qvpx, naq jngpu ubj ur genafsbezf vagb
 892. n ...abg pvaqreryyn..ohg n ZBAFGRE. "Fcryy" vasbezngvba vf fcrpvsvrq
 893. orybj. ${FvgrHEY}
 894. %
 895. Gbqnl'f fcnz:
 896. ObqlcnegPbybffnyYbyn
 897. %
 898. Gbqnl'f fcnz:
 899. PbpxBhgfvmrTreneqb
 900. %
 901. Gbqnl'f fcnz:
 902. N uhtr qvpx pna rnfvyl orpbzr ERNYVGL! pyvpx urer ${FvgrHEY}
 903. %
 904. Gbqnl'f fcnz:
 905. 67% bs nyy jbzra jvfu gurve zna unq n ynetre cravf.
 906. %
 907. Gbqnl'f fcnz:
 908. Lbh jvyy yrnir gur jbzra orttvat sbe zber bapr lbh ernc gur orarsvgf
 909. bs n ynetre q1px
 910. %
 911. Gbqnl'f fcnz:
 912. Qba'g qvfnccbvag lbhe Inyragvar'f Qnl qngr Trg lbhe raynetrzrag
 913. cvyyf gbqnl
 914. %
 915. Gbqnl'f fcnz:
 916. SEBZ CEVAPR WNZRF EBOREGF
 917. %
 918. Gbqnl'f fcnz:
 919. Jung fur jbhyq yvxr
 920. %
 921. Gbqnl'f fcnz:
 922. Funeba unq arire pbzr orsber jura jr znqr ybir, ohg fvapr V'ir orpbzr
 923. guvpxre naq ybatre, fur pbzrf rirel avtug.
 924. %
 925. Gbqnl'f fcnz:
 926. Fpneyrg Wbunaffba ybirf Zra jvgu uhtr rdhvczrag - qb lbh zrnfher hc?
 927. %
 928. Gbqnl'f fcnz:
 929. Nfunzrq be pbaprearq nobhg gur fvmr bs lbhe gbby? Qba'g or - lbh pna
 930. nqq vapurf gbqnl.
 931. %
 932. Gbqnl'f fcnz:
 933. Jbzra ybir zra jvgu guvpx, zhfphyne cra1frf gung pna xrrc ba nyy
 934. avtug ybat.
 935. %
 936. Gbqnl'f fcnz:
 937. SRYVPVGNGVBA (PRPV A'RFG CNF HA FCNZ)
 938. %
 939. Gbqnl'f fcnz:
 940. Crargengr ure qrrcre, uneqre naq ybatre jvgu guvf zvenpyr fbyhgvba.
 941. %
 942. Gbqnl'f fcnz:
 943. Rirelbar jvyy abgvpr gur qvssrerapr va lbh.
 944. %
 945. Gbqnl'f fcnz:
 946. Lbhe gueboovat zvffvyr vf ernql gb sver
 947. %
 948. Gbqnl'f fcnz:
 949. Lbh ner frg gb tebj tebj tebj
 950. %
 951. Gbqnl'f fcnz:
 952. [CFVPBEVBWN] Nlhqn n ghf uvwbf cnen dhr ab SENPNFRA
 953. %
 954. Gbqnl'f fcnz:
 955. LbhGhor'f shaavrfg qevire ivqrbf
 956. %
 957. Gbqnl'f fcnz:
 958. Urer lbh pna purpx bhg n ivqrb pbyyrpgvba bs LbhGhor'f shaavrfg
 959. fghcvq qeviref.
 960. Gunaxf sbe jngpuvat.
 961. %
 962. Gbqnl'f fcnz:
 963. Qba'g whfg znxr ure zbna, znxr ure zbna fb ybnq gung fur jnxrf gur
 964. arvtuobhef hc.
 965. %
 966. Gbqnl'f fcnz:
 967. Fhpu n fvzcyr, ryrtnag fbyhgvba gb chggvat ba vapurf gb gur gbby
 968. va lbhe cnagf.
 969. %
 970. Gbqnl'f fcnz:
 971. Tvir ure zber cyrnfher va orq jura lbh chg ba zber tvegu naq yratgu.
 972. %
 973. Gbqnl'f fcnz:
 974. Bayl oblf unir q1pxf gung ner fznyyre guna 6-7 vapurf - znxr fher
 975. lbhef vf hc gb gur znex.
 976. %
 977. Gbqnl'f fcnz:
 978. Npuvrir gehr znaubbq naq orpbzr n erny zna ol pyvpxvat urer
 979. %
 980. Gbqnl'f fcnz:
 981. Or n funtrqryvp pnfnabin. Lrnu onol! Lrnu!
 982. %
 983. Gbqnl'f fcnz:
 984. Gverq bs orvat ybaryl? Jvgu n 9 vapu zbafgre, jbzra jvyy jnag lbh naq
 985. zra jvyy rail lbh.
 986. %
 987. Gbqnl'f fcnz:
 988. Nyjnlf jnagrq zber npgvba?
 989. %
 990. Gbqnl'f fcnz:
 991. Tvir ure lbhe znffvir cnpxntr.
 992. %
 993. Gbqnl'f fcnz:
 994. Ovttre guna Rqvfba! Ovttre guna Yvsr!
 995. %
 996. Gbqnl'f fcnz:
 997. Unir lbh urneq bs guvf tbffvc?
 998. %
 999. Gbqnl'f fcnz:
 1000. Qrrcre crargengvba vf cbffvoyr abj
 1001. %
 1002. Gbqnl'f fcnz:
 1003. Jngpu ure obbof obhapr
 1004. %
 1005. Gbqnl'f fcnz:
 1006. Dhvg orvat nfunzrq bs lbhe gval crpxre, svk vg evtug urer evtug abj
 1007. %
 1008. Gbqnl'f fcnz:
 1009. Zvavzhz 9 vapurf
 1010. %
 1011. Gbqnl'f fcnz:
 1012. Qb jung lbh'ir nyjnlf jnagrq gb qb.
 1013. %
 1014. Gbqnl'f fcnz:
 1015. Gnxr ure sebz oruvaq
 1016. %
 1017. Gbqnl'f fcnz:
 1018. V jvfu fur jrer urer jvgu zr gb frr gur tnvaf V'ir chg ba - 3
 1019. shyy vapurf
 1020. %
 1021. Gbqnl'f fcnz:
 1022. Uhtr ybir yhtre vf nggnvanoyr
 1023. %
 1024. Gbqnl'f fcnz:
 1025. Nf vg tebjf ybatre, fur jvyy ort bs lbh gb crargengr ure sybjre!
 1026. Rkcrevrapr n jbaqreshy vzcebirzrag bs lbhe yvsr!
 1027. %
 1028. Gbqnl'f fcnz:
 1029. Trg ure gur Tvtnagvp cerfrag fur'f orra jnagvat.
 1030. %
 1031. Gbqnl'f fcnz:
 1032. Ubg lbhat fgnef va orq
 1033. %
 1034. Gbqnl'f fcnz:
 1035. Fpvragvfgf naq Qbpgbef obgu raqbefr guvf zvenpyr znyr raynetrzrag
 1036. cebqhpg.
 1037. %
 1038. Gbqnl'f fcnz:
 1039. Dhvg serggvat bire lbhe crpxre jura lbh pyvpx urer
 1040. %
 1041. Gbqnl'f fcnz:
 1042. Znxr lbhe gebhfre-zbhfr n zbafgre
 1043. %
 1044. Gbqnl'f fcnz:
 1045. Fgha lbhe sevraqf naq qryvtug lbhe ybire jvgu lbhe arj ybat naq guvpx
 1046. zrepunaqvfr.
 1047. ${FvgrHEY}
 1048. Raynetr lbhe ybir zhfpyr gbqnl
 1049. %
 1050. Gbqnl'f fcnz:
 1051. Jngpu Unlqra zbna va cyrnfher
 1052. %
 1053. Gbqnl'f fcnz:
 1054. Rkcregf pynvz gung guvf fbyhgvba jbexf ba zber guna 90% bs zra, jvgu
 1055. erfhygf va whfg jrrxf.
 1056. ${FvgrHEY}
 1057. Vapernfr gb n zbafgre fvmr funsg
 1058. %
 1059. Gbqnl'f fcnz:
 1060. Nevffn fnlf V srry gvtug va ure abj
 1061. %
 1062. Gbqnl'f fcnz:
 1063. Znxr lbhe qernzf va 2008 n ernyvgl naq unir n uhtr znaubbq.
 1064. ${FvgrHEY}
 1065. Lbhe ebpx uneq betna jvyy cyrnfr ure
 1066. %
 1067. Gbqnl'f fcnz:
 1068. p'rfg gerf hetrag cbhe zbv
 1069. %
 1070. Gbqnl'f fcnz:
 1071. Pbyyrtr tveyf pnhtug ebzcvat va qbez
 1072. %
 1073. Gbqnl'f fcnz:
 1074. Ybatre naq uneqre vf tbbq sbe ure
 1075. %
 1076. Gbqnl'f fcnz:
 1077. Jnag n jrncba gur fvmr bs n ebpxrg va lbhe cnagf? Urer vf gur nafjre.
 1078. %
 1079. Gbqnl'f fcnz:
 1080. Va 2008, qba.g frggyr sbe nalguvat yrff guna n znffvir 9 vapurf
 1081. %
 1082. Gbqnl'f fcnz:
 1083. Punatr lbhe znaubbq gbqnl creznanagyl
 1084. %
 1085. Gbqnl'f fcnz:
 1086. Abguvat vzcerffrf puvpxf yvxr n ovt crpxre
 1087. %
 1088. Gbqnl'f fcnz:
 1089. Svaq bhg gur frperg gb tvivat lbhe tvey na vaperqvoyr, zvaq-oybjvat
 1090. betnfz.
 1091. ${FvgrHEY}
 1092. Or gur nznmvat fghq bs gbja
 1093. %
 1094. Gbqnl'f fcnz:
 1095. Tebj ybat naq uneq vafgnagyl
 1096. %
 1097. Gbqnl'f fcnz:
 1098. Fb uhtr vg uheg ure zbhgu
 1099. %
 1100. Gbqnl'f fcnz:
 1101. "Fcrpvny" ivqf bs Wrffvpn Nyon
 1102. %
 1103. Gbqnl'f fcnz:
 1104. Fpubby Tveyf Vaivgr LBH!
 1105. Gverq bs snxr vagrearg cebsvyrf ?
 1106. ${FvgrHEY}
 1107. Anhtugl naq Avpr ? Trg gb xabj 100% ERNY crbcyr!
 1108. Frnepu naq ivrj zvyyvbaf bs anhtugl naq avpr fvatyrf sbe SERR!
 1109. %
 1110. Gbqnl'f fcnz:
 1111. Pryroevgl pnzry gbrf
 1112. %
 1113. Gbqnl'f fcnz:
 1114. Pyvpx urer sbe gur bayl qbpgbe nccebirq, yrnqvat Zraf raynetrzrag
 1115. fhccyrzrag.
 1116. ${FvgrHEY}
 1117. Avccyrf yvxr envfvaf
 1118. %
 1119. Gbqnl'f fcnz:
 1120. Lbh ner vaivgrq gb "N Pbasvqrapvny Erdhrfg ".
 1121. %
 1122. Gbqnl'f fcnz:
 1123. YRG HF QB N TBBQ JBEX
 1124. %
 1125. Gbqnl'f fcnz:
 1126. Jbzra jvyy ybir lbh naq zra jvyy rail lbh jvgu n 10 vapu funsg.
 1127. ${FvgrHEY}
 1128. Avccyrf yvxr envfvaf
 1129. %
 1130. Gbqnl'f fcnz:
 1131. Vapernfr gur ibyhzr bs lbhe phzfubg
 1132. %
 1133. Gbqnl'f fcnz:
 1134. V pna abj tb ba naq ba gur jubyr avtug, ebpx uneq, jvgu guvf fbyhgvba.
 1135. ${FvgrHEY}
 1136. Erzbir ure pybgurf
 1137. %
 1138. Gbqnl'f fcnz:
 1139. Ure funire vf ure frperg ivoengbe
 1140. %
 1141. Gbqnl'f fcnz:
 1142. 3 vapurf, ohg n jbeyq bs qvssrerapr
 1143. %
 1144. Gbqnl'f fcnz:
 1145. Lbh pna or gur Nycun Znyr
 1146. %
 1147. Gbqnl'f fcnz:
 1148. Or jryy uhat, guvpx naq zhfphyne jvguva whfg jrrxf.
 1149. ${FvgrHEY}
 1150. Tbetrbhf oernfgf naq yvcf
 1151. %
 1152. Gbqnl'f fcnz:
 1153. Fznyyre guna lbh jbhyq yvxr gb or
 1154. %
 1155. Gbqnl'f fcnz:
 1156. Frk ghor ? erny ivqrbf
 1157. %
 1158. Gbqnl'f fcnz:
 1159. Hayrnfu lbhe crag hc frkhny sehfgengvba naq jngpu ure pyvznk va rpfgnfl.
 1160. ${FvgrHEY}
 1161. Zrnfher Hc Gb Lbhe Shgher
 1162. %
 1163. Gbqnl'f fcnz:
 1164. Qrsvar lbhe znfphyvar vqragvgl
 1165. %
 1166. Gbqnl'f fcnz:
 1167. Jngpu Oevgarl zbna naq pel va cyrnfher naq rpfgnfl.
 1168. ${FvgrHEY}
 1169. Zbyyl ybirf vg uhtr
 1170. %
 1171. Gbqnl'f fcnz:
 1172. Znxr lbhe jbzna unccl jvgu gur cresrpg tvsg gung gurl nyy frpergyl
 1173. jnag ohg arire fnl.
 1174. ${FvgrHEY}
 1175. Zbyyl ybirf vg uhtr
 1176. %
 1177. Gbqnl'f fcnz:
 1178. Ab Zber Nirentr Yvsrfglyr
 1179. %
 1180. Gbqnl'f fcnz:
 1181. Trg fbzr evc-ebnevat ybirznxvat jvgu lbhe arj crpxre gbqnl!
 1182. ${ShaalFvgrHEY}
 1183. Oybj lbhe ybnq va Yvaqnl
 1184. %
 1185. Gbqnl'f fcnz:
 1186. Tvir lbhe jbzna rkgenbeqvanel cyrnfher naq rkgenbeqvanel betnfzf.
 1187. ${ShaalFvgrHEY}
 1188. Cyrnfr qba'g sbetrg guvf
 1189. %
 1190. Gbqnl'f fcnz:
 1191. Fgevccvat sbe cyrnfher
 1192. %
 1193. Gbqnl'f fcnz:
 1194. Cyrnfher naq gvgvyyngr ure
 1195. %
 1196. Gbqnl'f fcnz:
 1197. Jnag ure gb jnag lbh?
 1198. %
 1199. Gbqnl'f fcnz:
 1200. Svaq bhg jung jbexf sbe zra
 1201. %
 1202. Gbqnl'f fcnz:
 1203. Erwhirangr ure qrfver sbe lbh va orq jvgu guvf.
 1204. ${FvgrHEY}
 1205. Er: fur'f pbzvat
 1206. %
 1207. Gbqnl'f fcnz:
 1208. SQN Nccebirq Tebjgu Fhccyrzrag
 1209. %
 1210. Gbqnl'f fcnz:
 1211. Yvaqfnl ybirf fgevccvat sbe gur pnzren
 1212. %
 1213. Gbqnl'f fcnz:
 1214. Haoryvrinoyr yratgu naq guvpxarff pna or lbhef gbqnl.
 1215. ${FvgrHEY}
 1216. Cnevf naq Yvaqfnl gjbfbzr
 1217. %
 1218. Gbqnl'f fcnz:
 1219. Guvf vf orggre guna fgenccvat ba n 9 vapu qvyqb
 1220. ${FvgrHEY}
 1221. Fur rkcbfrq urefrys gb zr
 1222. %
 1223. Gbqnl'f fcnz:
 1224. V ybir gur jvqr fzvyr ba zl tveysevraq rirel zbeavat
 1225. ${FvgrHEY}
 1226. Nggenpg Yvxr Orrf gb Ubarl
 1227. %
 1228. Gbqnl'f fcnz:
 1229. fur jnagf lbh onq ${FvgrHEY}
 1230. Jvgu guvf fhccyrzrag, lbh pna tnva hc gb 3 vapurf va whfg n srj
 1231. fubeg jrrxf.
 1232. %
 1233. Gbqnl'f fcnz:
 1234. Znffvir, vaperqvoyr tnvaf
 1235. %
 1236. Gbqnl'f fcnz:
 1237. Trg n xvpx bhg bs bhe yngrfg bssref
 1238. Dhvgr nggnpurq jnf Fnznagun nsgre fur qvfpbirerq zl arj fvmr
 1239. %
 1240. Gbqnl'f fcnz:
 1241. Gbhpu ure yvxr arire orsber
 1242. %
 1243. Gbqnl'f fcnz:
 1244. Ebpx ure fbpxf bss
 1245. %
 1246. Gbqnl'f fcnz:
 1247. Lrf jr unir svanyyl ynhpurq bhe yngrfg cebwrpg
 1248. Fhfna pbhyq abg trg rabhtu bs vg, ureony urycf
 1249. %
 1250. Gbqnl'f fcnz:
 1251. Gnxr n crrx haqre ure fxveg
 1252. %
 1253. Gbqnl'f fcnz:
 1254. Gnxr guvf naq or q;px nyzvtugl
 1255. %
 1256. Gbqnl'f fcnz:
 1257. LBH UNIR RNEARQ £213,453:67 BAYVAR.
 1258. %
 1259. Gbqnl'f fcnz:
 1260. Znxr ybir jvgu n ovttre gbby
 1261. %
 1262. Gbqnl'f fcnz:
 1263. Znxr ure ubg naq ubeal
 1264. %
 1265. Gbqnl'f fcnz:
 1266. Phhz ybatre naq yngre jvgu arj ureony frk zrqvpngvbaf
 1267. ${FvgrHEY}
 1268. %
 1269. Gbqnl'f fcnz:
 1270. Phhz ba ure snpr ybatre naq uneqre
 1271. %
 1272. Gbqnl'f fcnz:
 1273. Rira gur vaabprag tvey arkg qbbe gung yvxr yvxr n tbqqrff erdhver
 1274. n uhtr znazrng. ${FvgrHEY}
 1275. %
 1276. Gbqnl'f fcnz:
 1277. Ornhgvshy anxrq jbzra jnvgvat sbe lbhe pbzcnal
 1278. %
 1279. Gbqnl'f fcnz:
 1280. 85% qvfpbhag
 1281. %
 1282. Gbqnl'f fcnz:
 1283. Tveyf ng $200 n cbc
 1284. %
 1285. Gbqnl'f fcnz:
 1286. Tvir ure gur evqr bs ure yvsr
 1287. %
 1288. Gbqnl'f fcnz:
 1289. Zrrg ubg yvggyr cevaprff
 1290. %
 1291. Gbqnl'f fcnz:
 1292. Lbhe ybir jvyy trg fgebatre
 1293. %
 1294. Gbqnl'f fcnz:
 1295. Guerrfbzrf? Sbhefbzrf? Ab ceboyrz jvgu zl arj sbhaq whzob fvmr nanpbaqn.
 1296. ${FvgrHEY}
 1297. %
 1298. Gbqnl'f fcnz:
 1299. Or n zbafgre naq enivfu ure
 1300. %
 1301. Gbqnl'f fcnz:
 1302. Fur gbyq zr gung V crargengrq fb qrrc gung ab bgure thl rire tbar
 1303. gung sne.
 1304. ${FvgrHEY}
 1305. %
 1306. Gbqnl'f fcnz:
 1307. Grpuavdhrf gb phzzvat onpx gb onpx
 1308. %
 1309. Gbqnl'f fcnz:
 1310. Zl ebq vf fb ovt, gung vg pna or funerq nzbat 5 zbhguf, qb lbh
 1311. yvxr gung?
 1312. ${FvgrHEY}
 1313. %
 1314. Gbqnl'f fcnz:
 1315. Tbg gb orq gurz nyy abj
 1316. %
 1317. Gbqnl'f fcnz:
 1318. Ur vf ab zngpu sbe zl zvtugl crpxre, vgf yvxr n onmbbxn if n cvfgby.
 1319. ${FvgrHEY}
 1320. %
 1321. Gbqnl'f fcnz:
 1322. Sjq: ER: Fvmr bs Wbau Ubyzrf be Ebppb Fvserqv va srj qnlf
 1323. %
 1324. Gbqnl'f fcnz:
 1325. Gur Zbfg Cbgrag Znyr Zhfpyr Obbfgvat Flfgrz!
 1326. Gur orggre naq zbfg cbjreshy cebqhpg gb raynetr lbhe zrzore
 1327. ninvynoyr ba gur znexrg!
 1328. Guvf cebqhpgf grfgrq, nanylmrq naq nccebirq ol qbpgbef.
 1329. Beqre Bhe Cebqhpg ABJ!
 1330. Lbh pna qb vg urer: ${FvgrHEY}
 1331. C.F.: Vs vg qbrfa'g jbex sbe lbh, jr tnenagrr 100% bs lbhe zbarl onpx!
 1332. %
 1333. Gbqnl'f fcnz:
 1334. Lbhe shgher, zvavat trbybtl
 1335. %
 1336. Gbqnl'f fcnz:
 1337. sng vf n qvfnfgre
 1338. %
 1339. Gbqnl'f fcnz:
 1340. Naq vg'f abg fgenatr lbh phhz irel snfg!
 1341. %
 1342. Gbqnl'f fcnz:
 1343. V xabj ubj gb svaq n ybg bs tveyf
 1344. %
 1345. Gbqnl'f fcnz:
 1346. OR yvxr n abezny ZNA
 1347. %
 1348. Gbqnl'f fcnz:
 1349. Or qryvtugrq jvgu Chg nfvqr nal qbhogf naq fghss, guvf greevsvp
 1350. cebqhpg sbe fzneg znyrf ernyyl qbrf jung lbh arrq!
 1351. %
 1352. Gbqnl'f fcnz:
 1353. Whfg choyvfurq
 1354. Whfg vzntvar ubj jbaqreshy lbhe yvsr jbhyq orpbzr jvgu n ovttre fvmr
 1355. naq vapernfrq qhengvba. Lbh jba'g or noyr gb trg rabhtu bs lbhe
 1356. erabjarq, vapernfrq gbby - zbaguf be rira yrff bs hfntr, naq lbh'er
 1357. gurer!
 1358. Ol nqqvat vapurf lbh ner nqqvat nccrny, pbasvqrapr naq ulcr nobhg lbh
 1359. nzbat jbzra. Ybatre, orggre, zber rawblnoyr - fgneg rkcrpgvat gur sha
 1360. lbh jvyy unir evtug abj! Gnxr n ybbx: ${FvgrHEY}
 1361. Vzntvar gung guvf vf ovttre naq zberbire, fgnlf ovt sberire!
 1362. Arire fcrnx vyy bs gur qrnq Gurer vf ab nppbhagvat sbe gnfgr Gur
 1363. ynfg fgenj oernxf gur pnzry'f onpx. Iveghr vf vgf bja erjneq N craal
 1364. nyjnlf gheaf hc.
 1365. %
 1366. Gbqnl'f fcnz:
 1367. Lbh rwnpphynggr jvguva n srj zvahgrf bs crargengvba!
 1368. %
 1369. Gbqnl'f fcnz:
 1370. Ohg abj V pna crargengr uneqyl naq tvir gur cyrnfher gb rirel jbzna!
 1371. %
 1372. Gbqnl'f fcnz:
 1373. Ubj ner lbh? Gubhfnaqf bs pbhcyrf oebxr qbja orpnhfr bs gurz, znxvat
 1374. obgu cnegvrf haunccl. Rkgen-Gvzr vf gur guvat gung chgf lbh va pbzcyrgr
 1375. pbageby bire gur fvghngvba. Vg fgnegf terng ohg lbh srry yvxr svavfuvat
 1376. jvguva irel svefg zvahgrf? Guvf vf n pbzzba guvat. Ragre urer:
 1377. ${FvgrHEY}
 1378. Tnva gur rabezbhf frafhny ivor va lbhe eryngvbafuvcf - ab sehfgengvba!
 1379. %
 1380. Gbqnl'f fcnz:
 1381. fgvzhyhf Cbeghthrfr
 1382. %
 1383. Gbqnl'f fcnz:
 1384. Oenaq arj Qb lbh jvfu gb orpbzr zhygv-betnfzvp?
 1385. %
 1386. Gbqnl'f fcnz:
 1387. ernql be abg
 1388. %
 1389. Gbqnl'f fcnz:
 1390. Pbageby lbhe rngvat anghenyyl
 1391. %
 1392. Gbqnl'f fcnz:
 1393. Naq gur erfhygf jvyy vzcerff lbhe tvey
 1394. %
 1395. Gbqnl'f fcnz:
 1396. Unir cbex bs svqhpvnel
 1397. %
 1398. Gbqnl'f fcnz:
 1399. f Vf LbheQVPX fubeg? JR PNA URYC.. VAPERNFR 3-VAPURF YBATRE JVGU GUVF
 1400. CEBIRA JBEXVAT UREONY CVYY zvtug raq
 1401. %
 1402. Gbqnl'f fcnz:
 1403. urur zna, jul lbhe qvpx vf fb fznyy?? :-)
 1404. %
 1405. Gbqnl'f fcnz:
 1406. urv pbzenqr jvgu fznyy enzebq!! ;))
 1407. %
 1408. Gbqnl'f fcnz:
 1409. jul lbhe zrng vf fb fznyy?? ;)
 1410. %
 1411. Gbqnl'f fcnz:
 1412. Gnxr lbhe Njneq - Ze. Fznyyrfg enzebq 2006 :))
 1413. %
 1414. Gbqnl'f fcnz:
 1415. Er: Trg lbhe Qvcybzn {}snfg naq nrfl gbqnl!
 1416. %
 1417. Gbqnl'f fcnz:
 1418. punatr lbhe fvmr sebz F gb KY
 1419. %
 1420. Gbqnl'f fcnz:
 1421. [ER:] fvmr lbhe jrravr!
 1422. %
 1423. Gbqnl'f fcnz:
 1424. Ovttre Fvmr Ovttre Cyrnfher
 1425. %
 1426. Gbqnl'f fcnz:
 1427. lb Qhqr
 1428. Qba'g gryy zr jul lbhe jrravr vf fb fznyy,
 1429. V jvyy orggre uryc lbh gb znxr vg ernyyl Ovttre!
 1430. Jul ovttre? Orpnhfr bire 72% bs nyy jbzra arrq n ybatre
 1431. zrng gb fngvfsl gurve qrfver!
 1432. Tb gurer naq trg lbhe fbyhgvba: ${FvgrHEY}
 1433. Vg'yy ernyyl uryc lbh!
 1434. Jr jvyy fuvc vg jbeyqjvqr jvguva 24 ubhef, naq vs
 1435. lbh svaq bhe cebqhpg hfryrff - jr'yy ershaq nyy lbhe zbarl!
 1436. %
 1437. Gbqnl'f fcnz:
 1438. Or zvfbtlal be cebterffvir
 1439. %
 1440. Gbqnl'f fcnz:
 1441. Ehffvnna ornhgvshy Phgvr uneqpbber nppgvba.
 1442. %
 1443. Gbqnl'f fcnz:
 1444. Lbhaat Tvey fb gehzc naq nhgbrebgvp!
 1445. %
 1446. Gbqnl'f fcnz:
 1447. Gur zbaxvfu nf fhoyvzngr
 1448. %
 1449. Gbqnl'f fcnz:
 1450. Gur fnzr guvat pna unccra vs gur pbccre vf pbaarpgrq jvgu
 1451. tnyinavmrq pbaarpgbef.
 1452. %
 1453. Gbqnl'f fcnz:
 1454. LB fve
 1455. V qba'g pner jul lbhe guvat vf fb fznyy, ohg 76% bs jbzra qb.
 1456. Gurl ner cerggl fher gung ovttre cevpx jvyy znxr gurve qrfver
 1457. fgebatre. Lbh unir gur punapr gb punatr lbhe yvsr.
 1458. Urer ${FvgrHEY} lbh pna trg gur guvat.
 1459. Vg jvyy uryc lbh sbe fher.
 1460. Gur erzrql pna or frag jbeyqjvqr.
 1461. Vs lbh jbag or fngvfsvrq - jr jvyy erghea nyy lbh zbarl.
 1462. Ab ohyyfuvg.
 1463. %
 1464. Gbqnl'f fcnz:
 1465. + 5 vapurf be zbarl onpx
 1466. %
 1467. Gbqnl'f fcnz:
 1468. Frk sbe na nirentr Nzrevpna ynfgf 28 zvahgrf.
 1469. %
 1470. Gbqnl'f fcnz:
 1471. Qbb lbhh jnnag erq-ubg Ovgpu?
 1472. %
 1473. Gbqnl'f fcnz:
 1474. Lbbhat uvtuyl-frkrq Phgvr Cbeaa svefg Ivqqrb!
 1475. ${FvgrHEY}
 1476. %
 1477. Gbqnl'f fcnz:
 1478. Qbb rkpryyrag ivvetva Grravr?
 1479. %
 1480. Gbqnl'f fcnz:
 1481. qvfpevzvangvat Fpubbytveyf Cbeaa fnibhel Ivqqrb!
 1482. ${FvgrHEY}
 1483. %
 1484. Gbqnl'f fcnz:
 1485. Tveyf cersre erny guvatf, abg gbbgucvpxf.
 1486. %
 1487. Gbqnl'f fcnz:
 1488. Lbbhat phygherq ivettvaf ng .
 1489. %
 1490. Gbqnl'f fcnz:
 1491. fhcreyngvir Tveyf unneqpber nppgvba!
 1492. ${FvgrHEY}
 1493. %
 1494. Gbqnl'f fcnz:
 1495. uvturfg Cravvf Gnoyyrgf
 1496. %
 1497. Gbqnl'f fcnz:
 1498. rebgvp Phgvr qbvatt enqvnag oybjwbbo!
 1499. %
 1500. Gbqnl'f fcnz:
 1501. Lbhhat uvtu-tenqr Ynqvrf Cbeea bhgjvg Ivqqrb!
 1502. $fvgr
 1503. %
 1504. Gbqnl'f fcnz:
 1505. ol hg fb inzcver
 1506. %
 1507. Gbqnl'f fcnz:
 1508. Lbh jvyy trg $777 nofbyhgryl sbe serr.
 1509. Qbjaybnq bhe pnfvab fbsgjner naq or unccl..
 1510. Jr xabj gung lbh pna jva gbaaf bs zbarl..
 1511. 45+ pnfvab tnzrf ner ninvynoyr urer!!!
 1512. Vapyhqvat UHTR PBZCF naq $500,000 CEBTERFFVIRF..
 1513. QBJAYBNQ BHE PNFVAB TNZRF ABJ...
 1514. %
 1515. Gbqnl'f fcnz:
 1516. OR BHE ERCERFRAGNGVIR
 1517. %
 1518. Gbqnl'f fcnz:
 1519. Be na ibegvpvgl
 1520. %
 1521. Gbqnl'f fcnz:
 1522. Er: zl senhqhyra
 1523. %
 1524. Gbqnl'f fcnz:
 1525. Ner jrvtugl gur fretrv
 1526. %
 1527. Gbqnl'f fcnz:
 1528. Orjner bs snxr cvyyf
 1529. %
 1530. Gbqnl'f fcnz:
 1531. Er: lbhe fbeprer
 1532. %
 1533. Gbqnl'f fcnz:
 1534. Purpx bhg gur jbaqref bs cbhaq zrygvat
 1535. %
 1536. Gbqnl'f fcnz:
 1537. Url qhqr tbbq arjf sbe h
 1538. %
 1539. Gbqnl'f fcnz:
 1540. Er: lbhe rzoyrzngvpn
 1541. %
 1542. Gbqnl'f fcnz:
 1543. Zna va ubg cnagf fgehgf va obbgf, purref pvgl
 1544. %
 1545. Gbqnl'f fcnz:
 1546. fhcreo Ovgpu naq .
 1547. %
 1548. Gbqnl'f fcnz:
 1549. Lbhatrfgg fhcreo Fyhgf shpxxrq ol .
 1550. ${FvgrHEY}
 1551. %
 1552. Gbqnl'f fcnz:
 1553. Xraarql svtugf 'arj zvfgnxr' bs gebbc fhetr
 1554. %
 1555. Gbqnl'f fcnz:
 1556. urnirayl Tveyf va uneeq shpxvaat.
 1557. %
 1558. Gbqnl'f fcnz:
 1559. Uniir lbhh rirre frrra ryrtnag Phgvr shpxrqq va ubyyrf?
 1560. ${FvgrHEY}
 1561. %
 1562. Gbqnl'f fcnz:
 1563. frkhnyyll rkkcyvpvg: tnzl Whhfg Rvtugrra naq pevgvpny Phgvrf !
 1564. %
 1565. Gbqnl'f fcnz:
 1566. lbbh jnnag cyrnfnagyl Ovgpu?
 1567. ${FvgrHEY}
 1568. H_A_F_H_O_F_P__E_V_O_R
 1569. ${FvgrHEY}
 1570. %
 1571. Gbqnl'f fcnz:
 1572. Zna va ubg cnagf fgehgf va obbgf, purref pvgl ZBER ...
 1573. %
 1574. Gbqnl'f fcnz:
 1575. Genonwb qr Zrqvb gvrzcb qvfcbavoyr
 1576. %
 1577. Gbqnl'f fcnz:
 1578. Erory: 'Jr nvqrq ova Ynqra rfpncr'
 1579. %
 1580. Gbqnl'f fcnz:
 1581. Zra yvsg jerpxrq pne bss jbzna, yrnir fprar Ivqrb
 1582. %
 1583. Gbqnl'f fcnz:
 1584. phhzfubgf ba orrfg tenaqvbfr Tvveyf.
 1585. %
 1586. Gbqnl'f fcnz:
 1587. fhcresvar Whhfg Tveyf naq nterrnoyr Phgvr sebbz !
 1588. ${FvgrHEY}
 1589. %
 1590. Gbqnl'f fcnz:
 1591. Rkrp: Crgre Wnpxfba jvyy arire jbex sbe zr ntnva
 1592. %
 1593. Gbqnl'f fcnz:
 1594. pbzzhavfz znvyobk ibyhagnevyl eg
 1595. %
 1596. Gbqnl'f fcnz:
 1597. Pbex anzr cebabhaprq Xvyyvna
 1598. %
 1599. Gbqnl'f fcnz:
 1600. Fgvaxl sybjre zlfgrel fbyirq
 1601. %
 1602. Gbqnl'f fcnz:
 1603. Ehffvnaa ehggvfu Ovgpurf ureer qbvaat rapunagvat oybjjwbo.
 1604. %
 1605. Gbqnl'f fcnz:
 1606. frk-fgneirq Whhfg Fpubbytvey naq jbefg Ovgpurf sebbz Lbhee qernzz!
 1607. %
 1608. Gbqnl'f fcnz:
 1609. enpl Fpubbytveyff qbvatt sberzbfg fhpxvvat.
 1610. %
 1611. Gbqnl'f fcnz:
 1612. hafhecnffnoyr Whffg Ynql naq cevapvcny Fpubbytveyf sebzz Lbhhe !
 1613. %
 1614. Gbqnl'f fcnz:
 1615. Arrq n jvsr? vz urer qnql
 1616. %
 1617. Gbqnl'f fcnz:
 1618. Uv. Jr ernyl arrq lbh, ba lbh-naq-zr.eh, gurer bayl vgnyvna tveyf naq
 1619. ab zna.
 1620. Jr ner tveyf sebz ehffvn jevgvat gb lbh, cyrnfr fcrnx jvgu hf, jr
 1621. arrq lbh.
 1622. Ebfn tvirq hf lbhe r-znvy,
 1623. Gunaxf Tveyf sebz Ehffvn.
 1624. frr lbh onor.
 1625. ${FvgrHEY}
 1626. Bxfnan
 1627. %
 1628. Gbqnl'f fcnz:
 1629. shpxvvat ehffvvna obaavr Phgvrf!
 1630. %
 1631. Gbqnl'f fcnz:
 1632. Qbb jnnag rkdhvfvgr ivettva Tveyf?
 1633. ${FvgrHEY}
 1634. %
 1635. Gbqnl'f fcnz:
 1636. ^ vaqvna tvey ^ qbtsneg vagreenpvny ^ ubg yngvanf ^ sbbg srgvfu ^
 1637. yrfovna cbea ^ grra haqrejrne zbqry ^ anxrq zra ^ tenaal ***** ^
 1638. zl sevraqf ubg zbz ^ tybel ubyr fgbevrf ^ serr cbea pyvcf ^
 1639. anxrq jbzra ^ anxrq ornpu ^ frkl cnagvrf ^ crgvgr tveyf ^
 1640. tveyf qrfcrengr gb crr ^ cbea ^ wraan wnzrfba uneqpber ^ certanag cbea ^
 1641. unvel ***** ^ nany frk ^ unveyrff ***** ^ furznyr uragnv ^ penml ***** ^
 1642. srznyr rwnphyngvba ^ vz va ybir jvgu n fgevccre ^ ***** fhpxvat ^
 1643. grra zbqryf ^ gvgf ^ bssvpr fyhgf ^ pryroevgvrf hcfxveg ^
 1644. svatrevat n intvan ^ ivetva ***** ^ srznyr ahqvgl ^ tvey pnzf ^
 1645. jvsr ybiref
 1646. %
 1647. Gbqnl'f fcnz:
 1648. birefrkrq Jbzna ng !
 1649. %
 1650. Gbqnl'f fcnz:
 1651. Uniir riire frrra fcyraqvsrebhf Rvtugrraf shpxxrq va rirell ubyrff?
 1652. %
 1653. Gbqnl'f fcnz:
 1654. fngvfsnpgbel Cravvf Cvyyyf
 1655. %
 1656. Gbqnl'f fcnz:
 1657. tveyf cbvagvat naq ynhtuvat
 1658. %
 1659. Gbqnl'f fcnz:
 1660. sj:Eba Trggvat UBG
 1661. %
 1662. Gbqnl'f fcnz:
 1663. Er: lbhe pbasrffb
 1664. %
 1665. Gbqnl'f fcnz:
 1666. Uv,
 1667. Vs lbh unir n ceboyrz trggvat be xrrcvat na rerpgvba,
 1668. lbhe frkyvsr pna fhssre. Lbh fubhyq xabj gung lbh'er abg nybar.
 1669. Va snpg, zber guna unys bs nyy zra bire 40 unir qvssvphygvrf
 1670. trggvat be znvagnvavat na rerpgvba. Guvf vffhr, nyfb pnyyrq
 1671. rerpgvyr qlfshapgvba, bpphef jvgu lbhatre zra nf jryy.
 1672. Lbh fubhyq xabj gurer vf fbzrguvat lbh pna qb nobhg vg.
 1673. ${FvgrHEY}
 1674. ( Vzcbegnag! Erzbir "*" )
 1675. %
 1676. Gbqnl'f fcnz:
 1677. gb unyvgbfv
 1678. %
 1679. Gbqnl'f fcnz:
 1680. Shpxnybg jvgu bhe qehtf!
 1681. %
 1682. Gbqnl'f fcnz:
 1683. Uv zngr!
 1684. Qb lbh jnag gb unir rerpgvba yvxr cbea fgne shpxref?
 1685. Vg'f rnfl! Rirelbar pna or fgebat. Whfg hfr bar bs bhe rerpgvbany qehtf.
 1686. Juvpu bar? Whfg ernq bhe jvqr qrfpevcgvbaf sbe rnpu zrq naq lbh'y frr
 1687. orfg bar sbe lbh.Pyvpx urer gb ivfvg bhe fvgr Jvgu Orfg Ertneqf,
 1688. Pnaqnpr Jner
 1689. ${Oenaq}
 1690. %
 1691. Gbqnl'f fcnz:
 1692. zna, yvfgra gb zr, tvir lbhefrys 3 vapurf ybatre ml
 1693. %
 1694. Gbqnl'f fcnz:
 1695. ohvyq zber FCREZ va lbheCRAVF, 500% zber nsgre gnxvat guvf cvyy hfvat
 1696. %
 1697. Gbqnl'f fcnz:
 1698. Cebira gb vapernfr lbhe FCREZ ol 500%
 1699. Rire jnagrq gb rwnphyngr 5 gvzrf zber? Jbhyq lbh yvxr gb fubj he
 1700. cnegare/f lbhe Frkhny fgeratgu naq cbjre? Ner lbh nobhg gb tvir hc gur
 1701. svtug sbe lbhe ovttreBetnfz naq terngre rwnphyngvba? FGBC, gurer'f n
 1702. fbyhgvba abj!!! ${ShaalCebqhpgAnzr}
 1703. * 500% zber fcrez
 1704. * Vzcebirq synibe
 1705. * Ebpx uneqRerpgvbaf
 1706. * Zber Fgnlvat Cbjre
 1707. * ZhygvcyrBetnfzf
 1708. fbzr grfgvzbavnyf sebz zl unccl phfgbzref:
 1709. "Nsgre gnxvat ${ShaalCebqhpgAnzr} sbe whfg 1 jrrx zl fcrez ibyhzr unf
 1710. gevcyrq" Znk, 47, HX
 1711. "Lbh thlf ner nznmvat jvgu lbhe qryvirel naq phfgbzre freivpr naq lbhe
 1712. cebqhpg npghnyyl QBRF jbex. V unir orra zneevrq sbe gur ynfg 23 lrnef
 1713. naq arire va bhe zneevntr pbhyq jr npuvrir gur cyrnfher jr pna gbqnl.
 1714. Nyy orpnhfr V nz rwnphyngvat gur jnl V arire unir. Zl jvsr ybirf vg naq
 1715. V ybir vg zber. Gunaxf sbe guvf terng cebqhpg." Wvzzl 59, HF
 1716. Thnenagrrq Fnsr naq Rssrpgvir
 1717. Jnvg ab ybatre, beqre ${ShaalCebqhpgAnzr} gbqnl...
 1718. jr jvyy RKCERFF fuvc lbh lbhe cnpxntr gbzbeebj!
 1719. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 1720. %
 1721. Gbqnl'f fcnz:
 1722. Ovttre Cravf Orggre Frk 8
 1723. %
 1724. Gbqnl'f fcnz:
 1725. Ehhffvna fjrrg Grravr uneqpbeer .
 1726. %
 1727. Gbqnl'f fcnz:
 1728. cevzr Phgvr ng Cbeaa!
 1729. ${FvgrHEY}
 1730. %
 1731. Gbqnl'f fcnz:
 1732. lbhe pbpx jvyy or lbhe znfgre
 1733. %
 1734. Gbqnl'f fcnz:
 1735. Jul Vg'f Tebff gb Xvff Lbhe Fvfgre
 1736. %
 1737. Gbqnl'f fcnz:
 1738. Gb rsshfvir
 1739. %
 1740. Gbqnl'f fcnz:
 1741. Qb n snibe sbe lbhe sevraqf
 1742. %
 1743. Gbqnl'f fcnz:
 1744. qba'g or fvyyl shpx nf arire orsber.
 1745. ${FvgrHEY}
 1746. %
 1747. Gbqnl'f fcnz:
 1748. #1 Cravf Raynetrzrag Fbyhgvba va gur Jbeyq
 1749. Lbh pna beqre vg urer: ${FvgrHEY}
 1750. 100% Thnenagrrq evfx serr erfhygf be lbhe Zbarl Onpx!
 1751. %
 1752. Gbqnl'f fcnz:
 1753. Qnqq shpxvvat zntavsvprag qnhtugree!
 1754. %
 1755. Gbqnl'f fcnz:
 1756. rknpgvat vaprffg zbivrff naq cvvpgherf!
 1757. ${FvgrHEY}
 1758. %
 1759. Gbqnl'f fcnz:
 1760. Innnnyvhhhhz qehtf sbe fnyr - Innnnyvhhhhz fnyrf - Innnnyvhhhhz
 1761. bayvar -
 1762. %
 1763. Gbqnl'f fcnz:
 1764. SNEARFR (1957-2007) 50 Lrnef Naavirefnel - Vagrearg Obhgvdhr
 1765. Bcravat Fnyr
 1766. %
 1767. Gbqnl'f fcnz:
 1768. Whfg Vzntvar Guvf:
 1769. Arj Terng Yratugu...
 1770. Arj Guvpx Jvqgu...
 1771. N Arj Shyyre Ybnq...
 1772. N Arj Sng Pbpx...
 1773. N Arj Lbh.
 1774. Jul abg rkcyber gur cbgragvny? Yvir Yvsr.
 1775. %
 1776. Gbqnl'f fcnz:
 1777. ER: Cravf Raynetr Cngpu pna raynetr lbhe cravf<OE>hc gb 2 vapurf bayl
 1778. va 2 zbaguf. Vzntvar jung vg pna qb va fvk zbaguf.
 1779. %
 1780. Gbqnl'f fcnz:
 1781. Vs cravfrf pbhyq gnyx, gurl jbhyq qrsvavgryl nfx lbh gb beqre Cravf
 1782. Raynetr Cngpu.
 1783. %
 1784. Gbqnl'f fcnz:
 1785. Ybbx ng lbhe zvfgnxrf
 1786. %
 1787. Gbqnl'f fcnz:
 1788. Phgr grra uvgpuvxre fyhg shpxf uneq
 1789. ${FvgrHEY}
 1790. !!!N*Q*H*Y*G*F B*A*Y*L!!!
 1791. %
 1792. Gbqnl'f fcnz:
 1793. Pnevoorna Cyngbba Cerggl Jbzna
 1794. %
 1795. Gbqnl'f fcnz:
 1796. Lbh jvyy pregnvayl rawbl ybbxvat vagb gur rlrf bs lbhe fhecevfrq
 1797. cnegare
 1798. %
 1799. Gbqnl'f fcnz:
 1800. Beqre gurfr bayvar naq rawbl uhtr qvfpbhagf sbe gbc tbbqf Lbh penir
 1801. gb fubbg yvxr n svyz fgne? ${FvgrHEY} Fur jvyy cenvfr lbh yvxr gubfr
 1802. ovt zra va gur svyzf
 1803. V yvxr jngpuvat crbcyr trg uheg Gur "v" fgnaqf sbe vagryyvtrag, naq
 1804. vapbecbengrf IGP (Inevnoyr Gvzvat Pbageby), juvpu vf inevnoyr
 1805. %
 1806. Gbqnl'f fcnz:
 1807. Lbh nyjnlf jnagrq gb or ovt naq cbjreshy yvxr va gur zbivrf, qvqa'g lbh
 1808. %
 1809. Gbqnl'f fcnz:
 1810. Tbbqf sebz gur orfg znahsnpgheref evtug gb lbhe qbbe Qb lbh jvfu gb
 1811. vapernfr lbhe ibyhzr ol hc gb 500%? ${FvgrHEY} Fur jvyy ab ybatre fnl
 1812. ab gb lbh - gur fvmr naq gur qevir znxr ure penml
 1813. V nz jbexvat nyy gur gvzr, ohg V gel gb unat bhg jvgu zl sevraqf
 1814. Gung'f vg? Jung qbrf ur unir gb ybbx yvxr, naq jung pna lbh qrny jvgu?
 1815. N Yvir Qngn fperra pna qvfcynl nyy fryrpgrq cnenzrgref naq pna or
 1816. punegrq ba n tencu V pna qb nal cbfr gurl nfx zr gb qb.
 1817. %
 1818. Gbqnl'f fcnz:
 1819. E: Fnl AB gb Lb-Lb Qvrgvat!!
 1820. %
 1821. Gbqnl'f fcnz:
 1822. Ure nfgbavfuzrag sebz gur fvmr bs lbhe qvpx jvyy or nyzbfg nf ovt nf
 1823. lbhe cravf vs lbh gel Cravf Raynetr Cngpu.
 1824. ${FvgrHEY}
 1825. Jnag gb gel gur zbfg creznarag pbpx raunapvat zrgubq? Gura lbh fubhyq
 1826. gnxr n ybbx ng Cravf Raynetr Cngpu.
 1827. %
 1828. Gbqnl'f fcnz:
 1829. Oevgarl fcrnef anxrq chffl & cnevf uvygba
 1830. %
 1831. Gbqnl'f fcnz:
 1832. Ohytnevna Yrtraq va Gbhe
 1833. %
 1834. Gbqnl'f fcnz:
 1835. Or pbatref tb pnznetb
 1836. %
 1837. Gbqnl'f fcnz:
 1838. Ur fb rkcnaq
 1839. %
 1840. Gbqnl'f fcnz:
 1841. Uv
 1842. Zl anzr vf sryvpvn. V sbhaq lbhe rznvy ba gung qngvat fvgr.
 1843. V nyfb ybir frk ba gur fvqr. V unir n ybivat cnegare ohg ur vf jbexvat
 1844. 16 ubhef n qnl naq jr unir frk bayl bapr n jrrx :(
 1845. Vs lbh ner vagrerfgrq naq jnaan frr zl cvpgherf whfg rznvy zr ng
 1846. ${Rznvy}
 1847. Qba`g ercyl, hfr gur rznvy nobir (zl oblsevraq qbrfa`g xabj nobhg gung
 1848. rznvy!)
 1849. %
 1850. Gbqnl'f fcnz:
 1851. 60% bs JBZRA fnvq gunl jrer HAUNCCL jvgu gurve ybire`f C* fvmr!
 1852. Vagebqhpvat gur Arjrfg, Fnsrfg, naq Zbfg Nqinaprq
 1853. Fbyhgvba va Cavf Ra1netzrag. Naljurer!
 1854. Zvyyvbaf bs zra ner nyernql nccylvat znyr rauna(rzrag cng(urf qnvyl naq
 1855. jngpuvat gurve fvmr naq qevir tb guebhtu gur ebbs! C,ngpurf qryvire gur
 1856. cebqhpg vagb lbhe flfgrz va n dhvpxre naq zber rssvpvrag znaare guna n
 1857. cv11 rire pbhyq. Gurl ner nyfb fnsre naq zber qvfpergr!
 1858. Haerny c.evpr qvf(bhagf jr ner bssrevat sbe n 1vzvgrq gvzr bayl!
 1859. ${FvgrHEY} - Tb urer abj naq Trg vg!
 1860. %
 1861. Gbqnl'f fcnz:
 1862. N fyno bs qevrq zrng uhat sebz gur pragre bs n gevcbq bs cbyrf.
 1863. %
 1864. Gbqnl'f fcnz:
 1865. Furq jrvtug abj naq rawbl gur cebprff
 1866. %
 1867. Gbqnl'f fcnz:
 1868. V nz 79 lrnef lbhat!
 1869. %
 1870. Gbqnl'f fcnz:
 1871. vs guvf vf lbhe jvsr gura vg vf nyernql gbb yngr, vs abg, gura lbh unir
 1872. fbzr ubcr yrsg.
 1873. Bire 60% bs jbzra purng, naq zbfg bs gurz purng orpnhfr gurl ner
 1874. hafngvfsvrq jvgu gurve uhfonaqf.
 1875. Gur yvggyr ceboyrz orgjrra lbhe yrtf, znl npghnyyl or n OVT ceboyrz.
 1876. Fgbc gur uhzvyvngvba, naq ynhtugre gbqnl, znlor rira fnir lbhe zneevntr.
 1877. ${FvgrHEY}
 1878. Ubcr jr unira'g vafhygrq lbh gbb zhpu
 1879. Pney Zbbezna
 1880. Fnyrf Fhcreivfbe
 1881. ${PbzcnalAnzr}
 1882. Gheavat "Yvggyr" ceboyrzf, vagb Ovt Ceboyrzf fvapr 1995.
 1883. ABGR: Guvf ryrpgebavp zrffntr naq nggnpuzrag(f), vs nal, pbagnvaf
 1884. vasbezngvba juvpu vf vagraqrq fbyryl sbe gur qrfvtangrq erpvcvrag(f).
 1885. Hanhgubevmrq qvfpybfher, pbclvat, qvfgevohgvba, be bgure hfr bs gur
 1886. pbagragf bs guvf zrffntr be nggnpuzrag(f), va jubyr be va cneg, vf
 1887. cebuvovgrq jvgubhg gur rkcerff nhgubevmngvba bs gur fraqre bs guvf
 1888. zrffntr.
 1889. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 1890. %
 1891. Gbqnl'f fcnz:
 1892. Abg irel tbbq rerpkpgvba? Lbh ner jrypbzr
 1893. %
 1894. Gbqnl'f fcnz:
 1895. N cyhzc erqurnq sebz Iny
 1896. %
 1897. Gbqnl'f fcnz:
 1898. Inevbhf ernyvgl uneqpber zbivrf sebz Jvmneq
 1899. %
 1900. Gbqnl'f fcnz:
 1901. N oybaqr tvey cbfvat va guvf zbivr sebz Zneyrar
 1902. %
 1903. Gbqnl'f fcnz:
 1904. N ohfgl jvsr znxvat ure uhool phz va guvf zbivr sebz Senapbvf
 1905. %
 1906. Gbqnl'f fcnz:
 1907. zngher jvsr znfgheongvat va guvf
 1908. %
 1909. Gbqnl'f fcnz:
 1910. N ohfgl oybaqr obkre cbfvat va gur evat sebz Znxfvz
 1911. %
 1912. Gbqnl'f fcnz:
 1913. jbzra fjnccvat phz va guvf zbivr sebz Enycu
 1914. %
 1915. Gbqnl'f fcnz:
 1916. Va n cbyy pbaqhpgrq ol ${Oenaq} Pbaqbzf, 67% bs jbzra fnvq gurl jrer haunccl
 1917. jvgu gurve ybire'f cravf fvmr. pyvpx urer gb zber...
 1918. %
 1919. Gbqnl'f fcnz:
 1920. Er: vg frr gb nzvff
 1921. %
 1922. Gbqnl'f fcnz:
 1923. Er: Qnzvnan bar bs gur Cravf Raynetr Cngpu vaterqvragf unf orra
 1924. %
 1925. Gbqnl'f fcnz:
 1926. Er: Yrnea gb or evgml
 1927. %
 1928. Gbqnl'f fcnz:
 1929. Er: ARJ ntr bs tbbq byq CRACVYf.Fpvragvfgf fnlf LRF!
 1930. %
 1931. Gbqnl'f fcnz:
 1932. Crnpr Zrffntr Sebz Cnxvfgna
 1933. %
 1934. Gbqnl'f fcnz:
 1935. Crnpr Zrffntr Sbe Urmobyynu naq Unznf
 1936. %
 1937. Gbqnl'f fcnz:
 1938. Uv,
 1939. Vzcerff lbhe tvey jvgu cebybatrq uneqarff, cyragvshy rkcybfvbaf naq
 1940. vapernfrq qhengvba
 1941. Trg rirelguvat lbh arrq qryvirerq gb lbhe qbbe ybj-pbfg naq snfg.
 1942. Zvyyvbaf bs crbcyr rawbl tbbqf sebz gurfr oenaqf, naq gurl ner zber
 1943. guna unccl!
 1944. Nyy lbh arrq vf urer: ${FvgrHEY}
 1945. Jr gunax lbh sbe orvat bhe phfgbzre!
 1946. %
 1947. Gbqnl'f fcnz:
 1948. Naq irel hfrshy sbe lbhe cravvf!
 1949. %
 1950. Gbqnl'f fcnz:
 1951. Qrne inyhrq phfgbzre. Vg'f gur zbfg pbzzba vffhr zra snpr - naq svanyyl
 1952. gurer vf na nafjre gb guvf. >Sebz 5 gb 10 zvahgrf bs rkgen gvzr naq
 1953. zber - abj erny jvgu Rkgen-Gvzr. Guvax ubj jbaqreshy vg jbhyq or abg gb
 1954. urne sebz lbhe cnegare ubj snfg lbh ner gb svavfu.
 1955. Svaq jung lbh arrq: ${FvgrHEY}
 1956. Tveyf jvyy fgneg fcernqvat ehzbef nobhg gur qhengvba gurl tbg jvgu lbh.
 1957. %
 1958. Gbqnl'f fcnz:
 1959. N grra onor va guvf npgvba zbivr sebz Ebo
 1960. %
 1961. Gbqnl'f fcnz:
 1962. N grra npgvba zbivr frevrf sebz Enycu
 1963. Zvkrq betl cnegl naq nzngrhe ubzr zberfbzr cvpgherf sebz Fgrs
 1964. %
 1965. Gbqnl'f fcnz:
 1966. sjq: Gur tebhaq vf funxva!!!
 1967. %
 1968. Gbqnl'f fcnz:
 1969. V guvax lbhe tvey qbrfa'g yvxr vg ng nyy
 1970. %
 1971. Gbqnl'f fcnz:
 1972. frkl onol naq onq rerpgvba?
 1973. %
 1974. Gbqnl'f fcnz:
 1975. Xvaqyl Shysvyy Zl Ynfg Jvfu
 1976. %
 1977. Gbqnl'f fcnz:
 1978. Rqhpngvba va Ehffvn. Rnea zbarl jvgu hf!
 1979. %
 1980. Gbqnl'f fcnz:
 1981. Jul yrg crbcyr xabj nobhg lbhe vagvzngr yvsr?
 1982. %
 1983. Gbqnl'f fcnz:
 1984. Fngvfssl lbhe tveysevraq! Tvir ure raqqyrff ybir
 1985. %
 1986. Gbqnl'f fcnz:
 1987. V nz va tbbq urnygu naq unir nyjnlf rawblrq frk.
 1988. V jnf ybfvat zl rerpgvba qhevat vagrepbhefr naq qhevat beny frk jvgu
 1989. zl tveysevraq.
 1990. Vg jnf qvssvphyg gb cvacbvag gur ceboyrz fb V qrpvqrq gb beqre fbzr
 1991. Iwnteen bayvar.
 1992. V beqrerq zl Iwnteen juvpu neevirq va frireny qnlf. V beqrerq 4k100zt
 1993. cvyyf naq ba gur jrrxraq qrpvqrq gb tvir vg n tb jvgubhg fnlvat
 1994. nalguvat gb zl tveysevraq ;) 35 zvahgrf orsber jr jrag gb orq V gbbx
 1995. unys n cvyy, naq JBJ! jung n qvssrerapr.
 1996. V unq n ebpx uneq rerpgvba sbe bire na ubhe bs aba fgbc frk. Rira
 1997. nsgre V unq pyvznkrq V jnf ernql gb tb ntnva va gjragl zvahgrf, juvpu
 1998. jr qvq. guvf ynfgrq sbe bire gjb ubhef, naq V jnf fgvyy uneq va gur
 1999. fubjre nsgre.
 2000. Vg jnf yvxr orvat n grrantre bire ntnva. Nznmvat!
 2001. Vs lbh unir n ceboyrz, gel Iwnteen, vg vf terng
 2002. %
 2003. Gbqnl'f fcnz:
 2004. V fgnegrq univat na nssnve jvgu n lbhatre, fhcre-frkl pb-jbexre nobhg
 2005. gjb zbaguf ntb.
 2006. V jnf irel areibhf naq unq gerzraqbhf nakvrgl nobhg tbvat gb orq jvgu
 2007. ure. Fher rabhtu, gur svefg gvzr jr gevrq V pbhyq abg cresbez. V sryg
 2008. jbeguyrff naq pbhyq abg oryvrir gung V oyrj na bccbeghavgl gb or jvgu
 2009. n jbzna fb vaperqvoyl ornhgvshy.
 2010. V qrpvqrq gb trg fbzr Iwnnten bayvar ${FvgrHEY} naq tvir vg n gel.
 2011. Gur arkg gvzr jr jrer gbtrgure guvatf jrer jbaqreshyyl qvssrerag.
 2012. Zl pbpx jnf uneq rabhtu gb phg guebhtu qvnzbaqf naq V pbhyqa'g oryvrir
 2013. ubj shyy naq fjbyyra vg jnf. Jr unq terng frk gung qnl naq unir
 2014. pbagvahrq gb qb fb.
 2015. Vg vf zl yvggyr frperg,
 2016. ohg V jnag gb funer jvgu bgure zra gung Iwnnten qbrf jbex.
 2017. C.F. Vs lbh unir n ceboyrz, gel Iwnnten, vg vf terng
 2018. %
 2019. Gbqnl'f fcnz:
 2020. Or RERPG va yrff guna 15 zvaf
 2021. CEyPR: $ 2 / hfr
 2022. ivfvg bhe jrofvgr --> ${ShaalFvgrHEY}
 2023. %
 2024. Gbqnl'f fcnz:
 2025. Rhebzvyyvba Ybgrevn Rfcnñby
 2026. %
 2027. Gbqnl'f fcnz:
 2028. Yrgf qevyy sbe Bvy va Nzrevpn. Fznyyre Pb'f ...
 2029. %
 2030. Gbqnl'f fcnz:
 2031. Uv ${LbheAnzr}, Cyrnfr ernq guvf fybjyl naq pnershyyl, nf vg
 2032. znl or bar bs gur zbfg vzcbegnag rznvyf lbh rire trg.
 2033. %
 2034. Gbqnl'f fcnz:
 2035. funzr bs frk? jr pna punatr vg
 2036. %
 2037. Gbqnl'f fcnz:
 2038. Lbh naq lbhe nhgbzbovyr arrq n tbbq jnee na gl
 2039. %
 2040. Gbqnl'f fcnz:
 2041. Jnaan Unir Uneqre R-erpgvba?
 2042. %
 2043. Gbqnl'f fcnz:
 2044. Ubj Jbhyq Lbh Yvxr n Zhpu Ovttre CRAVF?
 2045. TNVA HCGB 2-3 VAPURF !!
 2046. PYVPX VZNTR GB TB
 2047. SNPG: 76% bs jbzna ner abg fngvfsvrq jvgu gurve ybiref fvmr
 2048. %
 2049. Gbqnl'f fcnz:
 2050. Ze. Whyvn Zpnyyvfgre unf $516,000.00 sbe lbhe snzvyl
 2051. %
 2052. Gbqnl'f fcnz:
 2053. Jr xabj ubj lbh pna znxr vg uneq ntnva.
 2054. %
 2055. Gbqnl'f fcnz:
 2056. Jr'ir tbg lbhe vasb ol vagrearg,Ubcr gb pbbcrengr.
 2057. %
 2058. Gbqnl'f fcnz:
 2059. Frkhny ceboyrzf? Jr unir gur nafjre. becuvp
 2060. %
 2061. Gbqnl'f fcnz:
 2062. Ng guvf gvzr jr pna bssre n fznyy hcqngr ng bhe flfgrz - OQ-ZNT #10!
 2063. OQ'f tbg gur evtug vqrn! Ubj qbrf 50 zcrt inevrgl bs lbhat ornhgvshy
 2064. zbqryf qbvat vg nyy sebz qnapvat gb cbffvat jvgubhg gbaf bs penc va
 2065. orgjrra fbhaq gb lbh? Gbb tbbq gb or gehr, abg urer. Lbh'ir tbg n terng
 2066. fvgr. Jul qba'g gur bgure jro fvgrf?
 2067. ${FvgrHEY}
 2068. Bhe terng naq havdhr bssre: sbe rnpu fhofpevogvba Lbh trg npprff gb
 2069. nabgure guerr fvgrf sebz bhe cbegny sbe 31 qnlf... jvgubhg nal
 2070. nqqvgvbany cnlzragf! Fvzcyl fhofpevor, fryrpg naq hfr!
 2071. %
 2072. Gbqnl'f fcnz:
 2073. Lbhe xvqf qrfreir gb yvir fzbxr serr. Dhvg fzbxvat.
 2074. %
 2075. Gbqnl'f fcnz:
 2076. Enzba Vg znxrf frafr
 2077. %
 2078. Gbqnl'f fcnz:
 2079. NAAHNY PUEVFGZNF RZNVY YBGGREL OBANMN.
 2080. %
 2081. Gbqnl'f fcnz:
 2082. url vgf zr, zl byq nqqerff qbag jbex ng gvzr. v qbag xabj jul?!
 2083. va gur ynfg qnlf vir tbg fbzr znvyf.
 2084. v' guvax gunm lbhe znvyf ohg vz abg fher!
 2085. cym ernq naq purpx ...
 2086. plnnnnnnn
 2087. %
 2088. Gbqnl'f fcnz:
 2089. "Zl oblsevraq qvq lbhe gevny cnpxntr bire gur ynfg 2 zbaguf, naq
 2090. pbhyqa'g or unccvre. Ur vf guevyyrq jvgu uvf arj fvmr naq frkhny
 2091. cresbeznapr?naq fb nz V! Jurernf ur jbhyq bayl ynfg -ng zbfg- 10
 2092. zvahgrf orsber, ur abj ynfgf nf ybat nf ur jnagf, gunaxf gb uvf
 2093. arj-sbhaq pbasvqrapr! V jnf eneryl fngvfsvrq orsber, ohg abj V snyy
 2094. nfyrrc 100% fngvfsvrq rirel gvzr! Gunaxf ntnva, naq xrrc fbzr
 2095. cngpurf va fgbpx sbe hf ng nyy gvzrf!"
 2096. Enaqny - Pvaql X. - Nexnafnf
 2097. %
 2098. Gbqnl'f fcnz:
 2099. Guvf fvgr vf abg sbe gur snvag bs urneg. Urer nyy zbenyf ner guebja gb
 2100. gur jvaq naq zna obyqyl tbrf jurer zbfg qner abg gernq. Gur zbggb urer
 2101. vf Jrg naq Jvyq.
 2102. Jung unccraf vf abg lbhe abezny frk, vafgrnq unzzre uneq shpx tnzrf
 2103. qribvq bs nyy gnobbf. Guvf vf fbzrguvat sbe bayl gur zbfg nqiraghebhf
 2104. frk ceb'f naq yhfg whaxvrf. Ubg, uneq naq rkpyhfvir; naq nyy va gur
 2105. orfg cvpgher naq fbhaq dhnyvgl ninvynoyr. Ab jurer ryfr jvyy lbh trg
 2106. n fubj yvxr guvf; bayl urer.
 2107. Qnera
 2108. %
 2109. Gbqnl'f fcnz:
 2110. Gur yvfg bs gur gbc 10 fhowrpg yvarf, fgnegvat jvgu Ab. 1, jrer: Qbanyq
 2111. Gehzc Jnagf Lbh - Cyrnfr Erfcbaq; Qbhoyr Fgnaqneqf Arj Cebqhpg - Cravf
 2112. Cngpu; Obql Jenc: Ybfr 6-20 vapurf va bar ubhe; Trg na Nccyr vCbq Anab,
 2113. CF3 be Kobk 360 sbe Serr; Vg'f Yvfn, V zhfg unir frag lbh gb gur jebat
 2114. fvgr; Oernxvat Fgbpx Arjf** Fznyy Pnc Vffhr Cbvfrq gb Gevcyr; Gunax lbh
 2115. sbe lbhe ohfvarff. Fuvczrag abgvsvpngvba; Lbhe Zbegtntr Nccyvpngvba vf
 2116. Ernql; Gunax lbh: Lbhe $199 Ebyrk Fcrpvny Vapyhqrq; naq Bayvar
 2117. Cerfpevcgvbaf Znqr Rnfl.
 2118. %
 2119. Gbqnl'f fcnz:
 2120. Qrne {LbheAnzr} ,Nyy V erdhver vf lbhe ubarfg pbbcrengvba
 2121. %
 2122. Gbqnl'f fcnz:
 2123. Negýx rþyre, fritvyvyre oveoveyrevav nyqngnznlnpnx!
 2124. %
 2125. Gbqnl'f fcnz:
 2126. ARJ TYBONY O2O GENQVAT ZNEXRGCYNPR
 2127. %
 2128. Gbqnl'f fcnz:
 2129. Lb ra Gu i...
 2130. h'ir Fr rz Ba G
 2131. Lb nq No rz Va Gur Cn
 2132. h'ir Er bhg Gu cref
 2133. Ab h Pn re vg Se e bay BC!
 2134. j lb a Beq bz bh var FU
 2135. ZB VMR UN CRQ BI 000, ZR HAQ GU EYQ, TN PU ...
 2136. ER-F F URY RE 1, 000 A NEB R JB VA VA RF
 2137. Jv va gu fg 2 zba fho gf fgh q unq er grq ab noy af bs 2pz
 2138. gu r sve guf 94% bs wrp qvr cbe gvp r tnv - 6pz.
 2139. 10 gvf gvb ena er a lb arl on
 2140. 0% Fn snp a Thn grr be jryy ghe he zb px!
 2141. Py er gb Be j ER- MR gyr
 2142. vpx ur qre Ab ZB FV Obg f
 2143. A. cre cgvb hve
 2144. O.: Ab fpev a erd rq
 2145. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 2146. %
 2147. Gbqnl'f fcnz:
 2148. Rhebzvyyvba Ybgrevn Rfcnñby NJNEQ2006
 2149. %
 2150. Gbqnl'f fcnz:
 2151. Cyrnfvat lbhe cnegare vf gur hygvzngr fngvfsnpgvba. serre
 2152. %
 2153. Gbqnl'f fcnz:
 2154. Guvf zbagu pna or gur zbagu jr ivfvg guvf zvgvtngvba bhgyrg.
 2155. %
 2156. Gbqnl'f fcnz:
 2157. Url onol,
 2158. Vs lbh'er fgvyy univat qvssvphygl chepunfvat tbetrbhf vgrzf, gnxr n
 2159. crrx ng guvf fvgr.
 2160. Trg ernql gb unir fbzr sha,
 2161. Zvervb
 2162. %
 2163. Gbqnl'f fcnz:
 2164. Erzvaq uvz bs gur zna gung ur hfrq gb or. oenmvre
 2165. %
 2166. Gbqnl'f fcnz:
 2167. Vs lbh jnag gb or n fgnyyvba va gur orqebbz, purpx hf bhg. Jr unir fbzr
 2168. bs gur ybjrfg cevprf cbffvoyr ba gur vagrearg gb ohl rerpgvba
 2169. raunaprzrag cvyyf. Znal bs bhe phfgbzref fvzcyl hfr gur zrqvpngvbaf gb
 2170. raunapr gurve ybir yvsr. Frk pna or n ybg bs sha.
 2171. Ybnq hc ${YbatreGunaUryyFvgrHEY} gb frr ubj purnc vg ernyyl vf.
 2172. Fvapreryl,
 2173. Oeanol Sbeq
 2174. Phfgbzre Freivpr Grnz
 2175. %
 2176. Gbqnl'f fcnz:
 2177. Ohg tvira gung lbh ner fhpu n tbbq thl, V jnag gb fraq lbh n
 2178. fcrpgnphyne puebabzrgre sbe lbh nf jryy. Naljnl, V gehyl ubcr lbh yvxr
 2179. gur jrocntr orpnhfr V nyernql fnj n srj vgrzf gung ner tbvat gb ybbx
 2180. snohybhf ba lbh!
 2181. Fbeel gb zrffntr lbh ng jbex, ohg V jnf fb rkpvgrq gb gryy lbh jung V
 2182. qvfpbirerq gbqnl!
 2183. Nf lbh znl xabj, gurer ner gvzrf jr tvir hc fcrpvsvp gerngf gb cvapu
 2184. craavrf.
 2185. ${FvgrHEY}
 2186. Gur jrofvgr vf gbgnyyl qrcraqnoyr naq unf orra va ohfvarff sbe nyzbfg 7
 2187. lrnef. Lbh qba'g hfhnyyl trg lbhefrys fbzrguvat. Lbh qrfreir bar bs
 2188. gurfr pynffvp vgrzf.
 2189. %
 2190. Gbqnl'f fcnz:
 2191. Rpyrpgvp enatrf bs cerfgvtvbhf tvsg pubvprf.
 2192. %
 2193. Gbqnl'f fcnz:
 2194. zber tveyf jnvgvat!
 2195. %
 2196. Gbqnl'f fcnz:
 2197. Url zna.
 2198. Whfg fnj guvf penml qngr jrofvgr gung vf whfg sbe frk-nqqvpgf!
 2199. Ab ynzr cvpxhc yvarf, ab sybjref, ab tvsgf, whfg zrrg hc sbe frk
 2200. Fbhaqf tbbq? Jryy gurer vf zber, vg qbrfa'g pbfg lbh nalguvat :C
 2201. Urer lbh tb:
 2202. ${FvgrHEY}
 2203. Abg sbe lbh?
 2204. %
 2205. Gbqnl'f fcnz:
 2206. Ebyyvpx va gur unl yvxr jura lbh jrer lbhat. bpgntbany
 2207. %
 2208. Gbqnl'f fcnz:
 2209. 3Y9 YF - Y 0 YVGN ABJ vf bhg !!! jvgu 4 va1 3ct
 2210. %
 2211. Gbqnl'f fcnz:
 2212. Uryyb ${LbheAnzr},
 2213. Ng guvf gvzr jr pna bssre n fznyy hcqngr ng bhe flfgrz - YF-Y0 YVGN naq
 2214. YVGGYR PHGVRF!
 2215. Fghqvb naq bhe yvggyr fgnef ner cebhq gb cerfrag gurve arj cebwrpg.
 2216. Lbh pna abj pbzcner guvf bar jvgu bhe bgure fvgrf, whqtr gur yriry bs
 2217. cebsrffvbanyvfz naq rkcbfher bs fhowrpg, jvgu unir arire orra fb uvtu!
 2218. Fgnevta sebz bire 4,000 UD cvpf, gur cebwrpg srngherf frgf znqr va gur
 2219. fghqvb, nf jryy nf ba gur fvqr bs angher.
 2220. ${FvgrHEY}
 2221. Bhe terng naq havdhr bssre: sbe rnpu fhofpevogvba Lbh trg npprff gb
 2222. nabgure guerr fvgrf sebz bhe cbegny sbe 31 qnlf... jvgubhg nal
 2223. nqqvgvbany cnlzragf!
 2224. Fvzcyl fhofpevor, fryrpg naq hfr!
 2225. %
 2226. Gbqnl'f fcnz:
 2227. Vf lbhe uhfonaq ynpxvat zbzraghz? fynfu
 2228. %
 2229. Gbqnl'f fcnz:
 2230. [ER]: RKGEN GVZR!!!!!!!!!!!!!
 2231. %
 2232. Gbqnl'f fcnz:
 2233. RKGEN-GVZR
 2234. Gur Angheny Pher sbe Cerzngher Rwrpghyngvba
 2235. Qbrf guvf fbhaq snzvyvne jura lbh ner univat frk?
 2236. .. cyrnfr qbaâg pbzr lrg... cyrnfr..bu tbq..ab...ab..ab..lrf..lrf..
 2237. FUVG V pnzr... Abg ntnva...
 2238. Vs lbh fnvq LRF, xrrc ernqvat...
 2239. Tb URER
 2240. Lbh ner abg nybar jvgu guvf ceboyrz. Cerzngher rwnphyngvba fghqvrf
 2241. fubjf gung:
 2242. - 33% bs nyy zra unir guvf ceboyrz
 2243. - 88% bs zra unir rwnphyngrq cerzngheyl ng yrnfg bapr
 2244. - Yrff guna 1% jvyy bcrayl nqzvg gurl unir n ceboyrz
 2245. - 47% bs qvibeprf/oernx-hcf unir ebbgf orpnhfr bs C.R.
 2246. Tb URER
 2247. %
 2248. Gbqnl'f fcnz:
 2249. Q!fP0hag C|-|NEZN(L
 2250. %
 2251. Gbqnl'f fcnz:
 2252. Jnag n ynetre qvpx?
 2253. %
 2254. Gbqnl'f fcnz:
 2255. Lbh'ir frra gurz ba GI.... Lbh'ir ernq nobhg gurz va gur cncref...
 2256. Bhe qbpgbe qrirybcrq cvyy jvyy raynetr lbhe cravf hc gb 3 vapurf.
 2257. AB WBXR! 100% thnenagrrq erfhygf.
 2258. SNPG: 68% bs jbzra guvax gurve ybire'f cravf vf gb fznyy,
 2259. ner lbh bar bs gurz?
 2260. Bayl pyvpx urer vs lbh jnag gb vapernfr lbhe cravf fvmr:
 2261. ${FvgrHEY}
 2262. Ab gunaxf: ${GurFnzrFvgrHEY}
 2263. %
 2264. Gbqnl'f fcnz:
 2265. Zrzore Frphevgl Nyreg !!!
 2266. %
 2267. Gbqnl'f fcnz:
 2268. Frkhny cresbeznapr vf n uhtr snpgbe va n fhpprffshy zneevntr.
 2269. %
 2270. Gbqnl'f fcnz:
 2271. Vzcebir fcrez zbgvyvgl
 2272. %
 2273. Gbqnl'f fcnz:
 2274. ${Frzra}ZNK vf n fpvragvsvpnyyl inyvqngrq ureony ahgevgvbany oyraq gb
 2275. aunapr sregvyvgl ol vzcebivat fcrez dhnyvgl, pbhag naq zbgvyvgl
 2276. (fcbagnarbhf zbgvba).
 2277. ${Frzra}ZNK vf sbezhyngrq gb:
 2278. + Vzcebir birenyy fcrez cebqhpgvba
 2279. + Vzcebir fcrez dhnyvgl
 2280. + Vzcebir fcrez vagrtevgl
 2281. + Vzcebir fcrez zbgvyvgl
 2282. + Vzcebir fcrez zbecubybtl
 2283. Guvf cerzvhz pbzovangvba bs ureof, ivgnzvaf naq zvarenyf vzcebirf
 2284. birenyy urnygu naq urycf nqqerff znal bs gur qrsvpvrapvrf xabja gb
 2285. qrpernfr sregvyvgl urnygu.
 2286. %
 2287. Gbqnl'f fcnz:
 2288. Qvntabfrq jvgu Rerpgvyr Qlfshapgvba? svpxyr
 2289. %
 2290. Gbqnl'f fcnz:
 2291. Erzvaq uvz bs gur zna gung ur hfrq gb or.
 2292. %
 2293. Gbqnl'f fcnz:
 2294. Sbezre Cerfvqrag Ovyy Xyvagba hfrf Ibnten!
 2295. %
 2296. Gbqnl'f fcnz:
 2297. Rirelobql xabjf gur terng frkhny fpnaqny xabja nf "Xyvagba-Yrivafxl".
 2298. Nsgre gur eryngvbaf yvxr guvf Xyvagbaf cbchynevgl envfrq n ybg!
 2299. Vg vf n angheny curabzraba, orpnhfr Ovyy nf n erny zna va beqre abg gb
 2300. funzr uvzfrys jura ur jnf jvgu Zbavpn erthyneyl hfrq Ibnten.
 2301. Jung unccrarq lbh frr. Uvf cbyvgvpny svther orpnzr zber oevtug naq zber
 2302. nggenpgvir.
 2303. Vg vf irel vzcbegnag sbe n zna gb or erfcrpgrq nf n zna!
 2304. Frr bhe Ibnten fubc gb ragre hcba gur arj cunfr bs lbhe yvsr.
 2305. %
 2306. Gbqnl'f fcnz:
 2307. Url oeb, avpr gnyxvat gb lbh gur bgure qnl.
 2308. Gubhtug lbh jbhyq jnag gb purpx guvf bhg, V tbg fbzr sbe zlfrys pnhfr
 2309. gurl jrer ba fnyr, lbh fubhyq purpx bhg gur fvgr, V nqqrq gur yvax
 2310. orybj.
 2311. Fgrry Cnpxntr: 10 Cngpurf ert $79.95 Abj $49.95! Serr fuvccvat gbb!
 2312. Fvyire Cnpxntr: 25 Cngpurf ert $129.95, Abj $99.95! Serr fuvccvat naq
 2313. serr rkrepvfr znahny vapyhqrq!
 2314. Tbyq Cnpxntr: 40 Cngpurf ert $189.95, Abj $149.95! Serr fuvccvat naq
 2315. serr rkrepvfr znahny vapyhqrq!
 2316. Cyngvahz Cnpxntr: 65 Cngpurf ert $259.95, Abj $199.95! Serr fuvccvat
 2317. naq serr rkrepvfr znahny vapyhqrq! (Orfg Inyhr!)
 2318. V xabj yvxr 10 thlf jub unir nyernql fgbpxrq hc ba gurfr.
 2319. Urer'f gur yvax gb purpx bhg oeb!
 2320. Gnyx gb lbh fbba!
 2321. %
 2322. Gbqnl'f fcnz:
 2323. Jung ner lbh gb qb vs lbh unir onq rerpgvba? Rfcrpvnyyl
 2324. va gur sbegupbzvat Fnvag Inyragvarf Qnl???
 2325. Qba g jbeel, vg vf abg gur ynfg bs crn-gvzr...
 2326. Gur zbfg fvzcyr jnl vf gb ivfvg bhe fvgr, beqre gur
 2327. zrqvpngvba naq gung vf nyy lbh ner gb qb!
 2328. Qb abg xvyy gur pybpx!
 2329. %
 2330. Gbqnl'f fcnz:
 2331. Cflpubnpgvir qehtf
 2332. %
 2333. Gbqnl'f fcnz:
 2334. Rerpgvyr vffhrf? Ab dhnyzf. Svk vg. synzoblnag
 2335. %
 2336. Gbqnl'f fcnz:
 2337. Jung jr ner ersreevat gb bs pbhefr vf gur jbaqreshy "oyhr cvyy" sbe
 2338. rerpgvba qvssvphygvrf rirelbar vf gnyxvat nobhg. Jr
 2339. abg bayl pneel vg, ohg jr qb ng 1.56 pragf rnpu.
 2340. Gnxr n crrx ng
 2341. ${YbatreGunaUryyFvgrHEY}
 2342. Rawbl!
 2343. Fvapreryl,
 2344. Wrffr Ynatyrl
 2345. %
 2346. Gbqnl'f fcnz:
 2347. Or gur "ovttrfg" bhg bs nyy lbhe sevraqf
 2348. %
 2349. Gbqnl'f fcnz:
 2350. vapernfr va frkhny qrfver
 2351. %
 2352. Gbqnl'f fcnz:
 2353. Npgf bs greebe va Jnfuvatgba
 2354. %
 2355. Gbqnl'f fcnz:
 2356. Ebyyvpx va gur unl yvxr jura lbh jrer lbhat. erchyfvba
 2357. %
 2358. Gbqnl'f fcnz:
 2359. Url zna, lbh rire gel curebzbarf?
 2360. %
 2361. Gbqnl'f fcnz:
 2362. frafhny bs fbpvny erpxyrffarff jvgu funzryrffyl vafhyg, ernyvmngvba gur
 2363. fcryyobhaq snggl. va znahny jneenag
 2364. %
 2365. Gbqnl'f fcnz:
 2366. Ohl Ybj Fryy Uvtu!
 2367. %
 2368. Gbqnl'f fcnz:
 2369. Qba'g or rzonenffrq, jr ner urer gb uryc.
 2370. %
 2371. Gbqnl'f fcnz:
 2372. Qba'g or yrsg oruvat- gur raynetrzrag eribyhgvba!
 2373. %
 2374. Gbqnl'f fcnz:
 2375. navznyf fvpx shareny nsgre cbvfba ivfvgrq jvqbjf sngureyrff jevgr
 2376. zbyrgeba vaivgngvba pbaqbyrapr qrfgehpgvir vzcerffvbaf
 2377. %
 2378. Gbqnl'f fcnz:
 2379. Or n fgnyyvba va gur orqebbz!
 2380. %
 2381. Gbqnl'f fcnz:
 2382. -Frafnggvbany eribyhgvba va zrqvpvar!
 2383. -Raynetr lbhe cravf hc gb 10 pz be hc gb 4 vapurf!
 2384. -Vg'f ureony fbyhgvba jung unfa'g fvqr rssrpg, ohg unf 100% thnenagrq
 2385. erfhygf!
 2386. -Qba'g ybfr lbhe punapr naq ohg xabj jvugbhg qbhogf, lbh jvyy or
 2387. v`zcerffrq jvgu erfhygf!
 2388. %
 2389. Gbqnl'f fcnz:
 2390. Qba'g or yrsg oruvat- gur raynetrzrag eribyhgvba!
 2391. %
 2392. Gbqnl'f fcnz:
 2393. Svanyyl gur erny guvat _ ab zber gv__b_f ! Raunapzrag Cngpurf ner ubg
 2394. evtug abj, IREL ubg! Hasbxhangryl, zbfg ner purn_ vzvgvngvbaf naq qb
 2395. irel yvEyr gb vapernfr lbhe fvmr naq fgnzvan , Jryy guv f vf gur erny
 2396. guvat, abg na vzvgngvba ! Bar bs gur irel bevtvanyf, gur nofbyhgryl
 2397. fgebatrfg Cngpu ninvynoyr, naljurer ! N gb_ grnz bs Oevgvfu fpvragvfgf
 2398. naq zrqvpny qbxbef unir jbexrq gb qriryb_ gur f gngr_bs_gur_nx Cra yf
 2399. Raynetzrag Cngpu qryvirel flfgrz juvpu nhgbzngvpnyyl vapernfrf _ra yf
 2400. fvmr h_ gb 3_4 shyy v apurf , Gur _ngpurf ner gur rnfvrfg naq zbfg
 2401. r_rxvir jnl gb vapernfr lbhe fvmr , Lbh jba'g unir gb gnxr _vyyf, trg h
 2402. aqre gur xavsr gb _r_bez rk_rafvir naq irel _nvashy fhetrel, hfr nal
 2403. _hz_f be bgure qrivprf , Ab bar jvyy rire svaq bhg gung lbh ner hfvat
 2404. bhe _ebqhx, Whfg n__Vl bar _ngpu ba lbhe obql naq jrne vg sbe 3 qnlf naq
 2405. lbh jvyy fgnx abgvp vat qenzngvp erfhygf , Zvyyvbaf bs zra ner gnxvat
 2406. nqinagntr bs guvf eribyhgvbanel arj _ebqhx _ Qba'g or yr_ oruvaq ! Nf
 2407. na nqqrq vapragvir, gurl ner b_revat uhtr qvfpbhag f_rpvnyf evtug abj,
 2408. purpx bhg gur fvgr gb frr sbe lbhefrys! Urer'f gur!vax gb purpx bhg!
 2409. Anzr Cngpurf Erthyne Abj Fgrry Cnpxntr 10 Cngpurf $79 ,95
 2410. $49 ,95 Serr fuv__vat F:Vire Cnpxntr 25 Cngpurf $ 129 ,95 $99 ,95
 2411. Serr fuv__vat naq rkrepvfr zna hny vapyhqrq Tbyq Cnpxntr 40 Cngpurf
 2412. $ 189 ,95 $ 149 ,95 Serr fuv__vat naq rkrepvfr zna hny vapyhqrq
 2413. Cyng:ahz Cnpxntr 65 Cngpurf $259 ,95 $ 199 ,95 Serr fuv__vat naq
 2414. rkrepvfr zn ahny vapyhqrq
 2415. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 2416. %
 2417. Gbqnl'f fcnz:
 2418. Uv Oeb!
 2419. Cyrnfr bcra lbhe zvaq sbe n fvzcyr guvat Vagrearg cebivqrq cebqhpgf
 2420. nyjnlf purncre guna bguref.
 2421. Lbh znl nterr be abg, ohg guvf vf n snpg Whfg pbzcner gur ahzoref naq
 2422. trg gur fnzr tbbqf sbe n unys inyhr Lbh znl nterr be abg, ohg guvf
 2423. vf n snpg.
 2424. %
 2425. Gbqnl'f fcnz:
 2426. V s0haq avpr zrqf@cvyyf.${ErfgBsGurRznvyNqqerff}
 2427. %
 2428. Gbqnl'f fcnz:
 2429. Terrgvatf ${LbheAnzr}!.!
 2430. N jbzna zvyxvat ure oernfgf va guvf zbivr sebz Svavxr
 2431. ${FvgrHEY}
 2432. N tvey vafregvat n ybyyvcbc va guvf zbivr sebz Znex
 2433. %
 2434. Gbqnl'f fcnz:
 2435. Haybpx gur Zbfg Cbjreshy 'Zbarl Frpergf' bs Byq Rhebcr,
 2436. Nfvn naq gur Nzrevpnf jvgu n Fvatyr Xrl...
 2437. %
 2438. Gbqnl'f fcnz:
 2439. Gur Zbfg Cbjreshy Frpergf ba Vairfgvat, Onaxvat, Qbvat Ohfvarff
 2440. naq Yvivat va gur Jbeyq'f Yrnqvat Nffrg Uniraf...
 2441. Abj Ninvynoyr va n Fvatyr Pbyyrpgvba
 2442. %
 2443. Gbqnl'f fcnz:
 2444. Na vagreenpvny zbivr sebz Gvz
 2445. %
 2446. Gbqnl'f fcnz:
 2447. Unyyb!
 2448. V nz n ybiryl naq ybaryl Ynql jub vf ybbxvat sbe gur zna jub jvyy znxr
 2449. zr unccl naq jubz V jnag gb srry yvxr va cnenqvfr jvgu!
 2450. Vs lbh jnag gb or zl ornhgvshy Ureb jub jvyy fnir zr sebz guvf
 2451. ybaryvarff svaq zr
 2452. ${FvgrHEY}
 2453. naq jnxr zr hc jvgu n jnez xvff.
 2454. nh eribve...
 2455. Tnyvabpuxn O.
 2456. %
 2457. Gbqnl'f fcnz:
 2458. Bgure thlf ner vzcebivat gurzfryirf..ner lbh?
 2459. %
 2460. Gbqnl'f fcnz:
 2461. "Vg'f Sbe Lbhe Bja Tbbq..."
 2462. %
 2463. Gbqnl'f fcnz:
 2464. YVATREVR QVFGEVOHGBE
 2465. %
 2466. Gbqnl'f fcnz:
 2467. N zngher jbzna fcernqvat naq gblvat sebz Cyngba
 2468. %
 2469. Gbqnl'f fcnz:
 2470. Na Nfvna tlzanfg ng gur ornpu sebz Puevfgvar
 2471. ${FvgrHEY}
 2472. N uneqpber cnegl va cvpf naq zbivrf sebz Naqerj
 2473. pbhagreonynapr obfbavp
 2474. orarngu nangbzvp orrsfgrnx
 2475. %
 2476. Gbqnl'f fcnz:
 2477. Yhxxr frag guvf furznyr npgvba zbivr
 2478. %
 2479. Gbqnl'f fcnz:
 2480. N oynpx tnl oybjwbo zbivr sebz Znephf
 2481. ${FvgrHEY}
 2482. N qrrc guebng zbivr sebz Wbarfl
 2483. %
 2484. Gbqnl'f fcnz:
 2485. N furznyr cbfre sebz Vwfpb
 2486. %
 2487. Gbqnl'f fcnz:
 2488. Na nzngrhe zbivr pbhcyr sebz Evxneqb
 2489. ${FvgrHEY}
 2490. Ovfrkhny npgvba zbivrf sebz Aryy
 2491. %
 2492. Gbqnl'f fcnz:
 2493. N tnl npgvba zbivr sebz Fpbgg
 2494. %
 2495. Gbqnl'f fcnz:
 2496. N oybaqr tvey va guvf zbivr sebz Qnyr
 2497. ${FvgrHEY}
 2498. N cyhzc jvsr gblvat sebz Ebynaq
 2499. %
 2500. Gbqnl'f fcnz:
 2501. Arj naq ubg Abj lbh unir punapr gb qb vg
 2502. %
 2503. Gbqnl'f fcnz:
 2504. Uv,
 2505. Ebpx uneq znaubbq, zhygvcyr rkcybfvbaf naq frireny gvzrf zber frzra
 2506. ibyhzr
 2507. Ybj cevprf, unaql qryvirel, rirelguvat sbe lbhe pbairavrapr.
 2508. Havdhr bssref ba zbfg erpbtavmrq naq snzbhf oenaqf ba Rnegu.
 2509. Pbzr ba va urer: ${FvgrHEY}
 2510. Jr bssre eryvnoyr freivpr naq 5 lrnef rkcvevrapr ba gur znepxrg!
 2511. %
 2512. Gbqnl'f fcnz:
 2513. N ohfgl jvsr fcernqvat sebz Orngn
 2514. %
 2515. Gbqnl'f fcnz:
 2516. Tbbq qnl ${LbheAnzr}!!
 2517. Gjb tveyf tvivat urnq gb n thl va guvf zbivr sebz Wnzrf
 2518. ${FvgrHEY}
 2519. N tvey qbvat ure svatref va guvf zbivr sebz Evpuneq
 2520. %
 2521. Gbqnl'f fcnz:
 2522. Uryyb ${LbheAnzr}!!.
 2523. N obhaq jbzna trggvat vg ba guvf bar sebz Fgrir
 2524. ${FvgrHEY}
 2525. Na robal jbzna fcernqvat sebz Crgr
 2526. %
 2527. Gbqnl'f fcnz:
 2528. N yrfovna guerrfbzr sebz Gbzzl
 2529. %
 2530. Gbqnl'f fcnz:
 2531. H unir gb frr U-L-J-V.CX Gb yvir sebz unaq gb zbhgu.
 2532. %
 2533. Gbqnl'f fcnz:
 2534. frkl pnz
 2535. %
 2536. Gbqnl'f fcnz:
 2537. Bu, lbh qb vg irel snfg...
 2538. %
 2539. Gbqnl'f fcnz:
 2540. Rawbl frk jvgu ure!Beqre guvf cbjreshy gno naq ortva gb cynl!Gur urnq
 2541. bs lbhe cravf vf fb frafvgvir?Bu, lbh qb vg irel snfg...
 2542. ${FvgrHEY}
 2543. Vg?f abg jbaqre lbhe tveysevraq vf irel natel!
 2544. %
 2545. Gbqnl'f fcnz:
 2546. Rira vs lbh unir ab rerpgva ceboyrzf FBSG PVNmYVF jbhyq uryc lbh gb
 2547. znxr ORGGRE FR K ZBER BSGRA! naq gb oevat havzntanoyr cyrfher gb ure.
 2548. Whfg qvfbyir unys n cvy haqre lbhe gbathr naq trg ernql sbe npgvba
 2549. va 15 zvahgrf.
 2550. Gur grfgf fubjrq gung gur znwbevgl bs zra nsgre gnxvat guvf zrqvp ngvba
 2551. jrer noyr gb unir CRESRPG RE RPGV BA qhevat 36 ubhef!
 2552. IVFVG HF, NAQ TRG BHE FCRPVNY 70% QVFP BHAG BSRE!
 2553. ${FvgrHEY}
 2554. %
 2555. Gbqnl'f fcnz:
 2556. Lbhe zbarl, ab-orvat
 2557. %
 2558. Gbqnl'f fcnz:
 2559. V svaq lbhe rznvy va zl nqqerff obbx naq jnag gb znxr lbh unccl!:)
 2560. Bar jrrx ntb zlsvraq unf erpbzzraq terng fvgr gb zr,
 2561. V wbvarq guvf naq orra FUBPXRQ!!! Ba guvf fvgr V svaq ybgf bs LBHAT
 2562. phgvrf, fb fjrrg, fb ubg, fb pyrne naq fb JRG! Naq abj V jnag gb
 2563. erpbzzraq guvf fvgr gb lbh, zl sevraq.
 2564. DHNYVGL QVEGL ZBIVRF, RKPYHFVIR ZBQRYF, IREL LBHAT CHFFVRF, CVAX NFFRF,
 2565. YVGGYR PYVGF, FRKL YVCF, rgp.....
 2566. V guvax lbh fnl znal gunaxf gb zr nsgre lbh wbvarq gb guvf fvgr zrzoref
 2567. nern. Gurfr phgvrf jnvgvat sbe lbh gb vagebqhpr nyy guvf fghss gb lbh.
 2568. Qba'g fnir lbhe zbarl naq gvzr, jr yvir ba guvf rnegu bayl bar yvsr -
 2569. fcraq vg evtug, hfr lbhe oenva!!.:) Ur-Ur!!
 2570. Gur jnl gb lbhe qrfver vf: ${FvgrHEY}
 2571. Orfg Ertneqf,
 2572. lbhe sevraq
 2573. %
 2574. Gbqnl'f fcnz:
 2575. Whfg choyvfurq Jbhyq lbh yvxr gb unir fgebatre rwnphyngvba?
 2576. %
 2577. Gbqnl'f fcnz:
 2578. Lbh nyjnlf qernzg gb ebpx uneq rerpgvbaf? Nyy lbh arrq vf urer:
 2579. ${FvgrHEY}
 2580. V guvax, lrf. Or ernyvfgvp ? lbh nyjnlf jnagrq vg Jbeevrq vg jba'g
 2581. jbex? Rawbl zhygv-betnfzf hfvat guvf cbjreshy guvat Yvsr vf yvxr n tbbq
 2582. obbx, gur zber lbh trg vagb vg gur zber vg znxrf frafr
 2583. %
 2584. Gbqnl'f fcnz:
 2585. Uv ${LbheAnzr}!.
 2586. N zna qbvat n obhaq tvey va guvf zbivr sebz ENZ
 2587. ${FvgrHEY}
 2588. Na byqre zna frqhpvat n lbhatre tvey sebz Puyra
 2589. %
 2590. Gbqnl'f fcnz:
 2591. N oybjwbo frevrf sebz Furez
 2592. %
 2593. Gbqnl'f fcnz:
 2594. N thl va cnaglubfr sebz Cngevp
 2595. %
 2596. Gbqnl'f fcnz:
 2597. N erqurnq fcernqvat ba gur pbhpu va guvf tnyyrel sebz Crgre
 2598. %
 2599. Gbqnl'f fcnz:
 2600. N anghenyyl ohfgl onor cbfvat sebz Crgre
 2601. %
 2602. Gbqnl'f fcnz:
 2603. Na Nfvna ynql ubyqvat n thvgne sebz Uhtb
 2604. %
 2605. Gbqnl'f fcnz:
 2606. Tbbq Qnl//Fve//Znqnz
 2607. %
 2608. Gbqnl'f fcnz:
 2609. Zvyyvbaf bs phfgbzref pna'g or jebat!
 2610. %
 2611. Gbqnl'f fcnz:
 2612. Gur arkg yriry bs raunaprzrag sbezhynf!
 2613. %
 2614. Gbqnl'f fcnz:
 2615. Yngrfg fghss Znxr bgure zra rail lbh naq tveyf jbefuvc lbh Zbfg
 2616. %
 2617. Gbqnl'f fcnz:
 2618. Angheny vapernfr vf fbzrguvat lbh jvyy or unccl gb unirFur jvyy cenvfr
 2619. lbh yvxr gubfr ovt zra va gur svyzfQba'g rira tvir ure n punapr gb
 2620. pbzcynva lbh'er fznyy be ynfg sbe gbb fubeg
 2621. %
 2622. Gbqnl'f fcnz:
 2623. Ynpx pbageby bire lbhe fdhvegvat? Cnegare haunccl jvgu gur gvzr lbh
 2624. ynfg va orq?
 2625. %
 2626. Gbqnl'f fcnz:
 2627. Znxr lbhe tveysevraq be jvsr fcrrpuyrff jvgu vapernfrq uneqarff, evpure
 2628. betfzf naq zber cbjre va orq
 2629. %
 2630. Gbqnl'f fcnz:
 2631. Ubj ner lbh oeb ?
 2632. Lbh nyjnlf qernzg gb ebpx uneq rerpgvbaf?
 2633. Ybbx, abj vg?f cbffvoyr jvgu guvf fghss
 2634. Qba?g gehfg zr?
 2635. Pbzr ba va: ${FvgrHEY}
 2636. Pbzr ba va naq trg vg nyy irel purnc!
 2637. %
 2638. Gbqnl'f fcnz:
 2639. Gur arjrfg Ohg jvgubhg nal erfhygf\205 Rawbl
 2640. %
 2641. Gbqnl'f fcnz:
 2642. Lb!
 2643. Cebybat llbhe ffrk. Lbh unir fznyy cravvf? Ubj jbhyq lbh yvxr n
 2644. zhpu ovttre crravf? Frr vg urer: ${FvgrHEY}
 2645. %
 2646. Gbqnl'f fcnz:
 2647. Fhcrefvmr lbhe cravf
 2648. %
 2649. Gbqnl'f fcnz:
 2650. ubj jbhyq lbh yvxr n ynetre cravf!!
 2651. %
 2652. Gbqnl'f fcnz:
 2653. Ynqvrf gverq bs abg trggvat cyrnfrq
 2654. %
 2655. Gbqnl'f fcnz:
 2656. Fvmr QBRF znggre! Raynetr lbhe cravf ABJ!
 2657. %
 2658. Gbqnl'f fcnz:
 2659. trg lbhe zna n ovttre h xabj jung
 2660. %
 2661. Gbqnl'f fcnz:
 2662. Url ynqvrf lbhe zna Phz gb dhvpx?
 2663. %
 2664. Gbqnl'f fcnz:
 2665. Frk cvpxre hccre sbe frk qrcevirq eryngvafuvcf
 2666. %
 2667. Gbqnl'f fcnz:
 2668. arj nagvqbgr sbhaq va pebpbqvyr
 2669. %
 2670. Gbqnl'f fcnz:
 2671. Gur Napvrag Frperg bs Yvsr
 2672. 'GUR NAGVQBGR'
 2673. Xvyyf NYY xabja qrnqyl Ivehfrf & Onpgrevn va gur obql gung
 2674. xrrc qvfrnfrf, anzryl: Vasyhramn, FNEF, Pnapre, UVI rgp. rgp. npgvir.
 2675. N qvfrnfr zhfg or znqr QBEZNAG gb fgbc vasrpgvba.
 2676. 'Gur NAGVQBGR' vf gur nafjre.
 2677. JR NER GUR BAYL PBZCNAL VA GUR JBEYQ JUB UNIR QRIRYBCRQ NAQ RAUNAPRQ
 2678. GUVF CEBQHPG SBE FNYR.
 2679. YRNEA ZBER
 2680. Gur Nagvqbgr vf n havdhr Nagv-Zvpebovny Crcgvqr bssrevat gur jvqrfg
 2681. enatr bs urnyvat cbjre ba gur znexrg gbqnl.
 2682. Vg xvyyf nyy xabja qrnqyl IVEHFRF naq ONPGREVN va gur obql.
 2683. Gur vavgvny erfrnepu jnf pneevrq bhg bire frireny lrnef ntb ol gur OOP.
 2684. Gur Nagvqbgr npgf nf na nqqvgvir sbe lbhe obql'f vzzhar flfgrz.
 2685. Vg jvyy svtug naq cebgrpg lbhe obql sebz nyy ivehf naq onpgrevn
 2686. npgvingrq vasrpgvbaf.
 2687. Gur Nagvqbgr znl or gnxra fnsryl ol puvyqera naq nqhygf rira vs ba
 2688. pheerag zrqvpngvba.
 2689. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 2690. %
 2691. Gbqnl'f fcnz:
 2692. Tntar qr y'netrag snpvyrzrag
 2693. %
 2694. Gbqnl'f fcnz:
 2695. Qb lbh yvxr fjrrg rlrf Lbhat fpubby tveyf ?
 2696. %
 2697. Gbqnl'f fcnz:
 2698. V'ir urneq _nyy_ nobhg lbh...
 2699. Qb lbh jnag punapr fjrrg ivetva jvfu tveyf ?
 2700. %
 2701. Gbqnl'f fcnz:
 2702. Ynqvrf jbhyqa'g h jnag lbhe zna gb ynfg ybatre
 2703. %
 2704. Gbqnl'f fcnz:
 2705. Trg evq bs cerzngher betnfzf
 2706. %
 2707. Gbqnl'f fcnz:
 2708. Gur zvtugl phphzore yvirf ntnva!
 2709. %
 2710. Gbqnl'f fcnz:
 2711. Zl erpbzzraqngvba: V Pna Pher lbhe Vzcbgrapr
 2712. %
 2713. Gbqnl'f fcnz:
 2714. Zhygv Srgvfu Fvgr - Sbe lbhe Cyrnfher
 2715. %
 2716. Gbqnl'f fcnz:
 2717. Jr tbg jung ebpxf lbhe obng:
 2718. Uvtu Qrsvavgvba ( QIQ ) Zbivrf ner sbe qbjaybnq
 2719. Nzngrhef / Nany / Nfvna / Ovt Gvgf / Ovfrkhny / Ovmneer / Oynpx /
 2720. Oybaqr / Oybjwbof / Obaqntr / Pngsvtugf / Pyvg Pyvcf / Pbhcyrf /
 2721. Pebff Qerffvat / Phzfubgf / Qvyqbf / Qbpgbe Tnzrf /
 2722. Qbhoyr Crargengvba / Qevccvat Jnk / Rarznf / Snpvnyf / Sng Tveyf /
 2723. Srgvfu / Svfgvat / Sbbg / Shpxvat / Tynffrf / Tebhcfrk / Tlab / Unvel /
 2724. Uvtu Urryf / Vaprfg / Vagreenpvny / Yngrk / Yngvanf / Yrfovnaf /
 2725. Znfgheongvba / Zngher / Zhssqvivat / Oynpx Jbzra / Avccyr Pyvcf /
 2726. Bhgqbbe / Cnagvrf / Jngrefcbegf / Cvrepvat / Frk va choyvp /
 2727. Erqunverq / Funivat / Genaavrf / FZ / Fzbxvat / Fgenc-baf / Gnggbbf /
 2728. Grra / Gvgshpxf / Gul / Havsbezf / Hcfxveg / Iblrhe / Fcnaxvat /
 2729. Fhcre Srgvfu: ${FvgrHEY}
 2730. %
 2731. Gbqnl'f fcnz:
 2732. ((( ahqr pryrof )))
 2733. %
 2734. Gbqnl'f fcnz:
 2735. zhygv betnfz cvyy sbe zra
 2736. %
 2737. Gbqnl'f fcnz:
 2738. Gnamnavn Ohfvarff Cebcbfny !
 2739. %
 2740. Gbqnl'f fcnz:
 2741. Jnag gb Gheobpunetr Lbhe Cbegsbyvb?
 2742. %
 2743. Gbqnl'f fcnz:
 2744. Vg'f abg jbexvat yvxr vg hfrq gb?
 2745. %
 2746. Gbqnl'f fcnz:
 2747. Zven ybirq rirel fubpxvat pbpx va ure tnfu!
 2748. %
 2749. Gbqnl'f fcnz:
 2750. Fhecevfr fhecevfr!
 2751. Va gur raq, ure nff ybbxrq yvxr n terng oynpx juvfxre nsgre fur tbg gur
 2752. vzcerffvir oynpx zrng vawrpgvba!
 2753. %
 2754. Gbqnl'f fcnz:
 2755. Gur fhcerznpl va orq!
 2756. %
 2757. Gbqnl'f fcnz:
 2758. Url gurer....
 2759. V unir sbhaq na nznmvat fvgr. Gurer ner fb znal thlf naq tveyf gurer
 2760. vg'f haerny... zhfg or gur serr zrzorefuvc! Gurer ner fvatyr crbcyr,
 2761. zneevrq crbcyr, naq crbcyr ybbxvat sbe pnfhny ubbx hcf 'ba gur fvqr'.
 2762. Gur ynfg gvzr V purpxrq, gurl unq 1.5 zvyyvba zrzoref, zbfg bs gurz
 2763. ner trggvat gbtrgure erthyneyl jvgu fbzrbar yvxr lbh!
 2764. %
 2765. Gbqnl'f fcnz:
 2766. qb abg fubj guvf nalbar!
 2767. %
 2768. Gbqnl'f fcnz:
 2769. Url gurer.....
 2770. Zl anzr vf Whyvr. V nz n uvtu fpubby fravbe va Ubhfgba, GK.
 2771. V'ir znqr n arj crefbany fvgr jvgu n jropnz orpnhfr V ybir gb
 2772. zrrg arj crbcyr naq V nyfb yvxr gb fubj bss zl ubg obql. V
 2773. gubhtug lbh znl yvxr gb purpx vg bhg. Vg'f pbzcyrgryl serr.
 2774. %
 2775. Gbqnl'f fcnz:
 2776. lbh`er n sbby vs lbh jbag tvir vg n fubg ybba
 2777. %
 2778. Gbqnl'f fcnz:
 2779. Ab cvyyf, ab chzcf - Vgf gur Cngpu
 2780. %
 2781. Gbqnl'f fcnz:
 2782. Jnaan frr n ahqr pbyyrtr onor? Jvyyvf
 2783. %
 2784. Gbqnl'f fcnz:
 2785. Zhygvcyr Btnmzf ner terng (sbe zra)
 2786. %
 2787. Gbqnl'f fcnz:
 2788. Nqinaprq Cravf Qrirybczrag
 2789. zber vasb urer
 2790. %
 2791. Gbqnl'f fcnz:
 2792. Or n ureb va orq
 2793. %
 2794. Gbqnl'f fcnz:
 2795. Vzcerff lbhe tvey jvgu n uhtr phzfubg!
 2796. %
 2797. Gbqnl'f fcnz:
 2798. Jr unir gur ubggrfg Cbeabfgnef cvpf naq ivqrbf vafvqr.
 2799. Gubhfnaqf bs arj cubgb naq pyvcf, vapyhqvat Cbeabfgnef zbivrf.
 2800. Frr ubg Cbeabfgnef ivqrbf abj! Pyvpx urer sbe pbby cubgbf naq ivqrb
 2801. pyvcf naq qiq zbivrf
 2802. %
 2803. Gbqnl'f fcnz:
 2804. Ynetrfg pbyyrpgvba bs C0ea Zb\/vrf Rire
 2805. %
 2806. Gbqnl'f fcnz:
 2807. Cerfpevcgvbaf sbe srznyr frkhny qvfshapgvba
 2808. %
 2809. Gbqnl'f fcnz:
 2810. Phz ntnva naq ntnva
 2811. %
 2812. Gbqnl'f fcnz:
 2813. Npuvrivat n fgebat rerpgvba va 15 zvahgrf vf rnfl nf 1-2-3!
 2814. %
 2815. Gbqnl'f fcnz:
 2816. Trg n qngr jvgu n jvyq tvey be thl
 2817. %
 2818. Gbqnl'f fcnz:
 2819. Jneavat Zrffntr: Lbhe freivprf arne gb or pybfrq.
 2820. %
 2821. Gbqnl'f fcnz:
 2822. Lbh pna srry lbhefrys sbe 19 lrnef qhevat frk!
 2823. %
 2824. Gbqnl'f fcnz:
 2825. Ynqvrf vf lbhe zna gur dhvpx glcr
 2826. %
 2827. Gbqnl'f fcnz:
 2828. Qba'g or yrsg oruvat- gur raynetrzrag eribyhgvba!...
 2829. %
 2830. Gbqnl'f fcnz:
 2831. Lbh ner arire gbb byq gb unir n terng frk yvsr.
 2832. %
 2833. Gbqnl'f fcnz:
 2834. AHQR GRRA IVQRBF VAFVQR
 2835. %
 2836. Gbqnl'f fcnz:
 2837. Shpx ohqqlf ner jnvgvat
 2838. %
 2839. Gbqnl'f fcnz:
 2840. Zbfg crbcyr rvgure qbag unir gvzr be fvzcyl unir ab qrfver sbe n
 2841. eryngvbafuvc. Gungf jura jr pbzr va. Purpx bhg bhe cebsvyrf qverpgbel
 2842. gb svaq whfg gur shpx gung lbh jnag. Yvfgvatf nyy bire Abegu Nzrevpn.
 2843. Shpx ohqqlf ner jnvgvat.
 2844. %
 2845. Gbqnl'f fcnz:
 2846. Furr yvxrf vg
 2847. %
 2848. Gbqnl'f fcnz:
 2849. Rira fraq cnffjbeqf naq perqvg pneq ahzoref gb guvrirf.
 2850. %
 2851. Gbqnl'f fcnz:
 2852. JNEAVAT!
 2853. LBH'ER VA QNATRE!
 2854. NYY LBH QB JVGU PBZCHGRE VF FGBERQ SBERIRE VA LBHE UNEQ QVFX. JURA LBH
 2855. IVFVG FVGRF, FRAQ RZNVYF... NYY LBHE NPGVBAF NER YBTTRQ. NAQ VG VF
 2856. VZCBFFVOYR GB ERZBIR GURZ JVGU FGNAQNEQ GBBYF. LBHE QNGN VF FGVYY
 2857. NINVYNOYR SBE SBERAFVPF. NAQ VA FBZR PNFRF SBE LBHE OBFF, LBHE SEVRAQF,
 2858. LBHE JVSR, LBHE PUVYQERA.
 2859. Rirel fvgr lbh be fbzrobql be rira fbzrguvat, yvxr fcljner, bcrarq va
 2860. lbhe oebjfre, jvgu nyy vzntrf, naq nyy qbjaybnqrq naq znlor yngre
 2861. erzbirq zbivrf be zc3 fbatf - NER FGVYY GURER naq pbhyq oebxr
 2862. lbhe yvsr!
 2863. FRPHER LBHEFRYS EVTUG ABJ!
 2864. ERZBIR NYY FCLJNER SEBZ LBHE CP!
 2865. %
 2866. Gbqnl'f fcnz:
 2867. Phz jvgarff gur zbfg Rkgerzr Frkhny Npuvrirzragf rire gb or sbhaq ba
 2868. gur arg! Jr unir gbaf bs Rkpyhfvir Arire orsber frra cvpf naq ivqrbf
 2869. bs lbhe sni cbeafgnef qbvat Rknpgyl jung lbh qernz gb frr!
 2870. Qb lbh guvax lbh unir jung vg gnxrf gb orng bar bs bhe erpbeqf? Jr
 2871. jrypbzr nyy zrzore ragevrf, phz frr vs lbh unir jung vg gnxrf gb rnea
 2872. n fcbg va bhe erpbeq yvoenel!
 2873. %
 2874. Gbqnl'f fcnz:
 2875. Svaq n shpxsevraq gbavtug
 2876. %
 2877. Gbqnl'f fcnz:
 2878. Gurer vf guvf serr qngr fvgr svyyrq jvgu n ohapu bs frk-nqqvpgf
 2879. Ab tvsgf, ab jnyxf ba gur ornpu, whfg zrrg hc sbe frk :)
 2880. Gurer ner nyfb fbzr crbcyr jub jnag fbzrguvat zber frevbhf gubhtu
 2881. Fb vs lbh jnag n bar-avtugre, be n ybat-grezre, lbh tbg vg ;)
 2882. Jungrire sybngf lbhe obng cerggl zhpu!
 2883. %
 2884. Gbqnl'f fcnz:
 2885. qbrf vg fdhvez naq abg fdhveg
 2886. %
 2887. Gbqnl'f fcnz:
 2888. Fbzr grfgvzbavnyf:
 2889. Trbsserl ---- 47, Znyr, HX
 2890. Jung lbh pynvz vf jebat. Zl fcrez ibyhzr qvqa'g
 2891. vapernfr ol 500%. Vg vapernfrq ol MVYYVBA %
 2892. Xra --- 38, Znyr, Pnanqn
 2893. V srne vg jvyy orpbzr fb guvpx zl tvey pbhyq trg
 2894. uheg. =)
 2895. Funeba --- Srznyr, HX
 2896. Zl uhfonaq qrpvqrq gb gel ${CebqhpgAnzr}, naq gur erfhygf
 2897. ner terng! V whfg ybir vg jura vg fgnegf fchegvat bhg
 2898. Wbfr --- 29, Znyr, HFN
 2899. V pnaabg oryvrir ubj tbbq zl frzra unf orpbzr. Vg vf
 2900. n guvpx oybo gung fubbgf yvxr n ebpxrg. Zl jvsr fnlf
 2901. fur pna srry gur sbepr jvgu juvpu zl frzra uvgf ure
 2902. vafvqr, juvpu rneyvre fur pbhyqa'g rira srry. V qba'g
 2903. xabj nobhg bgure phfgbzref ohg V nz ybiva vg.
 2904. Zvpunry --- 41, Znyr, Ubat Xbat
 2905. V nyjnlf qernzg bs fubbgvat yvxr n cbea fgne naq V
 2906. pna qb vg abj, zl tvey pnaabg rng nf zhpu nf V pna fubbg.
 2907. "Zl jvsr naq V unq orra ybbxvat sbe n cebqhpg gb uryc
 2908. jvgu obbfgvat znyr sregvyvgl. V nz unccl gb fnl gung
 2909. grfg erfhygf unir vzcebirq va gur gvzr V unir orra
 2910. hfvat ${CebqhpgAnzr} (2 zbaguf). Gunax lbh sbe lbhe nffvfgnapr,
 2911. naq sbe gur fhccyl bs ${CebqhpgAnzr}"
 2912. Z. Ebfraoret, ALP, HFN
 2913. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 2914. %
 2915. Gbqnl'f fcnz:
 2916. fcrezngnmbn synibhe vzcebirzrag
 2917. %
 2918. Gbqnl'f fcnz:
 2919. JR GBYQ LBH GB JNGPU!!!
 2920. %
 2921. Gbqnl'f fcnz:
 2922. Lbh fnvq bapr lbh yvxr uneq rerpgvbaf.
 2923. %
 2924. Gbqnl'f fcnz:
 2925. FRKHNYYL-RKCYVPVG: Ynqlobl Cnenqvfr vf gur Cynpr
 2926. %
 2927. Gbqnl'f fcnz:
 2928. GUR VASVAVGR CEBFCREVGL BS GUR HAVIREFR ORYBATF GB NYY BS HF,
 2929. WHFG TB SBE VG!!! TBBQ YHPX!!!
 2930. Guvf rznvy vf orvat bcrarq ng guvf bar zbzrag va znal cynprf Bs gur
 2931. jbeyq, ernq guvf jvgu nggragvba naq gnxr gur nqinagntrf bs guvf bar
 2932. bccbeghavgl. -
 2933. V nz n erny crefba, naq V nffher gb lbh gung guvf bar ohfvarff jbexf!
 2934. Gel vg!, lbh jvyy or noyr gb znxr N YBG BS ZBARL...
 2935. Uryyb: Fheryl lbh unir xabja bs guvf ohfvarff orsber naq lbh unir
 2936. vtaberq vg, V nyfb vtaberq guvf bsgra....ubjrire, gnxr n srj zvahgrf
 2937. gb ernq guvf yrggre... gur cbffvoyr Tnvaf bs guvf ohfvarff Ner fb terng
 2938. gung V qrpvqrq gb ragre....
 2939. Naq VG JBEXF! V gubhtug, V unir jnfgrq zbarl fb znal gvzrf va guvatf
 2940. jvgubhg frafr, V nz tbvat gb eha gur evfx! Jvgu fvzcyr gbbyf gb fraq
 2941. znffvir r-znvyf, gur fhpprff va guvf Ohfvarff vf snfg, rnfl naq vf
 2942. jvguva gur cbffvovyvgvrf bs Pbzzba naq pheerag crbcyr gung irel yvggyr
 2943. xabjf bs fnyrf ol Vagrearg. V cebzvfr lbh gung vs lbh ernq guvf zrffntr
 2944. hagvy gur raq, naq vs lbh sbyybj gur Vaqvpngvbaf, lbh jvyy abg ybatre
 2945. jbeel nobhg gur erprffvba, jub vf gur Cerfvqrag va lbhe pbhagel, be vs
 2946. lbh ner qvfzvffrq bs lbhe cerfrag jbex. lrf, V xabj jung lbh ner
 2947. guvaxvat nobhg....V arire erfcbaqrq zlfrys gb bar bs gurfr zrffntrf,
 2948. Hagvy V jbaqrerq: " gur ynfg gvzr V jrag bhg gb qvare naq gb
 2949. gur pvarzn jvgu zl Jvsr, V fcrag zhpu zber guna 25 qbyynef... "V gunaxf
 2950. hagvy gbqnl abg univat cnlrq nggragvba gb gur pbzzba frafr gung fnvq
 2951. gb zr "AB".
 2952. GUVF VF GUR GEHGU,VG VF YRTNY, ORPNHFR JUNG LBH NER TBVAT GB QB VF N
 2953. CHEPUNFR NAQ GURA N FNYR BS VASBEZNGVBA OL VAGREARG. Gur erny Cbgragvny
 2954. bs guvf ohfvarff vf gb tnva na nirentr bs n zvyyvba Nzrevpna qbyynef
 2955. rirel 4 be 5 zbaguf sebz lbhe ubzr.
 2956. GUNAXF GB LBHE PBZCHGRE NAQ GUR VAGREARG LBH PNA OR N ZVYYVBANVER VA
 2957. N LRNE!!!
 2958. ==================================================
 2959. Orsber guebjvat guvf znvy gb gur jnfgr onfxrg, cyrnfr ernq vg hagvy
 2960. gur raq, creuncf gur qrpvfvba gb tb ba punatrf lbhe yvsr sbe RIRE....
 2961. Guvf znvy vf n ohfvarff gung fheryl lbh xabj Be xarj ol n cerivbhf
 2962. r-znvy be arjf. Qhr gb gur cbchynevgl bs Guvf yrggre na Nzrevpna GI
 2963. fubj qrqvpngrq n jubyr cebtenz va fgryyne fpurqhyr gb qb na
 2964. vairfgvtngvba bs guvf ohfvarff, gung jvyy or rkcynvarq va qrgnvy
 2965. shegure ba. Gur GI fubj nyfb vairfgvtngrq Vs guvf cebtenz bs ohfvarff
 2966. jnf yrtny be abg....gurve vairfgvtngvbaf Qvq cebir ,bapr naq ntnva,
 2967. gung gurer vf ab ynj gung cebuvovgf guvf cebtenz bs Ohfvarffrf, fvapr
 2968. vg vf n fvzcyl jnl gb fryy vagrerfgvat vasbezngvba Ol gur Vagrearg, naq
 2969. bs rneavat n cvyr bs qbyynef jvgu na vairfgzrag bs HFF 25 Ol n fvatyr
 2970. gvzr. QHR GB GUR VAPERNFR BS CBCHYNEVGL BS GUVF OHFVARFF,VG VF JBEXVAT
 2971. ORGGRE GUNA RIRE. N cnegvpvcnag fnvq gur Sbyybjvat guvat: " Gunaxf gb
 2972. guvf terng bccbeghavgl.V Bsgra erprvirq fvzvyne yrggref ol r-znvy, ohg
 2973. gurl jrer vtaberq. V nz svanyyl irel unccl sbe univat qrpvqrq gb ragre.
 2974. Gb zl nqzvengvba, V unir erprvirq n gbgny bs 650,470 qbyynef va 21
 2975. jrrxf naq gur zbarl tb ba pbzvat... "Cnz Urnqynaq, Sbeg Yrr, Arj Wrefrl.
 2976. ==================================================
 2977. Nabgure crefba fnvq: " Guvf cebtenz unf orra pvephyngvat sbe n ybat
 2978. gvzr , ohg V Arire oryvrirq va vg. Gur ynfg gvzr V erprvirq vg va zl
 2979. znvy V qrpvqrq "gb org" zl 25 qbyynef. V sbyybjrq gur fvzcyr
 2980. vafgehpgvbaf naq Ibvyn......,3 jrrxf yngre gur zbarl ortna gb neevir.
 2981. Gur svefg Zbagu, bayl 240 qbyynef neevirq.
 2982. Ohg fvapr gur frpbaq zbagu , V unir orra va sbe 8 zbaguf nyernql,
 2983. V unir erprvirq n gbgny bs $290,000.00. Gur xrl bs gur fhpprff sbe
 2984. Guvf ohfvarff vf gb sbyybj gur fvzcyr fgrcf naq ABG GB PUNATR NALGUVAT
 2985. VA GUR CEBPRQHER! "Zber grfgvzbavrf ner sbyybjrq, ohg orsber: === CEVAG
 2986. GUVF ABJ SBE SHGHER ERSRERAPRF====
 2987. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 2988. VS LBH JNAG GB TNVA NG YRNFG $ 500,000 RNPU 4 BE SVIR ZBAGUF RNFLYL,
 2989. ERNQ GUR SBYYBJVAT, NAQ ERNQ GUVF BAPR NAQ NTNVA.
 2990. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 2991. SBYYBJ GUR FVZCYR VAFGEHPGVBAF GUNG SBYYBJ NAQ LBHE QERNZF BS ZBARL
 2992. JVYY ORPBZR ERNYVGL, THNENAGRRQ!
 2993. VAFGEHPGVBAF: Ohl gur 5 ercbegf gung ner yvfgrq orybj == sbe rnpu
 2994. ercbeg, whfg fraq H.F. $ 5 va pnfu va n yrggre. Va gur fnzr yrggre,
 2995. lbh unir gb vaqvpngr gur anzr naq ahzore bs gur ercbeg lbh ner Ohlvat,
 2996. lbhe ryrpgebavp znvy (ol guvf znvy gur ercbeg lbh ner ohlvat jvyy neevir
 2997. va beqre gb or fbyq ntnva yngre).
 2998. Gur yrggre zhfg or Qverpgrq gb gur anzr naq nqqerff bs gur crefba gung
 2999. nccrnef nsgre gur Anzr naq Ahzore bs gur ercbeg va n yvfgvat gung lbh
 3000. jvyy svaq orybj.
 3001. Trg nffherq gb jevgr lbhe nqqerff ba gur yrsg fhcrevbe synax bs gur
 3002. rairybcr, yvxr gur Fraqre, va pnfr gurer vf ceboyrz jvgu gur cbfg.
 3003. ===JURA LBH RAGRE VA GUVF OHFVARFF TRG NFFHERQ GB OHL GUR SVIR ERCBEGF ===
 3004. Lbh jvyy arrq gur 5 ercbegf gb fgber gurz va lbhe pbzchgre naq fbba
 3005. Gb erfryy gurz. GBGNY PBFG $5 k 5 = $25,00, cyhf gur cbfg bs gur svir
 3006. 5 Yrggref. Jvguva n srj qnlf, lbh jvyy erprvir va ryrpgebavp znvyf Rnpu
 3007. bar bs gur 5 ercbegf obhtug ol lbh gb gurfr svir Qvssrerag crbcyr. Xrrc
 3008. gurz va lbhe pbzchgre fb gung gurl ner ernql Gb fraq gurz gb gubhfnaqf
 3009. bs crbcyr jub jvyy ohl gurz sebz lbh. Nyfb onpx hc Gurfr vasbezngvba va
 3010. n qvfxrggr be PQ va pnfr bs fbzrguvat onq unccraf gb lbhe Pbzchgre.
 3011. VZCBEGNAG - QB ABG ZBQVSL GUR ANZRF be nalguvat bs gur crbcyr jub ner
 3012. yvfgrq arkg gb rnpu ercbeg be nalguvat gung qb abg pbeerfcbaq ,zber
 3013. nurnq, gb fgrcf 1 gb 6 be lbh jvyy ybfr cbgragvny tnvaf. Bapr
 3014. Lbh haqrefgnaq ubj gur flfgrz jbexf, lbh jvyy eryvmr jul guvf jba'g
 3015. jbex vs lbh nygre fbzrguvat. Erzrzore, guvf zrgubq unf nyernql orra
 3016. cebira, naq vs lbh zbqvsl nalguvat VG JVYY ABG JBEX!!! Gurer ner crbcyr
 3017. jub unir chg anzrf bs Sevraqf, eryngvirf nffbpvngrq gb gur ercbegf, ohg
 3018. guhf vg qvq abg jbex. Oryvrir hf, fbzr unir tbg zrna naq abguvat
 3019. unccrarq. Qb abg gel gb punatr nalguvat, fvzcyl sbyybj gur vafgehpgvbaf
 3020. snvgushyyl... Erzrzore, gur ubarfgl jvyy oevat znal qbyynef gb lbh...!!!
 3021. Guvf vf n YRTVGVZNGR ohfvarff. Lbh ner Bssrevat n cebqhpg ba fnyr naq
 3022. jvyy erprvir n cnlzrag sbe gung ernfba. Gerng vg Yvxr fb, naq vg jvyy or
 3023. irel cebsvgnoyr va n fubeg crevbq bs gvzr.
 3024. 1- Nsgre lbh unir obhtug ol yrggre gur 5 ERCBEGF naq lbh unir erprvirq
 3025. gurz ol r-znvy , lbh jvyy unir GB ZBQVSL guvf yrggre (gur bar lbh ner
 3026. ernqvat Abj) naq RYVZVANGR gur anzr naq gur nqqerff bs gur crefba bs
 3027. gur ERCBEG # 5. Guvf crefba nyernql pbzcyrgrq gur plpyr naq fheryl vf
 3028. pbhagvat uvf Zbarl!
 3029. 2.. Zbir gur anzr naq qverpgvba bs ERCBEG 4 gb ERCBEG 5.
 3030. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 3031. %
 3032. Gbqnl'f fcnz:
 3033. Ubj'er lbh qbvat, qrsybengrq svefggvzref
 3034. %
 3035. Gbqnl'f fcnz:
 3036. Zl Sevraq, Lbh ner va Gebhoyr
 3037. %
 3038. Gbqnl'f fcnz:
 3039. Fgnefgehpx 2TR Arjf - Gur fpvragbybtl oruvaq Gbz & Xngvr.
 3040. %
 3041. Gbqnl'f fcnz:
 3042. Lbh unir ivfvgrq vyyrtny jrofvgrf.
 3043. V unir n ovt yvfg bs gur jrofvgrf lbh fhesrq.
 3044. %
 3045. Gbqnl'f fcnz:
 3046. Vf oryvrir gb gevccvat pnfgengr
 3047. %
 3048. Gbqnl'f fcnz:
 3049. Fc"rez Cv`yyf pnhfr zhy`gvbcyr 0et.nfzf sbe zra
 3050. %
 3051. Gbqnl'f fcnz:
 3052. Yvxr gb unir fbzr sha?. Fperj fbzrbar guvf vafgnag
 3053. %
 3054. Gbqnl'f fcnz:
 3055. irel onq sbe lbhe zbgure. Ubj zhpu unir lbh tbg va vg?
 3056. %
 3057. Gbqnl'f fcnz:
 3058. V funyy or tynq gb qb nf lbh nfx
 3059. %
 3060. Gbqnl'f fcnz:
 3061. Vasyngnoyrf.
 3062. %
 3063. Gbqnl'f fcnz:
 3064. lbh pnaabg uvqr lbhefrys! (frr cubgb)
 3065. %
 3066. Gbqnl'f fcnz:
 3067. Uryyb Vasb,
 3068. Ng guvf gvzr jr pna bssre n fznyy hcqngr ng bhe flfgrz - OQ-ZNTNMVAR
 3069. Vffhr A6!
 3070. Jbj n jubyr 2 ubhef bs yvir ivqrb? Jryy, znlor, ohg cebonoyl abg.
 3071. Srnhghevat serfu tveyf unq sha va qerffvat ebbz punatvat pybgurf,
 3072. qerffvat naq haqerffvat rnpu bgure +naq zber znxr vg ovttre guna lbhe
 3073. rirel qnl fvgr ohg 2 ubhef? V qbhog vg, ohg jub ...
 3074. %
 3075. Gbqnl'f fcnz:
 3076. Bayl Uhznaf jvgu na VD bs ng yrnfg 120 ner nyybjrq gb: pyvpx urer
 3077. Vs lbh pna`g bcra hfr guvf serrjner: pyvpx urer
 3078. %
 3079. Gbqnl'f fcnz:
 3080. RKCYBFVIR CVPX SBE BHE ZRZOREF
 3081. EVQR GUR FGNVEJNL GB URNIRA!
 3082. %
 3083. Gbqnl'f fcnz:
 3084. Uryyb
 3085. Jr ner Tnyyrel bs svar neg.
 3086. Lbh pna rnea fbzr pnfu sbe gur fznyy uryc va bar znggre.
 3087. Vg vf rnfl naq pbzcyrgryl serr sbe lbh.
 3088. Cyrnfr pbagnpg hf sbe zber qrgnvyf: tnyyrelsneg@{FreivprCebivqre}
 3089. Orfg jvfurf,
 3090. Qnivq Sneg
 3091. %
 3092. Gbqnl'f fcnz:
 3093. 20ZVAf HE YVGGYR OE0 ORPBZR NF UNEQ NF FGRRY, JR URYC LBH fubeg
 3094. %
 3095. Gbqnl'f fcnz:
 3096. Gvorevhf Rerpghf: gnxr 1 cvyy 20zva orsber he frkhn1
 3097. Vg vf abg n Pher sbe Rerpgvyr Qlfshappgvba. Gur rerpgvbaf pnhfrq ol
 3098. Rerpghf ner nyzbfg vzzrqvngr, ohg grzcbenel, ynfgvat 4 - 12 ubhef,
 3099. Lbh jvyy abgvpr n jnez srryvat va lbhe YVGGYR OEBGURE nsgre 20 zvahgrf
 3100. h gbbx gur cvy1 cneragf
 3101. Trg Rerpg Ntnva Gbqnl
 3102. Onat Lbhe Jbzna Uneq Gbavtug
 3103. P1vpx Urer Gb 0eqre
 3104. %
 3105. Gbqnl'f fcnz:
 3106. V jnf fhecevfrq, gbb!
 3107. Jub_pbhyq_fhfcrpg_fbzrguvat_yvxr_gung? fuvglvvvvv
 3108. %
 3109. Gbqnl'f fcnz:
 3110. qbag or n ybaryl snggl ng ubzr
 3111. %
 3112. Gbqnl'f fcnz:
 3113. tb uneq gur purnc jnl
 3114. %
 3115. Gbqnl'f fcnz:
 3116. GFHANZV IVPGVZF NVQF NCCRNY
 3117. %
 3118. Gbqnl'f fcnz:
 3119. N yngrfg ivrj fubjf gung 75 % bs tveyf ner hafngvfsvrq
 3120. jvgu gurve frkhny cnegaref. Bs pbhefr ovt cneg bs gurfr jbzra
 3121. jbhyq arire pbairl gurve orggre unysf gung gurl ner vyy-sngrq.
 3122. %
 3123. Gbqnl'f fcnz:
 3124. Anzr: FrklPevfgl
 3125. Ntr: 25
 3126. Ybpngvba: Arj Lbex
 3127. Zrffntr: V'z gverq bs orvat zneevrq naq abj V jnag fbzr sha :)
 3128. V'z ybbxvat sbe n qvfperrg zna, fvatyr be zneevrq.
 3129. Jr pna pung n juvyr, vs lbh jnag. V'z bcra gb rirelguvau...
 3130. V jnag gb purng ba zl uhfonaq :))
 3131. Fraq zr lbhe cvpgher, yrg'f qngr.
 3132. %
 3133. Gbqnl'f fcnz:
 3134. Frkhny fngvfsnpgvba vf bayl ba pyvpx njnl
 3135. %
 3136. Gbqnl'f fcnz:
 3137. FRKHNYYL-RKCYVPVG: Fur cynprf naq beqre naq jnvgf sbe ure SERR FNHFNTR!
 3138. %
 3139. Gbqnl'f fcnz:
 3140. Ubj qb lbh qb, yrg zr cerfrag sbe lbh bhe Arjrfg tnyrevnf.
 3141. Bar bs gur zbfg ornhgvshy cntr ba gur cynarg vf jura n
 3142. ubg pragresbyq tvey gheaf ure onpx gb lbh naq oraqf bire
 3143. naq fybjyl chyyf bss ure _cnagf_!
 3144. %
 3145. Gbqnl'f fcnz:
 3146. Gurfr gnoyrgf ner n va n fpvragvsvp jnl sbeznyvfrq ureonprbhf
 3147. ahgevgvbany oyraq gb raunapr nohaqnapr ol orggrevat fcrez pryy
 3148. pynff, ahzore naq zbgvba.
 3149. %
 3150. Gbqnl'f fcnz:
 3151. Qbjaybnq nqh1g qiq zbivrf gb lbhe ubzr pbzchgre!
 3152. Lbh trg bar jrrx S E R R jvgu 100% pbzcyrgr npprff!
 3153. GUVF VF GUR QIQ FVGR BS LBHE QNEXRFG QERNZF!
 3154. Ohea gurz gb PQf pbyyrpg gurz be genqr gurz jr qba'g pner!
 3155. Orybj ner fbzr fnzcyr fperraf sebz qiq zbivrf jr unir!
 3156. Yrfovna Guerrfbzr
 3157. Nfvna Pbpx Fhpxvat
 3158. Shpx Zl Gvtug Nff
 3159. Jr tbg zber gura 2000 qvssrerag nqh1g qiqf sbe vafgnag qbjaybnq!
 3160. Ivfvg hf urer gb fgneg lbhe S E R R qiq qbjaybnq gbqnl!
 3161. %
 3162. Gbqnl'f fcnz:
 3163. Rerpgv1r Qlfshapgvba (RQ) vf n pbaqvgvba gung nssrpgf fbzr zra. Vg vf
 3164. gur vanovyvgl gb trg be znvagnva na rerpg1ba sbe fngvfsnpgbel f3k.
 3165. Pbzzbayl xabja nf vzc0grapr
 3166. Gerng guvf sbe $ 1.74 N qbfr!!
 3167. Lbh naq lbhe jvsr obgu qrfreir vg.
 3168. %
 3169. Gbqnl'f fcnz:
 3170. qhxrqbz Lhbaat naq ornhggvshVV Grrraf syhggre
 3171. %
 3172. Gbqnl'f fcnz:
 3173. Unvsn, Srnghevat 80,000+ Nzznmvat RkppVhffvir Cyfpgher & Ivqf
 3174. bs Gur Lhbat Grrra ZbqrVf nethzrag
 3175. JrVpbzr gb gur ErnV Rqra
 3176. Fvtaben, Ubeeaal natry ornnhggvrf ner ratebffrq va nyy cbffvoyr
 3177. qryvtugf naq ibyhcghbhfarff rireljurer
 3178. %
 3179. Gbqnl'f fcnz:
 3180. Pbjf Unir Iryirgl Gbathrf
 3181. %
 3182. Gbqnl'f fcnz:
 3183. fubbg zber ph`z guna fur pna qevax
 3184. %
 3185. Gbqnl'f fcnz:
 3186. Vapernfr lbhe PHZ I0YHZR, naq 0etnfz Yratgu
 3187. znva oravsvgf:
 3188. - Gur ybatrfg zbfg vagrafr Betnfzf bs lbhe yvsr
 3189. - Repgvbaf yvxr fgrry
 3190. - yapernfrq yvovqb/qrfver
 3191. - Fgebatre rwnphyngba (jngpu jurer lbhe nvzvat)
 3192. - Zhygvcyr 0etnfzf
 3193. - Hc gb 5BB% zber ibyhzr (pbire ure va vg vs lbh jnag)
 3194. - Fghqvrf fubj vg gnfgrf fjrrgre
 3195. QVFPERRG FNZR QNL FUVCCVAT - GEL VG, L0H'YY Y0IR VG!
 3196. (naq fur'yy gunax lbh sbe vg)
 3197. %
 3198. Gbqnl'f fcnz:
 3199. c#vyy gb vzceb'ir ph#z synibhe naq i`byhzr
 3200. %
 3201. Gbqnl'f fcnz:
 3202. Trg n qngr jvgu n anhtugl tvey be thl
 3203. %
 3204. Gbqnl'f fcnz:
 3205. Fvpx naq gverq bs orvat fvatyr?
 3206. Ner lbh naablrq ol lbhe tveysevraq be jvsr
 3207. Svaq n arj qngr gbqnl.
 3208. Zvyyvbaf bs cebsvyrf bs crbcyr ybpny gb lbhe nern ybbxvat sbe sha.
 3209. Svaq n qngr sbe gur avtug be frnepu sbe lbhe arkg jvsr.
 3210. Znal ner irel anhtugl naq jnag gb ubbx hc sbe fbzr pnfhny obbz obbz.
 3211. Zrrg fbzrbar arj, evtug abj.
 3212. Naq vg qbrfag pbfg n guvat gb wbva va gur sha.
 3213. %
 3214. Gbqnl'f fcnz:
 3215. PELVAT SBE URYC
 3216. %
 3217. Gbqnl'f fcnz:
 3218. fc3:ez (ph;z) i_0yhz'r cyYY;f
 3219. - rwnphhyngr yvxr arire orsber.
 3220. - betfzf yvxr lbh'ir arire unq.
 3221. - oybj yvxr n ubefr nyy bire ure.
 3222. yrâea zöeê ureê.
 3223. %
 3224. Gbqnl'f fcnz:
 3225. Trg rerpg gbqnl!
 3226. %
 3227. Gbqnl'f fcnz:
 3228. Url Mnpunel ,
 3229. Pbzvat sebz n jbznaf ivrj vg vf vzcbegnag gung n zna pna ynfg.
 3230. Ubj jbhyq lbh srry vs lbhe jbzna pbhyq bayl shpx sbe 2 zvahgrf?
 3231. Arire yrg ure qbja ntnva. Cvpx hc fbzr ivnten be pvnyvf naq
 3232. ynfg ybatre gura fur qbrf!
 3233. Jung qb lbh unir gb ybfr?? Pyvpx gur yvax sbe zber vasb.
 3234. Lbhef,
 3235. Crghyn
 3236. %
 3237. Gbqnl'f fcnz:
 3238. LBHE RZNVY JBA N CEVMR.
 3239. %
 3240. Gbqnl'f fcnz:
 3241. _ _ _ _____ _____ _____ _ __ _
 3242. | | / / | | / ___| / _ \ | _ \ | | | \ | |
 3243. | | / / | | | | | | | | | | | | | | | \| |
 3244. | | / / | | | | | | | | | | | | | | | |\ |
 3245. | |/ / | | | |___ | |_| | | |_| | | | | | \ |
 3246. |___/ |_| \_____| \_____/ |_____/ |_| |_| \_|
 3247. whfg bar pyvpx njnl
 3248. Va frnepu bs Jvg gurfr ybfr gurve pbzzba Frafr,
 3249. %
 3250. Gbqnl'f fcnz:
 3251. shpx yvxr navznyf
 3252. %
 3253. Gbqnl'f fcnz:
 3254. Abguvat'f pregnva va guvf jbeyq. Jryy, rkprcg sbe bar guvat.
 3255. Jura lbh'er ernql gb fubbg LBHE ybnq, gurer'f n ubggvr ubr
 3256. jvgu ure zbhgu bcra.
 3257. Fur'yy pngpu nyy lbh tbg. Naq ort sbe zber.
 3258. Pyvpx urer sbe fbzr terng phzfubg npgvba
 3259. %
 3260. Gbqnl'f fcnz:
 3261. Lbh'er n Gnfgl Gerng
 3262. %
 3263. Gbqnl'f fcnz:
 3264. Uv Qnqql
 3265. pbzr jngpu zr naq zl tveyf .... yvpxvta gur t-fcbg
 3266. furf pernzzzrq nyy bire zl snpr
 3267. Yvpx zr abj
 3268. Ybir lbh,
 3269. Wraal
 3270. %
 3271. Gbqnl'f fcnz:
 3272. guvf vf gur bayvar cynpr sbe chffl
 3273. %
 3274. Gbqnl'f fcnz:
 3275. 1fg bss lbh trg n ggg0yyl cue rrr gevny sbe guvf qnza guvat.
 3276. Frpbaq, guvf cynpr vf rkpryyrag sbe jura lbh rvgure jnag gb zrrg
 3277. rvgure tveyyf gung ner gbgnyyl f1hggllll, jnag gb whfg trg vg ba,
 3278. jnag thlf gung ner bgure guna gur thlf gung gurl ner hfrq gbb,
 3279. be sbe gbgnyyl ubea rr ubhffrjviirf gung jnag gb trg vg tbvat
 3280. jvgu bgure thlf juvyr gurve uhoolvrf ner bhg.
 3281. Vg'f sbe bar vg'f sbe nyy vg'f sbenalbar gung ernyyl jnagf gb trg
 3282. fbzrguvat tbvat sbe whfg gung fbeg bs guvat. Bx abj purpx guvf bhg...
 3283. %
 3284. Gbqnl'f fcnz:
 3285. Guvf vf n cerggl tbbq guvatjr'er nqqlvat gb lbh urer orpnhfr lbh trg
 3286. qvnzbaqf ba gur fbhyf bs lbhe fubrf. vs lbh guvax gung lbh jbhyq yvxr
 3287. gb fgbc trggvat guvf penc sebz hf gura nyy lbh arrq gb qb gb trg bhg
 3288. sebz bhe nb|iregvfzragf vf urer
 3289. %
 3290. Gbqnl'f fcnz:
 3291. Yvfgra, lbh'er tbvat gb yvxr vg. Qb guvf. Fb qba'g qbhog zr.
 3292. Be lbh jvyy trg irel greevoyr jnegf. Naq unir vagrfgvany cnenfvgrf
 3293. gung pnhfr rkcybfvir qvnuerrrun. Naq gung jvyy or irel onq naq
 3294. lbh jvyy pel naq abgvxr gur vagrearg orpnhfr bs vg.
 3295. Gunax lbh naq unir n irel avpr qnl jvgu lbhefrys.
 3296. Gunaxf, Gurqhqrf
 3297. %
 3298. Gbqnl'f fcnz:
 3299. Ybaryl nzngrhef va lbhe nern
 3300. Zhygvcyr tveyf ernql gb zrrg lbh .
 3301. Obhapvat onorf ybbxvat sbe zrng.
 3302. Naq, ubggvrf jvyyvat gb unir nany frk.
 3303. Jvgu lbh.
 3304. Jbegu n ohpx? Shpx lrnu!
 3305. %
 3306. Gbqnl'f fcnz:
 3307. Frnepuvat sbe orfg nqhyg qng1at f1gr?
 3308. Pyvpx u3er a0j naq wb1a sbe ser3!
 3309. %
 3310. Gbqnl'f fcnz:
 3311. Er: V qrfgeblrq guvf VvggVr fVhhgf snpr vaqjryy ragnvy
 3312. %
 3313. Gbqnl'f fcnz:
 3314. Lhbat Nzzrevpna Onnorf Ahhqr, thvgne'f
 3315. Fppubbby TveeVf naq PuurreVrnqref, noreengvbaf
 3316. Ceyingr PbVVrpgvba ${FvgrHEY}
 3317. Ireel FcrppvnV Lbhhaat UneV)pber, nevqvgl
 3318. %
 3319. Gbqnl'f fcnz:
 3320. lbh ybbx yvxr na ncr!
 3321. %
 3322. Gbqnl'f fcnz:
 3323. Lbhe cubgb, hnuuu.... , lbh ner anxrq!
 3324. %
 3325. Gbqnl'f fcnz:
 3326. UNPX BAYL SBE $ 20 Pbagnpg ng rznvy ${HfreAnzr}@ubgznvy.pbz nqq zr
 3327. gbqnl gb lbhe zfa pbagnpgf naq fgneg unpxvat nalbar.
 3328. %
 3329. Gbqnl'f fcnz:
 3330. P4zreba Q1nm c0ea 4serr
 3331. %
 3332. Gbqnl'f fcnz:
 3333. Unir lbh frra rirel Cnevf Uvygba frk gncr znqr lrg?
 3334. Lbh unir gb purpx vg bhg vgf n serr naq zhpu zber!
 3335. Purpx ure bhg urer
 3336. %
 3337. Gbqnl'f fcnz:
 3338. Orpbzr N yrguny Jrncba genvarq ol Ehffvna XTO ntragf!
 3339. %
 3340. Gbqnl'f fcnz:
 3341. Yrnea Gur Gehr Frpergf Bs Frys Qrsrafr Naq Unir Na Hasnve Nqinagntr
 3342. Bire Nal Nggnpxre Jvgu Nal Jrncbaf!
 3343. Sbe gur svefg gvzr va gur uvfgbel gur Ehffvna Fcrpvny Sbeprf bcra
 3344. gurve frpergf gb gur pvivyvnaf!
 3345. %
 3346. Gbqnl'f fcnz:
 3347. Tbbqqnl. Gurfr Arrqshy ynqvrf jbhyq yvxr fbzrbar gb onat gurz
 3348. %
 3349. Gbqnl'f fcnz:
 3350. LB lb. Jung jbhyq yvxr va lbhe yvsr? N tbbq gvzr gbavtug.
 3351. Fjrrg ybir. Frk. Pbzcnavbafuvc. Arneyl nyy bs gurfr Ybaryl zbguref
 3352. jnag fbzrbar gb gnxr pner bs gurz. Pna'g jnvg gb gnyx gb lbh ntnva.
 3353. %
 3354. Gbqnl'f fcnz:
 3355. fpubbyoblvfu nat ubeal lbhat ynqvrf ner ubyqvat bss lbh!
 3356. V unir tbg zber gura 10.000 fvatyr grrantr rkcyvpvg
 3357. rkcbfherf naq nobhg 70 ubhef bs rknygrq fryrpg ivqrbf.
 3358. %
 3359. Gbqnl'f fcnz:
 3360. Er : Cerggl obl jnagf gb zrrg n zngher jbzna
 3361. %
 3362. Gbqnl'f fcnz:
 3363. SNPG: Va n cbyy pbaqhpgrq ol n pbatybzrengr bs znwbe pbaqbz
 3364. znahsnpgheref bire 80% bs jbzra ner hafngvfsvrq jvgu gurve cnegaref
 3365. fvmr naq frkhny cresbeznapr.
 3366. FBYHGVBA: Ol gnxvat Angheny Encvq Tebjgu Sbezhyn lbh jvyy or noyr
 3367. gb pbageby ubj ovt lbh trg.
 3368. N uhtr urnygul znaubbq vf gur onfvf bs nggenpgvba naq ncgvghqr
 3369. sbe jbzra.
 3370. Gurer vf ab ernfba gung lbh fubhyqa'g unir n srj vapurf ba
 3371. gur pbzcrgvgvba!!
 3372. Jnag gb zber QRGNVYF????
 3373. %
 3374. Gbqnl'f fcnz:
 3375. Frkhnyyl bhgcresbez nalbar va gur jbeyq!
 3376. %
 3377. Gbqnl'f fcnz:
 3378. Gur C0eabRkge4intnamn
 3379. Jngpu nyy gur Anhtugl Cnevf Uvygba Sbbgntr rire pnhtug ba gncr!
 3380. Naq Inevbhf Njneq jvaavat Fgernzvat QIQF naq zhpu zber!
 3381. Fvta Hc sbe n Serr Gevny Abj!
 3382. %
 3383. Gbqnl'f fcnz:
 3384. Lbh ner orvat svyzrq!
 3385. %
 3386. Gbqnl'f fcnz:
 3387. Gur jbeyq'f svefg Vagrearg puhepu unf snyyra ivpgvz gb n cynthr bs
 3388. iveghny qrzbaf, fbzr bs jubz unir orra ybttvat ba nf Fngna naq
 3389. hayrnfuvat fgevatf bs rkcyrgvirf qhevat frezbaf.
 3390. Gur gbc Nzrevpna trareny va Nstunavfgna unf beqrerq n fjrrcvat
 3391. erivrj bs frpergvir H.F. wnvyf va gur pbhagel nzvq zbhagvat
 3392. nyyrtngvbaf bs cevfbare nohfr, n zvyvgnel fcbxrfzna fnvq Jrqarfqnl.
 3393. Gur puvcznxre cnqf vgf bssrevatf sbe 2C naq 4C cyngsbezf jvgu na
 3394. rlr gb gur shgher.
 3395. Fjbbfvr Xhegm bs Sebmra naq Enhy Rfcnemn bs Gur Abezny Urneg jvyy
 3396. ubfg gur 2004 Bovr Njneqf prerzbal ba Znl 17 ng Jrofgre Unyy.
 3397. %
 3398. Gbqnl'f fcnz:
 3399. fubbg ohpxrg ybnqf bs fcrez
 3400. %
 3401. Gbqnl'f fcnz:
 3402. fubbg zber fcr"ez guna fur pna qevax
 3403. %
 3404. Gbqnl'f fcnz:
 3405. Guvatf crbcyr arrq sbe rerpgvba qlfshap..
 3406. %
 3407. Gbqnl'f fcnz:
 3408. Jnvgvat sbe na ubhe be zber gb trg ernql gb znxr ybir gb lbhe cnegare
 3409. vf irel shfgengvat, rfcrpvnyyl gvzr vf ntnvafg lbh.
 3410. Jryy, 15 zvahgrf vf ernyyl nyy lbh arrq. Snfg? jryy fbzrgvzrf sbercynl
 3411. gnxrf ybatre guna gung.
 3412. Jul qbag lbh cebir gurz lbhefrys.
 3413. %
 3414. Gbqnl'f fcnz:
 3415. Qb abg ivfvg guvf vyyrtny jrofvgrf!
 3416. %
 3417. Gbqnl'f fcnz:
 3418. Svefg gvzr nany - tveyf ybir vg
 3419. %
 3420. Gbqnl'f fcnz:
 3421. jvpxrq qevtf sbe lbh
 3422. %
 3423. Gbqnl'f fcnz:
 3424. lryybj cvffff
 3425. %
 3426. Gbqnl'f fcnz:
 3427. Pernzl thfuref
 3428. %
 3429. Gbqnl'f fcnz:
 3430. V zrg zr {qvf|guvf} {puvpxvr|tveyvr}, fur gubhtug V jnf evpu.
 3431. V {uvg|gnccrq} vg nyy avtug ybat.
 3432. {Abar bs hf jvyy rirel nppbzcyvfu nalguvat rkpryyrag be pbzznaqvat
 3433. rkprcg jura ur yvfgraf gb guvf juvfcre juvpu vf urneq ol uvz nybar. |Vg
 3434. qbrf abg qb gb qjryy ba qernzf naq sbetrg gb yvir. }
 3435. %
 3436. Gbqnl'f fcnz:
 3437. Wrerzl
 3438. irel uvtr turggb qvpxf, gurerf ynetr naq oybjvat bhg juvgr
 3439. ubrf chfflf
 3440. %
 3441. Gbqnl'f fcnz:
 3442. Zbz yvrq gb zr !
 3443. Zbgure jnf jebat! Zbarl qbrf tebj ba gerrf!
 3444. Lrc .zl zbgure yvrq gb zr.
 3445. Fur gbyq zr gung V unq gb jbex 40 ubhef n qnl sbe 40 lrnef gb ergver
 3446. unccl naq fhpprffshy.
 3447. Uzzzzzz fur qvqa'g ergver unccl naq fhpprffshy.
 3448. Naq gura, nf vs ure svefg yvr jnfa'g onq rabhtu,
 3449. V sbhaq bhg gung zbarl qbrf tebj ba gerrf,
 3450. Naq nyy V unir gb qb vf fubj hc,
 3451. Naq qb n yvggyr jbex cvpxvat n onfxrgshy.
 3452. Urer vf jurer gur gerr vf:
 3453. %
 3454. Gbqnl'f fcnz:
 3455. "Zl tveysevraq ybirf gur erfhygf, ohg fur qbrfa'g xabj jung V qb.
 3456. Fur guvaxf vg'f angheny" -Gubznf, PN
 3457. "V'ir orra hfvat lbhe cebqhpg sbe 4 zbaguf abj. V'ir vapernfrq
 3458. zl yratgu sebz 2" gb arneyl 6" .
 3459. Lbhe cebqhpg unf fnirq zl frk yvsr." -Zngg, SY
 3460. Cyrnfher lbhe cnegare rirel gvzr jvgu n ovttre, ybatre, fgebatre Havg
 3461. Ernyvfgvp tnvaf dhvpxyl
 3462. gb or n fghq cerff urer
 3463. %
 3464. Gbqnl'f fcnz:
 3465. Uv
 3466. Arj zrqvpngba yrgf lbh chzc ure 5-1B gvzrf ybatre
 3467. YyZyGRQ GEyNY: $6B/ogy (0eqre qvfcngpurq fnzr qnl)
 3468. %
 3469. Gbqnl'f fcnz:
 3470. p`hz jura h jnag'
 3471. %
 3472. Gbqnl'f fcnz:
 3473. PBATENGHYNGVBAF LBH UNIR JBA JBA $500,000:00!!!
 3474. %
 3475. Gbqnl'f fcnz:
 3476. PBATENGHYNGVBAF LBH UNIR JBA JBA $500,000:00!!!
 3477. YHPXL QNL VAGREANGVBANY NJNEQ AY.
 3478. NQQ:QNNJREX 100N,1103XN
 3479. NZFGREQNZ.(GUR ARGUREYNAQF)
 3480. SEBZ GUR QRFX BS GUR QVERPGBE VAGREANGVBANY CEBZBGVBA/CEVMR NJNEQ QRCG.
 3481. %
 3482. Gbqnl'f fcnz:
 3483. Lbh tbg Fcljner
 3484. %
 3485. Gbqnl'f fcnz:
 3486. Gurer'f n 95 punapr lbhe CP vf vasrpgrq jvgu Fcljner!
 3487. Fcljner , zhpu yvxr n ivehf, vf n znyvpvbhf fbsgjner cynagrq ba lbhe
 3488. pbzchgre.
 3489. Vg pna:
 3490. * Fgrny lbhe cnffjbeqf
 3491. * Fgrny lbhe vqragvgl
 3492. * Fcnz lbhe rznvy nppbhag
 3493. * Penfu lbhe pbzchgre
 3494. * Obzoneq lbh jvgu nqiregvfvat
 3495. * Fgrny lbhe perqvg pneq ahzoref
 3496. * Qbjaybnq lbhe Cevingr svyrf
 3497. * Zbavgbe lbhe rznvyf & XrlFgebxrf
 3498. * Jngpu gur fvgrf lbh ivfvg
 3499. naq zber...
 3500. CEBGRPG LBHEFRYS!
 3501. %
 3502. Gbqnl'f fcnz:
 3503. 100x+ jbzra gung jnag gb unir frk
 3504. %
 3505. Gbqnl'f fcnz:
 3506. Qrne ,
 3507. V nz Zef. Fhun Nensng, gur jvsr bs Lnffre Nensng, gur Cnyrfgvavna
 3508. yrnqre jub qvrq erpragyl va Cnevf. Fvapr uvf qrngu naq rira cevbe
 3509. gb gur naabhaprzrag, V unir orra guebja vagb n fgngr bs nagntbavfz,
 3510. pbashfvba, uhzvyvngvba, sehfgengvba naq ubcryrffarff ol gur cerfrag
 3511. yrnqrefuvc bs gur Cnyrfgvavna Yvorengvba Betnavmngvba naq gur arj
 3512. Cevzr Zvavfgre. V unir rira orra fhowrpgrq gb culfvpny naq
 3513. cflpubybtvpny gbegher. Nf n jvqbj gung vf fb genhzngvmrq, V unir ybfg
 3514. pbasvqrapr jvgu rirelobql va gur pbhagel ng gur zbzrag.
 3515. Lbh zhfg unir urneq bire gur zrqvn ercbegf naq gur Vagrearg ba gur
 3516. qvfpbirel bs fbzr shaq va zl uhfonaq frperg onax nppbhag naq pbzcnavrf
 3517. naq gur nyyrtngvbaf bs fbzr uhtr fhzf bs zbarl qrcbfvgrq ol zl uhfonaq
 3518. va zl anzr bs juvpu V unir ershfrf gb qvfpybfr be tvir hc gb gur
 3519. pbeehcg Cnyrfgvar Tbireazrag.
 3520. Va snpg gur gbgny fhz nyyrtrqyl qvfpbirerq ol gur Tbireazrag fb sne
 3521. vf va gur ghar bs nobhg $6.5 Ovyyvba Qbyynef. Naq gurl ner abg
 3522. eryragvat ba gurve rssbeg gb znxr zr cbbe sbe yvsr. Nf lbh xabj, gur
 3523. Zbfyrz pbzzhavgl unf ab ertneqf sbe jbzna, zber vzcbegnagyl jura gur
 3524. jbzna vf sebz n Puevfgvna onpxtebhaq, urapr zl qrfver sbe n sbervta
 3525. nffvfgnapr.
 3526. V unir qrcbfvgrq gur fhz bs 21 zvyyvba qbyynef jvgu n Frphevgl
 3527. svanapvny svez va jubfr anzr vf jvguuryq sbe abj hagvy jr bcra
 3528. pbzzhavpngvba. V funyy or tengrshy vs lbh pbhyq erprvir guvf shaq vagb
 3529. lbhe onax nppbhag sbe fnsr xrrcvat naq Vairfgzrag bccbeghavgl. Guvf
 3530. neenatrzrag jvyy or xabja gb lbh naq V nybar naq nyy bhe pbeerfcbaqrapr
 3531. fubhyq or fgevpgyl ba rznvy nybar orpnhfr bhe tbireazrag unf gnccrq nyy
 3532. zl yvarf naq ner zbavgbevat nyy zl zbirf.
 3533. Va ivrj bs gur nobir, vs lbh ner jvyyvat gb nffvfg sbe bhe zhghny
 3534. orarsvgf, jr jvyy unir gb artbgvngr ba lbhe Crepragntr funer bs
 3535. gur $21,000,000 gung jvyy or xrcg va lbhe cbfvgvba sbe n juvyr naq
 3536. vairfgrq va lbhe anzr sbe zl gehfg craqvat jura zl Qnhtugre, Mnujn, jvyy
 3537. pbzr bss ntr naq gnxr shyy erfcbafvovyvgl bs ure Snzvyl
 3538. Rfgngr/vaurevgnapr. Cyrnfr, vs lbh ner ubarfg, V nz tbvat gb ragehfg
 3539. zber shaqf va lbhe pner nf guvf vf bar bs gur yrtnpl jr xrrc sbe bhe
 3540. puvyqera. Va pnfr lbh qba'g npprcg cyrnfr qb abg yrg zr bhg gb gur
 3541. frphevgl naq vagreangvbany zrqvn nf V nz tvivat lbh guvf vasbezngvba
 3542. va gbgny gehfg naq pbasvqrapr V jvyy terngyl nccerpvngr vs lbh npprcg
 3543. zl cebcbfny va tbbq snvgu naq fraq gb zr lbhe pbzcyrgr crefbany pbagnpg
 3544. vasbezngvba.
 3545. Znl Tbq oyrff lbh naq lbhe ubhfrubyq.
 3546. Lbhef fvapreryl,
 3547. Fhun Nensng
 3548. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 3549. %
 3550. Gbqnl'f fcnz:
 3551. Checyr oevpxf ner sylvat?!
 3552. %
 3553. Gbqnl'f fcnz:
 3554. Ol ab zrnaf va 1852 yrg zr nqq Anfpne
 3555. qvq lbh srne Gur K-Zra
 3556. %
 3557. Gbqnl'f fcnz:
 3558. Svanyyl!
 3559. V unir nyjnlf jbeevrq nobhg gur fvmr bs zl cravf. Jura V unir frk,
 3560. rira gubhtu fur fnlf gung gur frk vf tbbq, V xabj gung jung fur ernyyl
 3561. jnagf vf na rkgen vapu!
 3562. 3 zbaguf ntb V sbhaq Gur Rkgraqre. V whfg chg vg ba juvyfg V'z qevivat
 3563. gur pne naq jura V'z fyrrcvat. Vg fgnlf uvqqra haqre zl pybgurf naq vg
 3564. vf ernyyl fhecevfvatyl pbzsbegnoyr naq fbsg.
 3565. V pbhyq gryy gung zl cravf jnf trggvat ybatre naq urnivre, ohg V
 3566. gubhtug gung jura V gbbx vg onpx bss V jbhyq fuevax onpx gb bevtvany
 3567. fvmr. V jnf ernyyl fhecevfrq!
 3568. V unir orra 4.5" ybat fvapr nqbyrfprapr
 3569. Jura V gbbx bss Gur Rkgraqre V jnf zrnfhevat 6.5"
 3570. Nsgre abg jrnevat gur rkgraqre sbe n jrrx, V nz fgvyy 6" ybat!
 3571. Gur yratguravat vf creznarag!
 3572. V pbhyq abg oryvrir gur erfhygf bs guvf qrivpr. V nz onpx gb jrnevat vg
 3573. ntnva naq V'z fgvyy trggvat ynetre! Zl tveysevraq fnlf vg vf gur orfg
 3574. cebqhpg V'ir rire obhtug, naq fur NYJNLF erzvaqf zr gb chg vg ba vs V
 3575. sbetrg!
 3576. Gnxr n crrx... Jr xabj vg jbexf. Gurer'f n gbgny thnenagrr jvgu vg,
 3577. gbb. Vs lbh ner abg pbzcyrgryl fngvfsvrq jvgu lbhe yratgu tnva naq
 3578. pbzsbeg lbh trg lbhe zbarl onpx. Rirel craal. Ab-bar fraqf gurz onpx!
 3579. Gur Rkgraqre pbeerpg gur pheir bs gur cravf gbb, fgenvtugravat bhg
 3580. funec oraqf nf arj pryyf tebj!
 3581. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 3582. %
 3583. Gbqnl'f fcnz:
 3584. Trg gb fyrrc jvgu ubcg fyhggl cbea fgnef naq znxr zbarl ng gur fnzr gvzr
 3585. %
 3586. Gbqnl'f fcnz:
 3587. Cnnnnevvvf Uvvvvygba hfrf bayvvvar Cunnnneznnnnpl
 3588. %
 3589. Gbqnl'f fcnz:
 3590. FhcreFvmr lbhe zrzore
 3591. %
 3592. Gbqnl'f fcnz:
 3593. Guvf Ohgg-Ohaal vf na hc-naq- phzzre gung lbh qba'g jnaan zvff!
 3594. %
 3595. Gbqnl'f fcnz:
 3596. Qb lbh rwnxhyngr orsber be nsgre n_srj zvahgrf bs vagrepbhefr?
 3597. Gura lbh UNIR GB ernq guvf vzcbegnag arj vasb!
 3598. Ng ynfg fbzrguva pna or qbar ntnvafg guvf rzonerfvat ceboy_rz
 3599. juvpu yrnqf gb qvfpbzseg va rira ybat rfg_noyvfurq eryngvbafuvcf.
 3600. Vs lbh unir gur onyyf gb ernq ba... pbzr urer.
 3601. %
 3602. Gbqnl'f fcnz:
 3603. Url zl zna, ybat gvzr ab gnyx!
 3604. Lbh jba'g oryvrir jung jr sbhaq, ubyl !!!!.
 3605. Vg'f guvf penml ubbxhc fvgr, V tbg ynvq 6 gvzrf guvf jrrx zna, lbh qba'g
 3606. unir gb hfr n perqvg pneq be nalguvat lbh jba'g cnl n prag!
 3607. Gurer ner gbaf bs tveyf, thlf, pbhcyrf naq V'z fher fbzrguvat sbe
 3608. lbh gbb!
 3609. Ybgf bs gurz ner whfg ybbxvat sbe n enaqbz ubbxhc, bar avtug fgnaqf rgp
 3610. Fb V zrna lbh pna rvgure svaq n bar-avtugre be fbzrbar gb snyy va
 3611. ybir jvgu.
 3612. Vg'f n pbzzhavgl fvgr jvgu znq ubg penml puvpxf/qhqrf
 3613. lbh ernyyl tbggn purpx guvf guvat bhg, pnhfr lbh zvffva' bhg ovt !!
 3614. Lbh jba'g or qvfncbvagrq lbh'yy frr vz abg xvqqvat. Gunax zr yngre
 3615. nsgre lbh'e trggva ynvq 7 qnlf n jrrx.
 3616. Frr ln yngre
 3617. Puneyvr Z
 3618. %
 3619. Gbqnl'f fcnz:
 3620. 3 puvpxf va bar avtug
 3621. %
 3622. Gbqnl'f fcnz:
 3623. JBJ, tbg ynvq 3 gvzrf guvf jrrx
 3624. %
 3625. Gbqnl'f fcnz:
 3626. Lbh unir orra cer-nccebirq sbe n $400,000 Ubzr Ybna ng n 3.25%
 3627. Svkrq Engr.
 3628. Guvf bssre vf orvat rkgraqrq gb lbh hapbaqvgvbanyyl naq lbhe perqvg
 3629. vf va ab jnl n snpgbe.
 3630. Gb gnxr Nqinagntr bs guvf Yvzvgrq Gvzr bccbeghavgl
 3631. Nyy jr nfx vf gung lbh ivfvg bhe Jrofvgr naq pbzcyrgr
 3632. Gur 1 zvahgr cbfg Nccebiny Sbez
 3633. ${FvgrHEY}
 3634. Fvapreryl,
 3635. Enaqbz Anzr
 3636. %
 3637. Gbqnl'f fcnz:
 3638. Jnaan frr tveyf anxrq ba lbhe cp yvir?
 3639. Vg'f n erny tveyf, zbfg bs gurz ner whfg 18 juvpu fubjvat gurve
 3640. anxrq obql va sebag bs gurve jropnz.
 3641. Gurl zvtug or lbhe tvey arkg qbbe, sevraqf be fbzrbar gung vf oberq
 3642. ybbxvat sbe sha.
 3643. Th-neenagrr hayvzvgrq npprff gb ivrj nyy tveyf ng "AB Punetr!"
 3644. Uneq gb oryvrir?
 3645. Jul qba'g gel hf naq frr sbe lbhefrys?
 3646. %
 3647. Gbqnl'f fcnz:
 3648. vaprfg?
 3649. %
 3650. Gbqnl'f fcnz:
 3651. Jurer, jura, naq ubj jnf vg ohvyg? naq ubj pbhyq vgf pbafgehpgvba
 3652. unir orra xrcg frperg? Pregnvayl n Tbireazrag zvtug cbffrff fhpu n
 3653. qrfgehpgvir znpuvar
 3654. %
 3655. Gbqnl'f fcnz:
 3656. Va iveghr bs zl bssvpr nf Nffvfgnag Cebsrffbe va gur Zhfrhz bs
 3657. Angheny Uvfgbel va Cnevf, gur Serapu Tbireazrag unq nggnpurq zr
 3658. gb gung rkcrqvgvba: Nf n ehyr, V arire nfxrq uvz vs vg jrer
 3659. pbairavrag sbe uvz be abg gb sbyybj zr va zl geniryf; ohg guvf
 3660. gvzr gur rkcrqvgvba va dhrfgvba zvtug or cebybatrq, naq gur
 3661. ragrecevfr zvtug or unmneqbhf va chefhvg bs na navzny pncnoyr
 3662. bs fvaxvat n sevtngr nf rnfvyl nf n ahgfuryy!!!
 3663. %
 3664. Gbqnl'f fcnz:
 3665. Frg gb rkcybqr
 3666. %
 3667. Gbqnl'f fcnz:
 3668. Vzcbgrapl pna rnfvyl or pherq jvgu ab rzoneerffrzragf.
 3669. %
 3670. Gbqnl'f fcnz:
 3671. UVTUYL PBASVQRAGVNY
 3672. %
 3673. Gbqnl'f fcnz:
 3674. Urer vf zl cubar ahzore.
 3675. %
 3676. Gbqnl'f fcnz:
 3677. Puevfgznf vf ng gur qbbefgrc ntnva... Ner lbh ernql?
 3678. Jung orggre jnl gb vzcerff lbhe ybirq bar (be fcbvy lbhefrys).
 3679. %
 3680. Gbqnl'f fcnz:
 3681. Pu-rnc Yvxr Fuvg
 3682. %
 3683. Gbqnl'f fcnz:
 3684. TRG LBHE HAVIRE.FVGL QV.CYBZN GBQ.NL!
 3685. Qb lbh jnag:
 3686. » n cebfcrebhf shgher?
 3687. » vapernfrq rneavat cbjre?
 3688. » zber zbarl?
 3689. » erfcrpg?
 3690. %
 3691. Gbqnl'f fcnz:
 3692. Ubj gb vzcebir lbhe yvsr
 3693. %
 3694. Gbqnl'f fcnz:
 3695. Oëfg cëaîf raynetëzëag cîyyf
 3696. %
 3697. Gbqnl'f fcnz:
 3698. Nznmvat Sbeghar!!! Npprff Zr
 3699. %
 3700. Gbqnl'f fcnz:
 3701. Qrne Sevraq,
 3702. Terrgvatf!!!
 3703. Znl V gnxr n zbzrag bs lbhe gvzr?
 3704. V zhfg or ubarfg jvgu lbh guvf vf n ohfvarff cebcbfny gung lbh jbhyqa'g
 3705. erterg vs lbh whfg bayl ernq. Cebzvfr vg jba'g wrbcneqvmrq lbhe cerfrag
 3706. jbex, vafgrnq vg jbhyq tvir lbh obgu vapbzr naq erperngvba.
 3707. Sbe zber vasbezngvba ba ubj gb orpbzr fhpprffshy yvxr zr naq jung xvaq
 3708. bs ohfvarff V unir ng ubzr. Cyrnfr, fhozvg lbhe pbagnpg vasbezngvba
 3709. orybj JVGUBHG NAL BOYVTNGVBA ( SERR )
 3710. %
 3711. Gbqnl'f fcnz:
 3712. Uv Onol,
 3713. V crr ba zl tvey sevraqf ynfg avtug .....v ybir gb crrr..
 3714. Lryybj crr fgernzf
 3715. Ybir lbh,
 3716. crrvat
 3717. %
 3718. Gbqnl'f fcnz:
 3719. cvffvat zr bssss
 3720. %
 3721. Gbqnl'f fcnz:
 3722. Fcnz
 3723. %
 3724. Gbqnl'f fcnz:
 3725. 9 gvzrf orggre gura Ivnte'n
 3726. %
 3727. Gbqnl'f fcnz:
 3728. V nz fubpxrq nobhg lbhe qbphzrag!
 3729. %
 3730. Gbqnl'f fcnz:
 3731. Fubpxvat qbphzrag
 3732. %
 3733. Gbqnl'f fcnz:
 3734. Ubg Penml Tveyf Trg Gvggl TnatOnatrq
 3735. %
 3736. Gbqnl'f fcnz:
 3737. Uhtr Erny Obbof
 3738. Gurl'er uhtr. Gurl'er svez.
 3739. Evqr gur Gvggl Rkcerff.
 3740. Pbire ure crnxf jvgu lbhe phz.
 3741. Pyvpx Urer Gb Trg Vg
 3742. %
 3743. Gbqnl'f fcnz:
 3744. Url tbetrbhf. Ubj'f gur orggre unys? Jr'ir orra qbvat jryy naq
 3745. rirelbar jnagrq gb fnl uv gb lbh. Ybbxvat gb svaq Cuneznpr.hgvpnyf?
 3746. Lbh pna svaq rz urer. Lbh qba'g unir gb fubj gurz n cerfpevcgv.ba
 3747. naq lbh'yy erprvir gurz bire avtug.
 3748. Gnyx gb lbh fbba.
 3749. %
 3750. Gbqnl'f fcnz:
 3751. Qb lbhe sevraqf jrne Ebyrk?
 3752. %
 3753. Gbqnl'f fcnz:
 3754. Fgbc cerzngher rwnphyngvba!
 3755. %
 3756. Gbqnl'f fcnz:
 3757. Tbhenatn
 3758. %
 3759. Gbqnl'f fcnz:
 3760. jung'f gur gvzr Ze Jbys?
 3761. %
 3762. Gbqnl'f fcnz:
 3763. Thfuvat grraf jura gurl pbzr
 3764. %
 3765. Gbqnl'f fcnz:
 3766. Uv Qnqql,
 3767. Ubg rehcgvat chfffvrf rkcybqvat bhg . Ivfvg hf ng bhe fvgr...
 3768. Svaq na rehcgvat chffl arne lbh
 3769. Ybir lbh,
 3770. Wbna
 3771. %
 3772. Gbqnl'f fcnz:
 3773. Natryvan Wbyvr nfxrf sbe Ebyrk jngpu
 3774. %
 3775. Gbqnl'f fcnz:
 3776. ubj pbhyq fb znal phfgbzref or jebat
 3777. %
 3778. Gbqnl'f fcnz:
 3779. Yrtnyyl na Nqhyg abj Naq Fur jnagf LBH
 3780. %
 3781. Gbqnl'f fcnz:
 3782. %
 3783. Gbqnl'f fcnz:
 3784. V pna'g fgbc guvaxvat nobhg jung jr qvq ynfg avtug
 3785. %
 3786. Gbqnl'f fcnz:
 3787. Zl tveysevraq gbyq zr nobhg guvf cnegl
 3788. jurer gur thlf unq uhtr znffvir pbpxf.
 3789. Fur org zr V pbhyqa'g unaqyr vg.
 3790. V OYRJ gur pbzcrgvgvba njnl.
 3791. Frr Jung V Qvq, Pyvpx Urer
 3792. %
 3793. Gbqnl'f fcnz:
 3794. Anfgl Snez Tveyf Shpx
 3795. %
 3796. Gbqnl'f fcnz:
 3797. Pbzr ivfvg gur SNEZ...... fvpx navzny frk ubefrf naq pbjf.
 3798. purpx bhg gurfr tveyf naq gurer mbb
 3799. yvpx azr
 3800. Ynffvr
 3801. %
 3802. Gbqnl'f fcnz:
 3803. bklpppbagggva ab fpevcg arrrrqrq
 3804. %
 3805. Gbqnl'f fcnz:
 3806. Lbhe cynpr gb ttb gbb sbe nyy he ceerr|fpe1cg10a cv||f,
 3807. ab qbpppgpgbee arrrqrrq.
 3808. Ttrg bhhg bs shhggher nqqqqqf ol tbvvvat urerr.
 3809. gbbqyrf
 3810. %
 3811. Gbqnl'f fcnz:
 3812. V ybir ln
 3813. %
 3814. Gbqnl'f fcnz:
 3815. Ernq bhe ercbegf, gurl znxr crbcyr zbarl
 3816. %
 3817. Gbqnl'f fcnz:
 3818. url xenmlxng jnag gb frr fbzr shpxvat fjvatref?
 3819. pbzr ${FvgrHEY} urer gb frr gurz
 3820. yvir pnzf & pungebbzf! nyy 100% serr
 3821. jrypbzr gb gur argf ovttrfg fjvatref naq qngvat fvgr!!!
 3822. cvpxhc n fjvatre be qngr, oebjfr gubhfnaqf bs cebsvyr cvpf
 3823. naq ivqf, jngpu pnzf naq gnyx va gur pungebbz.
 3824. jung gur shpx ner lbh jnvgvat sbe?
 3825. %
 3826. Gbqnl'f fcnz:
 3827. FGBC GUR CNVA!
 3828. %
 3829. Gbqnl'f fcnz:
 3830. snyyhwn srqr-74
 3831. %
 3832. Gbqnl'f fcnz:
 3833. Lbhe Ubat Xbat Pnyy Prager
 3834. %
 3835. Gbqnl'f fcnz:
 3836. Fur'f fb Gvtug. Fur'f 18
 3837. %
 3838. Gbqnl'f fcnz:
 3839. Gnxr zr. V'z lbhef.
 3840. %
 3841. Gbqnl'f fcnz:
 3842. Fb jryy qenja, gurfr gbbaf pbhyq or erny
 3843. %
 3844. Gbqnl'f fcnz:
 3845. Va gur ortvaavat, nyy jr unq jrer Fngheqnl zbeavat pnegbbaf.
 3846. Jr'ir tebja hc naq fb unir gur gbbaf.
 3847. Pnegbba Ovgpurf
 3848. Tbggn shpx 'rz.
 3849. Pyvpx Urer Gb Qb Gung
 3850. %
 3851. Gbqnl'f fcnz:
 3852. Fur Jnagf Gb Or n Frk Fgne. Fur'f Svanyyl 18
 3853. %
 3854. Gbqnl'f fcnz:
 3855. Vzntvar guvf. Lbhe uneq PBPX fnaqjvpurq orgjrra gjb lbhat,
 3856. serfu grraf.
 3857. Gurl unir ab vqrn jung gurl'er qbvat naq vg qbrfa'g shpxvat znggre.
 3858. Gurfr puvpxvrf unir raretl gb fraq lbh gb phz urnira.
 3859. Naq, jung gurl qba'g xabj, LBH pna grnpu gurz.
 3860. Pyvpx Urer Sbe Grra Frk
 3861. %
 3862. Gbqnl'f fcnz:
 3863. Vg'f abg nal Lnygn
 3864. %
 3865. Gbqnl'f fcnz:
 3866. 15 s|err c|vyyf naq s|err fu|vccvat sbe Pvn|vf F0sg Gnof!
 3867. fghqvbhf pbagntvba
 3868. %
 3869. Gbqnl'f fcnz:
 3870. Bhe pbzcnal unir zber gura 40.000 fvatyr grra rkcyvpvg
 3871. cubgbtencuf naq nobhg 90 ubhef bs terng fryrpg ivqrbf.
 3872. %
 3873. Gbqnl'f fcnz:
 3874. Trg lbhefrys n serfu qbfr bs svar oebja fhtne.
 3875. Ovt Ohggf. Whvpl obbgl ub'f.
 3876. Gung'f jung jr pnyy Robal Wbl.
 3877. %
 3878. Gbqnl'f fcnz:
 3879. Uv,Guvf vf n shaal tnzr
 3880. Guvf tnzr vf zl svefg jbex.
 3881. Lbh'er gur svefg cynlre.
 3882. V jvfu lbh jbhyq yvxr vg.
 3883. %
 3884. Gbqnl'f fcnz:
 3885. LBH UNIR JBA OBANMN !!!!!!!!!!
 3886. %
 3887. Gbqnl'f fcnz:
 3888. cccnva xvyyyyref jrrrvtug ybff ab qbppgbe
 3889. %
 3890. Gbqnl'f fcnz:
 3891. Qrne zrzore (VQ: 8479):
 3892. Rznvy Znexrgvat vf bar bs gur zbfg rssrpgvir naq varkcrafvir jnlf
 3893. gb cebzbgr lbhe cebqhpgf naq freivprf.
 3894. Jr cebsrffvbany bssre:
 3895. 1. Phfgbzvmr rznvy nqqerffrf nppbeqvat gb lbhe erdhverzragf.
 3896. * Cebivqr n rznvy yvfg lbh arrq naq fraq bhg sbe lbh.
 3897. 2. OC znvyvat Qrqvpngrq Freire & Jro Ubfgvat fbyhgvbaf.
 3898. Sbe zber qrgnvyf: ${FvgrHEY}
 3899. Vg jvyy or bhe cyrnfher gb rfgnoyvfu n ohfvarff eryngvba jvgu lbh.
 3900. %
 3901. Gbqnl'f fcnz:
 3902. Guvf rznvy pna zbqvsl lbhe ovbtencul!
 3903. %
 3904. Gbqnl'f fcnz:
 3905. Qrivfrq sbe:
 3906. Rkgraq frk qevir
 3907. Rapbhentrzrag frkhny shapgvbavat
 3908. Pbcvbhf & vasyrkvoyr uneq-ba
 3909. Vagrafvsl fgnzvan naq sbegvghqr
 3910. Snfuvbaf:
 3911. Nzraq fbyhgvba
 3912. Jbexf va yrff guna 19 zvahgrf
 3913. Orfg pbfg ba gur Arg
 3914. %
 3915. Gbqnl'f fcnz:
 3916. Lbhat fyhgf shpxrq va nff
 3917. %
 3918. Gbqnl'f fcnz:
 3919. lbh ner gur jbzra
 3920. %
 3921. Gbqnl'f fcnz:
 3922. OR NA VAGREARG ZVYYVBANVER YVXR BGUREF JVGUVA N LRNE !!!
 3923. %
 3924. Gbqnl'f fcnz:
 3925. QB ABG QRYRGR GUVF - ERNQ SVEFG - VG JVYY PUNATR LBHE YVSR!
 3926. Guvf Ernyyl Jbexf!
 3927. N Bar Gvzr Vairfgzrag Bs $25 Cyhf Guvf Fvzcyr Grpuabybtl
 3928. Pbhyq Znxr Lbh Svanapvnyyl Frpher Sbe Yvsr!
 3929. Tvir Lbhe Shgher Svir Zvahgrf Naq Ernq Guvf Rznvy
 3930. Vg Jvyy Punatr Lbhe Yvsr!
 3931. %
 3932. Gbqnl'f fcnz:
 3933. NF FRRA BA ANGVBANY GI:
 3934. Znxvat bire Unys Zvyyvba Qbyynef rirel 4 gb 5 Zbaguf sebz lbhe
 3935. Ubzr sbe na vairfgzrag bs bayl
 3936. $25 H.F. Qbyynef rkcrafr bar gvzr
 3937. GUNAX'F GB GUR PBZCHGRE NTR NAQ GUR VAGREARG
 3938. Guvf vf n pbzcyrgryl qbphzragrq zrgubq gb Trg Jrnygul naq Nalbar
 3939. ertneqyrff bs Ntr, Enpr, Fgngr bs Urnygu, Pbhagel bs bevtva,
 3940. be Svanapvny Fgnaqvat pna cnegvpvcngr. Ab Rqhpngvba be Fcrpvny
 3941. Rkcrevrapr vf arrqrq. Jvguva gur arkg gjb jrrxf lbh pbhyq or
 3942. jryy ba lbhe jnl gb n $500,000.00 vapbzr. Vzntvar orvat noyr gb
 3943. znxr bire n unys zvyyvba qbyynef rirel 4 gb 5 zbaguf sebz lbhe ubzr.
 3944. %
 3945. Gbqnl'f fcnz:
 3946. fpubbytveyvfu nat ubeal zvffvrf ner njnvgvat lbh!
 3947. %
 3948. Gbqnl'f fcnz:
 3949. Jr unir tbg zber gura 20.000 bayl grrantrq uneqpber
 3950. cvpf naq arne 90 uef bs uvtu fryrpg ivqrb.
 3951. %
 3952. Gbqnl'f fcnz:
 3953. grrantrq nat nebhfrq zvffvrf ner ubyqvat onpx lbh!
 3954. %
 3955. Gbqnl'f fcnz:
 3956. Bhe pbzcnal bja zber gura 40.000 fbyr grrantrq uneq-pber
 3957. cubgbtencuf naq arne 60 ubhef bs cerabzvany dhnyvgl ivqrbf.
 3958. %
 3959. Gbqnl'f fcnz:
 3960. Qrcerffrq? gurer vf abj uryc.
 3961. %
 3962. Gbqnl'f fcnz:
 3963. Trg arj P|NYyF fbsggnof sbe E0PXUNEQ yAFGNAG RERPGy0AF
 3964. Fvzcyl cynpr UNYS N GNOY3G haqre lbhe gbhatr 5zva orsber npgvba,
 3965. sbe erfhygf gung ynfg nyy qnl. ergnvy cevpr vf $19/CyYY
 3966. Ohl sebz hf gbqnl ng n cevpr bs $3.40
 3967. %
 3968. Gbqnl'f fcnz:
 3969. VG'F ABG GBB YNGR GB TVIR GUNG FCRPVNY FBZRBAR
 3970. N FRK GBL SBE PUEVFGZNF! BE TVIR LBHEFRYS GUNG
 3971. FCRPVNY IVQRB!
 3972. %
 3973. Gbqnl'f fcnz:
 3974. Ybbxvat gb Svaq n Qngr?? jvgu n ERNY CREFBA??
 3975. %
 3976. Gbqnl'f fcnz:
 3977. Ybbxvat gb svaq ybpny fjvatref & ubbxhcf?
 3978. Pbhcyrf? Fvatyrf? FRNEPU OL MVCPBQR!
 3979. %
 3980. Gbqnl'f fcnz:
 3981. Lbh pna nyfb purpxbhg bhe ARJ nyy TNL fvgr ng
 3982. %
 3983. Gbqnl'f fcnz:
 3984. Lbh arrq bayl 15 zvahgrf gb cercner sbe gur avtug bs ybir!
 3985. %
 3986. Gbqnl'f fcnz:
 3987. FNQQNZ CNYNPR
 3988. %
 3989. Gbqnl'f fcnz:
 3990. V nz whfg onpx sebz Vend jurer va gur pnhfr bs cresbezvat bhe qhgvrf
 3991. jr sbhaq n uhtr nzbhag bs pnfu va na nonaqbarq Cnynpr, V ernpurq na
 3992. nterrzrag jvgu gur zrzoref bs zl grnz jubz ner HA bssvpvnyf naq jr
 3993. nterrq gb xrrc guvf zbarl gb bhefryirf naq gura zbirq gur obk bhg bs
 3994. Vend gb Rhebcr (jvgu gurve vzzhavgl nf HA bssvpvnyf gurl ner abg
 3995. frnepurq ng obeqref be nvecbegf).
 3996. Abj, V nz va arrq bs n eryvnoyr naq gehfgjbegul crefba be pbzcnal
 3997. birefrnf jubz V pna pbasvqragyl jbex jvgu fvapr zl jbex qbrf abg
 3998. crezvg zr gb bja n sbervta onax nppbhag be nal crefbany ohfvarff hagvy
 3999. ergverzrag, V unir gur ubabe gb pbasvqr guvf vasbezngvba va lbh naq gb
 4000. erdhrfg sbe lbhe cyrnfher gb nffvfg gb erprvir naq frpher gur zbarl va
 4001. lbhe nppbhag, craqvat bhe ergverzrag sebz freivpr.
 4002. %
 4003. Gbqnl'f fcnz:
 4004. Gur Frperg ba Ubj CBEA FGNEF Terj Ovt QVPXF !
 4005. Gur nafjre vf urer.
 4006. %
 4007. Gbqnl'f fcnz:
 4008. Gurfr ybmratrf ner gur va n fpvragvsvp jnl inyvqngrq ureonprbhf
 4009. sbbq zrqyrl gb ervasbepr angnyvgl ol vzcebivat fcrezngbmbba pynff,
 4010. pbhag naq zbgvba.
 4011. %
 4012. Gbqnl'f fcnz:
 4013. Znxr orggre lbhe fcrez nzbhag naq yvarnzrag
 4014. %
 4015. Gbqnl'f fcnz:
 4016. C.U.N.E.Z.N.P.L lbh pna gehfg!
 4017. %
 4018. Gbqnl'f fcnz:
 4019. Jngpu ubg lbhat tveyf crrvat, znfgheongvot naq orvat shpxrq yvir!
 4020. %
 4021. Gbqnl'f fcnz:
 4022. ${ShaalFvgrAnzr}
 4023. Pyvpx Urer Sbe Zber Ubg Cvff Cubgbf!
 4024. ${ShaalFvgrAnzr} vf gur uvturfg dhnyvgl cvffvat fvgr! Vafvqr lbh jvyy
 4025. svaq gubhfnaqf bs jbzra crrvat nyy bire gur cynpr! Frr gurz cvffvat
 4026. va choyvp, gnxvat tbyqra fubjref, cynlvat KKK jngrefcbegf, jrggvat
 4027. gurve cnagvrf naq zhpu zber! Pbzr naq jngpu gurve gvtug chffvrf
 4028. fubbg bhg cvff, lbh jvyy frr ohpxrgshyyf!
 4029. Pyvpx Urer gb purpx vg nyy bhg!
 4030. 10,000+ RKGERZR CRR CUBGBF
 4031. 50,000+ UNEQPBER ZBIVRF
 4032. YVIR CRRVAT PNZF
 4033. IBLRHE QBEZ! JNGPU GURFR FYHGF CRRVAT, ZNFGHEONGVAT & TRGGVAT SHPXRQ!
 4034. %
 4035. Gbqnl'f fcnz:
 4036. Whfg xvyyre nany frk gur jnl vg jnf zrnag gb or!
 4037. %
 4038. Gbqnl'f fcnz:
 4039. Hc Gur Nff!!!
 4040. Lbhat Tveyf Gnxvat Vg Hc Gur NFF!!!
 4041. %
 4042. Gbqnl'f fcnz:
 4043. Fcraq bayl 15 zvahgrf naq trg n jbaqreshy avtug jvgu lbhe tvey !
 4044. %
 4045. Gbqnl'f fcnz:
 4046. Serr cbea
 4047. %
 4048. Gbqnl'f fcnz:
 4049. Guvf vf jung lbhe tveysevraq qrfverf, qba'g znxr ure jnvg!
 4050. ndhnevhz frqvzragngvba
 4051. %
 4052. Gbqnl'f fcnz:
 4053. NANFGNFVN & QNAV 3FBZR - Qbjaybnq gur shyy zbivr
 4054. %
 4055. Gbqnl'f fcnz:
 4056. lbhatvfu nat ehggvfu lbhat ynqvrf ner jnvgvat lbh!
 4057. %
 4058. Gbqnl'f fcnz:
 4059. V unir tbg zber gura 10.000 fvatyr grrantrq rkcyvpvg
 4060. cubgbf naq nobhg 60 uef bs shyy dhnyvgl ivqrb.
 4061. %
 4062. Gbqnl'f fcnz:
 4063. Gur eribyyhgvbannel naq arj crrawf raynnetzrag qriwpr!
 4064. %
 4065. Gbqnl'f fcnz:
 4066. Trg gur arj crawwf raynnnertzrag qriwppr!
 4067. Evtug sebz bhe qbpgbef, gur arj qrivpr pna RKKGRAQ
 4068. lbhe gbby naq tnva zber vapurf!
 4069. - Qe. Nccebirq
 4070. - Tnva Zbber Vapurrf!
 4071. - Pnyphyngr Lbhe Arj Gbby Fvmr ABJ!
 4072. %
 4073. Gbqnl'f fcnz:
 4074. Qvat, qv-qv-qv-qv-qv-qv-qv-qvat, qvat, qv-qv-qv-qv-qv-qv-qv-qvat
 4075. cvpx hc gur cubar cvpx hc v xab h frr zr ba ln pnyyre
 4076. %
 4077. Gbqnl'f fcnz:
 4078. tbaan?
 4079. %
 4080. Gbqnl'f fcnz:
 4081. Ybbxvat sbe n arj ybire? Ubj nobhg bar lbh pna pnz-pung jvgu?
 4082. %
 4083. Gbqnl'f fcnz:
 4084. chffl jvyybjf, sbezrq n
 4085. %
 4086. Gbqnl'f fcnz:
 4087. Fnl olr gb fgbznpu naq guvtuf
 4088. %
 4089. Gbqnl'f fcnz:
 4090. Fyvz lbhe yrtf naq thg
 4091. %
 4092. Gbqnl'f fcnz:
 4093. Lbhat fyhgf trggvat pernzl snpvnyf sbe $1.95
 4094. %
 4095. Gbqnl'f fcnz:
 4096. Lbhat grraf gnxvat fcrez ybnqf ba snpr
 4097. Py1px u3er gb frr vg abj sbe whfg $1.95!
 4098. %
 4099. Gbqnl'f fcnz:
 4100. Ubj ner lbh Thlf?! Yrg'f ebpx jvgu ivnten gbqnl! ;-)
 4101. %
 4102. Gbqnl'f fcnz:
 4103. svaq zneeevvrrq j0zna
 4104. %
 4105. Gbqnl'f fcnz:
 4106. UbJ nER lbh
 4107. jNAG GB SvAQ N zneevrq cnEGarE va L0hE iVYyNTr? f
 4108. fRRnePu 0He p0yyrPgVba naq sVAQ n zneEVrQ Cnffv0A va LbHE p0hageL. cD
 4109. oR DDHHVpX GURl NEr gb0 vZCngvRaG
 4110. %
 4111. Gbqnl'f fcnz:
 4112. Unf lbhe phz rire qevooyrq naq lbh jvfu vg unq fubg bhg?
 4113. %
 4114. Gbqnl'f fcnz:
 4115. Urln!
 4116. Unf lbhe phz rire qevooyrq naq lbh jvfu vg unq fubg bhg?
 4117. Unir lbh rire jnagrq gb vzcerff lbhe tvey jvgu n uhtr phzfubg?
 4118. ${ShaalAnzr} vf gur bayl fvgr gb bssre na nyy angheny znyr raunaprzrag
 4119. sbezhyn gung vf cebira gb vapernfr lbhe fcrez ibyhzr ol hc gb 500%.
 4120. Bhe uvtuyl cbgrag, ibyhzr raunapvat sbezhyn jvyy tvir bhe erfhygf
 4121. va qnlf naq pbzrf jvgu na vzcerffvir 100% thnenagrr.
 4122. Vzntvar gur qvssrerapr (ybbx naq srry) orgjrra qevooyvat lbhe phz
 4123. pbzcnerq gb fubbgvat bhg ohefg nsgre ohefg. Gel ${ShaalAnzr} abj! naq
 4124. jvgu bhe zbarl onpx thnenagrr lbh unir nofbyhgryl abguvat gb ybfr!
 4125. %
 4126. Gbqnl'f fcnz:
 4127. Jr ubyq zber gura 20.000 rkpyhfvir vzzngher uneqpber
 4128. cubgbtencuf naq nobhg 50 ubhef bs fhcrevbe pubvpr ivqrbf.
 4129. %
 4130. Gbqnl'f fcnz:
 4131. tveyvfu nat frkl tveyf ner ubyqvat bss lbh!
 4132. %
 4133. Gbqnl'f fcnz:
 4134. YBY..... V Whfg Sbhaq N Tjralgu Cnygebj Frk Ivqrb Bayvar.
 4135. Gnxr N Ybbx....
 4136. Uv
 4137. YBY.... V pnag oryvrir fur qvq guvf... Vgf abg onq rvgure!!
 4138. V unir chg vg ba zl fvgr urer
 4139. Gnxr n ybbx :)
 4140. %
 4141. Gbqnl'f fcnz:
 4142. Orfg naq Zbfg Rssrpgvir Jnl gb trg fbzr bs gur npgvba
 4143. %
 4144. Gbqnl'f fcnz:
 4145. Bhe creshzr unf erny uhzna frkhny nggenpgnag va vg.
 4146. Qverpg sebz gur ynobengbel gb lbh!
 4147. Cvpx hc gur Bccbfvgr traqre yvxr n zntarg Cerff Urer
 4148. %
 4149. Gbqnl'f fcnz:
 4150. "Nsgre V fnj gung fgbel ba Qngryvar AOP nobhg lbhe creshzr
 4151. V beqrerq fbzr naq V nz "rkgerzryl" fngvfsvrq. Jbzra ner abj
 4152. pbzvat hc naq gnyxvat gb ZR! V qba'g rira unir gb hfr cvpx-hc
 4153. yvarf nalzber. Gunax lbh."
 4154. - Eboreg L. va Ghfpba, NM.
 4155. "Gb Jubz Vg Znl Pbaprea: Gunax lbh sbe lbhe cebzcg freivpr
 4156. naq erznexnoyr cebqhpg. Zl Jvsr naq V unira'g orra fb 'sevfxl'
 4157. va lrnef. Vg'f whfg yvxr bhe ubarlzbba ntnva. Cyrnfr svaq zl
 4158. cnlzrag rapybfrq sbe nabgure obggyr bs lbhe creshzr. Gunaxf ntnva."
 4159. - Yrfyvr N. va Znpba, TN.
 4160. %
 4161. Gbqnl'f fcnz:
 4162. Gur Orfg Grraf Lbh RIRE Unir Frra.
 4163. %
 4164. Gbqnl'f fcnz:
 4165. BHGFCBXRA GRRA CBEA - TRG VAFVQR GUVF SVYGUL GRRA JBEYQ ABJ!
 4166. UNEQPBER YRFOVNAF FRK j/ GBLF OYBJWBOF KKK IVQRBF
 4167. Jrypbzr gb guvf arj snagnfgvp grra fvgr pubxr-shyy jvgu serfu
 4168. rkpyhfvir pbagrag. Grra tveyf abjnqnlf ner abg bayl lbhat, serfu,
 4169. tbetrbhf naq rire fb ubg, ohg nyfb unir rabhtu frkhny rkcrevrapr
 4170. gb fubj pynff naq grzcre. Ab fularff, rzoneenffzrag be fgvssarff -
 4171. lbhat puvpxf cebqhpr gbc uneqpber npgvba.
 4172. %
 4173. Gbqnl'f fcnz:
 4174. Yrfovna tnzrf, fbyb cbfvat naq znfgheongvba, ubg uneqpber npgvba
 4175. vapyhqvat tnatonat, qbhoyrf naq guerrfbzrf, qrrc beny naq nany,
 4176. phzfubgf naq phz svrfgnf. Lbh'yy svaq frkvrfg naq lbhatrfg grra tveyf
 4177. nyy ratntrq va qbvat guvf urer!
 4178. %
 4179. Gbqnl'f fcnz:
 4180. Erny grra juberf frqhpvat lbhat cerggl-ybbxvat thlf naq fhpxvat
 4181. rirelguvat bhg bs gurve ovt fgvss pbpxf. Gurfr fyhgf xabj ab yvzvgf
 4182. naq nyjnlf penir gb trg zber, qrrcre naq uneqre! Gurl shpx nf vs
 4183. jvyq navznyf bofrffrq jvgu seramvrq ibyhcghbhfarff.
 4184. %
 4185. Gbqnl'f fcnz:
 4186. Guvf njrfbzr grra fvgr gbtrgure jvgu gur Ornhgl Natry naq Rgreany
 4187. Ornhgl cebivqrf lbh jvgu penpxvat rkcrevraprf naq cyrnfherf!
 4188. Qba'g zvff guvf havdhr bccbeghavgl gb rawbl 3 terng grra cbea fvgrf!
 4189. Fvtahc sbe bar naq rawbl nyy bs gurz!
 4190. Jr unir fubg zbfg npgvir, bcra naq fvaprer tveyf sbe guvf terng
 4191. grra fvgr. Gurve rirel pel, rirel tebna, rirel tevznpr, rirel gjvgpu,
 4192. rirel fvtu naq jbeq ner sbe erny. Gurl qvqa'g cergraq, gurl whfg
 4193. onatrq naq onatrq gb rawbl. Naq abj gurl jnag LBH gb rawbl jngpuvat
 4194. gurz va npgvba.
 4195. %
 4196. Gbqnl'f fcnz:
 4197. Guvf fvgr vf qribgrq gb n lbhat serfu obql jvgu creg gvtug ohaf naq
 4198. xrra yvggyr gvgf gung unir phgr avccyrf cebgehqvat. Fznyy zhfgl
 4199. chffvrf jvgu fgvyy sentvyr phag yvcf ner ernql gb fcernq jvqr whfg
 4200. ng gur irel gbhpu bs n uneq pbpx gvc.
 4201. %
 4202. Gbqnl'f fcnz:
 4203. Lbhat qnevat grra fyhgf ner jnvgvat sbe lbh gb fvta hc. Gurl ner
 4204. nakvbhf gb fubj lbh gur zbfg fnperq naq qrrcrfg cnegf bs gurve
 4205. fbttl penpxf. Terng pybfr hc fubgf sebz gur irel qrcguf bs gurfr
 4206. anhtugl grra ovgpurf. Fvta hc abj!
 4207. Pyvpx Urer gb ragre Bhgfcbxra Grra Cbea!
 4208. %
 4209. Gbqnl'f fcnz:
 4210. V pnag yvir jvgubhg...
 4211. %
 4212. Gbqnl'f fcnz:
 4213. Pna'g tb gb gur ornpu?
 4214. %
 4215. Gbqnl'f fcnz:
 4216. V unir gur zbarl v bjr lbh
 4217. %
 4218. Gbqnl'f fcnz:
 4219. Urlyybbb zl zna vf jbexvat yngr
 4220. unir n ybbx ba zl bayvar cebsvyr
 4221. vs lbh ner vagrerfgrq va zr, jr pna fcraq fbzr cevingr gvzr gbtrgure
 4222. %
 4223. Gbqnl'f fcnz:
 4224. Fnir bhe fbhy.
 4225. %
 4226. Gbqnl'f fcnz:
 4227. FRKHNYYL-RKCYVPVG: ubg tveyf fhpxvat tybelubyr!
 4228. %
 4229. Gbqnl'f fcnz:
 4230. Ubg ovgpurf fhpxvat tybelubyr!
 4231. Wb1a abj sbe whfg $2.95!
 4232. %
 4233. Gbqnl'f fcnz:
 4234. fgbc hafbyvpvgrq znvy
 4235. %
 4236. Gbqnl'f fcnz:
 4237. zl Bhgybbx pehfurq, abg fher vs lbh tbg guvf zrffntr ?;/
 4238. v'z srryvat irel ybaryl yngryl, rira gubhtu v'z n sha crefba
 4239. naq abg gung onq ybbxva :/ srryf yvxr V jvyy arire svaq jung
 4240. V'z ybbxvat sbe va yvsr, qbrf vg rire unccraq gb lbh ? zl ebbzngr
 4241. Avxxv vf gelvat gb purre zr hc ol nfxvat zr gb tb gb gur pyho jvgu
 4242. ure, ohg V srry yvxr fgnlvat ubzr gbqnl orpnhfr V'ir orra gurer fb
 4243. znal gvzrf naq vg'f abg nf sha nalzber. Vs lbh srry yvxr punggvat
 4244. jvgu zr pbzr gb frpbaq cntr
 4245. ...xvffrf, cnz ;K
 4246. %
 4247. Gbqnl'f fcnz:
 4248. Frg gb Rkcybqr ba Zbaqnl
 4249. %
 4250. Gbqnl'f fcnz:
 4251. Tbq vf noyr
 4252. %
 4253. Gbqnl'f fcnz:
 4254. Url svnapr yrsg zr ubzr nybar
 4255. %
 4256. Gbqnl'f fcnz:
 4257. Lbhe Sevraqf Jvyy Rail Lbh
 4258. %
 4259. Gbqnl'f fcnz:
 4260. Ybbxvat sbe ab fgevatf ubbx hcf jvgu ubg tveyf?
 4261. ${FvgrGvgyr} unf 1000'f bs jvyyvat naq ernql jbzra ybbxvat sbe thlf
 4262. gb fngvfsl gurz.
 4263. Jbzra, ner lbh ybbxvat sbe n zna gb cynl jvgu?
 4264. Jr unir jbzra ybbxvat gb ubbx jvgu bgure jbzra
 4265. Jbzra ybbxvat sbe zra, zra ybbxvat sbe jbzra
 4266. Pbhcyrf ybbxvat sbe jbzra naq zra sbe 3fbzrf
 4267. Shysvyyvat snagnfvrf qnvyl
 4268. Bhe zrzoref ner hc sbe nyy fbegf bs xvaxl guvatf, rkcyber
 4269. lbhe srgvfurf
 4270. Fgbc jnfgvat lbhe gvzr ng onef naq trg qbja jvgu arj jnl
 4271. bs ubbxvat hc
 4272. ${FvgrGvgyr} Jvyy Trg Lbh Ynvq Zber
 4273. %
 4274. Gbqnl'f fcnz:
 4275. V sbhaq guvf naq gur phhhzr vf qeccvat bhg bs gur ubbyrf yvxr
 4276. gurer'f ab gbzbeebj. Vgf pernzl naq qevccvat bhg bs gurve ubyyrf.
 4277. Vgf irel rnfl, jr cercner gurfr tnyf, gura chzc hc gurve uybrf
 4278. jvgu bhe whvprf naq gura svyz vg qevccvat bhg. Jungf orggre?
 4279. Ner lbh fnar be abg fnar? Svaq bhg va guvf yvggyr dhvm bs qeccvat
 4280. ubbyrf jvgu penrz
 4281. %
 4282. Gbqnl'f fcnz:
 4283. snfuvba oblf sbe rirel gnfgr!
 4284. %
 4285. Gbqnl'f fcnz:
 4286. Vagrerfgrq va 3-fbzrf?
 4287. %
 4288. Gbqnl'f fcnz:
 4289. vg qevcf bhg bs zl cbbanal
 4290. %
 4291. Gbqnl'f fcnz:
 4292. vf gung lbhe perqvgpneq?
 4293. %
 4294. Gbqnl'f fcnz:
 4295. Naq prafher serryl jub unir jevggra jryy.
 4296. Ngge?pg J?zra A?j!
 4297. ${CebqhpgAnzr} vf gur hyg?zngr ncue?qvfvnp. Vg ryvzvangrf hacyrnfnag
 4298. obql bqbef juvyr bssre?at na ragvpvat, veerfvfgvoyr serfu fprag gung
 4299. qenjf j?zra gb lbh va qebirf!
 4300. ${CebqhpgAnzr} unf cebira vgfrys gb or n fher thnenagrr sbe gur jrnere
 4301. gung j?zra jvyy Abgvpr naq Jnag uvz.
 4302. ${CebqhpgAnzr} bcraf qbbef bs yhfg naq ebznapr gung lbh unir ?ayl
 4303. vzntvarq naq qernzrq bs hagvy abj. Yrg ${CebqhpgAnzr} ngge?pg gur ubg
 4304. j?zra gung jvyy znxr nyy bs lbhe sevraqf wrnybhf.
 4305. %
 4306. Gbqnl'f fcnz:
 4307. Chg na raq gb hajnagrq fcnz, cbchcf naq bgure vagrearg frphevgl
 4308. unmneqf CREZNARAGYL
 4309. %
 4310. Gbqnl'f fcnz:
 4311. Orpbzr n FRK-ZBAFGRE!
 4312. Fubj gb lbhe tveysevraq, gung lbh ner abg n "fvzcyr" zna,
 4313. ohg gur ORFG ZNA va ure yvsr!
 4314. Gel gur orfg cebqhpgf sbe ZNA'f CBJRE!
 4315. Jr bssre lbh gur ORFG cebqhpgf naq GUR YBJRFG CEVPRF!
 4316. %
 4317. Gbqnl'f fcnz:
 4318. GenprQrfgeblre - Olr Olr Uvfgbel!
 4319. Vf Lbhe Cevinpl Frpher?
 4320. Cebgrpg Lbhe Cevinpl Abj
 4321. %
 4322. Gbqnl'f fcnz:
 4323. Rkgraq Lbhe Cra-vf - Snfg Fvmr vf gur arjrfg grpuabybtvpny
 4324. oernxguebhtu va raynetrzrag gbqnl
 4325. Ab zber cvyyf be chzcf, whfg erny erfhygf SNFG!
 4326. Znxr jbzra qebby jura gurl frr gur znffvir zrzore lbh ner cnpxvat
 4327. Snfg Fvmr jnf qrirybcrq va Rhebcr nf na nygreangvir gb fhetrel naq
 4328. vf abj ninvynoyr va gur HF Jr unir frra snagnfgvp erfhygf jvgu
 4329. tnvaf bs 3+ vapurf!
 4330. Lbh jvyy nyfb frr vapernfrq guvpxarff naq fgebatre uneq-baf
 4331. Guvf cebqhpg jnf srngherq va Zraf Urnygu zntnmvar nf gur #1 pubvpr
 4332. sbe rayáetrzrag
 4333. Gnxr Nqinagntr bs Gur Zbfg Cbjreshy Jnl Gb Raynetr
 4334. %
 4335. Gbqnl'f fcnz:
 4336. Vg vf xabja, gung pngf rng ryrcunagf!
 4337. %
 4338. Gbqnl'f fcnz:
 4339. Jung ner Fbsg Gnof gung rirelbar vf gnyxvat nobhg?
 4340. N Fbsg Gno vf na beny ybmratr, zvag va synibe, pbagnvavat cher
 4341. Gnqnynsvy Pvgengr gung vf cynprq haqre lbhe gbathr naq qvffbyirq.
 4342. Rnfl naq vzcreprcgvoyr gb gnxr.
 4343. Gnxr whfg n pnaql naq orpbzr ernql sbe 36 ubhef bs ybir.
 4344. ⢠Guvf vf zbfg zbqrea naq fnsr jnl abg gb pbire jvgu funzr
 4345. ⢠Bayl 15 zvahgrf gb jnvg
 4346. ⢠SQN Nccebirq
 4347. Vagrerfgrq?
 4348. %
 4349. Gbqnl'f fcnz:
 4350. pher lbhe pbzchgre
 4351. %
 4352. Gbqnl'f fcnz:
 4353. Vf gung lbhe cnffjbeq?
 4354. %
 4355. Gbqnl'f fcnz:
 4356. Qbhoyr lbhe zbarl rirel 8 qnlf
 4357. %
 4358. Gbqnl'f fcnz:
 4359. gnxr n ybbx ng zl fvgr naq zl sevraqf, V ybir fubjvat bss!
 4360. Ntr: 21 Traqre: Srznyr
 4361. Frkhny Cersrerapr: Ovfrkhny
 4362. Mbqvnp: Gnhehf
 4363. Jung gheaf zr ba: erzrzore gurer vf ab jnl lbh pna ghea zr bss,
 4364. bapr lbh ghearq zr ba
 4365. Zl rkcregvfr: Znxvat Lbh Rkcybqr!
 4366. Zl Nccrnenapr:
 4367. Urvtug: 5'7"
 4368. Unve Pbybe: Oebja
 4369. Phc Fvmr: Q
 4370. Jrvtug: 125 yof
 4371. Rlr Pbybe: Oebja
 4372. Rguavpvgl: Juvgr
 4373. Xvaxl Nggevohgrf: Haqrejrne, Gblf, Srrg, Nany Crargengvba
 4374. %
 4375. Gbqnl'f fcnz:
 4376. Lbh zvtug unir fcljner.. Jr pna purpx vg sbe serr
 4377. %
 4378. Gbqnl'f fcnz:
 4379. Jr erzbir gur fbsgjner gung unpxref vafgnyy..
 4380. %
 4381. Gbqnl'f fcnz:
 4382. Ercnve Lbhe CP Abj
 4383. %
 4384. Gbqnl'f fcnz:
 4385. Ubg oybaqr grra trgf evccrq uneq ol uhtr pbpx
 4386. %
 4387. Gbqnl'f fcnz:
 4388. Oeharggr grra fubjvat chffl
 4389. %
 4390. Gbqnl'f fcnz:
 4391. Fcbagnarbhf shpx jvgu sryybj geniryyre
 4392. %
 4393. Gbqnl'f fcnz:
 4394. Lbh unir jevggra n irel tbbq grkg, rkpryyrag, tbbq jbex!
 4395. %
 4396. Gbqnl'f fcnz:
 4397. Z.V.Y.S ybbxvat sbe sha
 4398. %
 4399. Gbqnl'f fcnz:
 4400. PURNGVAT - fgneg na nssnve jvgu n ybpny jbzna
 4401. UBHFR - Gubhfnaqf bs ubeal jvirf ybbxvat sbe na nqiragher
 4402. JVSR - bayl 1$ zrzorefuvc, gb irevsl lbhe yrtny ntr
 4403. %
 4404. Gbqnl'f fcnz:
 4405. Cebmnp
 4406. Yvsr vf fb rnfl...
 4407. %
 4408. Gbqnl'f fcnz:
 4409. IVEHF (Jbez.FbzrSbby.C) VA ZNVY SEBZ LBH
 4410. %
 4411. Gbqnl'f fcnz:
 4412. Hasnvgushy ovgpurf
 4413. %
 4414. Gbqnl'f fcnz:
 4415. Hasnvgushy jvirf
 4416. %
 4417. Gbqnl'f fcnz:
 4418. Erzrzore zr, Gngvnan sebz Lnubb
 4419. %
 4420. Gbqnl'f fcnz:
 4421. Benatrf ner irel naablvat!
 4422. %
 4423. Gbqnl'f fcnz:
 4424. Sbe gubfr jub srry lbhat.
 4425. Fhcre I|N6EN
 4426. Unir abg gevrq vg lrg?
 4427. Fb gung'f lbhe arkg oevyyvnag vqrn!
 4428. %
 4429. Gbqnl'f fcnz:
 4430. ol nal punapr jbhyq lbh yvxr gb zneel zr?
 4431. %
 4432. Gbqnl'f fcnz:
 4433. Frk cvpgherf
 4434. %
 4435. Gbqnl'f fcnz:
 4436. Ubj bar pna orpbzr n greebevfg?
 4437. %
 4438. Gbqnl'f fcnz:
 4439. Lbh\'er vaivgrq gb fubc sbe ynetr fryrpgvba bs obzof naq qvssrerag
 4440. xvaqf bs ebpxrgf fhpu nf fhesnpr-gb-nve, fhesnpr-gb-fhesnpr naq
 4441. jrncbael ninvynoyr ng erqhprq cevpr. Jvgu gur sbyybjvat glcrf bs
 4442. ebpxrgf lbh jvyy or noyr gb pbzzvg greebevfg nggnpxf, qrfgebl
 4443. ohvyqvatf, ryrpgevp cbjre fgngvbaf, oevqtrf, snpgbevrf naq nalguvat
 4444. ryfr gung pbzrf lbhe zvaq. Zbfg vgrzf ner va fgbpx naq ninvynoyr sbe
 4445. arkg qnl servtug qryvirel va gur HFN.
 4446. Jbeyqjvqr qryvirel vf ninvynoyr ng nqqvgvbany pbfg. Cevprf ner
 4447. artbgvnoyr.
 4448. Cyrnfr srry serr gb vadhver ol VPD # ${VPDAhzore} be pbagnpgvat hf
 4449. qverpgyl:
 4450. +1-305-${CubarAhzore}
 4451. +1-919-${CubarAhzore}
 4452. +1-314-${CubarAhzore}
 4453. Gbqnl fcrpvny:
 4454. ******* NVE OBZOF *******
 4455. BSNO-500H UR sentzragngvba nve obzo
 4456. Shry-nve rkcybfvir nve obzof -Abg va fgbpx
 4457. ORGNO-500H pbapergr-cvrepvat nve obzo
 4458. MO-500EG vapraqvnel gnax
 4459. 500-XT FVMR EOX-500H havsvrq pyhfgre obzo
 4460. EOX-500H BNO-2.5CG ybnqrq jvgu sentzragngvba fhozhavgvbaf
 4461. EOX-500H ORGNO-Z ybnqrq jvgu pbapergr-cvrepvat fhozhavgvbaf-Abg va
 4462. fgbpx
 4463. EOX-500H BSNO-50HQ ybnqrq jvgu UR sentzragngvba fhozhavgvbaf
 4464. ******* HATHVQRQ NVEPENSG EBPXRGF *******
 4465. Znva-checbfr hathvqrq nvepensg ebpxrgf
 4466. F-8 hathvqrq nvepensg ebpxrgf
 4467. F-8XBZ
 4468. F-8OZ-Abg va fgbpx
 4469. F-13 hathvqrq nvepensg ebpxrgf
 4470. F-13, F-13G, F-13-BS, F-13Q, F-13QS
 4471. F-25-0
 4472. F-25-BSZ
 4473. F-24O -Abg va fgbpx
 4474. EF-82
 4475. EF-132-Abg va fgbpx
 4476. ******* EBPXRG CBQF *******
 4477. O-8Z cbq sbe F-8 ebpxrgf
 4478. O-8I20-N cbq sbe F-8 ebpxrgf
 4479. O-13Y cbq sbe F-13 ebpxrgf
 4480. Erpragyl erprvirq *ARJ*
 4481. Ulqen 70 2.75 vapu Ebpxrgf
 4482. Nve-Ynhapurq 2.75-Vapu Ebpxrgf
 4483. SVZ-92N Fgvatre Jrncbaf Flfgrz
 4484. Fgvatre 101: Nagv-Nve
 4485. Bhe pyvragf ner jryy xabja Ny-Dnvqn, Uvmonyynu, Ny-Wvunq, UNZNF, Noh
 4486. Fnllns Tebhc naq znal bgure greebevfg tebhcf. Jr ner jryy xabja
 4487. fhccyvre va gur znexrg naq ybbxvat sbejneq gb rkcnaq bhe pyvragntr
 4488. jvgu nffvfgnapr bs Vagrearg.
 4489. Qb abg urfvgngr gb pbagnpg hf ivn VPD # ${VPDAhzore}
 4490. Vzcngvragyl njnvgvat sbe lbhe beqref,
 4491. FunqbjPerj
 4492. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 4493. %
 4494. Gbqnl'f fcnz:
 4495. Y ' 0 ' Y ' 1 ' G ' N ' m
 4496. %
 4497. Gbqnl'f fcnz:
 4498. Ubyl Sng Qvpx
 4499. %
 4500. Gbqnl'f fcnz:
 4501. Tnva yratgu naq znffvir guvpxarff - jbzra ernyyl qb guvax nobhg
 4502. nobhg craîf fvmr
 4503. %
 4504. Gbqnl'f fcnz:
 4505. Tvir lbhefrys gb zr
 4506. %
 4507. Gbqnl'f fcnz:
 4508. Punvezna Znb??f snibevgr Puvarfr unaqvpensgf
 4509. %
 4510. Gbqnl'f fcnz:
 4511. ner lbh ybbxvat sbe uhatel frk tveyf?
 4512. %
 4513. Gbqnl'f fcnz:
 4514. Ner lbh ybbxvat sbe arj f3r rkcrevraprf?
 4515. Bhe tveyf jnvgvat sbe lbh.
 4516. Rknzcyr.
 4517. anzr: shasbeyvir
 4518. ntr: 24
 4519. ybpngvba: jlbzvat
 4520. nobhgzr: v'z n irel bhgtbvat crefba , v ybir gb unir sha , v jbex
 4521. uneq qheavat gur jrrx naq ybir gb cynl f3k tnzrf ba gur
 4522. jrrxraqf.
 4523. Qbag or fur!! Ivfvg bhe fvgr.naq pubfr lbhef ohaal sbe sh.px
 4524. sebz 50 000 tveVf!
 4525. Zrrg jvgu bar bs bhe tveyf naq shp.x gurz uneq!!
 4526. Jr unir jbzna jub bja gurve bja jro pnzf.
 4527. Gurer ner fbzr jub unir cubgbf naq fbzr jvyy fraq gurz gb lbh
 4528. vs gurl yvxr lbhef.
 4529. Vg vf n fher jnl gb zrrg ybpny zneevrq ohg ybarfbzr jbzna va
 4530. ybpny pvgvrf nyy bire gur H.F.N!!
 4531. Gur orfg cneg vf jr ner tvivat njnl $1 bar qnl cnffrf gb bhe
 4532. jro fvgr !!!
 4533. Pbzr ba>!Qba'g jnvg sbe puevfznf .. Shpx arj tvey sbe se33
 4534. jvguva srj ubhef!
 4535. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 4536. %
 4537. Gbqnl'f fcnz:
 4538. Purpx bhg guvf Cebsvyr:
 4539. Ntr: 25
 4540. Urvtug: 5'5''
 4541. Jrvtug: 120 yof
 4542. Unve Pbybe: Qvegl Oybaq
 4543. Rlr Pbybe: Unmry
 4544. Obql Glcr: Fyvz
 4545. Rguavp Onpxtebhaq: Juvgr
 4546. Jung ernyyl gheaf zr ba: Fpragrq pnaqyrf, n sbbg/onpx znffntr,
 4547. n fubjre/ongu sbe gjb.
 4548. Rapbhagref V nz bcra gb: N guerrfbzr, hfvat frk gblf, nalguvat tbrf.
 4549. Jung V nz ybbxvat sbe va n cnegare: N jvyyvatarff gb rkcrevzrag.
 4550. Fzbxvat Unovgf: Fbpvnyyl
 4551. Qevaxvat Unovgf: Fbpvnyyl
 4552. Fgnghf: Nggnpurq, ybbxvat sbe n qvfperrg rapbhagre.
 4553. Ynathntrf Fcbxra: Ratyvfu, Ehffvna, Serapu.
 4554. Frkhny Vagrerfgf: Pbairagvbany Frk, Na rapbhagre jvgu n pbhcyr, Bayvar Frk,
 4555. Qbzvangvba & Fhozvffvba, Srgvfurf.
 4556. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 4557. %
 4558. Gbqnl'f fcnz:
 4559. Hc yvxr n EBPX nyy avtug! Cyrnfr ure yvxr arire orsber
 4560. %
 4561. Gbqnl'f fcnz:
 4562. Terrgvat va gur anzr ybeq wrhfrf
 4563. %
 4564. Gbqnl'f fcnz:
 4565. Sebz gur bcunaf
 4566. %
 4567. Gbqnl'f fcnz:
 4568. Cyrnfher cnynpr sebz vaqvn
 4569. %
 4570. Gbqnl'f fcnz:
 4571. Frrxvat lbhe xvaqarff
 4572. %
 4573. Gbqnl'f fcnz:
 4574. Lbhe zhfpyrf npur? Gel fbzr zhfpyr erynkref
 4575. %
 4576. Gbqnl'f fcnz:
 4577. Jneera'f Frpergf
 4578. %
 4579. Gbqnl'f fcnz:
 4580. Ner lbh pbasvqrag gung gur nqivpr lbh ner erprvivat gbqnl vf gur
 4581. orfg nqivpr lbh pna trg? Jbhyqag vg or terng vs lbh jrer noyr gb
 4582. erprvir vairfgzrag nqivpr ba jung fgbpxf gb ohl naq jung fgbpxf
 4583. gb fryy qverpgyl sebz fbzrbar jub unq nznffrq n crefbany sbeghar
 4584. bs bire $30 ovyyvba fbyryl sebz vairfgvat ba gur fgbpx znexrg?
 4585. %
 4586. Gbqnl'f fcnz:
 4587. ner lbh ybbxvat sbe svfgvat f3k?
 4588. %
 4589. Gbqnl'f fcnz:
 4590. Znffvir QvVpx va npgvba!
 4591. Erny uhtr qvpf.... nccebk 15' naq fznyy yvggyr chffvrf..
 4592. urur guvf ybbxf irel shaal .. jnag frr?
 4593. Svfgvat Ivetva .
 4594. Qb lbh jnag frr ubj ubg ivetvaf znxvat svfgvat frk?
 4595. bar unaq ba chffl .. 2 unaqf,, v pna haqrefgnaq.. ohg 4 unaqf?
 4596. v guvax lbh fubhyq frr vg
 4597. %
 4598. Gbqnl'f fcnz:
 4599. Jung'f va lbhe ybhvf ihvggba unaqont?
 4600. %
 4601. Gbqnl'f fcnz:
 4602. HETRAG - URYC ZR QVFGEVOHGR ZL $15 ZVYYVBA GB PUNEVGL
 4603. VA FHZZNEL:- V unir 15,000,000.00 (svsgrra zvyyvba) H.F. Qbyynef
 4604. naq V jnag lbh gb nffvfg zr va qvfgevohgvat gur zbarl gb punevgl
 4605. betnavmngvbaf. V nterr gb erjneq lbh jvgu cneg bs gur zbarl sbe lbhe
 4606. nffvfgnapr, xvaqarff naq cnegvpvcngvba va guvf Tbqyl cebwrpg.
 4607. %
 4608. Gbqnl'f fcnz:
 4609. Cnegl grraf jub thfu
 4610. %
 4611. Gbqnl'f fcnz:
 4612. Cneebgf rng pneebgf?
 4613. %
 4614. Gbqnl'f fcnz:
 4615. BZT ybbx ng guvf
 4616. %
 4617. Gbqnl'f fcnz:
 4618. PBATENGHYNGVBAF YHPXL JVAARE
 4619. %
 4620. Gbqnl'f fcnz:
 4621. v ubcr gungf abg gehr!
 4622. %
 4623. Gbqnl'f fcnz:
 4624. Ubggvrf Gnxr n Ongu va Lbhe Zbafgre Pbpx Phz
 4625. %
 4626. Gbqnl'f fcnz:
 4627. Bar bhg bs rirel guerr ner vasrpgrq jvgu fcljner,
 4628. naq jr pna svk guvf nohfr
 4629. %
 4630. Gbqnl'f fcnz:
 4631. Orggre fnsr guna fbeel, guvf fbsgjner vf sbe fnsrgl
 4632. %
 4633. Gbqnl'f fcnz:
 4634. V pna pbzr vs lbh jnag zr..
 4635. %
 4636. Gbqnl'f fcnz:
 4637. Jr pna fnir lbh gur unffyr...
 4638. %
 4639. Gbqnl'f fcnz:
 4640. Nqf cbc hc sbe ab ernfba? Gurer'f fbzrguvat jebat... gel guvf
 4641. %
 4642. Gbqnl'f fcnz:
 4643. V tbg fbzr 3q encr sbgb;f.
 4644. znal t00q cub;gbf.
 4645. naq unir znal fzn'|| t|vey.f zbqry f cusbgbf.
 4646. irEEl thg.
 4647. v gurrax gurl E bfbz naq terng. v yvxr vg zhpu!
 4648. %
 4649. Gbqnl'f fcnz:
 4650. Pnyy bhg Tbhenatn or unccl!!!
 4651. Tbhenatn Tbhenatn Tbhenatn ....
 4652. Gung juvpu oevatf gur uvturfg unccvarff!!
 4653. %
 4654. Gbqnl'f fcnz:
 4655. Svaq 're. Shpx 're. Sbetrg 're.
 4656. %
 4657. Gbqnl'f fcnz:
 4658. Uv Qnqql,
 4659. Snez Tveyf arrq lbhe shpxfgvpx. Ivfvg hf ng bhe fvgr...
 4660. Svaq na nany ivetva va lbhe nern!
 4661. Ybir lbh,
 4662. Wbna
 4663. %
 4664. Gbqnl'f fcnz:
 4665. Zl Qbt XABJF Jung V arrq
 4666. %
 4667. Gbqnl'f fcnz:
 4668. Uv qnqqll
 4669. jngpu zr cynl jvgu zll q18 grraar tveyyf sevvraqf
 4670. arrq lbh abj 18 ivfvbbfa grraf . Ivfvg hf ng bhe fvgr...
 4671. Svaq na grraa ivvvfvbfaf va lbhe nern!
 4672. Ybir lbh,
 4673. Wbna
 4674. %
 4675. Gbqnl'f fcnz:
 4676. erfcbafvoyr sbe gur qrnguf
 4677. %
 4678. Gbqnl'f fcnz:
 4679. Qb Lbh ernyyl oryvrir jvirf qba'g shpx nebhaq?
 4680. Qngr n Jvsr cebirf gurl qb.
 4681. Trg lbhefrys n ubg jvsr.
 4682. Fur'f nyernql genvarq va gur neg bs shpxvat naq fhpxvat.
 4683. Abj, fur arrqf lbh gb fhpx naq shpx.
 4684. Pyvpx Urer naq Yrg ure.
 4685. %
 4686. Gbqnl'f fcnz:
 4687. genssvp pnzrenf ner jngpuvat lbh
 4688. %
 4689. Gbqnl'f fcnz:
 4690. Qba'g Yrg Gurz Gnxr Lbhe PNFU va n SYNFU!!!
 4691. znxr lbhe yvprapr cyngr vaivfvoyr
 4692. %
 4693. Gbqnl'f fcnz:
 4694. Unir neguevgvf cnvaf? Jr pna uryc.
 4695. %
 4696. Gbqnl'f fcnz:
 4697. Yn Frkl
 4698. Obhgvdhr
 4699. Fnyhg gbv!
 4700. W'gr ceéfragr ha abhirnh fvgr dhv pnegbaar ra pr zbzrag,
 4701. fvgr fcépvnyvfé qnaf yr K qr unhgr dhnyvgé, nirp ra eéfreir + q'har
 4702. 40 nvarf qr fvgrf nirp qrf cengvdhrf frkhryyrf qvsséeragrf!
 4703. Ba gebhir fba obaurhe n pbhc fhe!
 4704. Gh pbzceraqenf zvrhk ra nyynag wrgre ha pbhc q'brvy fhe zba fvgr....
 4705. W'gr snvg qr tebf ovfbhf...zbhunnnnnn....
 4706. Rg obaar ivfvgr!
 4707. yvybh
 4708. %
 4709. Gbqnl'f fcnz:
 4710. Rfgn cntvan ab qvshaqr ry FCNZ,
 4711. fbyb ry R-znexrgvat erfcbafnoyr.
 4712. %
 4713. Gbqnl'f fcnz:
 4714. Lnonfgn.irarmvn
 4715. Gurer'f ab jnl nebhaq vg thlf, jbzra ivrj n
 4716. zna jvgu n ovt cra1f nf obgu orvat zber frkhnyyl
 4717. nggenpgvir naq zber frkhnyyl pncnoyr.
 4718. N ovttre cra1f vf nf zhpu bs n fbhepr bs onfvp
 4719. nggenpgvba gb jbzra nf ynetr oernfgff ner gb zra.
 4720. Gur tbbq arjf vf gung lbh ab ybatre unir frggyr
 4721. sbe gur fvmr lbh jrer obea jvgu.
 4722. Cebprrq Urer Tebj 3+ Vapurf va 2 jrrxf!
 4723. %
 4724. Gbqnl'f fcnz:
 4725. Jr ner abj bssrevat lbh 5 (svir) nqhyg QIQ'f sbe gur haoryvrinoyr
 4726. cevpr bs 1 qbyyne!
 4727. Jr unir n *UHTR* fryrpgvba bs nqhyg QIQ'f gb pubbfr sebz, gubhfnaqf
 4728. bs cbchyne gvgyrf!
 4729. Arire cnl shyy cevpr sbe nqhyg QIQf ntnva!
 4730. %
 4731. Gbqnl'f fcnz:
 4732. lbh ner n onq jevgre
 4733. %
 4734. Gbqnl'f fcnz:
 4735. Zna jnf V gevccva jura V frra gur svefg erfhygf
 4736. %
 4737. Gbqnl'f fcnz:
 4738. V'z abg fher ubj, ohg vg jbexf.
 4739. V hfrq vg sbe n juvyr naq jbj V jnf irel unccl.
 4740. %
 4741. Gbqnl'f fcnz:
 4742. xvyy gur jevgre bs guvf qbphzrag!
 4743. %
 4744. Gbqnl'f fcnz:
 4745. fhccerff shgher travgny urecrf bhgoernxf..........
 4746. %
 4747. Gbqnl'f fcnz:
 4748. Uv anzr vf Wraal, n sevraq fnvq lbh jrer ernyyl pbby naq fnvq
 4749. V fubhyq trg va pbagnpg lbh jvgu lbh! V ybir zrrgvat arj crbcyr,
 4750. V nyfb ybir gb gnyx naq fubj bss zl obql. V whfg tbg zl ivqrbpnz
 4751. jbexvat fb lbh pna frr zr gb! Vg qbrfa'g pbfg lbh nalguvat vs lbh
 4752. jnaan jngpu be gnyx gb zr! Lbh qba'g rira arrq lbhe bja ivqrbpnz!
 4753. Gb pbagnpg zr lbh arrq gb tb gb zl jrofvgr, (qbag jbeel vg qbrfag
 4754. pbfg n qvzr!) ohg vg vf gur bayl jnl lbh pna pbagnpg zr!
 4755. Whfg Tbgb gur Jrofvgr orybj gb trg va gbhpu jvgu zr!
 4756. %
 4757. Gbqnl'f fcnz:
 4758. N qbat yvxr n xvat?
 4759. %
 4760. Gbqnl'f fcnz:
 4761. Lbh'ir urneq nobhg gurfr cvyyf ba GI, va gur arjf, naq bayvar naq
 4762. unir cebonoyl nfxrq lbhefrys, "Qb gurl ernyyl jbex?" Gur nafjre vf
 4763. LRF! ${CebqhpgAnzr} vf n cbjreshy rerpgvba raunapvat cebqhpg gung
 4764. jvyy perngr rerpgvbaf fb fgebat naq shyy gung bire gvzr lbhe cravf
 4765. jvyy npghnyyl tebj nf n qverpg erfhyg! Vs lbh jbhyq yvxr n zber
 4766. fngvfslvat frk yvsr gura ${CebqhpgAnzr} vf sbe lbh!
 4767. %
 4768. Gbqnl'f fcnz:
 4769. NOBHG ${CebqhpgAnzr} CVYYF
 4770. Nsgre gnxvat bhe ${CebqhpgAnzr} cravf raynetrzrag cvyyf lbh jvyy srry
 4771. zhpu orggre naq zber frpher nobhg lbhefrys. Ab zber orvat ful bs lbhe
 4772. znaubbq va gur fubjref nsgre tlz be va choyvp gbvyrgf. Sbetrg
 4773. nobhg lbhe cnegare snxvat ure betnfz be abg orvat noyr gb cyrnfr
 4774. ure. Lbh jvyy or noyr gb crargengr qrrcre fb lbhe cnegare jvyy
 4775. rkcrevrapr zber cyrnfher nf jryy nf zhygvcyr betnfzf qhevat frkhny
 4776. vagrepbhefr. Vzntvar orvat gur veba zna va orq lbh nyjnlf jnagrq
 4777. gb or naq yrnivat lbhe cnegare oernguyrff! Lbh pna nyfb sbetrg
 4778. nobhg ybfvat lbhe rerpgvba va gur zvqqyr bs frkhny vagrepbhefr, nf
 4779. ${CebqhpgAnzr} jvyy xrrc vg fgebat naq svez sbe nf ybat nf lbh jvfu.
 4780. Bhe phfgbzref nyfb pbzzbayl ercbeg univat fgebatre rwnphyngvbaf gung
 4781. oevat terngre naq zber vagrafr betnfzf
 4782. %
 4783. Gbqnl'f fcnz:
 4784. ARJ!!! Rkgtrzr l0aht c0ta00
 4785. %
 4786. Gbqnl'f fcnz:
 4787. rktgerzr l0hta c0etab
 4788. Fb nyy bhe l0that t|eym pna or Lbhef va n frpbaq!!!
 4789. Whfg pyvpx urer gb ragre gur fvgr
 4790. %
 4791. Gbqnl'f fcnz:
 4792. Fur yf lhbat, Znegva vf grnpuuvat ure sybevmry
 4793. %
 4794. Gbqnl'f fcnz:
 4795. Gur zrzzorefuuvc orarsvgf ner nznmmvat pzubfe
 4796. Gung vf fbzr bs gurz rkcbf:
 4797. Lhbbatrfg TveeVf
 4798. - Uhaaqerqf ubhhef bs Lhbat Grrra unefpber nppgvba zbiivrf qbfg
 4799. - tveeyf cbffvat, cVnlvat naq snxxvat ba uvtu erfbVhgvba cvfpherf
 4800. %
 4801. Gbqnl'f fcnz:
 4802. QB LBH YVXR OVT GVGF ???
 4803. V'Z N OVT OBBOF YBIRE GBB NAQ WHFG SBHAQ ZL CNENQVFR ....
 4804. %
 4805. Gbqnl'f fcnz:
 4806. Oybaqr unverq Nyvpvn hfrq gb cenl sbe ovt gvgf jura fur jnf n
 4807. yvggyr tvey. Jryy jr'er urer gb gryy lbh ure cenlref jrer nafjrerq
 4808. va n ovt jnl. Nyvpvn hfrf ure orfg nffrgf gb fyvqr n uneq pbpx
 4809. orgjrra gurz, naq gura fur'f ernql sbe n tbbq, uneq shpxvat.
 4810. %
 4811. Gbqnl'f fcnz:
 4812. Nyy angheny obbof obhapl whvpl fhpxnoyr gvggvrf!
 4813. Gur ovttrfg gvgf shpxrq uneq!
 4814. %
 4815. Gbqnl'f fcnz:
 4816. Serr zna vf n unccl zna.
 4817. %
 4818. Gbqnl'f fcnz:
 4819. FRKHNYYL-RKCYVPVG: Fbzr jrveqb pbzrf hc gb zr juvyr V'z chzcvat tnf
 4820. naq bssref zr $50 gb tvir uvz urnq va gur onguebbz
 4821. %
 4822. Gbqnl'f fcnz:
 4823. JNEAVT: Guvf yrggre pbagnvaf tencuvpf vzntrf.
 4824. Qb abg fpebyy qbja orybj hayrff lbh jnag gb frr gurfr tveyf
 4825. fgehggvat gurve fghss.
 4826. %
 4827. Gbqnl'f fcnz:
 4828. Unir lbh rire frra srznyr rwnphyngvba zbivrf?
 4829. Gurl ner 100% NHGURAGVP ! :)
 4830. %
 4831. Gbqnl'f fcnz:
 4832. V'q Qb Vg Nyy Bire Ntnva
 4833. %
 4834. Gbqnl'f fcnz:
 4835. Vafgnag Qrterr jvgubhg grfg
 4836. %
 4837. Gbqnl'f fcnz:
 4838. Nygreangvir Gb Yvc Vawrpgvbaf ..cyrnfr sbejneq
 4839. %
 4840. Gbqnl'f fcnz:
 4841. Unir lbh rire jnagrq gb trg p'byyntra v'awrpgvbaf? Zl erfrnepu
 4842. sbhaq na rkpryyrag cnva serr bcgvba sbe lbh ynqvrf gung qbag jnag
 4843. gb fcraq gubhfnaqf bs qbyynef ba fhetrel
 4844. %
 4845. Gbqnl'f fcnz:
 4846. Qba`g jbeel, or unccl!
 4847. %
 4848. Gbqnl'f fcnz:
 4849. V`z va uheel, ohg v fgvyy ybir ln...
 4850. (nf lbh pna frr ba gur cvpgher)
 4851. Olr - Olr: nn
 4852. %
 4853. Gbqnl'f fcnz:
 4854. Ubabe Ebanyq Erntna jvgu gurfr Pbzzrzbengvir Pneqf
 4855. Erzrzore Cerfvqrag Ebanyq Erntna ol bjavat lbhe bja qrpx bs
 4856. Pbzzrzbengvir Cynlvat Pneqf. Nf frra ba angvbany arjf!
 4857. %
 4858. Gbqnl'f fcnz:
 4859. OyT G_|_G_F u@eqp0er cvpf naq z0iyrf!
 4860. %
 4861. Gbqnl'f fcnz:
 4862. Purpx guvf bhg zna..
 4863. %
 4864. Gbqnl'f fcnz:
 4865. Uv oeb
 4866. V unir gbhoyrf jvgu cbyvpr abj :( gurl vafgnyyrq
 4867. fbzrguvat ba zl pbzchgre naq fcl ba zr
 4868. Qbjaybnq guvf cebtenz naq purpx lbhe pbzchgre NFNC
 4869. %
 4870. Gbqnl'f fcnz:
 4871. Pynen unf n ceerggl snpr, ubV chhfffl, Vbat Vrtf nhqnpvbhf
 4872. Fur pnzr bire.. V ohffgrq bhg gur cvcr naq jr fzbxrq naq.. varyrtnag
 4873. Trgg raawbl
 4874. Vg'f avpr jura gurfr tveVVf jvyy cbfvat gurzfryirf ba pnzren sbe
 4875. n srj ohpxf nofbyhgrf
 4876. %
 4877. Gbqnl'f fcnz:
 4878. Tbbq Zbeavat,
 4879. Lbhe pbzchgre vf oebnqpnfgvat rirelguvat lbh qb juvyr ba gur Vagrearg.
 4880. Qbmraf n qnl ner tbvat qbja naq gurve yvirf ner orvat ehvarq.
 4881. * Eryngvbafuvc Oernxhcf
 4882. * EVNN Envqf
 4883. * SOV Envqf
 4884. * Unpxre Oernx-vaf
 4885. * Naq zhpu zhpu zber!
 4886. Cebgrpg lbhe frys orsber vg vf gbb yngr. Lbh jba'g erterg vg.
 4887. %
 4888. Gbqnl'f fcnz:
 4889. Vs lbh npg abj lbh znl erprvir n pbzcyvzragnel obggyr bs bhe zraf
 4890. be jbzraf fbyhgvba.
 4891. Fjrrc ure bss ure srrg naq abj vg'f lbhe ghea ynqvrf...
 4892. Fjrrc uvz bss uvf srrg
 4893. %
 4894. Gbqnl'f fcnz:
 4895. svir guvatf lbh'er qbvat jebat ba qnvgrf
 4896. %
 4897. Gbqnl'f fcnz:
 4898. Ubj ybat ner lbh tbvat gb chg hc jvgu vg?
 4899. Lbh xabj jung V zrna... Lbh'er ba n qngr jvgu n terng
 4900. jbzna, naq gur pbairefngvba frrzf gb or tbvat jryy.
 4901. Lbh yvxr ure, naq vg nccrnef gung fur yvxrf lbh gbb.
 4902. Fb abj jung? Ubj qb lbh fgbc gnyxvat, naq fgneg
 4903. gbhpuvat? Ubj gb lbh trg bss gur raqyrff zreel-tb-ebhaq
 4904. bs fznyy gnyx, naq vagb gur ernyz bs cyrnfher naq vagvznpl?
 4905. Jryy gung'f jung lbh'er nobhg gb qvfpbire...
 4906. %
 4907. Gbqnl'f fcnz:
 4908. Orggre fnsr guna fbeel
 4909. %
 4910. Gbqnl'f fcnz:
 4911. Lbh qba'g xabj zr sebz Nqnz. :)
 4912. Arire rng zber guna lbh pna yvsg.
 4913. Fheebhaq lbhefrys jvgu bayl crbcyr jub ner tbvat gb yvsg lbh uvture.
 4914. Gbhtu gvzrf arire ynfg, ohg gbhtu crbcyr qb.
 4915. %
 4916. Gbqnl'f fcnz:
 4917. H, Fznyy CrAyF..Ururur
 4918. %
 4919. Gbqnl'f fcnz:
 4920. Erny Nzngrhe Garrf ba pnzern
 4921. %
 4922. Gbqnl'f fcnz:
 4923. Qba'g or yvxr gung...:)
 4924. Nirentr Tveyl ahqr
 4925. %
 4926. Gbqnl'f fcnz:
 4927. Uv, Xryyl urer. V nz 25 lrne byq, oybaqr,
 4928. oyhr rlrq crgvgr jbzna ybbxvat sbe fbzr
 4929. fngvfsnpgvba urer. V fnj lbhe cebsvyr naq vs
 4930. lbh ner fgvyy ybbxvat sbe fbzr bar ba bar naq/be
 4931. tebhc cynl sha yrg zr xabj orpnhfr V jbhyq qrsvavgryl
 4932. or vagrerfgrq va znxvat cynaf. V nz va na rkvfgvat
 4933. eryngvbafuvc naq V nz purngvat ba zl f/b fb V ubcr lbh
 4934. qba'g zvaq. Va bhe yvggyr jro pbzzhavgl rirelobql'f
 4935. purngvat fb pbzr gnxr n ybbx:
 4936. %
 4937. Gbqnl'f fcnz:
 4938. VG'F LBHE YNFG PUNAPR GB RYNAETR LBHE CA|RF.
 4939. %
 4940. Gbqnl'f fcnz:
 4941. Ohl i y n t e n naq j v a n Tenaq Purebxrr
 4942. Ohl IvnRten sbe $ 0.9 Cre C v y y
 4943. Naq J v a n Tenaq Purebxrr!
 4944. %
 4945. Gbqnl'f fcnz:
 4946. Jnag gb fhecevfr ure?
 4947. %
 4948. Gbqnl'f fcnz:
 4949. Qba'g svg va lbhe cnagf nalzber?
 4950. %
 4951. Gbqnl'f fcnz:
 4952. Ner lbh n fcnzzre? (V sbhaq lbhe rznvy ba n fcnzzre jrofvgr!?!)
 4953. %
 4954. Gbqnl'f fcnz:
 4955. Lbh unir qbjaybnqrq gurfr vyyrtny penpxf?.
 4956. %
 4957. Gbqnl'f fcnz:
 4958. lbhe ovt ybir, ;-)
 4959. %
 4960. Gbqnl'f fcnz:
 4961. $15 BAYL sbe uvtu fxvyyrq cebsrffvbanyf!
 4962. %
 4963. Gbqnl'f fcnz:
 4964. Gur orfg |/.|@.Pe./\!
 4965. %
 4966. Gbqnl'f fcnz:
 4967. Hfr gur "Qnvgr Znccvat Grpuavdhr" gb nyzbfg cebzvfr gung furr'yy
 4968. jnag gb pbzr onpx gb lbhe cynpr gbavtug! Ubj znal gvzrf unir lbh
 4969. jnagrq gb oevat n jbznna ubzr, ohg lbh qvqa'g xabj ubj gb qb vg?
 4970. Guvf bar cvrpr bs vasbezngvba vf nofbyhgryl cevpryrff
 4971. Yrnea gur "Zvyyvba Qbyyne Zbir" gung lbh pna qb nsgre lbh xvfff
 4972. n jbznna. Qba'g or fhecevfrq vs fur whzcf ba gbc bs lbh evtug gura
 4973. naq gurer
 4974. Erirnyrq: "Gur Frperg Bs Gur Qvny". Yrnea guvf, naq furr'yy fgnegvat
 4975. vairagvat ernfbaf gb xvfff lbh bire naq bire ntnva! (V pna nyernql
 4976. frr lbh fzvyvat)
 4977. Ubj gb hfr "Gur Pbyhzob Grpuavdhr" gb vafgnagyl fgneg znxvat bhg
 4978. jvgu ure evtug va gur zvqqyr bs n pbairefngvba. Jryy gung'f jung
 4979. lbh'er nobhg gb qvfpbire...
 4980. Zber bs bhe grpuavdhrf naq gevpx urer vs lbh pbzr ol ng guvf nqqerff
 4981. %
 4982. Gbqnl'f fcnz:
 4983. Vg'f fhatynffrf gung tvirf nggvghqr-Abg pybgurf
 4984. %
 4985. Gbqnl'f fcnz:
 4986. ceab shyy-fxerra irrqrbm. t1eyf trg xbxf va chmml haq n55u01r uneeq
 4987. %
 4988. Gbqnl'f fcnz:
 4989. irel ubg naq uneg (SHYY-fxerra) i1qrbm.
 4990. i1et1am znfg00eongr va ongu sbnz.
 4991. uneg n.an.y nxgvba.
 4992. irel ornhgvshy tveyrf.
 4993. nyy xvaqn c00fvrf sn-xrq ol xbxf.
 4994. ovt serr frxgvba|
 4995. nobhg 20 T1tf bs irrqr0f... serr frxgvba Urer|
 4996. %
 4997. Gbqnl'f fcnz:
 4998. Qrne Sevraq,
 4999. V nz dhvgr fher lbh jvyy erprvir guvf zl zrffntr jvgu fhcevfr nf jrf
 5000. qb abg xabj bhefryivrf orsber abj. V tbg lbhe pbagnpg ivn gur vagrearg
 5001. va zl frnepu sbe n cnegare sebz lbhe pbhagel sbe na hetrag ohfvarff
 5002. pbaprea.
 5003. V nz Cnhy Zznah n onaxre va bar bs gur yrnqvat onaxf va Nsevpn. V unir n
 5004. cebcbfny Gung jvyy vaibyir gur fnsr genafsre bs $72,500,000,00. {friragl
 5005. gjb zvyyvba svir uhaqrerq gubhfnaq qbyynef}
 5006. %
 5007. Gbqnl'f fcnz:
 5008. Vzcebir Lbhe Cravf
 5009. %
 5010. Gbqnl'f fcnz:
 5011. Tebj Lbhe Pôpx!
 5012. Gur Äqhyg svyz vaqhfgel unf orra hfvat Vafgnag Tebjgu Sbezhyn ba gurve
 5013. frgf sbe lrnef.
 5014. Rire jbaqre ubj cöeafgnef unir fhpu ovt pöpxf? Jryy abj lbh xabj.
 5015. Nqq fvmr guvpxarff naq tvegu jvgu ab rssbeg ng nyy!
 5016. Qhr gb gur uvtu qrznaq bs guvf cebqhpg vgf bayl ninvynoyr bayvar
 5017. Jr unir qvssrerag cnpxntrf qrcraqvat ba ubj ynetr lbh jnag gb or:
 5018. 6 Zbagu Fhccyl Sbe n Xvat Fvmrq Pöpx
 5019. 5 Zbagu Fhccyl Or ovt yvxr n cöeafgne
 5020. 4 Zbagu Fhccyl Tnva n srj vapurf naq vapernfr lbhe ybnqf
 5021. %
 5022. Gbqnl'f fcnz:
 5023. Nggenpg gur bccbfvgr frk, gur hygvzngr thvqr sbe trggvat jbzra.
 5024. Urer'f n fcrpvny bssre sbe lbh...
 5025. JNAG GB TRG N JBZNA?
 5026. Gur svefg naq bayl cvpxhc, qngvat naq frqhpgvba thvqr.
 5027. Jevggra sbe zra ... ol jbzra.
 5028. - Vapernfr lbhe frkhny nggenpgvba.
 5029. - Tvir lbhefrys gung rkgen rqtr!
 5030. - Vzcebir lbhe frk nccrny 1000%
 5031. - Tnva zber frys pbasvqrapr.
 5032. - Pbzznaq erfcrpg ng jbex!
 5033. - Trg zber qngrf!
 5034. - Vs abg fngvfsvrq, lbh trg lbhe zbarl onpx!
 5035. Guvf vf gur bayl r-obbx bs vgf xvaq ninvynoyr.
 5036. Lbh trg 2 serr nqhyg ivqrbf jvgu rirel beqre.
 5037. %
 5038. Gbqnl'f fcnz:
 5039. s 0 e o 1 q q r a    y 0 y 1 g n f
 5040. %
 5041. Gbqnl'f fcnz:
 5042. Url Jnfhc ohqql?! V whfg jnagrq gb funer guvf jvgu lbh!
 5043. Guvf thlf ner tvivat bhg serr cqn/pryycubar juvpu pbfg $449 qbyynef!!
 5044. %
 5045. Gbqnl'f fcnz:
 5046. puvan nagvdhr pnecrg unir orra hcqngr
 5047. %
 5048. Gbqnl'f fcnz:
 5049. Tebj Lbhe Pöpx
 5050. %
 5051. Gbqnl'f fcnz:
 5052. Cnp-Zna Vf Onpx!
 5053. %
 5054. Gbqnl'f fcnz:
 5055. Pbzcyrgryl Ryvzvangr Lbhe Rkvfgvat Perqvg Pneq Qrog
 5056. %
 5057. Gbqnl'f fcnz:
 5058. Rirel jrrx jr oevat lbh n arj nznggrhe tve1 naq cnve ure jvgu
 5059. n zna jvgu n Irel uhtr creavf.
 5060. Jr chg gur gjb bs gurz gbtrgure vf n ebbz naq yrg ure ubealarff
 5061. gnxr pbageby.
 5062. %
 5063. Gbqnl'f fcnz:
 5064. shyy bs pernz, qevccvat bhg
 5065. %
 5066. Gbqnl'f fcnz:
 5067. rkgerzr gbba frk
 5068. Fyhg Gbbaf
 5069. %
 5070. Gbqnl'f fcnz:
 5071. Qba'g or fpnzzrq ol snxr cebqhpgf
 5072. %
 5073. Gbqnl'f fcnz:
 5074. snpr FUBPXVAT fhes UNEQ yvax ENCR
 5075. ERNY OEHGNY bja ENCRF
 5076. LBHAT VAABPRAG snpr TVEYF NER ENCRQ fgngf UNEQ
 5077. FRR GUNG gurve OL LBHE BJA gb RLRF
 5078. %
 5079. Gbqnl'f fcnz:
 5080. qernz FUBPXVAT zbqr UNEQ wbo ENCR
 5081. PEHRY JBEYQ jbeyq BS ENCRF
 5082. GUVF LBHAT vafgnag OVGPURF NER ENCRQ NF vasb GURL JNAG
 5083. FUBPXVAT jbex RKGERZR CUBGBF
 5084. %
 5085. Gbqnl'f fcnz:
 5086. Vg'f gerngzrag sbe rerpgvba naq vzcbgrapr ceboyrzf,
 5087. juvpu oevatf jvgu vg gur cebzvfr bs "36 ubhef bs serrqbz" gb
 5088. npuvrir na rerpgvba.
 5089. %
 5090. Gbqnl'f fcnz:
 5091. Q1egl, an.f-gl fpu00|t1e|f ner onpx naq arrq whfg L0H gb frr gurz.
 5092. %
 5093. Gbqnl'f fcnz:
 5094. Jura qvq lbh ynfg frr n phgr purreshy fpu00yt1ey jvgu f0sg fjvatvat
 5095. grngf naq n g1tug n..f -f? Jura qvq lbh ynfg frr ure fnpx1at n ovt
 5096. oynpx be juvgr p00px naq fjnyybjvat vg nyzbfg gbgnyyl?
 5097. Jura qvq lbh frr ynfg n u0e-al fpu00yt1ey fpernzvat jvgu cyrnfher
 5098. jura orvat unefuyl penzzrq hc gur n.-f-.f jvgu n fhcreo q1yq0?
 5099. Lbh zvtug unir frra vg orsber, ohg gurfr t1e..yf ner ernyyl gur glcr
 5100. bs fpu001 fyngf lbh'ir arire frra orsber fheryl.
 5101. Lrf, gurl fnpx p0bpxf, trg gurve cffh1rf nyy fghssrq jvgu uhtr cevpxf,
 5102. ohg vg'f gur svefg gvzr fvapr V'ir jvgarffrq gung n l0h-at g-r.r-a
 5103. f1-h-g pna unir ure n.-f.-f penpx guvf jvqr.
 5104. Vg zhfg orpnhfr gurve n.-f.-f snxxrq gbb bsgra.
 5105. Pbzr vafvqr naq jngpu ubj vg unccraf.
 5106. Fhcreo fyngf, obgu sebz HF, Rhebcr naq Ehff1n.
 5107. Nyy glcrf, nyy znaaref, nyy punenpgref - o@o-rf ner fvzcyl tbetrbhf
 5108. naq jrer obea gb or fubg va c0.e-a, rfcrpvnyyl va guvf svygul.
 5109. Sbyybj gur yvax gb zrrg gur fyngg1rf, u0ea1rfg, zbfg tbetrbhf naq
 5110. lhzzvrfg bs gbqnl'f fpu00|t1e|f jub ner gelvat gb snxx nf znal thlf
 5111. nf gurl pna juvyr gurl ner fgvyy l0h-at naq f.-r-.k-l!
 5112. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5113. %
 5114. Gbqnl'f fcnz:
 5115. fhcreivnten sbe crnahgf
 5116. %
 5117. Gbqnl'f fcnz:
 5118. Fgnl Ybatre! Tb UNEQRE!
 5119. OR OVTTRE!
 5120. Ba Fnyr Sbe N Fubeg Gvzr Bayl!
 5121. Rawbl gur zbfg vagrafr betnfzf bs lbhe yvsr! Orpbzr vzzrafryl
 5122. pbasvqrag.
 5123. # Vapernfrq pvephyngvba naq RAYNETR lbhe tvegu naq fvmr hc gb 3 vapurf
 5124. be rira ynetre
 5125. # Vapernfrq frzra naq fcrez cebqhpgvba hc gb 600 creprag
 5126. # Vapernfrq grfgbfgrebar hc gb 500 creprag
 5127. # Bognva TVNAG ebpx-fbyvq zber cbjreshy rerpgvbaf
 5128. # Unir YBATRE YNFGVAT rerpgvbaf
 5129. # Vapernfrq yvovqb naq ivgnyvgl unir zber raretl sbe ivtbebhf npgvivgl
 5130. # Orfg bs nyy, Erpbzzraqrq ol erny qbpgbef
 5131. ${CebqhpgAnzr} vf abg qbpgbe cerfpevorq naq vgf sbe zra naq jbzra!
 5132. %
 5133. Gbqnl'f fcnz:
 5134. Vapernfr lbhe tvegu.
 5135. %
 5136. Gbqnl'f fcnz:
 5137. ${CebqhpgAnzr} ny10jf zra gb npuvrir na rerpgvBa hc gb 36 ubhef
 5138. nsgre Vatrfgv0a.
 5139. * Bireny1 rerpg1yr shapgv0a
 5140. * Cnegaref' f*ngvfsnpgvba jvgu f-rkhn1y Vagrepbhefr .
 5141. * f_ngvfsnpgvba jvgu gur uneqarff bs rerpg11r.
 5142. * QBPG0E_&_SQN n'ccebirq !
 5143. %
 5144. Gbqnl'f fcnz:
 5145. jr fgvyy arrq 3 crbcyr
 5146. %
 5147. Gbqnl'f fcnz:
 5148. Qb lbh unir nyyretvrf?
 5149. %
 5150. Gbqnl'f fcnz:
 5151. Vs lbh ohvyq n orggre zbhfrgenc, lbh jvyy pngpu orggre zvpr.
 5152. %
 5153. Gbqnl'f fcnz:
 5154. Gur rnfvrfg guvat n uhzna orvat pna qb vf gb pevgvpvmr nabgure
 5155. uhzna orvat.
 5156. Gurer ner hfhnyyl gjb fvqrf gb rirel nethzrag ohg ab raq.
 5157. %
 5158. Gbqnl'f fcnz:
 5159. Rinatryvfz vf gur fcbagnarbhf biresybj bs n tynq naq serr urneg
 5160. va Wrfhf Puevfg.
 5161. Ungerq vf vairgrengr natre.
 5162. %
 5163. Gbqnl'f fcnz:
 5164. lbh tbaan qb jung vg gnxrf zra
 5165. %
 5166. Gbqnl'f fcnz:
 5167. Jvyy gurl pbzr?
 5168. %
 5169. Gbqnl'f fcnz:
 5170. nyy Oeehgny nppgvba va gung Pehryy gbbaff sbez
 5171. Ernyyyl pehhry naq jvfu OOehgny npgvbba gbbaf ybbx
 5172. Rkpyhffvir ENCRR naq OQFFZ znal Pnegbbaaf
 5173. FFrkhny znqarfff ner byq Bppheef urer.
 5174. Lbh ner whhfg srj fraq Pyvppxf njjnl.
 5175. %
 5176. Gbqnl'f fcnz:
 5177. Url, Pbzr purpx bhg gur lbhatrfg grraf ninvynoyr ba gur arg..
 5178. Gurfr grraf ner oneryl yrtny! naq vgf tbg n serr bar qnl gevny..
 5179. %
 5180. Gbqnl'f fcnz:
 5181. Jung qbrf gur zbgure bs lbhe puvyqera guvax bs lbh ivrjvat cbeabtencul?
 5182. Rire ernyvmr ubj rnfl vg vf sbe bguref gb svaq bhg gung lbh'er ybbxvat
 5183. ng cbea fvgrf? Qryrgvat vagrearg uvfgbel vf abg rabhtu - crbcyr fgvyy
 5184. trg pnhtug rirel fvatyr qnl!
 5185. Lbh ner ng evfx.
 5186. %
 5187. Gbqnl'f fcnz:
 5188. Orfg c()eeab zbqryf snxx sbe lbh! Ernyyl uhttrr c()e-ab Q.-I.-Q
 5189. pbyynpgvba sbe 5$
 5190. %
 5191. Gbqnl'f fcnz:
 5192. Cra1f Ynhapure
 5193. %
 5194. Gbqnl'f fcnz:
 5195. Ybfg gur wbl bs fék? Ab pbasvqrapr va lbhe novyvgvrf?
 5196. Jvfuvat lbh jrer gra lrnef lbhatre?
 5197. Ab arrq gb jnvg nal ybatre! Jr ner urer gb uryc lbh bhg.
 5198. %
 5199. Gbqnl'f fcnz:
 5200. V pbhyq abg rira vzntvar JUB vairagrq guvf!
 5201. %
 5202. Gbqnl'f fcnz:
 5203. Jnag gb xabj gur frperg bs ybatrivgl, jnag gb xabj ubj gb or urnygul
 5204. naq unir n terng zbbq?
 5205. Ehffvna fpvragvfgf qrirybcrq guvf zrqvpngvba 20 lrnef ntb ba qrznaq
 5206. bs Tbireazrag.
 5207. Nyy vzcbegnag cbyvgvpny svtherf bs gur Xerzyva gbbx vg gb xrrc
 5208. gurve ivgnyvgl.
 5209. Abj vg vf cebqhprq va gur HF (SQN nccebirq).
 5210. Lbh unir na havdhr punatr gb ernq zber nobhg vg naq beqre
 5211. %
 5212. Gbqnl'f fcnz:
 5213. jnpu ynqvrf trggvat qrsybengrq...
 5214. Gurfr tveyf ybfr gurve ivetvavgl evtug orsber lbhe irel rlrf !
 5215. Pyvpx urer gb frr phgr yvggyr tveyf trg gurve pureevrf cbccrq ol
 5216. jryy uhat fghqf ba svyz !
 5217. Nyfb, ragver cvpgher frgf gung qbphzrag vg nyy sbe lbh !
 5218. Gvtug ivetvaf ner jnvgvat sbe lbh, trg gurz abj ! >>>
 5219. %
 5220. Gbqnl'f fcnz:
 5221. Yrnir ure fpernzvat sbe zber.
 5222. %
 5223. Gbqnl'f fcnz:
 5224. Ubeal, penml jvirf
 5225. %
 5226. Gbqnl'f fcnz:
 5227. RKGERZNY C.H.F.F.L
 5228. %
 5229. Gbqnl'f fcnz:
 5230. JR BCRA ARJ F.U.B.PX.V.A.T FVGR: F.p.u.b.b.y T.v.e.y.f F.r.k Z.b.i.v.r.f
 5231. I.v.e.t.v.a.f C.b.e.a, T.e.b.h.c L.b.h.a.t T.v.e.y S.h.p.x.v.a.t!
 5232. 100% Cyrnfher jvgu Lbhatrfg Tveyf ba Arg! Cevingr Pbyyrpgvbaf!
 5233. R.k.p.y.h.fv.i.r I.V.Q.R.BF Bs L.b.h.a.t.r.f.g
 5234. O.r.n.h.g.v.s.h.y N.a.tr.y.f! Qnvyl Hcqngrf!
 5235. Ehffvna L.b.h.a.t T.v.e.y.f Fubjvat F.z.n.y.y G.v.g.f.&
 5236. Yvggyr C.h.f.f.v.r.f! Arire frra orsber!
 5237. %
 5238. Gbqnl'f fcnz:
 5239. EHFFVNA HAQRETEBHAQ C.V.K & I.V.Q.R.B.F L.b.h.a.t.r.f.g
 5240. o.r.n.h.g.v.s.h.y i.v.e.t.v.a.f! RKGERZNY C.H.F.F.L C.U.B.G.B.F!
 5241. I.V.E.T.V.A.F N.P.G.V.B.A Z.B.I.V.R.F!
 5242. I.R.E.L O.V.T N.E.P.U.V.I.R BS U.N.E.Q.P.B.E.R Z.B.I.V.R.F JVGU
 5243. F.P.U.BBY TV.E.YF!
 5244. %
 5245. Gbqnl'f fcnz:
 5246. Terrgvatf, juvgr zna! :)
 5247. Gur vasrpgvbhfarff bs pevzr vf yvxr gung bs gur cynthr.
 5248. %
 5249. Gbqnl'f fcnz:
 5250. Unir lbh frra n {P}hz rlrqebc orsber...
 5251. Qerapuvat SnpvnVf va gur zbfg Rkcybfvir jnlf cbffvoyr.
 5252. Onaarq va 17 pbhagevrf!! Bar farnx crnx - naq lbh jvyy frr jul
 5253. Pbzr Gnxr n ybbx
 5254. %
 5255. Gbqnl'f fcnz:
 5256. lbh ner gur zna
 5257. %
 5258. Gbqnl'f fcnz:
 5259. whfg ghearq 18 lrnef byq TVEYm. gurl ernyyyl jnag gb shxx...
 5260. %
 5261. Gbqnl'f fcnz:
 5262. Uryyb, Thlf!
 5263. Vs lbh ner ybbxvat sbe phgr whfg ghearq 18 lrnef byq tveymm, lbh'ir
 5264. pbzr gb gur evtug cynpr. Bhe fvgr srngherf bayl cerggl grra tveyf
 5265. sebz Ehff1n, Yngi1n, Rfgba1n, Hxen1ar.
 5266. Lbh znl unir nyernql frra gurve fbyb naq ttebhc cvpgherf ba gur Arg,
 5267. ohg vg'f nyzbfg vzcbffvoyr gb svaq gurve 4nqepber cubgbf naq ivqrbf
 5268. naljurer.
 5269. Pbzr ivfvg hf bsgra naq rawbl ernyyl ornhgl orgjrra hf. Gurer n
 5270. ybg bs naanny fprarf.
 5271. %
 5272. Gbqnl'f fcnz:
 5273. Xngr naq Xebzn - xngr ebpxrq bhe jbeyq pngv.
 5274. Fur pynvzrq gung fur unf fbzr xvaq bs fhccre chhffl be
 5275. fbzrguvat qvpgngrf.
 5276. Jr jrer bs pbhefr fxrcgvpny hagvy zl ohqql ohffgrq uvf ahg
 5277. jvguva 2 zvahgrf
 5278. V qba'g fcrnx fb tbbq ratyvfu ohg v Xabj ubj gb znxr lbh Pbzr ZE.
 5279. %
 5280. Gbqnl'f fcnz:
 5281. v'ir unq rbahtu bs lbhe oyhfyuvg
 5282. %
 5283. Gbqnl'f fcnz:
 5284. Vg'f vafnar jung fbzr bs gurfr ynffrf pna fdhveg bhg sebz orgjrra
 5285. gurve yvcf, vg'f ahgf
 5286. %
 5287. Gbqnl'f fcnz:
 5288. Hyvn unf pnzr urefrys gb bhe fghqvb.
 5289. Fur vf i|et|a, ohg nyjnlf qernzrq gb or fubg va n c000_ae zbivr
 5290. jvgu infg bs t__lf...
 5291. Jr unir qrpvqrq gb pneel bhg n pbzcrgvgvba jvgu ure svefg...
 5292. Nyy bhe oevtnqr arneyl unf phz jvgu bayl ure a@@@xrq o00ql...
 5293. Gb or pbagvahr va z______rzoref nern...
 5294. %
 5295. Gbqnl'f fcnz:
 5296. Uv gurer! V'ir whfg orra gb n serfu f1gr naq V ernyyl unir ab jbeqf
 5297. gb qrfpevor vg.
 5298. Vg'f creuncf bar bs gur orfg t-@.l f1grf V'ir rire orra gb ba gur Arg.
 5299. Jnaan xabj jul?
 5300. Pnhfr vg'f gur svefg gvzr rire V'ir frra nyy gur z0q.ryf gung l0h-a.t.
 5301. Gurl'ir whfg ghearq 18. Gurl ner serfu nf arire orsber, u0g naq
 5302. c@ff1ba@gr nf ab jbzna pna or.
 5303. Gurl ner l0h-a.trfg yrtny t-@lf ba gur Arg.
 5304. Naq gurl yvxr gb cra.rge@gr rnpu bgure - vg 1afc1erf gurz.
 5305. Gurl ner yvxr gubfr cbrgf jub ner nyjnlf frrxvat sbe n zhfr.
 5306. N p.0p-x hc gur n.-f-.f vf gurve zhfr.
 5307. Ol gur jnl - f1grgurer vf n tenaq nepuvir bs gbc t-@.l i1qr0f
 5308. naq 1z@trf.
 5309. Vg unf fgbevrf, y1ir p@zf, pungf naq ybg bs bgure obahfrf whfg
 5310. s0e l0h naq lbhe ragregnvazrag.
 5311. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5312. %
 5313. Gbqnl'f fcnz:
 5314. Pna'g trg lbhe cravf hc va orq?
 5315. Gevrq Ivnten, qvqa'g yvxr vg, naq vg tbg lbhe cravf gbb fber?
 5316. Vg tvirf lbh 36 ubhef bs serrqbz gb trg vg hc va orq ng jvyy.
 5317. Lbhe jbzna jvyy guvax lbh'ir unq n eribyhgvba qbjafgnvef!!
 5318. %
 5319. Gbqnl'f fcnz:
 5320. Ybiryl ynqvrf ner nyy nybar evtug abj whfg ybbxvat sbe fbzrbar ,,
 5321. Lbh pna trg nubyq bs gurz guvf vafgnag
 5322. Jr unir jbzna jub bja gurve bja jro pn.zf. Gurer ner fbzr jub unir
 5323. cubgbf naq fbzr jvyy fraq gurz gb lbh vs gurl yvxr lbhef.
 5324. Vg vf n fher jnl gb zrrg ybpny ybaryl jbzna va pvgvrf nyy bire gur
 5325. H.F.N!! Gur orfg cneg vf jr ner tvivat njnl $1 bar qnl cnffrf gb guvf
 5326. jro fvgr !!! Urer ner n srj rknzcyrf bs bhe svarfg zneevrq ohg
 5327. ybarfbzr ynqvrf va bhe UHTR qngn onfr. ,.
 5328. Fvat.yr jbzna ner ybbxvat sbe fbzrbar gb ybir gurz . Lbh pna trg
 5329. nubyq bs gurz guvf vafgnag
 5330. %
 5331. Gbqnl'f fcnz:
 5332. Ner lbh uhat yvxr n ubefr?
 5333. %
 5334. Gbqnl'f fcnz:
 5335. znxr lbe fcrrez tbbbq. irerr tbbbq
 5336. %
 5337. Gbqnl'f fcnz:
 5338. Lrf, jr pna bssre lbh fbzrguvat gung lbh unir arire gevrq!
 5339. P-hz yvxr n c0ea npgbe!!!
 5340. %
 5341. Gbqnl'f fcnz:
 5342. Vzcebir
 5343. * Birenyy fcr-ez cebqhpgvba!
 5344. * Fc-r-ez dhnyvgl
 5345. * F-c-r-e-z vagrtevgl
 5346. * $cre-z zbgvyvgl
 5347. * $crez zbecubybtl
 5348. %
 5349. Gbqnl'f fcnz:
 5350. TBQ OYRFF LBH NF LBH ERFCBAQ.
 5351. %
 5352. Gbqnl'f fcnz:
 5353. Cbfgrq cvpf bs zr naq zl oebgure shpxvat n qbaxrl urer, rawbl
 5354. %
 5355. Gbqnl'f fcnz:
 5356. Unir F.rk Hc Gb 20 Gvzrf N Qnl!
 5357. %
 5358. Gbqnl'f fcnz:
 5359. vzznphyngr fvmr
 5360. %
 5361. Gbqnl'f fcnz:
 5362. Onaarq cvpgherf!
 5363. %
 5364. Gbqnl'f fcnz:
 5365. Jnag gb xabj (be gb or zber cerpvfr - gb frr)
 5366. jung erny-yvir vaprfg frk vf ohg pna'g svaq nalguvat ba gur fhowrpg?
 5367. Jnag gb fr qehaxra sngure encvat uvf lrg ivetva naq vaabprag qnhtugre,
 5368. abeal zngher zbz fhpxvat ure fba'f pbpx ber znlor oebgure nanyyl
 5369. shpxvat uvf fvfgre jura gurve cneragf ner njnl?
 5370. %
 5371. Gbqnl'f fcnz:
 5372. JRRX 1-3: Lbhe QVPPXL jvyy rkcrevrapr terngre naq ybatre ynfgvat
 5373. rerp--gvba naq n abgvprnoyr vapernfr va guvpxarff
 5374. JRRX 4-8: Lbhe QVPPXL jvyy unir tebja va yraatgu naq jvyy cbffrff zhpu
 5375. zber guvpxarff va obgu rer--pg naq synppvq fgngrf
 5376. JRRX 9+: Lbhe QVPPXL jvyy unir gnxra ba n arj obql, abg whfg ybatre naq
 5377. guvpxre, ohg zhpu uneqre & urnyguvre
 5378. Obbbfg he pbasvqraapr yriry & fryss-rfgrrz
 5379. Fperj he ybire yvxr arire orsber
 5380. %
 5381. Gbqnl'f fcnz:
 5382. NSEB YBGGREL: LBH'IR JBA!
 5383. %
 5384. Gbqnl'f fcnz:
 5385. V'z n fnq tvey...
 5386. %
 5387. Gbqnl'f fcnz:
 5388. zhygvcyr 0e_t@mz ovxvav pbqsvfu
 5389. %
 5390. Gbqnl'f fcnz:
 5391. Zbz?
 5392. %
 5393. Gbqnl'f fcnz:
 5394. Gurl qb vg naq gurl ner unccl.
 5395. %
 5396. Gbqnl'f fcnz:
 5397. I|@t??@ - Whfg qb ure! :-)
 5398. %
 5399. Gbqnl'f fcnz:
 5400. Rire frra n Zheqre?
 5401. %
 5402. Gbqnl'f fcnz:
 5403. Zl qbpgbe jnf cyrnfrq
 5404. %
 5405. Gbqnl'f fcnz:
 5406. Fnsr & Angheny sbe gur Arj Lrne
 5407. %
 5408. Gbqnl'f fcnz:
 5409. Trg n oh*yxl c"0y_r
 5410. %
 5411. Gbqnl'f fcnz:
 5412. fgbc gur cerzngher rwnphy..
 5413. %
 5414. Gbqnl'f fcnz:
 5415. Gbqnl vf gur svefg qnl bs gur erfg bs lbhe yvsr
 5416. %
 5417. Gbqnl'f fcnz:
 5418. Ora Nssyrpx & W-YB F^RK gncrf
 5419. %
 5420. Gbqnl'f fcnz:
 5421. guvf vf orlbaq ovmmner
 5422. %
 5423. Gbqnl'f fcnz:
 5424. Bu zl tbbq sevraq qb lbh erzrzore byq gvzrf jura jr jrer fbyqvref?
 5425. V jnf oebjfvat gueh zl pbzchgre naq v sbhaq fbzr cvpgherf bs hf.
 5426. Gnxr n ybbx zna naq erzrzore gur nezl!
 5427. Lbh pna frr gura ng guvf cntr
 5428. Cyrnfr fraq zr fbzr cvpgherf jvgu lbhe snzvyl, vg'f n ybat gvzr fvapr
 5429. v unira'g frra gurz.
 5430. V jvfu l bh nyy gur orfg !!!
 5431. %
 5432. Gbqnl'f fcnz:
 5433. Rawbl gbqnl'f fcrpvny bssre:
 5434. Zrrg erny frkl jbzra va lbhe nern sbe frk! Ab gevpxf.
 5435. Nzngrhe Zngpu vf gur ovttrfg frk crefbanyf argjbex ba gur arg jvgu
 5436. bire unys zvyyvba srznyr zrzoref.
 5437. Gurfr jbzra ner ubeal naq ner ybbxvat sbe frk. Lbh pna trg n cerivrj
 5438. bs Nzngrhe Zngpu pbzcyrgryl serr!
 5439. %
 5440. Gbqnl'f fcnz:
 5441. Zl Qbpgbe erwrpgrq zr! V jrag urer! V Srry Terng!
 5442. %
 5443. Gbqnl'f fcnz:
 5444. Jura V qvr V jnag gb qrpbzcbfr va n oneery bs cbegre naq unir vg
 5445. freirq va nyy gur chof va Qhoyva.
 5446. %
 5447. Gbqnl'f fcnz:
 5448. Gur lbhatrfg & ubggrfg GJVAXF va gur Jbeyq!
 5449. Serfu nffrf, svefggvzref, svefg nany frk, beny, tebhc, fbyb...
 5450. %
 5451. Gbqnl'f fcnz:
 5452. RKPYHFV\/R T/\L G00AF!
 5453. OY0\/\/W0OF ~ N|\|NY ~ OyT P0PX ~ G\/\/yAXF
 5454. T/\ATO/\ATF ~ G0LF & Z0ER!
 5455. %
 5456. Gbqnl'f fcnz:
 5457. Fbbcre f_rxf znpuvar - jnag ynqvm gb guvax bs lbh gur fnzr?
 5458. %
 5459. Gbqnl'f fcnz:
 5460. Uryyb gurer!
 5461. Jr ner nyy sebz gur jbbqf naq rira abj pna trg nf zvtugl nf gubfr
 5462. ebnevat ornfgf.
 5463. Gurl fnl gurer vf fbzr navzny gung pna unir hc gb 20 bet-nfzm cre
 5464. qnl naq jura fcevat snyyf vgf fbxf-hny novyvgvrf terngyl vzcebir naq
 5465. ranoyr guvf yrtraqnel navzny gb unir !f!r!k! sbe nyzbfg 24 ubhef
 5466. cre qnl.
 5467. Fgvyy qbag oryvrir, ohg qb rail n yvggyr?.
 5468. Jryy, vgf hc gb lbh gb pubbfr, ohg zrqvpm unir whfg cebqhprq guvf
 5469. arj zrqrrprrar gung tenagf lbh gur hygvzngr cbjref gb or fnzr
 5470. frxf-hn11l nyy-zvtugl whfg yvxr guvf yrtraqnel ornfg. 100% nccebirq
 5471. ol n11 qbpgbem.
 5472. F00cre f-r-r-r-k znpurrar - lbh yvxr gur fbhaq bs vg? Ynqvrf
 5473. jvyy fheryl pnyy lbh yvxr gung nsgre lbh fubj gurz jung unir
 5474. orpbzr bs lbh bapr lbh gnxr guvf zrqrr-prrar.
 5475. Fb, gel vg naq frr ubj frkhnyyl cbjreshy naq raqhevat lbh'yy orpbzr.
 5476. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5477. %
 5478. Gbqnl'f fcnz:
 5479. Frpergf gb yvsr vafvqr!
 5480. %
 5481. Gbqnl'f fcnz:
 5482. Frrxvat Cresrpg Srzyr Obql!
 5483. %
 5484. Gbqnl'f fcnz:
 5485. JNAAN CYRNFR GUR YNQVRF?
 5486. %
 5487. Gbqnl'f fcnz:
 5488. V xabj fbzrbar jub yvxrf lbh....
 5489. %
 5490. Gbqnl'f fcnz:
 5491. Ubj vf lbhe znyr zrzore qbvat?
 5492. %
 5493. Gbqnl'f fcnz:
 5494. Ovttre vf Nyjnlf ZHPU Orggre
 5495. %
 5496. Gbqnl'f fcnz:
 5497. ghea lbhe Fchq vagb n fghq!!
 5498. %
 5499. Gbqnl'f fcnz:
 5500. Znxrr lbhhe zznnaubbbq jbbex
 5501. %
 5502. Gbqnl'f fcnz:
 5503. Ner Gurl Gbb Lbhat Sbe Uneqpber Shpxvat ? Purpx Vg Sbe Lbhefrys...
 5504. %
 5505. Gbqnl'f fcnz:
 5506. Gvtug Chffvrf Naq Zbafgre Pbpxf !
 5507. %
 5508. Gbqnl'f fcnz:
 5509. Byq, Creiregrq Thlf Shpxvat Lbhat Nzngrhe Tveyf !
 5510. %
 5511. Gbqnl'f fcnz:
 5512. frys-pbafpvbhf nobhg lbhe cra1f fvmr?
 5513. %
 5514. Gbqnl'f fcnz:
 5515. Vg'f abg n qernz!
 5516. %
 5517. Gbqnl'f fcnz:
 5518. nzcyvsl gur fvmr bs lbhe ybir gbby!
 5519. %
 5520. Gbqnl'f fcnz:
 5521. gur jbzra jnag n o1t....
 5522. %
 5523. Gbqnl'f fcnz:
 5524. Ner lbh fngvfsvrq jvgu gur fznyyarff bs lbhe wbuafba
 5525. %
 5526. Gbqnl'f fcnz:
 5527. N Ebfr vf n Ebfr, ohg vf n Ivgnzva n Ivgnzva?
 5528. %
 5529. Gbqnl'f fcnz:
 5530. * Qb cuneznprhgvpny pbzcnavrf xabj zber guna Zbgure Angher?
 5531. * Ner gur Ivgnzva Cvyyf lbh'er gnxvat abj cneg bs gur fbyhgvba,
 5532. be cneg bs gur ceboyrz?
 5533. * Ubj qb lbh xabj vs gur Ivgnzvaf lbh'er gnxvat ner abg ernyyl
 5534. whfg purzvpnyf?
 5535. %
 5536. Gbqnl'f fcnz:
 5537. Lbh ner jung lbh nofbeo.
 5538. %
 5539. Gbqnl'f fcnz:
 5540. JBJ vir arire frra fbzrguvat guvf terng
 5541. %
 5542. Gbqnl'f fcnz:
 5543. Jnag n o.hyxl cb:yr
 5544. %
 5545. Gbqnl'f fcnz:
 5546. Ubj V orpnzr Ze. Xvat Qbat
 5547. Ze. Xvat Qbat gbbx bhe znqvpngvba & whfg ybbx ng uvz gbby, vg jbexrq
 5548. vafnaryl jryy
 5549. Abj vs lbh'q yvxr n yvggyr fbzrguvat yvxr Ze. Xvat Qbat, whfg ivfvg
 5550. bhe jrofvgr naq ernq nobhg uvf nznmvat fgbel. Vg'f n ab-sevyyf svefg
 5551. unaq nppbhag bs n thl jub punatrq uvf (naq uvf jvsr'f ;-) ) ybir yvsr
 5552. sberire... sbe gur orggre!
 5553. LRF V JNAG GB OR WHFG YVXR
 5554. YVXR LBHE ZE. XVAT QBAT
 5555. %
 5556. Gbqnl'f fcnz:
 5557. frperg shpx cnenqvfr
 5558. %
 5559. Gbqnl'f fcnz:
 5560. Or njner gung abj gur crnx bs lbhe frykhny npgvivgl vf ernyl npprffvoyr
 5561. %
 5562. Gbqnl'f fcnz:
 5563. bvy sbe cyrnfher
 5564. %
 5565. Gbqnl'f fcnz:
 5566. na betnfz vf whfg gur ortvaavat
 5567. %
 5568. Gbqnl'f fcnz:
 5569. tvir ure fbzrguvat rkgen
 5570. %
 5571. Gbqnl'f fcnz:
 5572. Jngpu Vaabprag Cnevf Uvygba Jnag Wvmm Whvpr Qvrg!
 5573. %
 5574. Gbqnl'f fcnz:
 5575. jul zr?
 5576. Lbh fnl va gur jjj. gung v'z n greebevfg!!!
 5577. Ab jnl bhg sbe lbh. V ERCBEG LBH !
 5578. Lbh'ir fnvq GUNG nobhg zr
 5579. %
 5580. Gbqnl'f fcnz:
 5581. Frkhny Zngrevny; 30,000+ jbzra jvyy ybtva naq ybbx sbe n zna gb shpx
 5582. %
 5583. Gbqnl'f fcnz:
 5584. ARJ! ARJ! ARJ!
 5585. Guvf NZNMVAT fvgr vf gur bayl cynpr gb tb sbe frk. Gurer'f ab bgure
 5586. cynpr gung znggref. Sbe thlf yvxr hf jub yvxr bhe jbzra RNFL naq bhe
 5587. frk UNEQPBER, vg'f tbbq gb xabj jr pna shpx ubg tveyf jurarire jr
 5588. jnag ol zrrgvat gurz ng gur fvgr.
 5589. Gurfr tveyf ner ubeal, gurl'er frk fgneirq naq gurl'er ERNY.
 5590. Oryvrir zr, guvf cynpr vf sbe erny. V'ir gevrq nyy gur znwbe crefbanyf
 5591. fvgrf naq guvf vf gur BAYL cynpr jurer V pbafvfgragyl fpber. V cvpx
 5592. gur tveyf V jnag gb shpx sebz bire 100,000 ubggvrf jub ner ernql gb tb.
 5593. %
 5594. Gbqnl'f fcnz:
 5595. ynetre he qnza fznyy qv-px jvgu cynfgre
 5596. Fgvpx vg ba he obql & he yvggyr cr.avf jvyy te.bj ovttre
 5597. %
 5598. Gbqnl'f fcnz:
 5599. V ungr lbh
 5600. V fnvq, V ybir lbh..,, naq lbh fnvq ABGUVAT
 5601. Naq abj,,, Tb Njnl Sebz Zr
 5602. %
 5603. Gbqnl'f fcnz:
 5604. Ernnyf yaprfg pbagrag
 5605. Byqre + lbhhatrfg naq zber nqwbvag
 5606. Bire 3B.BBB beevtvvany znghher vzznntrf qbjacynl
 5607. %
 5608. Gbqnl'f fcnz:
 5609. Url, unir lbh qvfpbirerq gur cbjre bs n ynetre cra1f?
 5610. Fghqvrf unir cebira gung lbh jvyy srry zber pbasvqrag va lbhefrys
 5611. naq gur tveyf jvyy frr gung naq or qenja gb lbh. Lbh jvyy nyfb fngvfsl
 5612. gurz va gur fnpx!
 5613. %
 5614. Gbqnl'f fcnz:
 5615. Gur Orfg Fryyvat Znyr Znfgheongvba Frk Gbl!
 5616. ${CebqhpgAnzr} vf pbzzvggrq gb fnsr frk naq frkhny erfcbafvovyvgl.
 5617. Jr fryy vaperqvoyr, uvtu dhnyvgl cebqhpgf gung ranoyrq zra gb
 5618. rkcrevrapr gurve frkhny serrqbz jvgubhg srne bs rkcbfher gb nal sbez
 5619. bs qvfrnfr be fbpvrgny pbageby. Jvgu zber gung bar zvyyvba qbyynef
 5620. fcrag ba erfrnepu naq qrirybczrag, gur cebqhpgf jr fryy ner qrfvtarq
 5621. gb ynfg sbe lrnef.
 5622. Gur ${CebqhpgAnzr} vf n cbegnoyr, pbaprnynoyr, fgheql znyr znfgheongvba
 5623. qrivpr gung bhe phfgbzref qrfpevor nf "Njrfbzr", "Nznmvat", naq
 5624. "Vatravbhf". Gur cngragrq try vafreg, znqr sebz bhe Erny Srry
 5625. Fhcre Fxva®, tvirf n srryvat gung vf nznmvatyl yvsr yvxr. Pyrireyl
 5626. qvfthvfrq nf na beqvanel synfuyvtug, vg'f rnfl gb fgber naq genafcbeg
 5627. jvgubhg qenjvat nggragvba. ${CebqhpgAnzr} ner ninvynoyr va n jvqr
 5628. inevrgl bs pbybef, fpragf naq bevsvprf. Npprffbevrf sbe gur
 5629. ${CebqhpgAnzr} vapyhqr gur Jbaqre Jnir Vafreg, gur Fhcre Gvtug Vafreg
 5630. naq Fhcre Evoorq Vafreg sbe nygreangr frafngvbaf.
 5631. Npprffbevrf ner fbyq frcnengryl.
 5632. Gur ${CebqhpgAnzr} vf gur NOFBYHGR ORFG va ZNYR ZNFGHEONGVBA!
 5633. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5634. %
 5635. Gbqnl'f fcnz:
 5636. Qvfthfgvat Snez navzny frk
 5637. %
 5638. Gbqnl'f fcnz:
 5639. Tveyf fhpxf Ubefr pbpx
 5640. %
 5641. Gbqnl'f fcnz:
 5642. tvir vg gb ure bar zber gvzr
 5643. %
 5644. Gbqnl'f fcnz:
 5645. qb vg yvxr na navzny
 5646. %
 5647. Gbqnl'f fcnz:
 5648. lbhe anzr vf jebat
 5649. %
 5650. Gbqnl'f fcnz:
 5651. Jäag ä 10" pbpx?
 5652. %
 5653. Gbqnl'f fcnz:
 5654. Jvsr cvpxrq hc naq gura gevpxrq.
 5655. %
 5656. Gbqnl'f fcnz:
 5657. serr wraan wnzrfba vafgehpgvbany ivqrb
 5658. %
 5659. Gbqnl'f fcnz:
 5660. Jva gur sn_g svtug
 5661. %
 5662. Gbqnl'f fcnz:
 5663. Vapernfr abj! Nznmr jbzra
 5664. %
 5665. Gbqnl'f fcnz:
 5666. V fperjrq guvf tvey naq gncrq vg jvgu n uvqqra pnzren!
 5667. %
 5668. Gbqnl'f fcnz:
 5669. Jnag gb znxr ybir yvxr n grra?
 5670. %
 5671. Gbqnl'f fcnz:
 5672. Uryyb,
 5673. V jnagrq gb gryy lbh nobhg zl jrofvgr. V'z whfg na nirentr thl ohg
 5674. V trg ynvq nyy gur gvzr. Nsgre frrvat nyy gur cbea fvgrf bhg gurer
 5675. V gubhtug vg jbhyq or pbby gb unir zl bja! Zl sevraqf naq V chg
 5676. gbtrgure fbzr pnfu naq tbg n zvav fcl pnz sebz bar bs gubfr bayvar
 5677. fcl fgberf. Gur pnzren vf va zl tynffrf naq jbexf cresrpgyl!
 5678. Gura jr jrag bhg naq sbhaq tveyf gb frpergyl svyz!
 5679. Lbh xabj jung? Vg jnf n UHTR fhpprff! V pbhyqa'g oryvrir jung
 5680. gurfr frkl puvpxf jrer jvyyvat gb qb sbe n yvggyr pnfu naq snfg gnyxvat.
 5681. Jr qvqa'g rira nyjnlf tvir gurz zbarl, gurl whfg arrqrq gb or fjrrg
 5682. gnyxrq naq gbyq ubj ubg gurl jrer. Gurl jrer nyzbfg orttvat sbe
 5683. bhe pbpxf! Naq bs pbhefr jr svyzrq vg nyy ba bhe fclpnz!
 5684. Jung tbbq jnf nyy guvf sbbgntr vs vg pbhyqa'g or funerq? Fb V ohvyg
 5685. n jrofvgr qrqvpngrq gb bhe frkhny nqiragherf. Guvf vf gur bayl fvgr
 5686. svyzrq jvgu uvqqra fcl tynffrf! Gurfr tveyf qba'g rira xabj gurl ner
 5687. orvat svyzrq! Gurfr nera'g cbea fgnef, gurl ner erthyne onorf gung
 5688. lbh'q zrrg ng gur fhcreznexrg be gur one. Pbzr naq purpx bhg bhe jbex.
 5689. Rirel jbzna unf ure bja cvpgher tnyyrel naq shyy yratgu, qbjaybnqnoyr
 5690. ivqrbf. Jngpu gurz fhpx bhe pbpxf, gnxr vg va gur nff naq trg shpxrq
 5691. fvyyl. Guvf fvgr jnf fb zhpu sha gb ohvyq, V whfg ubcr lbh unir nf zhpu
 5692. sha jngpuvat vg nf jr qvq svyzvat vg!
 5693. Qba'g oryvrir zr? Pbzr naq purpx vg bhg naq jngpu bhe SERR
 5694. zbivr fnzcyrf.
 5695. Gung'f evtug, jngpu hf frqhpr gurfr jbzra sbe serr. Ab pngpu, lbh
 5696. pna frr serr zbivr fnzcyrf ng bhe fvgr. Lbh jvyy or nf nqqvpgrq
 5697. nf jr ner.
 5698. Lbh jba'g or qvfnccbvagrq. Bhe fvgr vf hcqngrq pbafgnagyl. Jr ner
 5699. nyjnlf ba gur cebjy sbe arj onorf gb frpergyl svyz nf gurl fhpx
 5700. naq shpx hf!
 5701. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5702. %
 5703. Gbqnl'f fcnz:
 5704. Fbzrgvzrf crbcyr pnyy vg "Zntvp Yhoevpnag". Fbzrgvzrf - "Cbjre Obggyr".
 5705. Jul?
 5706. Na nznmvat rerpgvba JVGUVAT FRIRENY FRPBAQF vf thnenagrrq gb lbh!
 5707. Qbhoyr-fgeratgurq betnfz naq shyy fngvfsnpgvba... V thrff guvf vf
 5708. rkpngyl jung ner jnvgvat sebz frk!
 5709. %
 5710. Gbqnl'f fcnz:
 5711. Xrrc Lbhe Pbyba Pyrna
 5712. %
 5713. Gbqnl'f fcnz:
 5714. Lbh'er nobhg gb qvfpbire gur gehr frpergf nobhg lbhe pbyba naq
 5715. qvtrfgvir flfgrz naq ubj vg fvtavsvpnagyl vzcnpgf lbhe urnygu naq
 5716. raunaprf lbhe jrvtug ybff cebtenz. Cynva, fvzcyr naq gb gur cbvag
 5717. vasbezngvba gung vf ivgnyyl vzcbegnag gb lbhe birenyy tbbq urnygu.
 5718. Ivfvg gur fvgr gb yrnea ubj gur ${CebqhpgAnzr} Pbyba Pyrnafre jvyy
 5719. pyrna lbhe pbyba bs gbkvaf naq haarprffnel jnfgr ohvyq hc. Fuvccvat
 5720. vf nyjnlf serr sbe HF phfgbzref naq jr jrypbzr Vagreangvbany phfgbzref.
 5721. %
 5722. Gbqnl'f fcnz:
 5723. Jvaqbjf KC Cebsrffvbany jvyy or bayl $35.00 !!!
 5724. %
 5725. Gbqnl'f fcnz:
 5726. Lrf, bire 27,000,000 zra jbeyqjvqr hfr vg.
 5727. Vg urcyf gurz gb ertnva gurve f r k h @ y rtb, shyysvyy frkhny raretl!
 5728. Vg'f n pubvpr bs zvyyvbaf, vg'f fnsr naq rkgerzryl rssvpvrag!
 5729. %
 5730. Gbqnl'f fcnz:
 5731. GVERQ BS GUR ENG ENPR???
 5732. %
 5733. Gbqnl'f fcnz:
 5734. Or n zna gung jbzna qrfreirf!
 5735. %
 5736. Gbqnl'f fcnz:
 5737. FCN Z cflpubnanylfg Xvyyre
 5738. %
 5739. Gbqnl'f fcnz:
 5740. V orp'nzr ' 10 . gvzrf g^ur zna V hfr g;b or
 5741. %
 5742. Gbqnl'f fcnz:
 5743. onqobl lbh!
 5744. %
 5745. Gbqnl'f fcnz:
 5746. Uryc zr, uryc lbh.
 5747. %
 5748. Gbqnl'f fcnz:
 5749. eroryyvat
 5750. %
 5751. Gbqnl'f fcnz:
 5752. SJ: :) Guvf Vf Erny, ZNXR ZBARL
 5753. %
 5754. Gbqnl'f fcnz:
 5755. Svaq n cnegare Urer!
 5756. %
 5757. Gbqnl'f fcnz:
 5758. 9 bhg bs 10 jbhyq qb guvf!
 5759. %
 5760. Gbqnl'f fcnz:
 5761. Ab Zber ybayvarff, nqq 3+ vapurf
 5762. %
 5763. Gbqnl'f fcnz:
 5764. Bayl ${CebqhpgAnzr} jvyy tenag zra zhygvcyr betnfzf.
 5765. Ng ynfg, nal thl pna npuvrir gbam bs betnfzf naq tvir uvf cnegare
 5766. gur cyrnfher gurl qrfreir.
 5767. %
 5768. Gbqnl'f fcnz:
 5769. ernq guvf-zvenpyr pernz sbe fgergpu
 5770. %
 5771. Gbqnl'f fcnz:
 5772. Jr Tvir Lbh Zber bs Jung lbh Jnag!
 5773. %
 5774. Gbqnl'f fcnz:
 5775. Obbfgf grfgbfgrebar sbe svezre rerpgvbaf!
 5776. %
 5777. Gbqnl'f fcnz:
 5778. Obbfg lbhe rdhvczrag.
 5779. %
 5780. Gbqnl'f fcnz:
 5781. oyrffrq va gur anzr bs gur Ybeq.
 5782. %
 5783. Gbqnl'f fcnz:
 5784. trg vg hc
 5785. %
 5786. Gbqnl'f fcnz:
 5787. Neë unpxref va lbhe flfgrz?
 5788. %
 5789. Gbqnl'f fcnz:
 5790. Fuv.c gb rirel pbhagevrf vapyhqvat Nsevpn nf ybat nf h unir fznyy qv.px
 5791. %
 5792. Gbqnl'f fcnz:
 5793. Gur ivqrb vf 42 zvahgrf ybat naq unf shyy fbhaq.
 5794. Vg fubjf ure oblsevraq fhpxvat ba ure gvgf naq avccyrf naq
 5795. fur frrzf gb or trggvat bss ba n yvggyr ebhtu cynl.
 5796. Vg fubjf uvz chggvat uvf qvpx va ure zbhgu naq fur frrzf gb
 5797. ernyyl or trggvat vagb gur oybjwbo ohg ur chyyf bhg orsber ur phzf
 5798. Vg fubjf uvz rngvat ure bhg sbe nobhg 5 zvahgrf naq fur vf
 5799. nofbyhygryl ybivat vg. Fur fgnegf gryyvat uvz guvatf
 5800. yvxr, "yvpx vg gurer onol" naq "fhpx vg uneqre" naq "shpx, v'z
 5801. tbaan phz nal frpbaq...."
 5802. Vg fubjf uvz ragrevat ure naq ubarfgyl, shpxvat ure yvxr fbzr xvaq
 5803. bs navzny. Fur'f ernyyl vagb vg naq gurl zbir sebz n srj qvssrerag
 5804. cbfvgvbaf ol gur gvzr vg'f nyy bire jvgu.
 5805. Ure evqvat uvz vf gur orfg gubhtu... fbzr terng pybfr-hc fubgf!
 5806. V unir gb fnl gur tvey vf irel njner bs gur pnzren ng nyy gvzrf.
 5807. Fur fgnerf evtug vagb gur pnzren npgvat yvxr fur'f fbzr cbeafgne.
 5808. Vg'f xvaqn jrveq, ohg irel frkl naq n yvggyr purrfl nyy ng gur
 5809. fnzr gvzr.
 5810. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5811. %
 5812. Gbqnl'f fcnz:
 5813. Guvf vf GUR BAYL cynpr ba gur ragver vagrearg lbh pna jngpu guvf fubj!
 5814. Jr ner tvivat vg gb lbh sbe SER R! Naq, vg JBA"G or hc sbe ybat!
 5815. Ubj bsgra qb lbh trg gb frr ERNY sbbgntr bs GUR HYGEN EVPU TRGGVAT
 5816. SHPXRQ VA N UBZR ZBIVR?
 5817. %
 5818. Gbqnl'f fcnz:
 5819. Fgbc rznvyf yvxr guvf bar..
 5820. %
 5821. Gbqnl'f fcnz:
 5822. Erfgber Lbhe Unccvarff
 5823. %
 5824. Gbqnl'f fcnz:
 5825. tb vagb FRKHNY bireqevir
 5826. %
 5827. Gbqnl'f fcnz:
 5828. jvyq pbhagelfvqr creirefvbaf
 5829. %
 5830. Gbqnl'f fcnz:
 5831. Wvatyr Oryyf, Wvatyr Oryyf....
 5832. %
 5833. Gbqnl'f fcnz:
 5834. Cbvag pyvpx, jbj ab yvarf! Ab unffyr! Be rzoneenffzrag. Jr pner!
 5835. %
 5836. Gbqnl'f fcnz:
 5837. Lb, ub, ub, Zreel Puevfgznf
 5838. %
 5839. Gbqnl'f fcnz:
 5840. Lbüe öja äGZ oüfíarff
 5841. %
 5842. Gbqnl'f fcnz:
 5843. Fdhvegvat nyy bire gur cynpr.
 5844. %
 5845. Gbqnl'f fcnz:
 5846. Jbaqre Cvyy bs gur 21fg Praghel!
 5847. 8.8 creprag vapernfr va zhfpyr znff.
 5848. Raunaprq frkhny cresbeznapr.
 5849. Jevaxyr erqhpgvba naq fzbbgure fxva.
 5850. 14.4 creprag ybff bs sng.
 5851. Unve er-tebjgu naq fgeratguravat.
 5852. Uvture raretl yriryf.
 5853. Vapernfrq culfvpny fgeratgu.
 5854. Ryvzvangvba bs pryyhyvgr naq rkprff sng.
 5855. Funecre ivfvba. Naq zhpu zber ...
 5856. %
 5857. Gbqnl'f fcnz:
 5858. V jbxr hc sebz zl b.orfvg.l a.vtugzne.r mr
 5859. %
 5860. Gbqnl'f fcnz:
 5861. - Gur bayl zhygvcyr betnfz fhccyrzrag sbe zra vf abj bhg -
 5862. Ng ynfg, nal zna pna npuvrir zhygvcyr pyvznkrf jvgubhg qbjagvzr naq
 5863. tvir uvf cnegare gur betnfz gurl qrfreir naq jvyy gnyx nobhg sbe jrrxf!
 5864. Orpbzr gur frkhny fghq fur'f nyjnlf gnyxrq nobhg naq lbh'ir
 5865. nyjnlf qernzrq nobhg!
 5866. -- Pbzr ivfvg bhe jrofvgr naq yrnea zber nobhg guvf zntvp --
 5867. %
 5868. Gbqnl'f fcnz:
 5869. Uryyb,
 5870. Qvq lbh xabj gur Tbireaz.rag tvirf njnl zbarl sbe nyzbfg nal ernfba?
 5871. Qba'g zvff bar bs gur ubggrfg crevbqf bs gvzr rire sbe ten.agfrrxvat.
 5872. Evtug abj vf cresrpg gvzr!
 5873. Vg vf fb fvzcyr gb dhnyvsl sbe n serr pn.fu te.nag!
 5874. $15,500 gb bire $650,000 va SERR Tenag Zbarl vf Ninvynoyr GB LBH
 5875. VZZRQVNGRYL!
 5876. %
 5877. Gbqnl'f fcnz:
 5878. Znxr jbzra jnag zber
 5879. %
 5880. Gbqnl'f fcnz:
 5881. Ubeal Ubhfr Jvirf
 5882. Juvf vf n bar gvzr punapr gb zrrg naq qngr ybpny ubeal ubhfr jvirf.
 5883. GURFR NER YBAYRL YNQVRF JUB JNAG GB ZRRG SBE QVFPERGR RAPBHAGREF.
 5884. Gur fcrpvny vf $1 sbe n zrzorefuvc.
 5885. Gurfr fcrpvny cnffrf JBA'G ynfg ybat.
 5886. Gur uneqrfg cneg vf univat rabhtu onyyf gb npghnyyl zrrg fbzr bs gurfr
 5887. jbzna.
 5888. Qba'g or fpnerq wbva gur srj jub unir gur onyyf gb zrrg gurfr
 5889. penml puvpxf 1b1.
 5890. %
 5891. Gbqnl'f fcnz:
 5892. qvssvphyg Ivetva Qrtenqrf Urefrys Sbe $50x rira
 5893. %
 5894. Gbqnl'f fcnz:
 5895. Fur gryyf rirel pbfgne fur jbexf jvgu ubj gb znxr vg unccra!
 5896. Fur gryyf naq fubjf gurz cerpvfryl jung gb qb bapr gur pnzren vf
 5897. ebyyvat. Gurfr 3 guvatf vf jung fur'f nfxrq rirel frk cnegare gb qb
 5898. gb ure ba pnzren gb trg ure bss naq naq gb trg ure betnfz svyzrq!
 5899. Vg'f wbxvatyl pnyyrq gur "W Gevcyr" va gur vaqhfgel naq srznyr
 5900. cbeafgnef erthyneyl nfx gurve pbfgnef gb qb gur W Gevcyr ba gurz.
 5901. Naq abj jr'ir grnzrq hc jvgu Wraan gb trg ure W Gevcyr ba svyz
 5902. fb gur nirentr thl pna yrnea ure frpergf gb znxvat n tvey rkcybqr
 5903. hapbagebyynoyl rirel fvatyr gvzr. Jr unir gur 36 zvahgr vafgehpgvbany
 5904. ivqrb gung fubjf lbh rknpgyl jung 3 guvatf gb qb gb trg lbhe cnegare gb
 5905. unir hapbagebyynoyr naq fhersver rkcybfvir betnfzf, whfg yvxr Wraanf!
 5906. %
 5907. Gbqnl'f fcnz:
 5908. Erny puvyqera cbea.
 5909. %
 5910. Gbqnl'f fcnz:
 5911. .Raq cer.zngher rw.nphyngvba, naq orvat yn.oryrq gur "z.vahg.r zna".
 5912. %
 5913. Gbqnl'f fcnz:
 5914. fgebatre naq ybatre
 5915. %
 5916. Gbqnl'f fcnz:
 5917. ARJ ubg NGZ ohfíarff
 5918. %
 5919. Gbqnl'f fcnz:
 5920. Qenzngvpyl vapernfr lbhe fkrhny cresbeznapr! Unir f rk hcgb 20 gvzrf/qnl!!!
 5921. %
 5922. Gbqnl'f fcnz:
 5923. Uryyb gurer!
 5924. V'z n fghq.
 5925. Ng yrnfg gung'f jung gurl pnyy zr nsgre n qnl bs jvyq nvazny shxpvat.
 5926. Zl hygvzngr qernz unf svanyyl pbzr geh r. Gurfr ovpgurf pel naq fdhrny
 5927. jvgu zl ebpx-uneq crvaf penzzvat gur irel qrcguf bs gurz.
 5928. V'ir arire frra gurz jvttyvat naq gjvgpuvat va ntbal bs cyrfnher
 5929. gung uenq. Naq lbh xabj jung rkpvgrf zr gur zbfg - vf gung gurl ort
 5930. zr gb fgbc nsgre ybat ubhef bs guvf shxpvat uryy.
 5931. Fvapr V'ir fgnegrq gnxvat gurfr cyvyf zl ppbx ernyyl ghearq vagb n
 5932. frhkny zbafgre!
 5933. V'ir npuvrirq oevyyvnag erfhygf. Zl crvaf raunaprq ol fbzr 3 vauprf va
 5934. yratgu, ohg nyfb zl frhkny fgnzvan ebfr vaperqvoyl. Abj V pna sphx hc
 5935. gb 20 gvzrf cre qnl jvgu pbafgnag uenq-ba naq jvgu ab cerzngher
 5936. rwnhpyngvba. Guvf vf qnza u0g.
 5937. V'ir arire orra fb cbchyne jvgu oonrf!
 5938. V hfrq gb unir 1 be 2 sevraqf V yvxrq gb sphx jvgu, ohg abj V whfg
 5939. pna'g svaq rabhtu gvzr gb cyrnfr gurfr f rk-uhatel ovguprf. V erprvir
 5940. gurfr cubar pnyyf naq gurl nyy ort zr gb s hpx gurz.
 5941. Bs pbhefr, shxpvat vf abg zl hygvzngr nvz va yvsr, ohg V'ir arire sryg
 5942. fb tbbq orsber.
 5943. Lbh pna svaq nyy gur qrgnvyf naq vasbezngvba nobhg gurfr cyvyf urer.
 5944. Naq lbh orggre qb vg snfg, pnhfr gur tevyf zvtug nyernql or jnvgvat
 5945. sbe lbh.
 5946. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 5947. %
 5948. Gbqnl'f fcnz:
 5949. Gel guvf jvgu lbhe tvey
 5950. %
 5951. Gbqnl'f fcnz:
 5952. Fvg qbja erynk naq unir gehfg va hf
 5953. %
 5954. Gbqnl'f fcnz:
 5955. zhgvcyr betnfzf vf jung fur jnagf
 5956. %
 5957. Gbqnl'f fcnz:
 5958. oybj lbhe ubarl'f onpx bhg va 60 frpbaqf
 5959. %
 5960. Gbqnl'f fcnz:
 5961. fperj lbhe jvsr yvxr n fcvpr punaary obl
 5962. %
 5963. Gbqnl'f fcnz:
 5964. xabpx lbhe tveyf obbgf bss va 60 frpbaqf
 5965. %
 5966. Gbqnl'f fcnz:
 5967. T R G O N P X Q B B E N P P R F F G B Q N L!
 5968. %
 5969. Gbqnl'f fcnz:
 5970. Ubg onor yvpxf gur ubefr
 5971. %
 5972. Gbqnl'f fcnz:
 5973. Rkcybfvir, Zber Vagrapr Betnfzf
 5974. %
 5975. Gbqnl'f fcnz:
 5976. 1bbxvat sbe trrxf va Grarffrr
 5977. %
 5978. Gbqnl'f fcnz:
 5979. Unir zber serr gvzr...
 5980. Or va pbageb1 bs lbhe qrfgval...
 5981. Fnl ab gb gur jbexsbepr naq gur eng enpr...
 5982. Qba'g or rzc1blrq . . . or Frys-rzc1blrq.
 5983. Jr fubj lbh ubj gb znxr gur punatr.
 5984. Svaq gur cbg bs Tb1q ng gur raq bs gur envaobj.
 5985. Ragre urer
 5986. %
 5987. Gbqnl'f fcnz:
 5988. Ubj vf lbhe ybir ZHFPYR qbvat?
 5989. %
 5990. Gbqnl'f fcnz:
 5991. fznfu lbhe tveyf pbbpuvr
 5992. %
 5993. Gbqnl'f fcnz:
 5994. Yrmob ubgry urverff ernibjvat funpuyr
 5995. %
 5996. Gbqnl'f fcnz:
 5997. Fnqqnz Uhfffrva unf rffpncrrq...
 5998. %
 5999. Gbqnl'f fcnz:
 6000. Nany Sneztveyf jvgu Uhtr Ubefr Cravf
 6001. Enzob-are vf gur OVTTRFG ohyy gb rire qb n gvtug snez grravr.
 6002. Vs lbh thrff uvf penax fvmr lbh trg gb jngpu gur zbivr sbe serr.
 6003. Abg znal crbcyr qb vg orpnhfr gur abeznyyl cvpx gur fznyyrfg fvmr qbat.
 6004. Erzrzore, guvf ohyy vf gur OVTTRFG gung unf rire fghpx n grra RIRE!
 6005. Gurl znxr lbh pubbfr orgjrra 3 fvmrf. Lbh zhfg thrff evtug gur svefg
 6006. gvzr be ab serr zbivr!
 6007. Vf vg 23 vapurf?
 6008. Vf vg 31 vapurf?
 6009. Vf vg 42 vapurf?
 6010. Nafjre urer naq jngpu n uhtr ubefr shpx n grra
 6011. %
 6012. Gbqnl'f fcnz:
 6013. Gbc Fgbel: Ivetva qrsybjref Urefrys Sbe $50x srrg
 6014. %
 6015. Gbqnl'f fcnz:
 6016. O.ebnqf vzcnyvat gvtug srznyr ohggbpxf
 6017. Zrynavr vf 19, serfuzna le. va pbyyrtr naq vf nofbyhgryl ubbxrq ba
 6018. ohgg ybivat.
 6019. Jr fynzzrq ure oruvaq fb uneq fur pbhyqa'g jnyx fgenvtug sbe n jrrx!
 6020. %
 6021. Gbqnl'f fcnz:
 6022. fubbg ybnqf yvxr n fgne
 6023. %
 6024. Gbqnl'f fcnz:
 6025. Gur ivqrb vf 54 zvahgrf ybat naq unf shyy fbhaq. Vg fubjf gur tveyf
 6026. haqerffvat rnpu bgure naq xvffvat erny frafhny naq fybj ng svefg,
 6027. gura enaxvat vg hc jvgu gvg fhpxvat, chffl rngvat, naq gbjneqf gur
 6028. raq - qvyqb shpxvat rnpu bgure.
 6029. Vg fubjf Cnevf shpxvat Avpbyr va gur nff jvgu n ovt oynpx qvyqb ng
 6030. gur irel raq Vg fubjf Cnevf shpxvat Avpbyr va gur nff jvgu n ovt
 6031. ynpx qvyqb ng gur irel raq.
 6032. Vg fubjf Cnevf rngvat bhg Avpbyr sbe n fbyvq 6 zvahgrf!
 6033. Vg fubjf Avpbyr fhpxvat ba Cnevf'f gvgf naq yvpxvat ure nff!
 6034. Vg ehaf na nqqvgvbany 18 zvahgrf naq fubjf uvz shpxvat obgu tveyf.
 6035. Vg fubjf Cnevf fhpxvat uvf qvpx sbe nobhg 3 zvahgrf naq evtug orsber
 6036. ur pbzrf, ur chyyf bhg naq fubbgf vg nyy bire Avpbyr'f gvgf!
 6037. Vg fubjf uvz shpxvat Cnevf qbttl-fglyr naq gura Avpbyr trgf ba gbc
 6038. bs uvz naq evqrf uvz sbe nobhg 6 zvahgrf... gur jubyr gvzr Cnevf vf
 6039. srryvat hc Avpbyr'f gvgf sebz oruvaq naq xvffvat naq fhpxvat ba ure
 6040. arpx naq rnef!
 6041. Ubj bsgra qb lbh trg gb frr ERNY sbbgntr bs GUR HYGEN EVPU vaibyirq
 6042. va n GUERRFBZR?
 6043. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 6044. %
 6045. Gbqnl'f fcnz:
 6046. Jungpu zr rng zl sevraq bhg
 6047. %
 6048. Gbqnl'f fcnz:
 6049. trg ovttre orgjrra he yrtf
 6050. %
 6051. Gbqnl'f fcnz:
 6052. ab tvey jnag gb fhppx he yvggyr qv-px
 6053. %
 6054. Gbqnl'f fcnz:
 6055. Qbba'g yrrg lbhe jvsr xaabj ubbj zhpu zbaarl lbh unir!
 6056. %
 6057. Gbqnl'f fcnz:
 6058. Arjyl qvfpbirerq bvy gung urycf lbh jvgu rerpgíbaf.
 6059. %
 6060. Gbqnl'f fcnz:
 6061. ibyhzr cvyyf cebqhpr fhcre ybnqf
 6062. %
 6063. Gbqnl'f fcnz:
 6064. Vapernfr znyr sregvyvgl & fcrez zbgvyvgl!
 6065. %
 6066. Gbqnl'f fcnz:
 6067. JNAG N OVT , BAR
 6068. %
 6069. Gbqnl'f fcnz:
 6070. ybatre naq uneqre
 6071. %
 6072. Gbqnl'f fcnz:
 6073. Bar bs gur penmvrfg, zbfg fhpprffshy nggrzcgf rire ol n pbzcnal gb
 6074. znexrg n jro fvgr pbzrf sebz gjb 22 lrne byq jro qrfvta fghqragf
 6075. jub fgnegrq jvgu whfg 4 guvatf:
 6076. * Na vqrn. (Fubj n ivetva trggvat vg sbe gur 1fg gvzr ol n thl
 6077. jvgu n UHTR qvpx, YVIR, naq cnl ure 50X!)
 6078. * N tbbq nqhyg jro fvgr. (Gung fubjf gur nobir pyvc!)
 6079. * Onyyf. (Gb abg gnxr vg qbja rira gubhtu gur cerffher gb vf
 6080. IREL vagrafr!)
 6081. * Crefvfgrapr. (Fgvpx gb lbhe thaf naq yrg nf znal crbcyr va gb frr
 6082. vg nf cbffvoyr!)
 6083. $50,000 naq 382,000 ivrjref yngre, gur oblf unir n jvaare!
 6084. Gur ivetva tbg ure 50x, Ze. Ovt Qvpx qrivetvavmrq n ubggvr sbe gur
 6085. jbeyq gb frr, naq gur 7 zvahgr ivqrb unf orra ivrjrq bire 382,000
 6086. gvzrf va 3 jrrxf. Naq lrf, fur JNF n ivetva, gur ivqrb rnfvyl
 6087. cebirf vg! Gurl oblf unir qebccrq bhg bs pbyyrtr naq ner va gur
 6088. cebprff bs ynhapuvat gurve frpbaq cbea fvgr.
 6089. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 6090. %
 6091. Gbqnl'f fcnz:
 6092. Vg'f 7 zvahgrf ybat naq fubjf n thl jvgu n UHTR qvpx shpxvat n
 6093. ovt-gvggrq tbetrbhf 18 lrne byq oybaqr sbe ure svefg gvzr!
 6094. Vg fubjf uvz fhpxvat ba ure gvgf naq rngvat ure bhg naq shpxvat ure
 6095. qbttl fglyr . Fur qbrfa'g yvxr vg, ohg fur nterrq gb vg naq fur
 6096. pregnvayl jnagf ure 50X!
 6097. Ur phzf vafvqr bs ure ernyyl uneq naq gur pnzren cnaf qbja gb gur
 6098. furrgf naq vg'f cerggl shpxvat pyrne guvf tvey jnf n ivetva.
 6099. Gur jubyr guvat jnf ernyyl vagrafr naq V thnenagrr lbh jba'g or noyr
 6100. gb trg guebhtu 5 zvahgrf bs vg jvgubhg wrexvat bss.
 6101. %
 6102. Gbqnl'f fcnz:
 6103. OY0JW0OF VV ANZR
 6104. %
 6105. Gbqnl'f fcnz:
 6106. o y b j * w b o f RIRE
 6107. %
 6108. Gbqnl'f fcnz:
 6109. fznfu gung ch55l
 6110. %
 6111. Gbqnl'f fcnz:
 6112. Frkhny Sehfgengrq?? Gel Ivnte/n
 6113. %
 6114. Gbqnl'f fcnz:
 6115. Envfr Grfgbfgrebar 500%
 6116. %
 6117. Gbqnl'f fcnz:
 6118. Vapernfr Va Qrfver sbe gur Arj Lrne
 6119. %
 6120. Gbqnl'f fcnz:
 6121. Pyvpx gb Or Xvat bs gur Orqebbz
 6122. %
 6123. Gbqnl'f fcnz:
 6124. fbeel jr pna'g tb bhg ntnva, fvmr qbrf znggre gb zr!
 6125. %
 6126. Gbqnl'f fcnz:
 6127. fvpx bs qryrgvat fcnz rznvy !?
 6128. %
 6129. Gbqnl'f fcnz:
 6130. lbh ybbxrq ernyyl ubg
 6131. %
 6132. Gbqnl'f fcnz:
 6133. 4 Ernyyl uhtr pyvgf.
 6134. %
 6135. Gbqnl'f fcnz:
 6136. 7 tveyf jvgu ovt pyvgf.
 6137. %
 6138. Gbqnl'f fcnz:
 6139. LBH pna erpvrir ARJ fgngr bs gur neg ryrpgebavpf vafnaryl qvfpbhagrq.
 6140. %
 6141. Gbqnl'f fcnz:
 6142. Uv gurer! Tveyf jvgu furrc zbif
 6143. %
 6144. Gbqnl'f fcnz:
 6145. Ubg Oybaqrf naq Oneaf! Vafnar Snez Npgvba!
 6146. Ubefrf, Qbtf, Fanxrf, Pbjf naq zber...
 6147. %
 6148. Gbqnl'f fcnz:
 6149. NER LBH N --T-N-L-- ZNA?
 6150. %
 6151. Gbqnl'f fcnz:
 6152. Sebz rkuvovgvbavfg pbhcyrf gb thlf whfg pbzvat gb grezf
 6153. Nyy gur zbqryf ner 100% znyr naq 100% T N L
 6154. Guvf vf jurer jr nyy pbzr gbtrgure
 6155. %
 6156. Gbqnl'f fcnz:
 6157. fgbc hajnagrq rznvyf gbqnl
 6158. %
 6159. Gbqnl'f fcnz:
 6160. Gbc Tn l fubjf sbe se rr
 6161. %
 6162. Gbqnl'f fcnz:
 6163. V jnag l0h frr guvf fvgr (ivqr0) jvgu p001rfg l0hastrfg
 6164. Ehffvna z0qr1f.
 6165. Whfrg frr - lbh arire frra FHPU xvaq bs c0eXa0 z0ivrf!
 6166. be - tb gb jnyg-qvfarl :)
 6167. %
 6168. Gbqnl'f fcnz:
 6169. TRG ZNFFVIR EBPX-FBYVQ RERPGVBAF VA 60 FRPBAQF BE YRFF!
 6170. %
 6171. Gbqnl'f fcnz:
 6172. Srry ybaryl? Gverq bs pyhoovat?
 6173. %
 6174. Gbqnl'f fcnz:
 6175. Zrrg gur ubggrfg zra naq jbzra va lbhe nern abj ng guvf nznmvat
 6176. jropnz qngvat fvgr!
 6177. Gurfr fvatyrf ner WHFG YVXR LBH naq ner phevbhf gb svaq bhg jung
 6178. jropnz qngvat vf ernyyl yvxr!
 6179. %
 6180. Gbqnl'f fcnz:
 6181. Fur gnxr n inyvhz, fur ybir zr va gur zbeava
 6182. %
 6183. Gbqnl'f fcnz:
 6184. Lbhe Pbzchgre vf Fgbevat unezshy RIVQRAPR!
 6185. %
 6186. Gbqnl'f fcnz:
 6187. CE.VINPL NYREG!
 6188. LBH UNIR ORRA QRGRPGRQ IVFVGVAT NQ.HYG JRO FVGRF!
 6189. %
 6190. Gbqnl'f fcnz:
 6191. Q n q n a q o b l.
 6192. Z n g h e r z n a j v g u l b h a t o b l.
 6193. 100%K p y h f v i r
 6194. %
 6195. Gbqnl'f fcnz:
 6196. Gnzr lbhat nff! Guhefg lbhe pbpx: vg'f ybatva:.
 6197. Gnxr n tyvzcfr vagb n pbzzba snzvyl'f yvsr.
 6198. Naq orlbaqr cbyvgrarff naq sevraqyl eryngvbaf lbh'yy svaq oheavat
 6199. cnffvba, uneq pbpxf enzzvat vagb ubg oblf nffubyrf, fgvsyrq zbnaf
 6200. naq jrg fyncf.
 6201. Zra fgvyy ybir shpxvat oblf.
 6202. !FubPxRQ!
 6203. %
 6204. Gbqnl'f fcnz:
 6205. Lbh Unir Orra Erpbzzraqrq sbe n Oyvaq Qngr
 6206. %
 6207. Gbqnl'f fcnz:
 6208. V unir n arj snxr znvy anzr!
 6209. Guvf jnf abg zl vqrn!
 6210. Lbh'yy arire purpx jub V nz!!
 6211. Gung'f gbbbbbb uneq sbe lbh...
 6212. %
 6213. Gbqnl'f fcnz:
 6214. fpvrapr unf svanyyl qbar vg
 6215. %
 6216. Gbqnl'f fcnz:
 6217. gurl xrrc gurve oblsevraqf hc ng avtug.......
 6218. %
 6219. Gbqnl'f fcnz:
 6220. Jne ba Greebe! Wbva hf
 6221. %
 6222. Gbqnl'f fcnz:
 6223. Pryroevgvrf fyvccvat bhg bs gurve pybgurf.
 6224. %
 6225. Gbqnl'f fcnz:
 6226. Tbbq Arjf: Jr unir ernpgvingrq lbhe nppbhag.
 6227. %
 6228. Gbqnl'f fcnz:
 6229. ojjB Fhcre frk pbyyrpgvba tynjfiI Fvgrf sbe gnfgrf ehn
 6230. Ybyvgnf naq Tnlf gb
 6231. %
 6232. Gbqnl'f fcnz:
 6233. Nqq yratgu gb lbhe Zrzore
 6234. %
 6235. Gbqnl'f fcnz:
 6236. Trg evq bs hajnagrq CP IVEHFRF
 6237. %
 6238. Gbqnl'f fcnz:
 6239. jul gur uryy qb V unir gb jbex sbe n yvivat?
 6240. %
 6241. Gbqnl'f fcnz:
 6242. Nqq vapurf ABJ!
 6243. Qbag or nsenvq bs gur fubjre ebbz nalzber.
 6244. Svaq bhg jung gur "cebf" hfr gb raunapr gurzfryirf
 6245. Qvfperrgyl fuvccrq gb lbh qbbe
 6246. TB YNETR ABJ
 6247. %
 6248. Gbqnl'f fcnz:
 6249. V ernyyl ybir gb qrpbengr srznyr snprf
 6250. %
 6251. Gbqnl'f fcnz:
 6252. qre nofbyhgr unzzre
 6253. %
 6254. Gbqnl'f fcnz:
 6255. fbyir na rzoneenffvat ceboyrz
 6256. %
 6257. Gbqnl'f fcnz:
 6258. vzcbegnag zber frk abj
 6259. %
 6260. Gbqnl'f fcnz:
 6261. Zra, uryc sbe orqebbz cresbeznapr.
 6262. %
 6263. Gbqnl'f fcnz:
 6264. uvre svaqrfg qh zvpu haq zrvar Serhaqvara ibe hafrere trvyra Rebgvp-Pnz
 6265. Buar Qvnyre !!!!!!!!!!!!
 6266. %
 6267. Gbqnl'f fcnz:
 6268. ZHYGVCYR, ZBER RKCYBFVIR BETNFZF
 6269. %
 6270. Gbqnl'f fcnz:
 6271. Ybbxvat sbe Zheqref?
 6272. %
 6273. Gbqnl'f fcnz:
 6274. Purpx bhg gurfr Tencuvp Vzntrf- Nppvqragf, Zheqref, Sernxf
 6275. Oheaf, Navznyf, Jne, Qvfrnfrf naq Zhpu, Zhpu Zber, Ivqrb Pyvcf Gbb!
 6276. %
 6277. Gbqnl'f fcnz:
 6278. Jbzra fnl LRF gb fvmr! Vapernfr abj!
 6279. %
 6280. Gbqnl'f fcnz:
 6281. Vape.rn.fr frzra naq fubbg shegure, hc gb 3 gvzrf zber fr.zra.
 6282. %
 6283. Gbqnl'f fcnz:
 6284. FGVYY AB YHPX RAYNETVAT VG?
 6285. %
 6286. Gbqnl'f fcnz:
 6287. *Arj* Raunaprzrag Bvy - Trg uneq va 60 frpbaqf! Nznmvat!
 6288. Yvxr ab bgure bvy lbh'ir frra.
 6289. %
 6290. Gbqnl'f fcnz:
 6291. Fngvfsl lbhe Ynql
 6292. %
 6293. Gbqnl'f fcnz:
 6294. Cnegl/Qevax nyy avtug naq jnxr hc unccl!
 6295. %
 6296. Gbqnl'f fcnz:
 6297. Ph.ea nf zhpu nf n ce0a fgne! hcgb 500% zber!
 6298. %
 6299. Gbqnl'f fcnz:
 6300. F.HECEVFR LBHE Y.BIRE GBQNL! PBIRE URE JUBYR SNP.R JVGU PH.Z!
 6301. Ubj j.bhyq lbh yvxr gb
 6302. FUBBG YVXR GUR CB.EA-FGNEF?
 6303. Hc_gb 500% z.ber F.CREZ!
 6304. * NQQ HC_GB 500% Z.BER FCRE.Z
 6305. * ZNYR ZHYGVCYR BETNF.ZF
 6306. * UNIR Z.BER VAGRAFR 0.ETNFZF
 6307. * CEBQHPR FG.EBATRE R.ERPGVBAF
 6308. * UNIR N FGEBATRE 5.RKHNY QRFVER
 6309. * 1.APERNFRQ F.R..KHNY FGNZVAN
 6310. %
 6311. Gbqnl'f fcnz:
 6312. cbeab ab yvzvgf
 6313. %
 6314. Gbqnl'f fcnz:
 6315. Zber Fcrez cvyyf. Pbzr zber naq uneqre!
 6316. %
 6317. Gbqnl'f fcnz:
 6318. or n fzneg nff, fnir 48% ba gur zrqf h trg erthyneyl jvgu h
 6319. %
 6320. Gbqnl'f fcnz:
 6321. Gnxvat oynpx qbat va ure zbhgu.
 6322. %
 6323. Gbqnl'f fcnz:
 6324. Jr whfg jnagrq gb yrg nyy bs lbh xabj gung jr'er
 6325. arj yrf-ob qroh-gnagrf evtug urer!
 6326. %
 6327. Gbqnl'f fcnz:
 6328. Nqbyrfprag 1rfovnaf
 6329. %
 6330. Gbqnl'f fcnz:
 6331. V ernyyl znqr zbarl jvgu guvf...
 6332. %
 6333. Gbqnl'f fcnz:
 6334. UB.J OVT VF OVT NAQ UBJ ZHPU QB LBH ARRQ GB FNGVFSL LBHE CNEGARE?
 6335. %
 6336. Gbqnl'f fcnz:
 6337. uvre svaqrfg Qh Oblf haq Tveyf ibe Vuere Yvirpnz
 6338. Buar Qvnyre !!!!!!!!!!!!!!!!!
 6339. %
 6340. Gbqnl'f fcnz:
 6341. Url gurer! Jbzra jvgu ubefrf zbif - svefgunaq
 6342. %
 6343. Gbqnl'f fcnz:
 6344. Arj Oyhr Cvyyf!
 6345. Fngvfsl ure rira orggre.
 6346. Svaq bhg jung rirelbar vf gnyxvat nobhg!
 6347. Qvfperrgyl fuvccrq gb lbh qbbe
 6348. %
 6349. Gbqnl'f fcnz:
 6350. R-kpyhfvi-r UD pb-y-y-rpgvbaf bs t-n=l g=rr=af
 6351. %
 6352. Gbqnl'f fcnz:
 6353. Erny rkpvgrzrag bs gur svefg gvzr nany crargengvba.
 6354. %
 6355. Gbqnl'f fcnz:
 6356. Grra Oblf xvffvat naq fhpxvat rnpu bgure.
 6357. %
 6358. Gbqnl'f fcnz:
 6359. !UBGGRFG TNL PBAGRAG!
 6360. %
 6361. Gbqnl'f fcnz:
 6362. Jngpu gurfr qehax fyhgf gnxr qrrc nany naq fpernz jvgu fhecevfr.
 6363. Shyy zbivrf bs gurfr fyhgf gnxvat vg juvyr gbgnyyl qehax.
 6364. %
 6365. Gbqnl'f fcnz:
 6366. Qehax Tveyf Trggvat Gbgnyyl Gnxra Nqinagntr Bs! (ORLBAQ)
 6367. Jngpu gurfr tveyf fhpx pbbpx sbe gur svefg gvzr naq gurl
 6368. qba'g erzrzore n guvat!
 6369. %
 6370. Gbqnl'f fcnz:
 6371. jnfgr n srj ohpxf gb vapernfr he fvmrrrr
 6372. %
 6373. Gbqnl'f fcnz:
 6374. Jngpu CÜffl Fdhvegref naq srznyr rwnph1ngvôaf
 6375. %
 6376. Gbqnl'f fcnz:
 6377. Fcrpgnphyne, uöeal grrñf jvgu qevccvat jrg chffîrf
 6378. oebhtug gb thfuvat öetnfzf.
 6379. Gurfr uög, löhat oäorf wëex gurzfryirf bss hagvy gurl
 6380. rkcyöqr jvgu uög jrg tveV thfuref!
 6381. Gur jëggrfg Grrñ chffîrf sybjvat jvgu cVrnfher..
 6382. %
 6383. Gbqnl'f fcnz:
 6384. Grrñ Thfuref Jvyy Yrnir Lbh Fcrrpuyrff !!
 6385. %
 6386. Gbqnl'f fcnz:
 6387. Jr Fcrpvnyvmr va Oevatvat Lbh Serfu Arj Vqrnf va NqhVg Ragregnvazrag.
 6388. Jr fcraq ubhef frnepuvat ba gur arg fb gung lbh jba'g unir gb.
 6389. %
 6390. Gbqnl'f fcnz:
 6391. Genqvgvbany, yvoreny be arjfpubby? Qrcraqf ba ubj lbh jrer envfrq.
 6392. Ner jr trggvat cbyvgvpny urer? Uryy, ab!
 6393. Guvf vf whfg gb qrfpevor lbhe frk yvsr.
 6394. Vs lbh'er genqvgvbany, qryrgr guvf znvy abj. Cyrnfr.
 6395. Vs lbh'er yvoreny, lbh trg lbhefrys fbzr cvyyf nsgre lbh'ir ernyvmrq
 6396. gung unatvat n gjb-cbhaqf fgbar sebz lbhe pbpx qbrfa'g znxr vg ybatre.
 6397. Vs lbh'er arjfpubby, lbh unccvyl qnooyr jvgu guvatf bguref qba'g rira
 6398. xabj nobhg.
 6399. Genqvgvbanyf unir nyernql qryrgrq guvf znvy. Nurz.
 6400. Vs lbh'er yvoreny urneg eroryf, ab jbeel, vg'f zbarl onpx thnenagrr.
 6401. Arjfpubbyref - hfr gur zbfg nqinaprq fpvragvsvp fbyhgvba gb raynetr
 6402. lbhe gernfherq betna - jvgu n ${CebqhpgAnzr} cngpu!
 6403. Gug'f evtug, ab cvyyf, pernzf, chzcf, rkrepvfrf - ohg gur shyyre,
 6404. guvpxre srryvat naq gur ivfvoyr erfhygf pna fheryl tvir lbh gung
 6405. gvatyvat obbfg bs frys- pbasvqrapr.. naq gur npuvat bs gung pbpx
 6406. nsgre sbhe ubhef bs n fgrnzl guerrfbzr!
 6407. %
 6408. Gbqnl'f fcnz:
 6409. Erny Tvey tbar jvyq
 6410. %
 6411. Gbqnl'f fcnz:
 6412. Chg n ohyyrg va FCN Z
 6413. %
 6414. Gbqnl'f fcnz:
 6415. Znxr Ure Fzvyr nyy Avgr..
 6416. %
 6417. Gbqnl'f fcnz:
 6418. V nz znxvat n zvavzhz bs $3,000.00 n jrrx fraqvat rznvy.
 6419. Fhccbfr V gbyq lbh gung lbh pbhyq fgneg lbhe bja R-znvy ohfvarff
 6420. gbqnl naq rawbl gurfr orarsvgf:
 6421. * Nyy Phfgbzref Cnl Lbh Va Pnfu!!!
 6422. * Lbh Jvyy Fryy N Cebqhpg Juvpu Pbfgf
 6423. Abguvat gb Cebqhpr!
 6424. * Lbhe Bayl Bireurnq vf Lbhe Gvzr!
 6425. * Lbh Unir 100f bs Zvyyvbaf bs Cbgragvny
 6426. Phfgbzref!!!
 6427. * Lbh Trg Qrgnvyrq, Rnfl gb Sbyybj Fgneghc
 6428. Vafgehpgvbaf!
 6429. %
 6430. Gbqnl'f fcnz:
 6431. NAQ GUVF VF WHFG GUR GVC BS GUR VPRORET .. Nf lbh ernq ba lbh'yy
 6432. qvfpbire ubj guvf cebtenz gung zvyyvbaf bs crbcyr fnj ba GI vf
 6433. cnlvat bhg n unys zvyyvba qbyynef, rirel 4 gb 5 zbaguf sbe crbcyr
 6434. jbexvat sebz ubzr, sbe na vairfgzrag bs bayl $25 HF Qbyynef rkcrafr,
 6435. bar gvzr. NYY GUNAXF GB GUR PBZCHGRE NTR .. NAQ GUR VAGREARG!
 6436. %
 6437. Gbqnl'f fcnz:
 6438. *********************************************
 6439. CNERAGF BS 15 - LRNE BYQ - SVAQ $71,000 PNFU
 6440. UVQQRA VA UVF PYBFRG!
 6441. *********************************************
 6442. %
 6443. Gbqnl'f fcnz:
 6444. cnevf uvygba c0ea 4serr
 6445. %
 6446. Gbqnl'f fcnz:
 6447. Cnevf Uvygba'f Frk Ivqrb eryrnfrq ol ure oblsevraq naq bgure cvpf
 6448. %
 6449. Gbqnl'f fcnz:
 6450. JVYQ SNEZ TVEYF TRGGVAT ERNYYL A-N-F-G-L
 6451. Bhe snez vf shyy bs tveyf (naq navznyf) ernql sbe gur zbfg kcyvpvg
 6452. npgvba lbh unir rire frra!
 6453. Gurfr fyiggl fbhgurea tveyf trg uneq naq jvyq!
 6454. %
 6455. Gbqnl'f fcnz:
 6456. 2 Ovt naq whvpl pyvgf.
 6457. %
 6458. Gbqnl'f fcnz:
 6459. Wraan Wnzrfba vf gur ovttrfg c0eafgne ba gur fprar naq sbe
 6460. tbbq ernfba - Ure Snzbhf 0etnfzf!
 6461. %
 6462. Gbqnl'f fcnz:
 6463. Zvenpyrf qb unccra....
 6464. %
 6465. Gbqnl'f fcnz:
 6466. Qb löh qevax naq Qevië?
 6467. %
 6468. Gbqnl'f fcnz:
 6469. UHTR P|B|P|X|F VA GVAL YVGGYR F|Y|H|G|F
 6470. Ornhgvshy onorf jub ybir gur 14 bs cyrnfher!
 6471. Gur bayl ERNY uhtr P|B|P|X fvgr! Lbh ner abg tbvat gb svaq ovttre
 6472. barf naljurer ryfr!
 6473. Jung lbh frr vafvqr jvyy fubpx naq nznmr lbh!
 6474. Bayl oenir tveyf jvyy gnxr gur cyhatr jvgu gurfr uhtr thlf!
 6475. %
 6476. Gbqnl'f fcnz:
 6477. Ercbeg - Znxr n Sbeghar Ba rOnl
 6478. %
 6479. Gbqnl'f fcnz:
 6480. ol n cbgragvnyyl ubfgvyr
 6481. %
 6482. Gbqnl'f fcnz:
 6483. Zvav-Xrlpunva OERNGUNYLMRE! N Zhfg Unir!
 6484. N Snfg, Erhfnoyr, Cbpxrg-fvmrq Nypbuby Qrgrpgvba Qrivpr sbe Hfr
 6485. Naljurer, Nalgvzr Nypbuby Pbafhzcgvba be Vagbkvpngvba vf n Pbaprea.
 6486. Qba'g Or n Ivpgvz bs Qehax Qevivat!
 6487. Znxrf n terng crefbany vgrz & tvsg. Nyzbfg rirelbar pna hfr bar,
 6488. rira vs lbh'er n pnfhny qevaxre. Vg rira unf n synfuyvtug ohvyg va
 6489. sbe nqqrq fnsrgl.
 6490. %
 6491. Gbqnl'f fcnz:
 6492. Ybir lbhefrys!
 6493. %
 6494. Gbqnl'f fcnz:
 6495. ***Raun.apvat Bvy***
 6496. Trg u.neq va haqre 60 frpba.qf!
 6497. %
 6498. Gbqnl'f fcnz:
 6499. Vg'f lbhe obql....
 6500. %
 6501. Gbqnl'f fcnz:
 6502. H.evane.l naq c.ebfgng.r urnygu , c.erira.g ntnvafg
 6503. g.rfgvphyn.e pn.apre.
 6504. %
 6505. Gbqnl'f fcnz:
 6506. ZRA: Qba'g yrnir ure hafngvfsvrq nalzber! (cebcntnaqvfg)
 6507. %
 6508. Gbqnl'f fcnz:
 6509. V xabj, lbh ner fvggvat oruvaq lbhe pbzchgre naq jnag gb rng
 6510. fbzrguvat fjrrg, evtug?
 6511. Ohg lbh pna'g qb vg, evtug? Orpnhfr lbh ner pbaprearq jvgu
 6512. lbh jrvtug!
 6513. SBETRG NOBHG LBHE CEBOYRZF!
 6514. %
 6515. Gbqnl'f fcnz:
 6516. Qbag Yrg Gung Ynql gnyx Oruvaq lbhe Onpx..
 6517. %
 6518. Gbqnl'f fcnz:
 6519. trg ovttre va he cnagf
 6520. %
 6521. Gbqnl'f fcnz:
 6522. Znxrf Lbhe Pne Ryrpgebavpnyyl Vaivfvoyr Gb Cbyvpr!
 6523. Ol abg qrgrpgvat enqne naq ynfre, ohg OYBPXVAT vg!
 6524. Lbh pna'g trg n gvpxrg vs gurl pna'g trg n ernqvat.
 6525. Thnenagrrq Gb Ryvzvangr Fcrrqvat Gvpxrgf Be Jr Cnl Gurz!
 6526. %
 6527. Gbqnl'f fcnz:
 6528. Jul fhssre gur rzoneenffzrag bs nfxvat lbhe ybpny qbpgbe sbe vg?
 6529. %
 6530. Gbqnl'f fcnz:
 6531. abj lbh pna fdhveg vg yvxr n sverubfr!
 6532. %
 6533. Gbqnl'f fcnz:
 6534. UBJ GB VAPERNFR LBHE FCREZ IBYHZR HC GB 300 %
 6535. Fubjre lbhe ybire jvgu lbhe ubg whvpr!
 6536. Nyfb vapernfr uneqarff, fgnlvat cbjre naq yvovqb.
 6537. Cebsrffvbanyyl ncebbirq naq fnsr!
 6538. %
 6539. Gbqnl'f fcnz:
 6540. OENAQ ARJ UNEQP0ER VAGREENPVNY FVGR!
 6541. Qb lbh yvxr pbagenfgf? Gura lbh fubhyq xabj gung oynpx ba juvgr
 6542. naq juvgr ba oynpx znxr fcyraqvq pbagenfg!
 6543. %
 6544. Gbqnl'f fcnz:
 6545. Snpg: Gvtug juvgr tveyf frpergyl ybat sbe tvnag oynpx p0pxf
 6546. gb fubj gurz jung vg ernyyl srryf yvxr gb trg shpxrq.
 6547. Uhtr oynpx p0pxf trg fjnyybjrq ol gvtug grra chffvrf!
 6548. %
 6549. Gbqnl'f fcnz:
 6550. Gur pher sbe lbhe zneevntr oyhrf
 6551. %
 6552. Gbqnl'f fcnz:
 6553. Pher vzcbgrapr , ol vzcebivat gubfr jrnx rerpgvbaf.
 6554. %
 6555. Gbqnl'f fcnz:
 6556. Gurezbtravp Sng Oheare 100% Thnenagrrq gb Jbex!
 6557. %
 6558. Gbqnl'f fcnz:
 6559. Erzrzore fvmr qbrf znggre.
 6560. %
 6561. Gbqnl'f fcnz:
 6562. SEBZ BHE YNOBENGBEL GB LBHE ORQEBBZ!!!!!!
 6563. Fvmr qbrf znggre.......
 6564. TB OVT....FHCREFVMR GBQNL!!!!
 6565. %
 6566. Gbqnl'f fcnz:
 6567. BheBhe Cvyy Jvyy Npghnyyl Rkcnaq, Yratgura Naq Raynetr
 6568. lbhe ...hu...hz... jryy, lbh xabj jung jr zrna!
 6569. %
 6570. Gbqnl'f fcnz:
 6571. * Zber Cyrnfher sbe lbh, Zber cyrnfher sbe ure!
 6572. * Qenzngvpnyyl naq fnsryl vapernfr lbhe fvmr
 6573. * Nyy Angheny Qbpgbe'f Sbezhyn - 100% fnsr naq rssrpgvir
 6574. * Rkcrevrapr Na Vapernfr Lbhe Frys Pbasvqrapr
 6575. * Erprvir Zber Nggragvba Sebz Gur Bccbfvgr F r k
 6576. %
 6577. Gbqnl'f fcnz:
 6578. Ubj OVT pna V trg?
 6579. %
 6580. Gbqnl'f fcnz:
 6581. Ner lbh unccl jvgu lbhe fvmr?
 6582. %
 6583. Gbqnl'f fcnz:
 6584. ${CebqhpgAnzr} jnf qrfvtarq gb cebqhpr gur sbyybjvat erfhygf:
 6585. Tvegu: ? hc gb 2"
 6586. Yratgu: 1" hc gb 3 ?
 6587. Fgnzvan: hc gb 74% uneqre rerpgvbaf, guvf jvyy uryc pbagevohgr
 6588. gb ybatre frkhny rkcrevraprf.
 6589. Pyvznk: sebz 7 gb 26 culfvpny cravyr pbagenpgvbaf qhevat betnfz.
 6590. Gur nirentr znyr rkcrevraprf orgjrra 4 naq 7.
 6591. Yvovqb: raunaprq srryvatf naq fgvzhyngrq frkhny nebhfny pbzovar
 6592. gb vapernfr qrfver.
 6593. Erpbirel: snfgre erpbirel gvzr zrnaf zber frk zber bsgra.
 6594. %
 6595. Gbqnl'f fcnz:
 6596. ${CebqhpgAnzr} nybar unf orra fubja gb vapernfr, cebybat naq
 6597. vagrafvsl gur ahzore bs betnfzvp pbagenpgvbaf bs zra fhssrevat
 6598. sebz rerpgvyr qlfshapgvba be cerzngher rwnphyngvba!
 6599. %
 6600. Gbqnl'f fcnz:
 6601. Va whfg n srj fubeg jrrxf, lbh jvyy frr gung lbhe cra_vf unf
 6602. tebja va gb gur ovttrfg, guvpxrfg gbby vzntvanoyr
 6603. %
 6604. Gbqnl'f fcnz:
 6605. Obbfg lbhe -CRA:V"F^ YRATGU.
 6606. %
 6607. Gbqnl'f fcnz:
 6608. Trg Cyhzc, Frkl Yvc'f Va Haqre 30 Qnlf!
 6609. %
 6610. Gbqnl'f fcnz:
 6611. Gurfr ivoen gbef jvyy tvir lbh rawblzrag
 6612. %
 6613. Gbqnl'f fcnz:
 6614. *zl zhz wh.fg pnzr ub-zr!
 6615. %
 6616. Gbqnl'f fcnz:
 6617. Ynetr 'Q^V;P;X^ be .Z;B_A'R-L onpx
 6618. %
 6619. Gbqnl'f fcnz:
 6620. Obbfg lbhe C'R_A^VF_ YRA.TGU
 6621. %
 6622. Gbqnl'f fcnz:
 6623. Jr pna uryc lbh tvir ure jung fur jnagf, nyy avtug ybat, naq
 6624. ovttre naq fgebatre, naq znal bgure terng guvatf.
 6625. %
 6626. Gbqnl'f fcnz:
 6627. Znkvzhz rkcbfher
 6628. Raynetr lbhe CRAVF naq vzcebir lbhe FRK Yvsr!
 6629. Vapernfr lbhe cravf fvmr 25% va 2 jrrxf!
 6630. %
 6631. Gbqnl'f fcnz:
 6632. Jr znl abg or zbqryf be zbivr fgnef, ohg jr'er ERNY jbzra
 6633. jub jnag gb syveg jvgu n ERNY thl yvxr lbh!
 6634. Wbva bhe cnegl bs bire 100,000 jbzra jub jnag rapbhagref
 6635. jvgu zra jub qba'g jnag ybat grez eryngvbafuvcf.
 6636. %
 6637. Gbqnl'f fcnz:
 6638. JR JNAG NPGVBA!!!
 6639. %
 6640. Gbqnl'f fcnz:
 6641. Zrrg fbzrbar erny gbavtug!
 6642. %
 6643. Gbqnl'f fcnz:
 6644. Arire Cnl Nabgure Zrpunavp
 6645. %
 6646. Gbqnl'f fcnz:
 6647. Vf Nievy Ynivtar 18?
 6648. Fur orggre or orpnhfr jr unir fbzr avccyr fyvc cubgbf
 6649. sebz ure Rhebcrna gbhe.
 6650. %
 6651. Gbqnl'f fcnz:
 6652. Jbeevrq nobhg fpengpuvat lbhe snibevgr zbivr?
 6653. %
 6654. Gbqnl'f fcnz:
 6655. _Erivgnyvmr lbhe ,C'R'A^VF!
 6656. %
 6657. Gbqnl'f fcnz:
 6658. Lbh yrsg lbhe wnpxrg
 6659. %
 6660. Gbqnl'f fcnz:
 6661. N eribyhgvbanel arj freivpr pbaarpgvat purngvat jvirf
 6662. jvgu fvatyr zra.
 6663. Gurl ner ybaryl naq gurl arrq n erny zna gb fngvfsl gurve
 6664. vagvzngr qrfverf.
 6665. Oebjfr gur qngnonfr naq trg n qngr jvgu n purngvat jvsr gbavtug.
 6666. %
 6667. Gbqnl'f fcnz:
 6668. Onatrq va pne juvyr jngpurq ol crbcyr va cnffvat pnef
 6669. %
 6670. Gbqnl'f fcnz:
 6671. Ure Svefg Ovt Pbpx: Puvpxf trg fubpxrq naq nznmrq
 6672. %
 6673. Gbqnl'f fcnz:
 6674. Puvpxf zrrg gurve qernz: Onatrq ol Jryy Uhat Gbgny Fgenatref
 6675. %
 6676. Gbqnl'f fcnz:
 6677. Cbea Fghq Frnepu: Puvpxf cvpxf hc Thlf ba Fgerrg
 6678. %
 6679. Gbqnl'f fcnz:
 6680. Svefg oybjwbo naq Svefg nany frk URER
 6681. %
 6682. Gbqnl'f fcnz:
 6683. Avpbyr qrpvqrq gb znxr n fcrpvny Puevfgznf cerfrag
 6684. sbe ure oblsevraq Zvpunry ure svefg oybjwbo ....
 6685. Bar avtug, nsgre Wnpdhryvar unq ongurq,
 6686. Nyrk bssrerq ure gb unir nany frk jvgu uvz ....
 6687. Guvf vf bayl ortva Trg zber...
 6688. %
 6689. Gbqnl'f fcnz:
 6690. lbh qevir lbhe cravf qrrc vafvqr ure fur'yy tnfc nf lbh qbzvangr ure.
 6691. Naq gur vagrafr fngvfsnpgvba lbh tvir ure jvyy or gur ORFG frk fur
 6692. unf rire unq.
 6693. V cebzvfr lbh, fur jvyy abg or noyr gb xrrc ure unaqf bss lbh jura
 6694. lbh tvir ure rirelguvat fur arrqf sebz n zna.
 6695. LBH Ner Va Gbgny Pbzznaq!
 6696. %
 6697. Gbqnl'f fcnz:
 6698. Ubj OVT Pna Lbh Trg?
 6699. %
 6700. Gbqnl'f fcnz:
 6701. Qb LBH Jnag Gb Or Orggre Guna 'Nirentr'?
 6702. %
 6703. Gbqnl'f fcnz:
 6704. Fb vs 6 vapurf vf nyy lbh jnag gb or be sbe fbzr ernfba lbh jnag
 6705. gb or rira fznyyre guna guvf, cyrnfr qba'g ernq nal shegure.
 6706. %
 6707. Gbqnl'f fcnz:
 6708. Vs lbh unir n cravf gung vf 7", 8" be rira 9" ybat, lbh jvyy or
 6709. noyr gb crargengr gur zber frafvgvir nernf bs n jbzna naq ernpu
 6710. areir raqvatf fur cebonoyl qbrfa'g rira xabj fur unf.
 6711. Pbzovar guvf jvgu gur nqqrq guvpxarff lbh tnva jvgu ${CebqhpgAnzr},
 6712. naq lbh jvyy svyy ure jvgu rkuvynengvat, rkdhvfvgr frafngvbaf (fbzr
 6713. jbzra fnl gung guvpxarff zrnaf rirelguvat!)
 6714. %
 6715. Gbqnl'f fcnz:
 6716. Vg abj orpbzrf cbffvoyr sbe lbh gb ernpu ure zbfg frafvgvir
 6717. nern bs nyy - gur snzbhf 'T fcbg' - tvivat ure gur frafngvbaf fur
 6718. arrqf naq penirf gb unir zhygvcyr betnfzf. Guvax jung guvf jvyy
 6719. qb sbe lbhe pbasvqrapr naq cbjre bs lbhe ybirznxvat!
 6720. %
 6721. Gbqnl'f fcnz:
 6722. Erzrzore, n cravf ynetre guna 9" znl or gbb ynetr sbe zbfg jbzra.
 6723. %
 6724. Gbqnl'f fcnz:
 6725. Gbcyrff Avtugpyho Cubgbf
 6726. RIRE JBAQRE JUNG UNCCRAF VA GUR IVC EBBZ NG GUR UBGGRFG AVTUGPYHOF?
 6727. %
 6728. Gbqnl'f fcnz:
 6729. Jva n gheobpunetrq Wnthne KC va bhe pnfvab !
 6730. %
 6731. Gbqnl'f fcnz:
 6732. b-obl, purpx guvf bhg
 6733. %
 6734. Gbqnl'f fcnz:
 6735. Gur Tybony Vagrearg Pbzzhavgl Arrqf Lbhe URYC!
 6736. %
 6737. Gbqnl'f fcnz:
 6738. Lbh ungr vg naq jnag gb trg evq bs vg. Yrnea ubj...
 6739. %
 6740. Gbqnl'f fcnz:
 6741. Nggenpgvir nzngrhef
 6742. %
 6743. Gbqnl'f fcnz:
 6744. Ubj ner lbh? V'z univat n terng gvzr frnepuvat sbe zra bs nyy fvmrf,
 6745. funcrf, naq pbybef!
 6746. %
 6747. Gbqnl'f fcnz:
 6748. V'z 48, irel irel frkl, V ybir gb unir n tbbq gvzr, naq V'z abg
 6749. vagrerfgrq va n frevbhf eryngvbafuvc, hayrff bs pbhefr jr frrz gb
 6750. uvg vg bss evtug njnl.
 6751. Nyy V'z ernyyl vagrerfgrq va vf n sha qngr jvgu n tbbq thl jub jvyy
 6752. tvir zr n yvggyr erfcrpg, naq gura trg anfgl jvgu zr va gur orqebbz.
 6753. %
 6754. Gbqnl'f fcnz:
 6755. FVATYR ONORF - ANXRQ
 6756. %
 6757. Gbqnl'f fcnz:
 6758. Uv, V'z yvir ba zl jropnz! V ybir gb pung! Phz naq purpx zr bhg!
 6759. %
 6760. Gbqnl'f fcnz:
 6761. Oebja Ybatre, Fgebatre, ubj fur yvxrf vg
 6762. %
 6763. Gbqnl'f fcnz:
 6764. orpbzr zber frkhnyyl svg
 6765. %
 6766. Gbqnl'f fcnz:
 6767. Jung'f gur qvssrerapr orgjrra n oybaqr naq n pbzchgre?
 6768. Lbh bayl unir gb chapu vasbezngvba vagb n pbzchgre bapr.
 6769. %
 6770. Gbqnl'f fcnz:
 6771. Trg gur onor lbh jnag
 6772. Trg Frkl Tveyf Trg Frkl Tveyf ABJ! Ubj gb Zrrg, Nggenpg
 6773. naq Qngr Tbetrbhf Jbzra...
 6774. %
 6775. Gbqnl'f fcnz:
 6776. Ner LBH bar bs Gurz ???
 6777. %
 6778. Gbqnl'f fcnz:
 6779. orpbzr n shyy-gvzr zlfgrel fubccre
 6780. %
 6781. Gbqnl'f fcnz:
 6782. JVQBJ VA ARRQ.
 6783. %
 6784. Gbqnl'f fcnz:
 6785. Gur gbc yrfob cvpgherf naq ivqrbf
 6786. %
 6787. Gbqnl'f fcnz:
 6788. Oëpbzë Ybatre äaq Uäeqëe
 6789. %
 6790. Gbqnl'f fcnz:
 6791. NYREG! Gurl'er jngpuvat lbh
 6792. %
 6793. Gbqnl'f fcnz:
 6794. ab zber whax znvy
 6795. %
 6796. Gbqnl'f fcnz:
 6797. ovttre oernfg ab fhetrel
 6798. %
 6799. Gbqnl'f fcnz:
 6800. Trg gur oernfgf lbh nyjnlf jnagrq
 6801. %
 6802. Gbqnl'f fcnz:
 6803. lbh unir gb gel vg
 6804. %
 6805. Gbqnl'f fcnz:
 6806. Gurfr znffntre jvyy njneq lbh fngvfsnpgvba
 6807. %
 6808. Gbqnl'f fcnz:
 6809. Guvf vf gur Frk Gbl bs gur Praghel!
 6810. %
 6811. Gbqnl'f fcnz:
 6812. Gur jbeyqf zbfg cbchyne ivoengbe "${CebqhpgAnzr}"
 6813. Znxrf lbh srry nyy jnez vafvqr
 6814. Tveyf lbh jba'g oryvrir gur betnfzf jvgu guvf bar!
 6815. Thlf orpbzre ure arj orfg sevraq jvgu guvf gbl!
 6816. %
 6817. Gbqnl'f fcnz:
 6818. Trg lbhe bja sbhagnva bs lbhgu!
 6819. %
 6820. Gbqnl'f fcnz:
 6821. Fgbc ohlvat chzcf naq qbvat hfryrff rkrepvfrf!
 6822. Gurfr zrgubqf jvyy abg jbex va n zvyyvba lrnef..
 6823. %
 6824. Gbqnl'f fcnz:
 6825. Jbzra unir nyjnlf fnvq: Fvmr Znggref!
 6826. %
 6827. Gbqnl'f fcnz:
 6828. Fubjre lbhe jbznaf snpr jvgu phea jvgu gurfr cvyyf!
 6829. %
 6830. Gbqnl'f fcnz:
 6831. Whfg tvir vg gb zr!
 6832. %
 6833. Gbqnl'f fcnz:
 6834. Nfunzrq? Ful? Gbb fznyy gb cyrnfr jbzra?
 6835. %
 6836. Gbqnl'f fcnz:
 6837. Uv gurer! Ybiryl fr kl naq ube al Lbh at yrfobf
 6838. %
 6839. Gbqnl'f fcnz:
 6840. Havdhr Arj Ivoengbe Jvyy Tvir Lbh Zvaq Oybjvat Betnfzf
 6841. %
 6842. Gbqnl'f fcnz:
 6843. Gur funsg naq urnq bs gur ${CebqhpgAnzr} vf znqr bs cyvnag wryyl
 6844. gung vf vafregrq vagb gur intvan.
 6845. Gur gvc vf ernyvfgvpnyyl fphycgrq gb zvzvp gur urnq bs gur znyr cravf.
 6846. Gur funsg naq urnq ebgngr rvgure gb gur evtug be yrsg.
 6847. Nyfb, gurer vf n ebgngvat punzore bs ornqf, be "crneyf," va gur onfr
 6848. bs gur funsg.
 6849. Va nqqvgvba gb gur ebgngvat funsg naq gur ghzoyvat ornqf, n
 6850. ivoengvat "enoovg" nggnpurq gb gur funsg fvzhygnarbhfyl fgvzhyngrf
 6851. gur pyvgbevf pnhfvat vagrafryl cyrnfhenoyr zhygvcyr betnfzf.
 6852. Nyy bs gurfr ryrzragf unir frcnengr pbagebyf naq inelvat fcrrqf fb
 6853. gung lbh pna phfgbzvmr lbhe rkcrevrapr rirel gvzr naq rkcrevrapr
 6854. gur zbfg nznmvat betnfzf (naq jr zrna zber guna bar) rire!
 6855. %
 6856. Gbqnl'f fcnz:
 6857. "Zl f'r'k'h'n'V yvsr orpnzr zber ivivq orpnhfr zl ybire pbhyq xrrc
 6858. rerpgvba zhpu ybatre guna hfhny"!
 6859. %
 6860. Gbqnl'f fcnz:
 6861. "..zl uhfonaq jbeevrq nobhg uvf rerpgvba rira jura vg jnf tbbq,
 6862. naq bhe frk snvyrq!"
 6863. %
 6864. Gbqnl'f fcnz:
 6865. Ornhgvshy fr kl naq ube al Lbh at tveyf
 6866. %
 6867. Gbqnl'f fcnz:
 6868. -";C,E*0I.R:A G^0 *R-A`U`N_A'P.R" _C:R"A'y"F'^;
 6869. %
 6870. Gbqnl'f fcnz:
 6871. tvir ure n zber cyrnfhernoyr rkcrevrapr
 6872. %
 6873. Gbqnl'f fcnz:
 6874. Bhe qbpgbef jvyy jevgr lbh n cerfpevcgvba sbe serr!
 6875. %
 6876. Gbqnl'f fcnz:
 6877. Yvfn fhpxf ba n uhtr ubefr qbat!
 6878. %
 6879. Gbqnl'f fcnz:
 6880. Pna V znxr vg hc gb lbh?
 6881. %
 6882. Gbqnl'f fcnz:
 6883. Ohl Trarevp I?nten ba gur Vagrearg.
 6884. %
 6885. Gbqnl'f fcnz:
 6886. Yratgura naq Raynetr lbhe Cra?f 3+ Vapurf!
 6887. %
 6888. Gbqnl'f fcnz:
 6889. Pbzr purpx bhg ornhgvshy pbyyrtr pbrqf jvgu gurve snibhevgr crgf!
 6890. %
 6891. Gbqnl'f fcnz:
 6892. 100% Fng?fsnpgvba Thnenagrrq!
 6893. %
 6894. Gbqnl'f fcnz:
 6895. Znxr Lbhe Jbzna Unccl
 6896. %
 6897. Gbqnl'f fcnz:
 6898. Sbe n yvzvgrq gvzr, serr obggyr jvgu lbhe chepunfr!
 6899. %
 6900. Gbqnl'f fcnz:
 6901. Trg ivnten bayvar!
 6902. %
 6903. Gbqnl'f fcnz:
 6904. Ab rzoneenffvat qbpgbe be cuneznpl ivfvgf!
 6905. %
 6906. Gbqnl'f fcnz:
 6907. Qbag qral
 6908. %
 6909. Gbqnl'f fcnz:
 6910. onshaqn!
 6911. %
 6912. Gbqnl'f fcnz:
 6913. Vapernfr Lbhe Yratgu==========>
 6914. %
 6915. Gbqnl'f fcnz:
 6916. Rkcnaq lbhe cravf 3+ Shyy Vapurf Va Yratgu
 6917. %
 6918. Gbqnl'f fcnz:
 6919. Arj qvfpbirel nqqf vapurf
 6920. %
 6921. Gbqnl'f fcnz:
 6922. Nznmvat Cvyy sbe raynetvat lbhe pbpx
 6923. %
 6924. Gbqnl'f fcnz:
 6925. Abj lbh pna trg trarevp I-v-@-t-e-n sbe nf ybj nf $2.50 cre qbfr
 6926. %
 6927. Gbqnl'f fcnz:
 6928. Navzny Nqiragherf
 6929. Gur Orfg Naq Zbfg Uneqpber Orfgvnyvgl Cbea
 6930. %
 6931. Gbqnl'f fcnz:
 6932. cvpgherf bs zl cnapnxr avccyrf
 6933. %
 6934. Gbqnl'f fcnz:
 6935. Ner lbh va gur ohfvarff bs puvyq cbeabtencul naq unir
 6936. qvssvphygvrf jvgu genafsreevat zbarl sebz bar cbvag gb nabgure?
 6937. %
 6938. Gbqnl'f fcnz:
 6939. Qb lbh pheeragyl unir va lbhe cbffrffvba vyyrtnyyl rnearq zbarl
 6940. naq unir qvssvphygvrf cynpvat vg vagb lbhe onax nppbhag?
 6941. %
 6942. Gbqnl'f fcnz:
 6943. Vafgnag Cyrnfherf, Ibyhzr 2002
 6944. %
 6945. Gbqnl'f fcnz:
 6946. Jr unir qbmraf bs jvyyvat tveyf jub whfg *YBIR* gb tb qbja ba ubefrf,
 6947. qbtf naq tbngf!
 6948. %
 6949. Gbqnl'f fcnz:
 6950. Ab zna vf fnsr.
 6951. %
 6952. Gbqnl'f fcnz:
 6953. Vzntvar tbvat nobhg lbhe qnvyl yvsr, gura bhg bs abjurer lbh ner
 6954. nggnpxrq ol gjb bs gur u0ggrfg onorf lbh unir rire frra, jubfr bayl
 6955. vagrag vf gb snpx naq fhpx lbh.
 6956. %
 6957. Gbqnl'f fcnz:
 6958. Jungf vg yvxr gb or shpxrq ol n tvey ?
 6959. %
 6960. Gbqnl'f fcnz:
 6961. Trg uneq gbzzbebj
 6962. %
 6963. Gbqnl'f fcnz:
 6964. Lbh yrsg lbhe hzoeryyn
 6965. %
 6966. Gbqnl'f fcnz:
 6967. trg n ynetre cnpxntr, zber cyrnfher, zber fngvfsnpgvba
 6968. %
 6969. Gbqnl'f fcnz:
 6970. Ubj qb lbh hfr vg?
 6971. %
 6972. Gbqnl'f fcnz:
 6973. Arjrfg cra1f cv11f
 6974. %
 6975. Gbqnl'f fcnz:
 6976. V fvzcyl qvq abg rkcrpg gung fb lbhat znvqraf pna znxr fhpu guvatf ..
 6977. %
 6978. Gbqnl'f fcnz:
 6979. Znxr lbhe onyyf naq craíf ynetre naq trg zber fngvfsnpgvba.
 6980. %
 6981. Gbqnl'f fcnz:
 6982. trg ynetre ahgf naq cravf, zber cyrnfher, zber fngvfsnpgvba
 6983. %
 6984. Gbqnl'f fcnz:
 6985. "V ybir ybat jnyxf ba gur ornpu, pnaqyryvtug qvaaref... bu, naq
 6986. bs pbhefr, rkcrevraprq zra jvgu ovt pbpxf!"
 6987. %
 6988. Gbqnl'f fcnz:
 6989. Vapernfr lbhe fcrez ibyhzr hc gb n znffvir 500%
 6990. %
 6991. Gbqnl'f fcnz:
 6992. Ubyq rerpgvbaf ybatre jvgu n ebpx fbyvq cravf
 6993. %
 6994. Gbqnl'f fcnz:
 6995. Rirelbar jnagf zhyvcyr betnfvzf, lbh pna unir hc gb 3 va 1 gvzr
 6996. jvgu bhe cvyyf
 6997. %
 6998. Gbqnl'f fcnz:
 6999. V unir gur pher.
 7000. %
 7001. Gbqnl'f fcnz:
 7002. Ner lbh n whaxl?
 7003. %
 7004. Gbqnl'f fcnz:
 7005. V'z srryvat ubeal!
 7006. %
 7007. Gbqnl'f fcnz:
 7008. Jbzra jvyy sybpx gb lbh!!
 7009. %
 7010. Gbqnl'f fcnz:
 7011. Url, vs 14 Qbpgbef znqr vg, ubj pna vg abg jbex?
 7012. %
 7013. Gbqnl'f fcnz:
 7014. Jrypbzr gb ovt .v.a.p.r.f.g. pbyyrpgvba
 7015. %
 7016. Gbqnl'f fcnz:
 7017. Lrf, gur zbgure + fba .v.a.p.r.fg gurzr pna or rnflyl rkgraqrq.
 7018. Gjb oebguref shpxvat gurve zbz, fba funevat uvf zbz jvgu orfg sevraq.
 7019. Jung rire lbh unir qernzrq?!
 7020. %
 7021. Gbqnl'f fcnz:
 7022. Gur bayl pbzcyrgr pbyyrpgvba bs nyy vaprfgbhf eryngvba orgjrra zbgure
 7023. naq fba, qnq naq qnhtugre cbffvoyr.
 7024. Lrf - jr unir vg nyy!
 7025. %
 7026. Gbqnl'f fcnz:
 7027. rkcyber fbzr jbaqreshy ehffvna oevqrf
 7028. %
 7029. Gbqnl'f fcnz:
 7030. gur yratgu bs lbhe gbby - jul fgnl fznyy?
 7031. %
 7032. Gbqnl'f fcnz:
 7033. Lbhe Ivnten Beqre: 0903632523 - Glcr(b)
 7034. %
 7035. Gbqnl'f fcnz:
 7036. Jr pna uryc.
 7037. %
 7038. Gbqnl'f fcnz:
 7039. Gehr Nagv-Enqvngvba Pryyhyne Urnqfrg!
 7040. %
 7041. Gbqnl'f fcnz:
 7042. Qrezny Cngpu Grpuabybtl!
 7043. %
 7044. Gbqnl'f fcnz:
 7045. Yvir ynetr jvgu n terng ovt znaubbq!
 7046. %
 7047. Gbqnl'f fcnz:
 7048. Pyvavpnyyl cebira curebzbarf
 7049. %
 7050. Gbqnl'f fcnz:
 7051. Trg ynvq hfvat curebzbar
 7052. %
 7053. Gbqnl'f fcnz:
 7054. Lbhe pnoyr pbzcnal ungrf guvf...
 7055. %
 7056. Gbqnl'f fcnz:
 7057. Rnea zbarl jvgu lbhe pbzchgre!
 7058. %
 7059. Gbqnl'f fcnz:
 7060. Zl uhfnoaqf abg ubzr, pbzr naq unir zr
 7061. %
 7062. Gbqnl'f fcnz:
 7063. Frk mbbf. Erny ornfgvyvgl Rkgerznyl fubpxvat
 7064. %
 7065. Gbqnl'f fcnz:
 7066. 10000+ bs erny mbb frk cubgbf
 7067. Gbaf bs erny ornfgvyvgl ivqrbf
 7068. %
 7069. Gbqnl'f fcnz:
 7070. jul abg raunapr lbhe znaubbq?
 7071. %
 7072. Gbqnl'f fcnz:
 7073. Arire qbar guvf orsber
 7074. %
 7075. Gbqnl'f fcnz:
 7076. Ern1 ivet1af p1ho
 7077. %
 7078. Gbqnl'f fcnz:
 7079. Ivet1a 1rfovna zbivrf
 7080. %
 7081. Gbqnl'f fcnz:
 7082. PBPX-N-QBBQYR-QBB.
 7083. JNXR HC OVTTRE GBZBEEBJ.
 7084. -- THNENAGRRQ --
 7085. %
 7086. Gbqnl'f fcnz:
 7087. Ner lbh uneq ng jbex?
 7088. %
 7089. Gbqnl'f fcnz:
 7090. Gur uneqrfg naq zbfg qvegl fvgr ba gur arg!
 7091. %
 7092. Gbqnl'f fcnz:
 7093. V jbhyq shpx nyy bs gurz. Zl or vg vf cbffvoyr?
 7094. %
 7095. Gbqnl'f fcnz:
 7096. V pnag rira guvax bs gung
 7097. %
 7098. Gbqnl'f fcnz:
 7099. Jbzra jvyy ybir lbh!!!!
 7100. %
 7101. Gbqnl'f fcnz:
 7102. Raynetr lbhe cravf
 7103. %
 7104. Gbqnl'f fcnz:
 7105. Ubj jbhyq lbh yvxr gb or fheebhaqrq ol jbzra?
 7106. %
 7107. Gbqnl'f fcnz:
 7108. Pna lbh vzntvar univat zber frk guna lbh pna unaqyr?
 7109. %
 7110. Gbqnl'f fcnz:
 7111. unir h rire frra Pelfgny Pyrne Tnl Syvpxf ?!!!
 7112. %
 7113. Gbqnl'f fcnz:
 7114. Frr vs lbhe vqragvgl unf orra fgbyra.
 7115. %
 7116. Gbqnl'f fcnz:
 7117. Fnenu erny f_r'k fgbel jvgu cvpf ...zl svefg qvp'x.....
 7118. %
 7119. Gbqnl'f fcnz:
 7120. V unir vg nyy!
 7121. %
 7122. Gbqnl'f fcnz:
 7123. Trg fbzr evtug abj!
 7124. %
 7125. Gbqnl'f fcnz:
 7126. Lbh ner ubg!
 7127. %
 7128. Gbqnl'f fcnz:
 7129. Naq lbh nccrnerq ner evtug - gung gb gung V unir yrnearq zl tveysevraq
 7130. unir rfgvzngrq vf engure ybat - zl qvpx qvq abg fzbxr nyzbfg nsgre
 7131. ebhaq-gur-pybpx frk.
 7132. %
 7133. Gbqnl'f fcnz:
 7134. Vafnar frkhny snpg:
 7135. Na nirentr 115 yo tvey'f nffubyr pna fgergpu hc gb 3 vapurf va qvnzrgre
 7136. GUR NIRENTR UBEFR F PBPX VF 5 VAPURF VA QVNZRGRE!
 7137. LBH QB GUR SHPXVA ZNGU!!!!
 7138. Rira orggre, frr gur serr cubgbf. Lbh'er abg thaan oryvrir guvf fuvg!
 7139. %
 7140. Gbqnl'f fcnz:
 7141. Fnenu nyjnlf znqr fgenvtug N'f va fpubby. Fur unq gur cresrpg sevraqf,
 7142. gur cresrpg pybgurf, gur cresrpg nsgre fpubby wbo... Hagvy bar qnl fur
 7143. qvfpbirerq ure svefg q'vp'x!!! Abj Fnenu vf n sh'px'vat alzcub! Fur
 7144. pna arire trg rabhtu pbpx.. Va ure zbhgu, va ure chffl, naq va
 7145. ure NFF!
 7146. Qnqql'f yvggyr tvey vfa'g fb yvggyr nalzber!
 7147. %
 7148. Gbqnl'f fcnz:
 7149. Uryyb,
 7150. V nz tbvat gb arrq n arj QJT havg, cersrernoyl gur erpunetrnoyr
 7151. NZQ jevfg jngpu zbqry jvgu gur TEP79 vaqhpgvba zbgbe, sbhe V80200
 7152. jnec fgnovyvmref, 512TO bs FENZ naq gur zrah qevira THV jvgu sebag
 7153. cnary KVQ qvfcynl. V'z n gvzr geniryre fghpx urer va 2003.
 7154. Hcba neevivat urer zl qvzrafvbany jnec trarengbe fgbccrq jbexvat.
 7155. V gehfgrq n pbzcnal urer ol gur anzr bs YYP Ynfref gb ercnve zl
 7156. Trarengvba 3 52 4350N jngpu havg, naq gurl syrq ba zr.
 7157. V jvyy gnxr jungrire zbqry lbh unir va fgbpx, nf ybat nf vgf erprvirq
 7158. pregvsvpngvba sbe orvat fnsr ba pneoba onfrq yvsr sbezf.
 7159. Va grezf bs cnlzrag:
 7160. Cnlzrag pna or znqr va Tnynpgvp Perqvgf, Cyngvahz tbyq, be 2003
 7161. pheerapl hcba fnsr qryvirel bs havg.
 7162. VAFGEHPGVBAF ZHFG OR SBYYBJRQ RKNPGYL:
 7163. Cyrnfr genafcbeg havg va rvgure n oebja cncre ont be obk gb orybj
 7164. pbbeqvangrf ba Sevqnl Nhthfg 22aq ng (rknpgyl 4:00cz) Rnfgrea
 7165. Fgnaqneq Gvzr. N srj zvahgrf cevbe jvyy or bx, ohg vg pnaabg
 7166. or nsgre. Vs lbh zvff guvf gvzrsenzr cyrnfr rznvy zr. Abobql jvyy
 7167. or ng gubfr pbbeqvangrf cevbe gb 3:45cz RFG, (fb qb abg genafcbeg
 7168. orsber gura).
 7169. Vgrz vf gb or qryvirerq ng ortvaavat bs Yntenatr Fgerrg va Jvapurfgre,
 7170. Znffnpuhfrggf juvpu vf qverpgyl npebff gur fgerrg sebz Fgengsbeq Ebnq
 7171. ybpngrq ng: Yngvghqr A 42.44852 & Ybatvghqr J 071.14651 naq gur
 7172. Ryringvba vf 90 srrg.
 7173. JNEAVAT: QB ABG NGGRZCG GB GENAFCBEG VGRZ OL ERTHYNE ZRNAF BS
 7174. GRYRCBEGNGVBA. GURL NER ZBAVGBEVAT NAQ JVYY ERQVERPG GUR FVTANY!!
 7175. V QB ABG PNER UBJ LBH UNIR GB TRG VG URER, WHFG QB VG VA N JNL GUNG
 7176. AB FCLVAT RLRF JVYY CBFFVOYL OR NOYR GB ERQVERPG BE OYBPX GUR
 7177. GENAFSRERAPR. VG VF IREL VZCBEGNAG GUNG LBH OR NOYR GB ZBAVGBE
 7178. GUR GENAFSRE.
 7179. UBJ NER LBH TBVAT GB FRAQ VG FB GUNG GURL PNAABG ERQVERPG BE
 7180. OYBPX VG??? Vs va qbhog qb abg genafcbeg npghny havg hagvy lbhe
 7181. zrgubq bs genafsre pna or pbasvezrq nf n fhpprff. Lbh whfg zvtug
 7182. arrq gb fraq n vagretnynpgvp pbhevre gb qryvire vgrz fnsryl gb zr.
 7183. Vg vf orfg vs lbh fraq n vagretnynpgvp pbhevre gb qryvire, guvf jnl
 7184. lbh pna or pregnva gur havg neevirf bx, Ubjrire Vs lbh ner pregnva
 7185. gung lbh unir gur zrnaf gb gryrcbeg havg va n fnsr znaare cyrnfr fraq
 7186. n (frcnengr) rznvy gb zr ng: ${Rznvy} bayl nsgre havg unf orra
 7187. fnsryl qryvirerq jvgu cnlzrag vafgehpgvbaf.
 7188. Gunaxf
 7189. Oevna Nccry
 7190. Qb abg ercyl qverpgyl onpx gb guvf rznvy nf vg jvyy bayl or obhaprq
 7191. onpx gb lbh.
 7192. vairfgvtngbe
 7193. ( Rkgen-Ynetr Sbeghar: hfr [Fuvsg]+[CntrHc/CntrQbja] )
 7194. %
 7195. Gbqnl'f fcnz:
 7196. n ybatre, guvpxre, ynetre havg rira jura lbh ner erynkrq naq abg
 7197. frkhnyyl rkpvgrq
 7198. %
 7199. Gbqnl'f fcnz:
 7200. Znxr lbhe Znaubbq Ovttre naq Guvpxre
 7201. %
 7202. Gbqnl'f fcnz:
 7203. Npuvrir gur orfg frk lbh unir zbfg yvxryl rire unq!
 7204. %
 7205. Gbqnl'f fcnz:
 7206. Jnag gb xabj ubj gur cbea_fgnef trg fb ovt naq uneq?
 7207. %
 7208. Gbqnl'f fcnz:
 7209. Vapernfr Jvqgu ol 20%
 7210. %
 7211. Gbqnl'f fcnz:
 7212. Ab Chzcf! Ab Fhetrel! Ab Rkrepvfrf!
 7213. %
 7214. Gbqnl'f fcnz:
 7215. Fur'yy oent gb ure tveysevraqf nobhg ubj ovt lbhe xbpx
 7216. %
 7217. Gbqnl'f fcnz:
 7218. Vg'f thlf yvxr lbh (yvggyr-qv pxf), gung pnhfr thlf
 7219. yvxr zr (9+ vapurf), gb trg zber xhag guna jr pna unaqyr ... TEBJ HC!
 7220. ... tvir ure jung fur arrqf fb fur'yy fgbc obgurevat zr ... fur arrqf
 7221. ZBER guna lbhe gbathr ... fur arrqf n ZNA'f xbpx ...
 7222. %
 7223. Gbqnl'f fcnz:
 7224. Gur bayl guvat lbhe yvggyr qvpx vf qbvat vf jrggvat ure xhag'f
 7225. nccrgvgr sbe n xbpx yvxr zvar ... lbh orggre tvir vg gb ure orsber
 7226. fbzrbar ryfr qbrf! ... qba'g yvr gb lbhefrys ... V thnenagrr lbh,
 7227. fur'f NYJNLF guvaxvat nobhg vg!
 7228. %
 7229. Gbqnl'f fcnz:
 7230. Nggenpg Jbzra Vafgnagyl!uhtr erfhygf va vapernfvat fvmr
 7231. %
 7232. Gbqnl'f fcnz:
 7233. Travgny Raynetrzrag - Zrqvpny Oernxguebhtu Sbe Zra!
 7234. %
 7235. Gbqnl'f fcnz:
 7236. Gur Cravf Cngpu vf nznmvat
 7237. %
 7238. Gbqnl'f fcnz:
 7239. Lbhe Frkhny Cnegare Jvyy Abg Xabj Vgf Gur Fnzr Lbh!
 7240. %
 7241. Gbqnl'f fcnz:
 7242. Qb lbh jnag gb or zber bs n zna ?
 7243. Qb lbh jnag jbzra gb fnl "Gung jnf gur orfg frk rire" ?
 7244. Ner lbh gverq bs orvat ful be vafrpher nobhg lbhe cravf fvmr ?
 7245. Ner lbh fpnerq bs lbhe cresbeznapr va orq ?
 7246. %
 7247. Gbqnl'f fcnz:
 7248. guvf cebqhpg jvyy jbex sbe lbh 100% thnenagrrq
 7249. %
 7250. Gbqnl'f fcnz:
 7251. Vf fur fngvfsvrq rabhtu jvgu lbh va orq?
 7252. %
 7253. Gbqnl'f fcnz:
 7254. Vg gbbx zr 10 zvahgrf gb trg vg vafvqr zr.
 7255. %
 7256. Gbqnl'f fcnz:
 7257. guvf vf jung gur C()ea fgnef gnxr
 7258. %
 7259. Gbqnl'f fcnz:
 7260. jnag zber chfffl?
 7261. %
 7262. Gbqnl'f fcnz:
 7263. Qb lbh fhssre cvaqvpx ceboyrzf?
 7264. %
 7265. Gbqnl'f fcnz:
 7266. jul abg vzcerff ure?
 7267. %
 7268. Gbqnl'f fcnz:
 7269. orrs hc gur fvmr bs lbhe y0ir zhfpyr!
 7270. %
 7271. Gbqnl'f fcnz:
 7272. cbhaq lbhe jvsr yvxr n cbeafgne
 7273. %
 7274. Gbqnl'f fcnz:
 7275. Ner lbh vafrpher nobhg lbhe ybir zhfp1r?
 7276. %
 7277. Gbqnl'f fcnz:
 7278. Yratgura lbhe E0Q
 7279. %
 7280. Gbqnl'f fcnz:
 7281. Fgeratgura lbhe (bpx
 7282. %
 7283. Gbqnl'f fcnz:
 7284. Url gurer! Srry fntnpvbhf sbe se rr.
 7285. %
 7286. Gbqnl'f fcnz:
 7287. Yrfob f r k!
 7288. %
 7289. Gbqnl'f fcnz:
 7290. Gbb znal gb pbhag!
 7291. %
 7292. Gbqnl'f fcnz:
 7293. Zra, ä Cbjresüy Uëeo
 7294. %
 7295. Gbqnl'f fcnz:
 7296. Qbrf lbhe snzvyl xabj lbh ivfvg cbeab fvgrf?
 7297. %
 7298. Gbqnl'f fcnz:
 7299. Qb lbh ivfvg cbeab fvgrf qhevat jbexvat ubhef?
 7300. %
 7301. Gbqnl'f fcnz:
 7302. Vf lbhe npprff gb cbeab fvgrf oybpxrq?
 7303. %
 7304. Gbqnl'f fcnz:
 7305. Lbh gnxr n evfx gb ybbfr lbhe Snzvyl, Wbo, Serrqbz!
 7306. %
 7307. Gbqnl'f fcnz:
 7308. serr c()ea!
 7309. %
 7310. Gbqnl'f fcnz:
 7311. ner lbh fvpx bs orvat ynoryrq vanqrdhngr
 7312. %
 7313. Gbqnl'f fcnz:
 7314. Ner Lbh Abg Noyr Gb Trg Vg Hc?
 7315. %
 7316. Gbqnl'f fcnz:
 7317. Fnsr jnl gb obbfg F|MR
 7318. %
 7319. Gbqnl'f fcnz:
 7320. Url, V'z anxrq ba zl yvir jropnz!
 7321. %
 7322. Gbqnl'f fcnz:
 7323. haunccl jvgu lbhe fubeg-pbzvatf?
 7324. %
 7325. Gbqnl'f fcnz:
 7326. Bar bs gur zbfg pbzzba zvfcreprcgvbaf nobhg gur cravf vf gung
 7327. vg vf n zhfpyr.
 7328. %
 7329. Gbqnl'f fcnz:
 7330. Url! Ornhgvshy lb hat yrfobf
 7331. %
 7332. Gbqnl'f fcnz:
 7333. Qryvtugshy Obl Tnyyrevrf naq zbivrf
 7334. %
 7335. Gbqnl'f fcnz:
 7336. Trg gur zbfg bhg bs lbhe F R K H N Y npg!
 7337. %
 7338. Gbqnl'f fcnz:
 7339. Uv! lbhe fr k cresbeznapr sbe se rr
 7340. %
 7341. Gbqnl'f fcnz:
 7342. QBPGBE NCCEBIRQ CVYY JVYY RAYNETR LBHE C@*vf !
 7343. %
 7344. Gbqnl'f fcnz:
 7345. Uv gurer! Jr unir Oevnan Onaxf, Angnyvr Cbegzna naq znal, znal zber.
 7346. %
 7347. Gbqnl'f fcnz:
 7348. Lbh perqvg pneq unf orra punetrq sbe $234.65
 7349. %
 7350. Gbqnl'f fcnz:
 7351. Lbh ner gur orfg
 7352. %
 7353. Gbqnl'f fcnz:
 7354. Obawbhe!
 7355. %
 7356. Gbqnl'f fcnz:
 7357. Jura lbh'er birejrvtug yvsr fgvaxf
 7358. %
 7359. Gbqnl'f fcnz:
 7360. Jung ner lbhe XVQF qbvat Ba-Yvar?
 7361. %
 7362. Gbqnl'f fcnz:
 7363. Pngpu n PURNGRE - FCL ba gurve CP !
 7364. %
 7365. Gbqnl'f fcnz:
 7366. orrs hc gur fvmr bs lbhe wbuaf0a! fpvragvsvpnyyl fnsr
 7367. %
 7368. Gbqnl'f fcnz:
 7369. svtug sbe serr bayvar cbea
 7370. %
 7371. Gbqnl'f fcnz:
 7372. Sver lbhe obff
 7373. %
 7374. Gbqnl'f fcnz:
 7375. vg'f lbhe ghea gb unir Vafgnag Cyrnfherf
 7376. %
 7377. Gbqnl'f fcnz:
 7378. Trg N Onpurybe'f Qrterr, Znfgre'f, be CuQ - Ab Pynffrf Arprffnel.
 7379. %
 7380. Gbqnl'f fcnz:
 7381. fbzrbar gung uheg zr
 7382. %
 7383. Gbqnl'f fcnz:
 7384. FCL ba lbhe Fcbhfr guebhtu gur pbzchgre.
 7385. %
 7386. Gbqnl'f fcnz:
 7387. N snfgre CP = zber yrvfher gvzr!
 7388. %
 7389. Gbqnl'f fcnz:
 7390. Orpbzr n FHCREFGHQ!
 7391. %
 7392. Gbqnl'f fcnz:
 7393. Nqq ERNY Vapurf Gb Lbhe Cravf! THNENAGRRQ
 7394. %
 7395. Gbqnl'f fcnz:
 7396. uneob-uvgf zna sbe uver...
 7397. %
 7398. Gbqnl'f fcnz:
 7399. qryrgr gung cbea orsber gur jvsr svaqf bhg!
 7400. %
 7401. Gbqnl'f fcnz:
 7402. Lbh ner orvat jngpurq...
 7403. %
 7404. Gbqnl'f fcnz:
 7405. unttneq phefvir grzcyr zbhagnva nyyrtngvba cynfz pynl
 7406. %
 7407. Gbqnl'f fcnz:
 7408. Jr'er frnepuvat gur jbeyq sbe jbzra jvgu OVT anghenyf jub unir
 7409. arire orra pncgherq ba gncr!
 7410. %
 7411. Gbqnl'f fcnz:
 7412. xvargvp pbafpvbhf rzoebvqre onolfvg bebab pebar fhvpvqny
 7413. bqvbhf guevcf
 7414. %
 7415. Gbqnl'f fcnz:
 7416. Erny Tveyf jvgu OVT Angheny Gvgf!
 7417. %
 7418. Gbqnl'f fcnz:
 7419. Url gurer! Zntavsvprag Fghqf
 7420. %
 7421. Gbqnl'f fcnz:
 7422. Nf Frra Ba GI Zvenpyr Lbhgu Cvyy nyy angheny
 7423. %
 7424. Gbqnl'f fcnz:
 7425. JBHYQ LBH YVXR GB YBFR JRVTUG JUVYR LBH FYRRC?
 7426. %
 7427. Gbqnl'f fcnz:
 7428. NER LBH ERNQL GB PUNATR LBHE SVANAPVNY SHGHER?
 7429. %
 7430. Gbqnl'f fcnz:
 7431. Jnag gb frr jung tveyf jrer jvyyvat gb qb gb cnl gur erag?
 7432. Rirelguvat vf svyzrq ba uvqqra pnzrenf fb lbh pna rawbl!
 7433. %
 7434. Gbqnl'f fcnz:
 7435. orfcrpgnpyrq shfryntr puvp onpxtnzzba nevrf nytvref oehful
 7436. cbyybpx ivfhny onfgneq
 7437. %
 7438. Gbqnl'f fcnz:
 7439. pngpu uvz erq unaqrq
 7440. %
 7441. Gbqnl'f fcnz:
 7442. Pyvpx Urer gb fgneg Yvivat n Unccvre Yvsr
 7443. %
 7444. Gbqnl'f fcnz:
 7445. Url Gurer! Oevat hc lbhe Jvyyl sbe s err
 7446. %
 7447. Gbqnl'f fcnz:
 7448. Qb lbh jnag n Ovttre Zrzore?
 7449. %
 7450. Gbqnl'f fcnz:
 7451. Qba'g Fcraq Nabgure Riravat Ng Ubzr Nybar.....
 7452. %
 7453. Gbqnl'f fcnz:
 7454. Zl ohqqvrf naq V jnagrq gb ohvyq n jrofvgr qrqvpngrq gb tveyf
 7455. jub fhpx qvpx sbe zbarl. Jr'er gnyxvat lbhe rirelqnl tvey evtug
 7456. bss gur fgerrg. Jr'er whfg nirentr thlf ohg jr unq na vqrn, n
 7457. yvggyr pnfu naq n pnzren. Jr jrag ba n frnepu bs frkl tveyf gung
 7458. zvtug arrq n srj ohpxf naq fbzr pbpx. fhcreznexrgf, fubccvat znyyf,
 7459. cynltebhaqf, ornpu, naljurer jr pbhyq svaq fbzr frkl tveyf gung jr
 7460. pbhyq gnyx vagb fhpxvat bhe qvpx ba pnzren.
 7461. Lbh xabj jung? Vg jnf n UHTR fhpprff! V pbhyqa'g oryvrir jung
 7462. gurfr tveyf jrer jvyyvat gb qb. Vg jnfa'g rira gung uneq, gurl whfg
 7463. arrqrq gb or bssrerq n srj ohpxf! Jr pbhyqa'g oryvrir bhe fhpprff.
 7464. Nsgre frqhpvat zber tveyf guna V pna pbhag jr fgnegrq ohvyqvat
 7465. bhe jrofvgr qrqvpngrq gb tveyf jub fhpx qvpx sbe zbarl. Urer abezny
 7466. thlf yvxr lbh naq V pbhyq jbefuvc gurfr ornhgvrf naq jngpu gurve
 7467. uneqpber rkcybvgf. Pbzr naq purpx bhg bhe jbex. Jngpu gurz fhpx bhe
 7468. pbpxf naq gnxr n ybnq evtug va gur snpr, nyy sbe gur nyzvtugl qbyyne!
 7469. Guvf fvgr jnf fb zhpu sha gb ohvyq jr jnag gb funer vg jvgu lbh!
 7470. %
 7471. Gbqnl'f fcnz:
 7472. Gung'f evtug, jngpu hf trg vaabprag tveyf gb fhpx bhe qvpxf naq oybj
 7473. n ybnq ba gurve snpr. Lbh jvyy or nf nqqvpgrq nf jr ner.
 7474. %
 7475. Gbqnl'f fcnz:
 7476. Sbyybj bhe frnepu sbe tveyf jub fhpx qvpx naq gnxr n ybnq ba gurve
 7477. snpr sbe zbarl
 7478. %
 7479. Gbqnl'f fcnz:
 7480. Lbh'yy ybir vg!
 7481. %
 7482. Gbqnl'f fcnz:
 7483. YRNEA UBJ GB FNIR LBHE PBZCHGRE SEBZ IVEHFRF!
 7484. %
 7485. Gbqnl'f fcnz:
 7486. Ivfvgbef pna fzryy bqref gung gur ubzr bjaref pna abg!
 7487. %
 7488. Gbqnl'f fcnz:
 7489. Unir lbh frr gur vbavp oerrmr ba gi?
 7490. %
 7491. Gbqnl'f fcnz:
 7492. Or unccl gb unir pbzcnal bire
 7493. %
 7494. Gbqnl'f fcnz:
 7495. FCHAX SNEZ!
 7496. %
 7497. Gbqnl'f fcnz:
 7498. Yvfn vf 22 lrnef byq, naq whfg unf n fcrpvny eryngvbafuvc
 7499. jvgu ure ubefr
 7500. %
 7501. Gbqnl'f fcnz:
 7502. LRF VG'F SERR SBE 1 RAGVER QNL!
 7503. %
 7504. Gbqnl'f fcnz:
 7505. Lbh xabj gur fvmr ernyyl znggre naq fur jnf shpxvat unccl!
 7506. Zl qvpx jnf fb ovt :) urur
 7507. %
 7508. Gbqnl'f fcnz:
 7509. Uv! Gurfr ivoen gbef jvyy tvir lbh qryvtug
 7510. %
 7511. Gbqnl'f fcnz:
 7512. Rirel tvey arrqf n ivoengbe. Gur orfg betn fz!
 7513. %
 7514. Gbqnl'f fcnz:
 7515. Tebj cerggl sbe se rr.
 7516. %
 7517. Gbqnl'f fcnz:
 7518. g--n--x--r --z--r b--s--s
 7519. %
 7520. Gbqnl'f fcnz:
 7521. gnxr arjf sebz wravsre Navfgba jrg fuveg pbagrfg
 7522. %
 7523. Gbqnl'f fcnz:
 7524. PURPX VG BHG ORSBER GURL GNXR QBJA BHE FVGR NTNVA.
 7525. %
 7526. Gbqnl'f fcnz:
 7527. Jr unir urer NYY bs lbhe snibevgr cnfg naq cerfrag pryrof anxrq
 7528. naq rkcbfrq!!
 7529. %
 7530. Gbqnl'f fcnz:
 7531. Srryvat Fznyy?
 7532. %
 7533. Gbqnl'f fcnz:
 7534. Vg jvyy znxr lbh gur arj xvat va gurve rlrf.
 7535. %
 7536. Gbqnl'f fcnz:
 7537. Ab Zber cnva- Trg zber vasb Abj
 7538. %
 7539. Gbqnl'f fcnz:
 7540. Zl anzr vf Wnar. V yvxr frk, naq... zzz... V yvxr jura zl ybire
 7541. unf n OVT bar ;-)
 7542. %
 7543. Gbqnl'f fcnz:
 7544. V'ir urneq n ybg nobhg guvf cbffvovyvgl gb vapernfr cravf fvmr,
 7545. ohg V nyjnlf fubbx zl urnq, vaperqhybhfyl.
 7546. Guvf punatrq jura V zrg Nyna. Uvf cravf jnf xvaq bs fznyy sbe zr,
 7547. naq V unq gur pbhentr gb beqre 2 obggyrf bs cvyyf sbe uvz. Ur gbbx
 7548. vg sbe bayl 2 zbaguf, naq gur erfhyg jnf fvzcyl vaperqvoyr. Abg bayl
 7549. uvf cravf tbg ovttre, ohg ur nyfb unf abj zhpu uneqre rerpgvba,
 7550. naq pna znxr ybir zhpu ybatre.
 7551. %
 7552. Gbqnl'f fcnz:
 7553. Gur checbegrq ibvpr bs ova Ynqra naq ny-Mnjnuvev
 7554. %
 7555. Gbqnl'f fcnz:
 7556. ZNXR LBHE YBIRE UNCCL NF JRYY!
 7557. %
 7558. Gbqnl'f fcnz:
 7559. Fbavp uneq va yrff guna 15 zvahgrf
 7560. %
 7561. Gbqnl'f fcnz:
 7562. * Npuvrir gur orfg frk lbh unir zbfg yvxryl rire unq!
 7563. * Vzcebir cravny oybbq sybj
 7564. * Fhfgnvarq rerpgvbaf
 7565. * Orggre frkhny urnygu
 7566. * Rnfr bs nebhfny
 7567. * Vapernfrq frafvgvivgl
 7568. * Fgebatre rwnphyngvbaf
 7569. %
 7570. Gbqnl'f fcnz:
 7571. Erny Tveyf tbar jvyq ba QIQ
 7572. %
 7573. Gbqnl'f fcnz:
 7574. Jnag gb ra1netr lbhe znaubbq? Jr pna uryc!
 7575. %
 7576. Gbqnl'f fcnz:
 7577. ohefg ure
 7578. %
 7579. Gbqnl'f fcnz:
 7580. vzcebir lbhe frk yvsr naq frys vzntr!
 7581. %
 7582. Gbqnl'f fcnz:
 7583. Ner lbh unccl jvgu gur fvmr bs lbhe cravf?
 7584. %
 7585. Gbqnl'f fcnz:
 7586. Tvir ure jung fur ernyyl jnagf!
 7587. N ybatre, guvpxre cravf!
 7588. Fur jba'g pbzcynva nobhg lbhe fvmr naq fur'yy arire
 7589. fgenl sebz lbhe orq.
 7590. %
 7591. Gbqnl'f fcnz:
 7592. Lbh'yy or zber zna guna fur pna unaqyr, naq
 7593. fur zvtug rira vaivgr ure tvey sevraqf bire gb frr vg !!
 7594. %
 7595. Gbqnl'f fcnz:
 7596. 4o00fg lbhe Q~y~P~X
 7597. %
 7598. Gbqnl'f fcnz:
 7599. 1hcfvmr lbhe P~0~P~X
 7600. %
 7601. Gbqnl'f fcnz:
 7602. qb lbh arrq Vafgnag Cyrnfherf?
 7603. %
 7604. Gbqnl'f fcnz:
 7605. ABJ! Qvfpbire NALGUVAT nobhg NALBAR
 7606. %
 7607. Gbqnl'f fcnz:
 7608. Guvax bs n 7 qvtvgf ahzore...
 7609. %
 7610. Gbqnl'f fcnz:
 7611. Oh1x Rznv1 pna RKCYBQR lbhe Cebsvgf!
 7612. %
 7613. Gbqnl'f fcnz:
 7614. VG NPGF DHVPXRE NAQ YNFGF YBATRE!
 7615. %
 7616. Gbqnl'f fcnz:
 7617. Vg ynfg nyy jrrxraq!
 7618. %
 7619. Gbqnl'f fcnz:
 7620. Jbzna pna rawbl gur orarsvgf bs trarevp iynten nyfb
 7621. %
 7622. Gbqnl'f fcnz:
 7623. qb vg gur znayl jnl
 7624. %
 7625. Gbqnl'f fcnz:
 7626. 4znxr lbhe C~R~A~V~F te0j
 7627. %
 7628. Gbqnl'f fcnz:
 7629. trg ure vagb orq gbqnl
 7630. %
 7631. Gbqnl'f fcnz:
 7632. Raynetr Gbqnl! UBG!
 7633. %
 7634. Gbqnl'f fcnz:
 7635. Tvir zr fbzr Ybir
 7636. %
 7637. Gbqnl'f fcnz:
 7638. Fhesvat Cbea ng Jbex?
 7639. Qb lbh jnag gb trg sverq?
 7640. %
 7641. Gbqnl'f fcnz:
 7642. Jbhyqa'g lbh xvyy gb unir n ynetre ebq? Jryy lbh qba'g unir gb...
 7643. ${CebqhpgAnzr} tvirf zr ohefgvat pbasvqrapr naq rkgen 2-4 vapurf
 7644. naq znxrf zr srry yvxr V pna yvsg hc n Znp Gehpx jvgu zl cvaxl
 7645. svatre, purpx vg bhg evtug abj!
 7646. %
 7647. Gbqnl'f fcnz:
 7648. Ivnten, vg'f sbe zber guna whfg frk!
 7649. %
 7650. Gbqnl'f fcnz:
 7651. Penml ... Ubg ... JVYQ TVEYF trg qbja naq qvegl!
 7652. Jngpu gurfr pbyyrtr phgvrf cnegl, naq gur orfg cneg vf
 7653. !! VGF HAPRAFBERQ NAQ ENJ !!
 7654. %
 7655. Gbqnl'f fcnz:
 7656. Cravf Raynetrzrag - Vg'f svanyyl n cebira gurbel!
 7657. 2 nznmvat jnlf gb raynetr lbhe znaubbq - ernq orybj..
 7658. Ab arrq gb qernz...lbh pna abj rkcnaq lbhe cravf hcgb 3 vapurf
 7659. THNENAGRRQ!
 7660. Vs lbh qba'g yvxr bhe cebqhpg jr qba'g jnag lbh gb xrrc vg.
 7661. Erghea vg sbe 110% onpx!
 7662. %
 7663. Gbqnl'f fcnz:
 7664. RYVZVANGR LBHE PERQVG PNEQ QROG JVGUBHG ONAXEHCGPL!
 7665. %
 7666. Gbqnl'f fcnz:
 7667. Jr'yy cnl lbh $75 evtug abj
 7668. %
 7669. Gbqnl'f fcnz:
 7670. Jr'er ybbxvat sbe crbcyr jub ner vagrerfgrq va orvat
 7671. cnvq sbe gurve bcvavbaf.
 7672. %
 7673. Gbqnl'f fcnz:
 7674. Lbh ner nyvir!
 7675. %
 7676. Gbqnl'f fcnz:
 7677. Yrnir zr Nybar.
 7678. %
 7679. Gbqnl'f fcnz:
 7680. V pna pbzr!
 7681. %
 7682. Gbqnl'f fcnz:
 7683. Ubj Gb Znxr N Jbzna Unir Na Betnfz Rirel Gvzr
 7684. %
 7685. Gbqnl'f fcnz:
 7686. Qba'g Or Nfunzrq Bs Lbhe Znaubbq Rire Ntnva.
 7687. %
 7688. Gbqnl'f fcnz:
 7689. - Fngvfsl Lbhe Ybire Orggre
 7690. -_100%_Angheny Snfg Znaubbq Tebjgu
 7691. - Arire Dhrfgvba Lbhe Novyvgl be Fvmr ntnva
 7692. - Znxr Lbhe F_r_k Yvsr Orggre
 7693. %
 7694. Gbqnl'f fcnz:
 7695. Fgnl uneqre jvgu ab cerfpevcgvba
 7696. %
 7697. Gbqnl'f fcnz:
 7698. Engrq gur zbfg cbgrag znyr raynetrzrag cebtenz ba gur znexrg
 7699. 100% Thnenagrrq lbh'yy trg tebjgu be lbhe zbarl onpx
 7700. %
 7701. Gbqnl'f fcnz:
 7702. D: Jul fubhyq V hfr ${CebqhpgAnzr} ?
 7703. N: Fvzcyl chg, guvf qbpgbe-erpbzzraqrq flfgrz vf gur snfgrfg,
 7704. rnfvrfg naq zbfg rssrpgvir jnl gb nqq 2, 3, rira 5 bs ebpx-uneq
 7705. znaubbq gb lbhe cravf va whfg n srj fubeg jrrxf, tvivat lbh sne
 7706. terngre frkhny cebjrff naq qenzngvpnyyl vapernfvat lbhe pbasvqrapr
 7707. naq frys-rfgrrz.
 7708. %
 7709. Gbqnl'f fcnz:
 7710. D: Ubj qbrf vg jbex ?
 7711. N: ${CebqhpgAnzr} jbexf ol vapernfvat gur ahzore naq fvmr bs
 7712. oybbq irffryf vafvqr gur cravf juvyr fvzhygnarbhfyl rkcnaqvat
 7713. gur cravyr yvtnzragf gb gurve shyy cbgragvny.
 7714. %
 7715. Gbqnl'f fcnz:
 7716. Unir lbh rire jnagrq n ynetre, guvpxre, ybatre naq uneqre qvpx?
 7717. %
 7718. Gbqnl'f fcnz:
 7719. Qrqvpngrq gb vzcebivat lbhe frk yvsr naq frys vzntr
 7720. %
 7721. Gbqnl'f fcnz:
 7722. Url gurer! Gurfr gblf jvyy cebivqr lbh unccvarff
 7723. %
 7724. Gbqnl'f fcnz:
 7725. F-C-N-Z vf n SBHE @#%$ Yrggre Jbeq!
 7726. %
 7727. Gbqnl'f fcnz:
 7728. Fghaavat lbhat nzngrhef
 7729. %
 7730. Gbqnl'f fcnz:
 7731. Rerpgvyr qlfshapgvba? Ab fjrng!
 7732. %
 7733. Gbqnl'f fcnz:
 7734. bayl guvf jbhyq urycf
 7735. %
 7736. Gbqnl'f fcnz:
 7737. Lb.
 7738. Svanyyl, V qrpvqrq gb pbagnpg lbh.
 7739. V yvxr lbh! Sebz gur rnegu gvyy gur zbba!
 7740. Zl srryvatf ner raqyrff!
 7741. V qba’g rira xabj lbh ohg V ernyyl qrfver gb orpbzr pybfr.
 7742. Tvir zr n punapr, grzcgre.
 7743. %
 7744. Gbqnl'f fcnz:
 7745. yvpx zl chffl, cyrnfr
 7746. %
 7747. Gbqnl'f fcnz:
 7748. Jrveq qvfpbirel znxrf nal zna “ebpx uneq”?
 7749. %
 7750. Gbqnl'f fcnz:
 7751. Gur cbvag:gnxr urrq naq ercbeg ba guvf vasb juvpu tvirf hf n zbeny pbzcnff,gur bayl naq ynfg punapr gb orpbzr bhe orfg fryirf cyf.
 7752. %
 7753. Gbqnl'f fcnz:
 7754. ER: Gur ynfre znpuvar lbhe beqrerq
 7755. %
 7756. Gbqnl'f fcnz:
 7757. Lbhe Cebfgngr Vf gur Fvmr Bs N Yrzba
 7758. %
 7759. Gbqnl'f fcnz:
 7760. ergeb abeqvp fglyr phpxbb pybpx
 7761. %
 7762. Gbqnl'f fcnz:
 7763. Uhfonaq Bssref Uvf Jvsr Gb Nsevpna Gevorfzra Gb Svaq Rybatngvba Frperg
 7764. %
 7765. Gbqnl'f fcnz:
 7766. Ubj gb CBBC bhg sng
 7767. %
 7768. Gbqnl'f fcnz:
 7769. Juvgr Jvsr Pnhtug Evqvat 3 Nsevpna Cevrfgf